Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Browse by Subject

Click on Title to view full description

 - 37826 items found in your search
 
 
1 George Francklin Atkinson
"Curry & Rice"on Forty Plates Or the Ingredients of Social Life at Öur Station"in India
Asian Educational Services; New Delhi, India; 1999; 8120605314 / 9788120605312; Reprint; Hard Cover; New; New; 
Printed pages: 92 alongwith 40 colour plates. 034316

Price: 56.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
2 Noora Hästbacka
"Ehkä ne on senkin takia ollu Hiljaa"
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; 952717533X / 9789527175330; New; 
Ovatko palvelut kaikille yhdenvertaiset? Huomioidaanko palveluissa moninaisuus? Miten päihde- ja mielenterveystyön ammattilaiset kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria? Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa -hankkeessa (2015–2017) tutkittiin ammattilaisten valmiuksia kohdata sateenkaarinuoria nyky-Suomessa. Vaikka sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioimista pidetään tärkeänä, on palveluissa vielä monin paikoin kehitettävää. Palveluiden käytännöissä ja työntekijöiden osaamisessa ja tietämyksessä on paljon vaihtelua.Tutkimusraportti kokoaa yhteen tutkimuksen tulokset. Kirjassa käydään läpi ammatilliseen osaamiseen, työyhteisöjen toimintaan ja palveluiden käytäntöihin liittyviä kysymyksiä sateenkaarinuorten ja moninaisuuden huomioimisen näkökulmasta. Kirja tarjoaa uutta tietoa aiheesta kiinnostuneille, käytännön välineitä ammattilaisille ja alaa opiskeleville sekä konkreettisia ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi. Printed Pages: 132. 116548

Price: 46.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
3 Kim Kaarniranta
"Elämää rahaa käärien ja velkoen": Pohjois-Karjalan maaseudun sekatavarakauppiaat ja heidän velallisensa 1860- ja 1870-Luvulla
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9517463022 / 9789517463027; New; 
Sekatavarakaupat ovat harveneva, mutta yhä suomalaiseen maaseutumiljööseen olennaisena osana kuuluva näky. Tämä maalaisromanttinen ilmiö on kuitenkin suomalaisena instituutiona nuori: ensimmäiset kaupat perustettiin vasta 1860 – tätä ennen kaupanpito oli maaseudulla kiellettyä. Kaarniranta luo teoksessaan elävän, monipuolisen kuvan näistä maaseudun sekatavarakaupan todellisista tienraivaajista, ensimmäisistä kauppiaista, jotka yrityksen ja erehdyksen kautta opettelivat kaupanteon saloja. Teos ei keskity kuitenkaan yksinomaan sekatavarakauppaan, vaan kiinnittää huomiota myös kauppiaiden monipuolisiin eri alojen liiketoimiin. Printed Pages: 272. 115777

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
4 Paul G. Brewster & Georgia Tarsouli (Authors)
"Handjeris and Lioyenneti" and Child 76 and 110: A Study in Similarities (Folklore Fellows Communications 183)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1961; New; 
Printed Pages: 17. 113971

Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
5 Yury Shikalov
"Ilona on käki metsässä, ilona on lapsi perehessä"
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9517469772 / 9789517469777; New; 
Teoksesta käy ilmi, kuinka Vienan Karjalassa 1800-luvun lopussa pyrittiin säännöstelemään lapsimäärää ja miten pikkulapsia hoidettiin, jotteivät he menehtyisi jo ensimmäisen ikävuoden aikana. Teoksessa tutkitaan myös sitä, miten uskonnollinen elämä Vienassa ja sen lähiympäristössä vaikutti lapsiperheisiin. Kirja antaa laajan kuvan vienankarjalaisten ja heidän lähinaapuriensa työelämästä, terveydenhuollosta, uskonnosta ja uskomuksista sekä monista muista asioista, jotka vaikuttivat lastensaantiin ja perhe-elämään. Printed Pages: 268. 115691

Price: 108.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
6 Ryuho Okawa
"I’m Fine" Spirit: Get Through Tough Times
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8179929868 / 9788179929865; Softcover; New; 
The content of this book is a recipe for succeeding in life that can be used by all people around the world. It is an essential textbook written in simple words that provides instructions on how to lead a life of happiness. It is a modern Bible, a modern sutra, a study of life, a way of life that transcends beyond the barriers dividing religions and sects.Printed Pages: 108. 105254

Price: 4.87 USD
Add to Shopping Cart
 
 
7 Toim. Kari Paakkunainen
"Kyllä politiikalle, mutta..."
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2003; 9524424851 / 9789524424851; New; 
Teoksen taustamateriaalina on Suomen Gallupin heti vaalien jälkeen suorittama kyselytutkimus, johon osallistui 1002 18–30 vuotiasta suomalaisnuorta. Kyselytutkimuksen pohjalta tutkijat analysoivat tässä teoksessa nuorten käsityksiä politiikasta. Kirjoituksissa pohditaan Internet-sukupolven asenteita, vaalipassiivisen sukupolven nousua ja yhteiskunnallisten liikkeiden ja elämäntapavalintojen merkitystä nuorille kansalaisille. Lisäksi kirjoituksissa analysoidaan edustuksellista demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Printed Pages: 186. 117459

Price: 73.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
8 Gia Virkkunen
"Köyhyydestä ei puhuttu, sitä vaan elettiin": Köyhyyden kokemus ja selviytyminen 1930-luvun pulan oloissa Suomen Maaseudulla
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; 9522222054 / 9789522222053; New; 
Teoksessa tutkitaan naisten ja miesten tapoja hankkia elantoa sekä perheiden selviytymistä toiseen maailmansotaan asti kestäneessä ahdingossa. Töistä kilpailtiin niin savotoilla kuin vainioillakin ja palkkoja maksettiin paitsi rahana myös ruokapalkkana tai elintarvikkeina. Köyhyyden aineellinen puoli kertoo asumisesta ja terveydestä – ennen kaikkea ruuan ja vaatteiden puutteesta. Köyhyyden aineeton puoli kumpuaa pieneläjien omista kokemuksista. Kirja pureutuu heidän kokemuksiinsa, jotka ilmenivät häpeän ja vihan tuntemuksina, joskus hiljaisena protestina. Printed Pages: 296. 115602

Price: 108.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
9 Mika Sivonen
"Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset"
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9517469608 / 9789517469609; New; 
Inkerinmaan ortodoksinen väestö jakaantui 1600-luvun lopulla suomensukuista kieltä puhuneisiin inkerikkoihin ja vatjalaisiin sekä venäläisiin. Ruotsin uskonnollisen yhtenäisyyden ihanteen mukaisesti heistä oli tehtävä kuninkaan luterilaisia alamaisia. Tehtävään valittiin Narvan superindententti Johannes Gezelius nuorempi ja Inkerinmaan kenraalikuvernööri Göran Sperling. Heidän suorittamansa käännytysyritykset saivat aikaan ortodoksirahvaassa vastarintaa, jonka kautta voidaan tutkia erilaisten ryhmäidentiteettien rakentumista Inkerinmaan rajaprovinssissa. Printed Pages: 258. 114580

Price: 104.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
10 Jaakko Olavi Antila
"Politiikka on kirkossa"
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; 9525031578 / 9789525031577; New; 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon politisoituminen herätti paljon keskustelua 1960-luvun lopulla ja erityisesti 1970-luvun kuluessa. Tämä tutkimus pureutuu kysymykseen Keskustapuolueen osalta. Kirkkoa koskevat kysymykset eivät juuri päässeet esille puolueen elimissä 1960-luvun lopulla. Kymmenen vuotta myöhemmin puolueella oli sen sijaan laaja kirkkopoliittinen organisaatio. Tutkimus osoittaa, että huoli vanhoihin herätysliikkeisiin kuuluneiden kannattajien menettämisestä muille puolueille oli keskeinen vaikutin Keskustapuolueen määritellessä kirkkopoliittisia tavoitteitaan valtiollisessa päätöksenteossa. Printed Pages: 478. 114555

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11 Joshua A. Fishman (ed.)
"Singles" Issue (International Journal of the Sociology of Language: 18)
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1978; 9027976678 / 9789027976673; First Edition; Paperback; Very Good; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 133. 006349

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
12 Joshua A. Fishman (ed.)
"Singles" Issue (International Journal of the Sociology of Language: 22)
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1979; 90-279-7938-3 / 9789027979384; First Edition; Paperback; Very Good; 14 x 22 Cm 
Printed Pages: 142. 038172

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
13 Joshua A. Fishman (ed.)
"Singles" Issue (International Journal of the Sociology of Language: 4)
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1975; First Edition; Paperback; Very Good; 16.5 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 168. 006343

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
14 Samuel George
"The Gospel as Public Truth": An Indian Multi-Religious Perspective on Lesslie Newbigin (Christian Heritage Rediscovered: 12)
Christian World Imprints/B.R. Publishing Corporation; New Delhi, India; 2015; 9789351480327; First Edition; Hardcover; New; New; 
This book addresses the issue of "Christian Gospel" and "Culture" in the multi-faith context of India. The Author believes that, Bishop Lesslie Newbigin's clarion call of "Gospel as Public Truth" is the point of departure in relation to the Religious Pluralism prevalent in India. Christian Gospel is unabashedly hinged to the person of Jesus, the Christ. When this Gospel is preached as "Public Truth" in a context like India there is all possibility that it is misunderstood and even rejected. In such a scenario, two tendencies are usually visible: privatizing of the Christian Gospel or a bulldozing of it on others. Either of these can be dangerous, detrimental and counter productive to the affirmation of both Christian Gospel and Culture.This book is a humble attempt to understand this interaction of the Gospel and Culture of India, in the light of the discussions put forward by Newbigin. Armed with a detailed Bibliography and supplementing Appendices the book is meant for Historians, Christian Laity, Church Clergies, Theologians, Religious leaders, Students and Researchers, all alike.Printed Pages: 136. 106399

Price: 8.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15 Mika K.T. Pajunen
"Towards ‘a real reunion’?"
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 9519047700 / 9789519047706; New; 
This is an historical study of the relationship between the Church of England and the Evangelical Lutheran Church of Finland during the archiepiscopate of Aleksi Lehtonen between 1945 and 1951. The relations of the churches have been studied from three perspectives: ecumenical; church politics; and political. The period begins with the aftermath of the visit of the Rev. H.M. Waddams to Finland in December 1944, and ends with the death of Archbishop Lehtonen at Easter 1951. Printed Pages: 426. 114571

Price: 130.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16 Toim. Marjatta Rahikainen
"Työllä ei oo kukkaan rikastunna"
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9517463006 / 9789517463003; New; 
Työnteko on useimmille pakon sanelemaa, mutta siitä on voitu ammentaa myös iloa. Tässä teoksessa tarkastellaan, miten suomalaiset naiset ovat omalla työllään luoneet toimeentulonsa edellytykset ja miten he ovat yksilöinä ja yhdessä toimineet vallinneiden yhteiskunnallisten suhteiden kentässä ja kyenneet toiminnallaan myös murtamaan ja muuttamaan näitä suhteita. Artikkelit käsittelevät posti- ja kauppaneitejä, vanhoja naisia, maatalouden naisia, naisyrittäjiä sekä herrasväen ja työväen naisia. Printed Pages: 197. 115951

Price: 91.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
17 Antti-Ville Kärjä
"Varmuuden vuoksi omana sovituksena"
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2005; 9512940108 / 9789512940103; New; 
1950- ja 1960-lukujen taitetta on totuttu ajattelemaan yhtenä merkittävimmistä kulttuurisista ja yhteiskunnallisista murrosvaiheista Suomessa. Murroksen ääniä ja kuvia on etsitty ja löydetty myös suomalaisesta populaarimusiikista ja elokuvasta. Tutkimuksessaan Antti-Ville Kärjä jäljittää näitä murroksen elementtejä suhteessa laajempiin kulttuurisiin käytäntöihin sekä erityisesti ajatukseen suomalaisuudesta. Kirjassa analysoidaan ajankohdan keskeisiksi populaarimusiikin ja elokuvan yhteistuotteiksi nostettuja ilmiöitä. Analyysi osoittaa, että juuri populaarikulttuurissa kansallisuuteen ja kansalliseen kulttuuriin liittyvät ulottuvuudet ovat usein hyvinkin pysyviä, mutta samalla myös moniulotteisia ja ristiriitaisiakin. Printed Pages: 402. 114999

Price: 86.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18 James Prinsep and O.P. Kejriwal
'Benares Illustrated' and 'James Prinsep and Benares'
Pilgrims Publishing; Varanasi, India; 2009; 8177694006 / 9788177694000; First Edition; Hardcover; New; New; 27 x 40 Cm 
Printed pages: 231 with numerous b/w illustrations. 027945

Price: 375.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
19 E. Jaiwant Paul
'By My Sword and Shield': Traditional Weapons of the Indian Warrior
Roli Books; New Delhi, India; 1995; 8174360123 / 9788174360120; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 Cms x 23 Cms 
The Armourers of the Rajputs, The Gadi Lohars, Whoes traditional home was Chittor, are today a wandering tribe, once they produced top quality weapons and armour for their masters. After the fall of Chittor to Akbar in 1567, they swore never to return to the citadel till it was freed. In the early 1950's Nehru personally led them back to a free Chittor, but their nomadic habits were too deeply ingrained in them. Printed Pages: 120. 022723

Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
20 M.K. Gandhi; Edited By Anthony J. Parel
'Hind Swaraj' and Other Writings (Centenary Edition)
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 2010; 0521149142 / 9780521149143; Centenary Edition; Paperback; New; 150 x 230 Mm 
Printed Pages: 313. 031757

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
21 Lynn Welchman and Sara Hossain (eds)
'Honour': Crimes, Paradigms, and Violence Against Women
Zubaan; New Delhi, India; 8189013807 / 9788189013806; First Edition; Hardcover; New; New; 
'Honour' brings together the practical insights and experience of individuals and organisations working in diverse regions and contexts to combat 'crimes of honour'. The authors examine strategies of response to such manifestations of violence against women, focusing largely on 'honour killings' and interference with the right to choice in marriage, and the related use and legal treatment of the defence of 'honour' and 'provocation' in different countries of Europe, the Middle East, Latin America and South Asia. This timely book is distinctive in approach and content, highlighting activist and practice-oriented academic perspectives from both the South and the North. The authors give voice to the struggle to locate 'crimes of honour' firmly within the international framework of violence against women and human rights rather than positioning these abuses as specific to particular cultures or communities. The first of its kind, this book serves as a resource in addressing 'honour crimes' and, more broadly, violence against women, and will be of interest to a multi-disciplinary academic audience as well as lawyers, policy-makers and activists. Contents Acknowledgements Preface: Violence against women and 'crimes of honour' Introduction: 'Honour', rights and wrongs 1. United Nations approaches to 'crimes of honour' 2. 'Crimes of honour', value and meaning 3. The role of 'community discourse' in combating 'crimes of honour': preliminary assessment and prospects 4. 'Honour killings' and the law in Pakistan 5. Murders of women in Lebanon: 'crimes of honour' between reality and the law 6. 'Crimes of honour' as violence against women in Egypt 7. Researching women's victimisation in Palestine: a socio-legal analysis 8. Culture, national minority and the state: working against the 'crime of family honour' within the Palestinian community in Israiel 9. Changing the rules? Developments on 'crimes of honour' in Jordan 10. Honour-based violence among the Kurds: the case of Iraqi Kurdistan 11. 'Crimes of honour' in the Italian Penal Code: an analysis of history and reform 12. The 'legitimate defence of honour', or murder with impunity? A critical study of legislation and case law in Latin America 13. 'Ther is no "honour" in domestic violence, only shame!' Women's struggles against 'honour' crimes in the UK 14. Of consent and contradiction: forced marriages in Bangladesh 15. From fathers to husbands: of love, death and marriage in North India 16. Tackling forced marriages in the Nordic countries: between women's rights and immigration control References About the contributors Index. Printed Pages: 398. 027142

Price: 14.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
22 Vedica Kant; Foreword By Amitav Ghosh
'If I Die here, Who Will Remember Me?': India and the First World War
Lustre Press/Roli Books; New Delhi, India; 2014; 8174369791 / 9788174369796; First Edition; Hardcover; New; New; 19 x 25 Cm 
Printed Pages: 255 with numerous colour and b/w illustrations. 037989

Price: 49.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23 Bakhtiar K. Dadabhoy
'Jeh': A Life of J.R.D. Tata
Rupa & Co.; New Delhi, India; 2005; 8129106353 / 9788129106353; First Edition; Hard Cover; New; New; 22 Cms x 28 Cms 
Printed Pages: 165 with numerous colour illustrations. 010937

Price: 21.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
24 Tushar A.Gandhi
'Let's Kill Gandhi!': A Chronicle of His Last Days, the Conspiracy, Murder, Investigation and Trial
Rupa & Co.; New Delhi, India; 2007; 8129110946 / 9788129110947; First Edition; Hard Cover; New; New; 16 Cms x 23.5 Cms 
Printed pages: 1009. 016987

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25 Samit Kar
'Measure for Measure': Lynching Deaths in West Bengal. A Sociological Study
K.P. Bagchi & Company; Calcutta, India; 2007; 817074296X / 9788170742968; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed pages: 257. 027236

Price: 9.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
26 Pandit Jankinath Kaul 'Kamal'; Edited By N.B. Patil and Mrinal Kaul 'Martand
'The Variegated Plumage: Encounters with Indian Philosophy (A Commemoration Volume in Honour of Pandit Jankinath Kaul 'Kamal')
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120819535 / 9788120819535; First Edition; New; 
029927

Price: 10.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
27 Franziska Roy, Heike Liebau, and Ravi Ahuja (eds)
'When the War Began We Heard of Several Kings': South Asian Prisoners in World War I Germany
Social Science Press; New Delhi, India; 2011; 8187358432 / 9788187358435; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 281. 036618

Price: 16.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
28 Irene Wicher
'Zero' in the Astadhyayi
Aditya Prakashan; New Delhi, India; 2008; 817742081X / 9788177420814; First Edition; Hardcover; New; New; 14 x 22 Cm 
Printed Pages: 66. 035774

Price: 2.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
29 Alphonse Juilland and Hans-Heinrich Lieb
,,Klasse" Und Klassifikation in Der Sprachwissenschaft
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1968; First Edition; Paperback; Fine; 15 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 75. Janua Linguarum Series Minor: 74. 006082

Price: 7.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
30 Alphonse Juilland and Hans-Heinrich Lieb
,,Klasse" Und Klassifikation in Der Sprachwissenschaft
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1968; First Edition; Paperback; Very Good; 15 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 75. Janua Linguarum Series Minor: 74. 038206

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
31 Gurudev
...And nothing has ever happened
Zen Publications/D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2004; 8188071226 / 9788188071227; Softcover; New; 
You are already a Buddha! Just remain attentive. Attentive to nothing in particular... Simply attentive. A Buddha is one who is simply attentive. He is just present. He is pure Presence. And this Presence is a great blessing. You know that you are... there is a sense of presence. Just remember "I am.". Printed pAGES: 255. 111609

Price: 5.10 USD
Add to Shopping Cart
 
 
32 Jim Rai
...And then you're Dead!: 47 reasons to start living your life...
Bloomsbury Publishing India Pvt Ltd/Prakash Books; New Delhi, India; 9789385436734; Softcover; New; 
Printed Pages: 224. 106497

Price: 7.45 USD
Add to Shopping Cart
 
 
33 K.G.Shesha Iyer and T.Ponnambalam Pillai
1) Manikkavacagar and His Date (Around A.D.870), 2) Manikkavacagar and the Early Christians of Malabar
Asian Educational Services; New Delhi, India; 2004; 8120617568 / 9788120617568; Reprint; Hard Cover; New; 
Printed pages: 84. 035167

Price: 5.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
34 K.H. Ansari
1) Manikkavacagar and His Date (Around A.D.870), 2) Manikkavacagar and the Early Christians of Malabar
Asian Educational Services; New Delhi, India; 2004; 8120617568 / 9788120617568; Reprint; Hard Cover; New; 
Printed pages: 84. 035360

Price: 5.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
35 Michael Powell
1,000 Reasons You're My Friend
Andrews McMeel Publishing; Kansas City, USA; 2003; 0740739727 / 9780740739729; First Edition; Soft Cover; New; 11.5 Cms x 11.5 Cms 
Printed Pages: 464 015942

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
36 Shmuley Boteach
10 Conversations You Need to Have with Yourself
Times Group Books; New Delhi, India; 2011; 8126534184 / 9788126534180; First Edition; Softcover; New; 
10 Conversations You Need to Have With Yourself shows readers how to use the practice of conversation -- in this case, self-talk -- to deal with their concerns including depression, family problems, anxiety, career questions, and more. In this book, Rabbi Shmuley shows how to turn negative self-talk into positive self-talk regarding such issues as love, self-esteem, life success, and fear of aging. It includes dramatic stories from Boteach's work counseling people in need as well as practical self-improvement sample self-talk scripts. Although Boteach has written previous bestselling titles on family issues and sex, this is his first self-improvement book.Some of the most effective talk therapy is self-talk therapy-learning to connect positively with that internal voice that serves as your own personal GPS to guide you through life. Rabbi Shmuley teaches the reader to reconnect with the inner voice of conscience, the source of personal dreams and values, which has been so drowned out by the noise of a culture that emphasizes form over substance, career over calling, and consumption over conviction. Drawing on Rabbi Shmuley's extensive counseling experience, this book helps you defeat negative self-talk and strengthen your positive inner voices of inspiration, conscience, and deepest self to help you move forward and live your truest life. Filled with dramatic real-life examples and practical exercises, it guides you through the ten most important and life-changing conversations you will ever have.Printed Pages: 240. 104501

Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
37 The Princeton Language Institute & Tom Nash (Authors)
10 Days to a More Powerful Vocabulary
Warner Books; USA; 0446676691 / 9780446676694; Softcover; Very Good; 14 x 20 Cm 
Printed Pages: 217. 113647

Price: 9.10 USD
Add to Shopping Cart
 
 
38 Carani Narayana Rao
10 Fundamental Rules of Success
V & S Publishers; New Delhi, India; 9789381384206; Softcover; New; 
Printed Pages: 124. 108700

Price: 11.30 USD
Add to Shopping Cart
 
 
39 Ryuho Okawa
10 Rules of Wisdom: Principles for Creation of an Ideal World
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8179927202 / 9788179927205; Softcover; New; 
The Principles of Happiness, Love, the Mind, Enlightenment, Progress, Wisdom, Utopia, Salvation, Self-Reflection, and Prayer these are the ten principles that can serve as a compass for a spiritual life, enabling each and every person to bring happiness and spiritual growth to themselves, and to all those around them. This is a compilation of the early lectures of Ryuho Okawa, spiritual leader and the founder of Kofuku-no-Kagaku, The Institute for Research in Human Happiness, which has grown to be one of the most influential spiritual movements in Japan in the last 20 years. His passionate words and lofty ideals will touch the depths of your heart.Printed Pages: 300. 105256

Price: 4.91 USD
Add to Shopping Cart
 
 
40 Gerard Leeds, Lilo Leeds, Susan Seliger & Terrence Real
10 Secrets of a Great Marriage
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8184950462 / 9788184950465; Softcover; New; 
10 Secrets of a Great Marriage is organized in 10 easy-to-follow chapters that highlight the essential elements of a happy and lasting marriage. Topics covered include how to be the right partner, how to date with purpose, how to juggle a growing family and how to deal with the Big Six six non-negotiable and important issues including religion (to practice or not to), children (how many if any to have), money (how to save and how to spend) and even recreation (how to enjoy time together).Printed Pages: 212. 105316

Price: 7.47 USD
Add to Shopping Cart
 
 
41 Windy Dryden
10 Steps to Positive Living
Orient Paperbacks; New Delhi, India; 8122203205 / 9788122203202; Softcover; New; 
These 10 steps will encourage you to take control, be flexible, accept reality, come to like and be fair to yourself, accept change and improve your relationship with others. You can follow the steps in order, or use them individually to attain your goals. Either way, these few basic guidelines for happy living will equip you to tackle anything life an throw at you.Printed Pages: 144. 106688

Price: 2.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
42 Seema Gupta
10 Sutras for Sure-Shot Success In Exams: Simple and practical tips and innovative methods specifically created for you to excel in Exams
Unicorn Books; New Delhi, India; 8178061112 / 9788178061115; Softcover; New; 
We all want to excel in exams. As the exams approach, our apprehensions increase and we start looking for that magic wand which could help us out of this situation. We are desperate for any advice that could help us. Most of the time, we are told to work hard, harder still harder. Alas! The grades show no improvement. Hard work is certainly a vital component of success, but working systematically is the key to excelling in examinations. Printed Pages: 162. 108214

Price: 2.15 USD
Add to Shopping Cart
 
 
43 Skye Alexander
10-Minute Feng Shui: Easy Tips for Every Room
Wisdom Tree; New Delhi, India; 2005; 8183280145 / 9788183280143; First Edition; Paperback; New; 15 x 15 Cm 
Printed Pages: 255. 014917

Price: 3.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
44 Eric Schiller
100 Awesome Chess Moves
Goodwill Publishing House; New Delhi, India; 8172454880 / 9788172454883; Softcover; New; 
100 Awesome Chess Moves is a great work of Eric Schiller for the Chess lovers who want to achieve a reputable and successful career in the game. The author explains 100 stunning and original moves in the book which are unconditionally same to taste victory on the opponents and thus earn success and fame. Printed Pages: 288. 108142

Price: 31.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
45 Parvesh Handa
100 Beauty Techniques
Vij Books India Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2011; 9789380177984; Softcover; New; 
Looking after the body is a natural phenomenon in everyone’s life. To keep a healthy and fit body, you need to look after your skin and hair, follow balanced diet, practice regular exercises including yoga and do body treatments like massage and spa etc.The book ‘100 Beauty Techniques’ by Parvesh Handa discusses the methods to look after complete body from head to toe in a professional manner. The author has described various skin problems and diseases and how to cope with them. Looking after the hair, an important aspect has also been covered in detail. Shaping up your body and maintaining a slim and trim figure requires to follow a specific schedule with balanced diet, yoga, massage, regular exercises and following a very tight body control. All this helps you make your body healthy and beautiful and simultaneously build your personality.Printed Pages: 182. 103334

Price: 6.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
46 Fred A. Stutman
100 Best Weight-Loss Tips
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8179926346 / 9788179926345; Softcover; New; 
Dr. Stutman’s new book, 100 Best Weight-Loss Tips, features a series of effective weight-loss strategies that promote healthy eating habits and an easy, safe, permanent weight-loss system.Dr. Stutman also shows how low carbohydrate diets are extremely dangerous to your health and how these diets invariably lead to rebound weight gain once they are stopped. 100 Best Weight-Loss Tips gives you the necessary building blocks to lose weight quickly, stay fit and firm, and live a longer, healthier life.Fred A. Stutman, M.D. has done extensive research in the fields of exercise physiology, diet, and nutrition at the U.S. Naval Air Development Center and in his private medical practice. Dr. Stutman is the author of eight books on diet, nutrition, and exercise.Printed Pages: 308. 105401

Price: 4.85 USD
Add to Shopping Cart
 
 
47 Rachel Dwyer
100 Bollywood Films
Roli Books; New Delhi, India; 2005; 8174364331 / 9788174364333; First Edition; Hard Cover; New; New; 6.5 x 4.5 Inches 
100 Bollywood Films is about the national cinema of India, describing movies made in Mumbai, distributed nationally across India and with their own production, distribution and exhibition networks worldwide. This informative screen guide reflects the work of key directors, major stars and important music directors and screenplay writers. Historically important films have been included along with certain cult movies and top box office successes. Printed Pages: 251. 033607

Price: 7.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
48 Anupama Chopra
100 Films to See Before You Die
Times Group Books; New Delhi, India; 2013; 9789382299356; First Edition; Softcover; New; 
Anupama Chopra’s 100 Films To See Before You Die is a book that brings together some of the greatest films ever to be produced. From Sholay to Cinema Paradiso, and Charulata, Chopra provides critical insight as to why these movies are on the must-watch list. This book also shares some never-before-heard film trivia such as Anand’s shooting took about 20 days to complete. Yash Chopra’s Deewar was shot only during the night since Amitabh Bachchan was also shooting for Sholay during the day. The tickets for Mughal-E-Azam was sold for hundred rupees despite the original ticket price being Rs. 1.50The films cover a range of emotions from sadness, joy, happiness, anticipation to different genres such as comedy, romance, tragedy and more. Whether it is Bicycle Thieves, Cinema Paradiso or Hrishikesh Mukherjee’s Anand, the list is guaranteed to move anyone. This list also contains some of India’s finest art house cinemas such as Kundan Shah’s Jaane Bhi Do Yaaro and Arth which starred Shabana Azmi and Om Puri. These films were not just commercial successes, but also raised important questions such as the position of women in society and the need for democracy in a corrupt country.Printed Pages: 144. 104502

Price: 6.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
49 Master Chefs of India
100 Great Indian Recipes
Roli Books; New Delhi, India; 2010; 8174367640 / 9788174367648; First Edition; Hardcover; New; New; 18 x 25 Cm 
Printed Pages: 144 with numerous colour illustrations. 035839

Price: 11.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
50 G. Francis Xavier
100 Great Inspiring Stories
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8184954999 / 9788184954999; Softcover; New; 
Here is a collection of inspirational and motivational stories, which everyone will enjoy reading and you can learn something from each story too.Written in an interactive form every story, presented in this book conveys a special message for the readers, to get inspired to achieve something great and outstanding in life. One of the special features, in the presentation of the stories, is that the ending part of the story is not revealed. The readers have to think for a while and come up with their own answers.The stories adorned in this book deal with a variety of subjects like human relationship, personality development, time and stress management, moral ethics, spiritual values, etc. This book will appeal to preachers, speakers and teachers and readers of all age groups.Just like we need food for our body, we also need food for our spirit that comes as touching and motivational stories, they can give us power and make us feel better. Hope that these stories will help you become inspired.Printed Pages: 224. 105286

Price: 6.25 USD
Add to Shopping Cart
 
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  NEXT >   Skip 10 >>


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2018. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie