Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Click on Title to view full description

 - 37881 items found in your search
 
 
11001 Geoffrey Wagner
On the Wisdom of Words
George Allen and Unwin Ltd; London, UK; 1968; 0044000200; First Edition; Hard Cover; Very Good; Good; 14.5 Cms x 22.5 Cms 
Printed Pages: 349. Scratched and torn dust-jacket. Book in mint condition. Price clipped. 007700

Price: 7.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11002 Geoffrey Webb
Architecture in Britain: The Middle Ages
Penguin Books; Harmondsworth, Middlesex, UK; 1956; First Edition; Hard Cover; Very Good; 18.5 Cms x 28 Cms 
Printed Pages: 255 with numerous b/w plates. 010574

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11003 Georg August Wallin
Skrifter: Band 7. Professorsåren i Helsingfors 1850-1852
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9515833582; New; 
I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form med kommentarer och fördjupande artiklar. Den sjunde och sista delen innehåller material från Wallins sista år i Helsingfors. Efter hemkomsten från den sju år långa forskningsresan till Mellanöstern utnämndes Wallin till professor i orientalisk litteratur i januari 1851. Tiden fram till sin död i oktober 1852 tillbringade Wallin med att undervisa vid universitetet och planera en ny forskningsresa till Arabiska halvön. Bandet inkluderar bland annat Wallins brev, avhandlingen som han skrev för att meritera sig för professorstjänsten och en skildring av hans första resa till Arabiska halvön 1845. Reseskildringen var avsedd för en bred publik, och Wallin skrev den i Helsingfors efter hemkomsten från Mellanöstern. Printed Pages: 462. 115361

Price: 165.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11004 Georg August Wallin
Skrifter. Band 6: Resan hem via London 1849–1850. Utgivare: Kaj Öhrnberg, Patricia Berg and Kira Pihlflyckt
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9515833396; New; 
Den sjätte delen av Georg August Wallins Skrifter innehåller material från hans hemresa genom Europa och från hans vistelse i London 1849–1850. Efter sju år av forskningsfärder i Mellanöstern började Wallin sin resa hem, först genom Italien och Schweiz; därefter gjorde han ett längre uppehåll i London. Under resan besökte han de för tiden vanliga sevärdheterna och i London studerade han de orientaliska samlingarna i British Museum. Sin resa noterade han både i en arabisk kalender och i sin dagbok men också i brev hem där han illustrativt beskriver stämningarna i postrevolutionära Europa och i det viktorianska London. Printed Pages: 393. 115409

Price: 165.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11005 Georg August Wallin
Skrifter. Band 5: Norra Arabiska halvön och Persien 1847-1849
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; 9515832853; New; 
I Georg August Wallins iSkrifter/i utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form. Den femte delen innehåller material från Wallins tid i Kairo hösten 1847 och sommaren 1849 och från hans resa över Arabiska halvöns norra delar och därifrån till Persien 1848?1849. Wallin reste som muslim och kunde därför under färden på Arabiska halvön och i Persien inte skriva dagliga reseanteckningar på svenska. I denna volym ingår däremot dagsnotiser och väderleksanteckningar som han skrev på svenska med arabiskt skrift för att inte röja sin egentliga identitet. Största delen av materialet i iSkrifter 5/i består av långa brev som Wallin skrev i Baghdad och Kairo och skickade hem till familj och vänner. Printed Pages: 537. 115452

Price: 165.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11006 Georg August Wallin
Skrifter: Band 2
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; 9515832276; New; 
I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form. Band 2 innehåller Wallins brev och dagböcker från det första året i Egypten och inleds när han anländer till Alexandria i december 1843. Efter några veckor i Alexandria reste Wallin till Kairo där han bosatte sig. Under tiden i Alexandria klädde sig Wallin ännu i sina västerländska kläder, men dagen innan han steg på båten till Kairo genomgick han den yttre förvandlingen till muslim. Från Kairo gjorde han en cirka en månad lång resa till Nedre Egypten våren 1844. Bandet innehåller Wallins brev och dagboksanteckningar från december 1843 till september 1844 samt hans listor över utgifter från 1844 skrivna på arabiska. Printed Pages: 465. 115562

Price: 165.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11007 Georg August Wallin
Skrifter. Band 1
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; 951583189X; New; 
Georg August Wallin (1811–1852) hyllades decennierna efter sin död som en av sin tids främsta orientalister och universitetsmän. Walin reste 1843–1849 på Arabiska halvön och Sinaihalvön, i Egypten, Syro-Palestina och Persien och samlade in material bland annat om arabiska dialekter och stamförhållanden. I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk och kommenterad form. Band 1 innehåller material från Wallins studieår i Helsingfors och S:t Petersburg och från resan till Egypten med början i Helsingfors i juli 1843, via Hamburg, Paris, Marseille, Konstantinopel och slutligen ankomsten till Alexandria i december samma år. Printed Pages: 455. 115614

Price: 165.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11008 Georg Berkemer, Hermann Kulke, Tilman Frasch, and Jürgen Lütt (eds)
Explorations in the History of South Asia: Essays in Honour of Dietmar Rothermund
Manohar; New Delhi, India; 2003; 8173045070; First Paperback Edition; Paperback; New; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 447. 022005

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11009 Georg Buddruss, Oskar Von Hinuber, Hanns-Peter Schmidt, Albrecht Wezler Und Michael Witzel (herausgegeben)
Studien Zur Indologie Und Iranistik: Heft 13/14
Dr Inge Wezler, Verlag Fur Orientalische Fachpublikationen; Reinbek, Germany; 1987; 0341-4191; First Edition; Paperback; Very Good; 17.5 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 456. 008521

Price: 95.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11010 Georg Buhler
The Sacred Laws of the Aryans
Sri Satguru Publications; New Delhi, India; New; 
035229

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11011 Georg Bühler
Indian Palaeography
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2004; 812151116X; Reprint; Cloth; New; New; 19 Cms x 26 Cms 
Professor Buhler's Indische Palaeographie, consisting of 96 pages with 9 plates of alphabetical characters and numerals and 8 tables of explanatory transliteration of them, was originally published in 1896. An English version of this was prepared by Professor Buhler himself; the manuscript was on its way to the press at the time of his death. J.F. Fleet, with great difficulties, recovered the MS, and got it printed in Indian Antiquary, 1904, in the form of an Appendix. But it was the text without the plated and tables. And that had been the only form in which it has so far been available to our students and scholars. It is a matter of great satisfaction that for the first time the complete English version of Buhler's monumental work, along with the Plated and Tables, in its proper book-form is published. Page-references of the German original are indicated in square brackets along with Fleet's valuable Introduction to the text. Printed Pages: 139 with maps and tables. 033110

Price: 14.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11012 Georg Feuerstein
The Encyclopedia of Yoga and Tantra
Shambhala Publications; London; 1590308794; Hardcover; New; New; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 464. 107518

Price: 59.97 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11013 Georg Feuerstein & Larry Payne (Authors)
Yoga for Dummies (Second Edition)
Wiley India Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2014; 8126533536; Softcover; New; 19 x 24 Cm 
Introduction.Part I: Off to a Good Start with Yoga. Yoga 101: What You Need to Know. Ready, Set, Yoga! Prep Before Pep: Ensuring a Fruitful Yoga Practice. Relaxed Like a Noodle: The Fine Art of Letting Go of Stress.Breath and Movement Simplified.Part II: Postures for Health Maintenance and Restoration. Please Be Seated. Standing Tall. Steady as a Tree: Mastering Balance. Absolutely Abs. Looking at the World Upside Down. Easy 'round the Bends. Several Twists on the Yoga Twist. Dynamic Posture: The Rejuvenation Sequence and Sun Salutation. A Recommended Beginners' Routine for Men and Women.Part III: Creative Yoga. Designing Your Own Yoga Program.It's Never Too Soon: Pre- and Postnatal Yoga. Yoga for Kids and Teens. It's Never Too Late: Yoga for Midlifers and Older Adults.Prop Art: The Why and How of Simple Props.Part IV: Yoga as a Lifestyle. Yoga Throughout the Day.Meditation and the Higher Reaches of Yoga. Yoga Therapy: The (Yoga) Doctor Will See You Now.Part V: The Part of Tens. Ten Tips for a Great Yoga Practice.Ten Good Reasons to Practice Yoga.Appendix: Additional Yoga Resources.Index. Printed Pages: 406. 112319

Price: 6.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11014 Georg Feuerstein (Author) & Ken Wiber (Frwd)
The Yoga Tradition: Its History, Literature, Philosophy and Practice
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2002; 8120819233; First Edition; Softcover; New; 
The Yoga Tradition - Its History, Literature, Philosophy and Practice is an authoritative treatment of the subject. The author has dedicated his life for the understanding and practice of Yoga and successfully established that Yoga is a systematic science; its teachings are an integral part of most religions, but Yoga itself is not a religion. Most religions teach what to do, but Yoga teaches how to be. Yet Yoga practices described in symbolic language, may be found in the sacred scriptures of most religions. Mystics of all religions have practiced Yoga in one form or another. The author has been able to make the reader believe that Yoga is not an esoteric Eastern philosophy, it is a practical, systematic, and scientific quest for perfection, as relevant today as it was in ancient times, as relevant in the West as it is in the East. A complete overview of the great Yogic traditions of; Raja-Yoga, Hatha-Yoga, Jnana-Yoga, Bhakti-Yoga, Karma-Yoga, Tantra-Yoga, Kundalini-Yoga, Mantra-Yoga and many other lesser known forms. Includes translations of over twenty famous Yoga treatises, like the Yoga-Sutra of Patanjali, and a first-time translation of the Goraksha Paddhati, and ancient Hatha Yoga text. This will certainly prove to be an authoritative reference encyclopaedia for all those who are keen to understand the history, concept, faith, philosophy and practical aspects of this science which have its roots deep into Indian soil.Printed Pages: 718. 102309

Price: 55.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11015 Georg Feuerstein and Jeanine Miller
The Essence of Yoga: Essays on the Development of Yogic Philosophy from the Vedas to Modern Times
Inner Traditions India; Rochester, USA; 1998; 0892817380; First Inner Traditions Edition; Paperback; New; 14 x 20 Cm 
Printed Pages: 189. 021684

Price: 12.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11016 Georg Feuerstein, Foreword By Ken Wilber
The Yoga Tradition: Its History, Literature, Philosophy and Practice
Hohm Press; Prescott, Arizona, USA; 2001; 1890772186; First Edition; Paperback; New; 23 x 29 Cm 
Printed Pages: 543. 022427

Price: 29.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11017 Georg Haggrén
SKAS 2-2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Printed Pages: 55. 114084

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11018 Georg Lukács
History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics
Aakar Books; Delhi, India; 2016; 9789350024126; First Edition; Softcover; New; 
Printed Pages: 324. 108924

Price: 7.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11019 Georg Lukács
The Theory of the Novel: A Historico-Philosophical Essay on the Forms of Great Epic Literature
Aakar Books; Delhi, India; 2016; 9789350024133; First Edition; Softcover; New; 
Printed Pages: 160. 108925

Price: 4.10 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11020 Georg Lukács
The Destruction of Reason
Aakar Books; Delhi, India; 2016; 9789350024089; First Edition; Softcover; New; 
Printed Pages: 876. 108926

Price: 37.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11021 Georg Meggle
Georg Henrik von Wright´s Book of Friends, Volume 92
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9519264833; New; 
Georg Henrik von Wright (1916–2003) is perhaps best known for his pioneering results in philosophical logic, his important influence in the development of analytic philosophy, and for his substantial contribution to the investigation, interpretation, and editing of Ludwig Wittgenstein’s literary estate. In addition he made a significant contribution to a number of other fields of academic philosophy, built bridges across different philosophical traditions, and participated actively in public discussion on burning global issues and events. He believed in the power of rational social and cultural debate and challenged people to give up their baseless illusions, participate in discussions, and search together for constructive solutions. In this collection of essays a number of friends, students and colleagues of Georg Henrik von Wright share their personal memories of him as a great thinker and a beloved gentleman. Printed Pages: 250. 114445

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11022 Georg Meggle; Assisted By Andreas Mundt
Analyomen 2: Proceedings of the 2nd Conference, "Perspectives in Analytical Philosophy": Volume I: Logic, Epistemology, and Philosophy of Science
Walter De Gruyter; Berlin, Germany; 1997; 3110152533; First Edition; Hard Cover; New; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 573. 005293

Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11023 Georg Pfeffer
Status and Affinity in Middle India (Beitrage Zur Sudasienforschung Sudasien-Institut Universitat Heidelberg, Band 76)
Franz Steiner Verlag GMBH; Wiesbaden, Germany; 1982; 3515039139; First Edition; Paperback; Very Good; 17.5 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 111. Slightly rubbed covers. Book in mint condition. 008502

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11024 Georg Trakl
Sebastian Dreaming
Atlantic Publishers & Distributors Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2016; 0857423312; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 72. 111414

Price: 9.65 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11025 George A Grierson
Languages of North-Eastern India: A Survey, 2 Volumes
Gyan Books Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2000; 8121200717; Hardcover; New; New; 
India is rightly called the epitome of the world-which statement is true, apart from ether consideration, both Anthropologically and linguistically. As far as the languages are concerned, India is represented almost all the Famines of the world-Indo-European, Mongolian, Dravidian, Austric etc. This position is as well true even about North-Eastern India. This region, a small part of the Country as it is, abounds in languages belonging to quite a few Families and groups. As for example, one may find in this Region Assamese of the Indo-European family, Khasi of Mon-Khmer family, Ahom of the Chinese-Siamese family, Miri of the Tibeto-Burman family, etc.All these languages of the North-East, along with their various dialects had been surveyed by the consultants and associates of the illustrious linguist Dr. George Abraham Grierson and the Results of the surveys were systematically and scientifically recorded in his monumental work Linguistic Survey of India. The said work includes all known languages and dialects of India and is, therefore, too vast for a researcher interested in a particular region to handle and too expensive for any individual to acquire. Nevertheless, the culture, Sociology and languages of the North-East are gaining going Interest in India and abroad. Keeping these facts in view : These selections from Dr. Grierson's magnum opus have been compiled with a view to presenting a complete linguistic Picture of the region. Care has been taken so that all predominant famines and Groups are well represented, it is fervently hoped that the scholars interested in the Languages and culture of the North-East India will find this volume useful.Printed Pages: 712. 105954

Price: 30.12 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11026 George A Grierson
Languages of North-Eastern India: A Survey, Vol. II
Gyan Books Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2000; 8121201802; Hardcover; New; New; 
A monumental work that deals with the culture, sociology and languages of the North-East in a scientific and systematic manner presents a complete linguistic picture of the region. Page : 39 14:06 Tuesday 16/05/00, About the author:- Sir George Abraham Grierson, (Jan. 7, 1851-March 9, 1941) Irish linguist, language scholar and civil servant who conducted the Linguistic survey of India (1898-1928), obtaining information on 364 languages and dialects. While a student of mathematics at Trinity College, Dublin, Grierson took prizes in Sanskrit and Hindi. Grierson went to Bengal in October 1873, where-in addition to carrying out his duties in a succession of government posts until 1898-he devoted much time to language research. The first of his enormous output of papers, reviews, and books appeared in 1877.Printed Pages: 372. 105956

Price: 18.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11027 George A. Burdock
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3 Vols.
Academic Press; 1997; 0849394163; First Edition; Hardcover; New; 
Set of 3 vols. 028230

Price: 1825.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11028 George A. Grierson
Torwali: An Account of a Dardic Language of the Swat Kohistan
R.N. Bhattacharya; Kolkata, India; 2001; 8187661208; First Edition; Hardcover; Very Good; Very Good; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 223. 025812

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11029 George A. Grierson
Languages of North-Eastern India: A Survey, Volume 1
Gyan Books Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2000; 8121201799; Hardcover; New; New; 
A monumental work that deals with the culture, sociology and languages of the North-East in a scientific and systematic manner presents a complete linguistic picture of the region. Page : 39 14:06 Tuesday 16/05/00, About the author:- Sir George Abraham Grierson, (Jan. 7, 1851-March 9, 1941) Irish linguist, language scholar and civil servant who conducted the Linguistic survey of India (1898-1928), obtaining information on 364 languages and dialects. While a student of mathematics at Trinity College, Dublin, Grierson took prizes in Sanskrit and Hindi. Grierson went to Bengal in October 1873, where-in addition to carrying out his duties in a succession of government posts until 1898-he devoted much time to language research. The first of his enormous output of papers, reviews, and books appeared in 1877.Printed Page: 698. 105955

Price: 18.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11030 George A. Hough
Structures of Modification in Contemporary American English
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1971; First Edition; Paperback; Very Good; 19 Cms x 27 Cms 
Printed Pages: 125. 004482

Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11031 George A.Grierson
The Kashmiri Ramayana: Comprising The Sriramavataracarita And The Lavakusayuddhacarita Of Divakara Prakasa Bhatta
Gulshan Books; Srinagar, India; 2007; 8183390161; Reprint; Hard Cover; New; New; 15.5 Cms x 23 Cms 
Printed pages: 108 028286

Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11032 George A.Grierson
Standard Manual of the Kashmiri Language (Comprising: Grammar, Phrasebook and Vocabularies
Gulshan Books; Srinagar, India; 2007; 8186714979; Third Edition; Hard Cover; New; New; 14 Cms x 23 Cms 
Printed pages: 211. 016220

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11033 George Abraham Grierson
The Pisaca Languages of North-Western India
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1969; 8121504074; Second Edition; Hardbound; New; New; 14 Cms x 22 Cms 
Printed Pages: 205. 000428

Price: 9.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11034 George Adolphus Jacob
A Handful of Popular Maxims Current in Sanskrit Literature
Bharatiya Vidya Prakashan; Delhi, India; 1907; Softcover; New; 
Printed Pages: 80. 103696

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11035 George Assaf
Too Many With Too Little: The Challenge For India's Development Paradigm
Konark Publication/D.K. Publishers Distributors; New Delhi, India; 2004; 8122006744; New; 
The Indian economy has progressed steadily since independence, and especially since economic liberalisation began in 1991. The economy has proven its resilience to shocks—both internal and external. There are major strengths but significant roadblocks still persist. The road ahead is difficult and the speed of change envisaged fast. Can India realise its potential? The book discusses this prospect in terms of economic, particularly industrial, development. It presents the thoughts — in the form of a collection of essays—of an applied development practitioner, trained as an economist who has been deeply involved in this process right from the formulation, financing, start-up, implementation, monitoring and evaluation of various industrial development projects. Printed Pages: 180. 117741

Price: 5.20 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11036 George Augustus Frederick Fitzclarence
Journal of a Route Across India, Through Egypt to England in the Latter End of the Year 1817, and the Beginning of 1818
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1999; 812150919X; Reprint; Hard Cover; New; New; 19 Cms x 25 Cms 
In addition to an account of his journey from India to England in 1817-18 while carrying despatches, Fitzclarence discusses his experiences in India together with the political and military operations of the East India Company. In the long section on Egypt he describes at length his contacts with Salt and Belzoni and gives an interesting account of his visit to the Pyramids with them. The plates, illustrating Egyptian and Indian subjects, are after drawings by the author. Printed Pages: 526p. with 12 coloured and b/w illustrations and 7 maps. 023186

Price: 29.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11037 George B. Ferguson
John Fletcher: The Woman's Prize or The Tamer Tamed: A Critical Edition
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1966; First Edition; Hard Cover; Good; Good; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 223. 038912

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11038 George Bankart with an Introduction By Tim Ratcliffe and Jeff Orton
The Art of the Plasterer
Donhead Publishing Ltd; Dorset, UK; 2002; 1873394519; Reprint; Hard Cover; Brand New; 22 Cms x 31 Cms 
George Bankart first wrote The Art of the Plasterer in 1908, it was then re-issued, with amendments, a few years later. Now available from Donhead in this re-printed facsimile edition, this impressive, well illustrated volume offers an artistic interpretation of the way plaster was used in response to stylistic changes. Bankart was an architect inspired by the Arts & Crafts movement who cared passionately about the craft of plastering and sought to complement Millar’s earlier craftsmen’s book by producing a volume which traced the history and art of plastering throughout the United Kingdom. It explores in detail how plaster materials and methods were developed and used, giving a fascinating insight into some of the unusual substances added to plaster. For instance, he tells us that ancient stuccos sometimes contained fig juice, curdled milk, blood or beer to make them harder. The book also contains an account of wattle and dab as well as parge-work, using practical illustrated examples to give an excellent description and record of the subject. With over 400 illustrations, comprising black and white photographs and drawings of ceilings and the profiles of mouldings, this volume will be of value to craftsmen engaged in plasterwork, conservation professionals and all architects and architectural historians with an interest in this field. Contents: Introduction Ancient stucco-duro The stucco-duro of the Italian Renaissance Sgraffito or scratched ornament Stucco-duro in England Wattle and dab and parge-work The English school of plasterwork Scottish plasterwork Irish plasterwork English plasterwork of the later Renaissance The eighteenth-century degeneration The Adam brothers and their work Modern plasterwork: Part I: Present day methods – Part II: The teaching of the past: a comparison Index to text and illustrations Printed Pages: 368 with numerous illustrations. 016923

Price: 155.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11039 George Baumann
Drei Jaina-Gedichte in Alt-Gujarati: Edition, Ubersetzung, Grammatik Und Glossar (Beitrage Zur Sudasien-Forschung Sudasien-Institut Universitat Heidelberg, Band 20)
Franz Steiner Verlag GMBH; Wiesbaden, Germany; 1975; 3515021779; First Edition; Paperback; Very Good; 17.5 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 194 with b/w plates. Slightly rubbed covers. Book in mint condition. 008504

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11040 George Bernard Shaw
The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism
Aakar Books; Delhi, India; 2014; 9789350022887; Softcover; New; 
109017

Price: 9.40 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11041 George Berry
Taverns and Tokens of Pepy's London
Seaby Publications Limited; London, UK; 1978; 090065242X; First Edition; Hardcover; Fine; 19 x 25 Cm 
Printed Pages: 144 with numerous b/w illustrations. Slightly rubbed boards. 018401

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11042 George Bruce Malleson
Akbar and the Rise of Mughal Empire
Asian Educational Services; New Delhi, India; 1894; 8120619722; Reprint; Hard Cover; New; 
Printed pages: 204 alongwith map. 035005

Price: 12.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11043 George Bruce Malleson
An Historical Sketch of the Native States of India in Subsidiary Alliance with the British Government
Asian Educational Services; New Delhi, India; 2005; 8120619714; Reprint; Hard Cover; New; 
Printed pages: 397 alongwith 6 single page coloured area sketch map. 035006

Price: 23.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11044 George Bruce Malleson
The Decisive Battles of India from (A.D.1746 to 1849) Inclusive
Asian Educational Services; New Delhi, India; 2007; 812062033X; Reprint; Hard Cover; New; 
Printed pages: 462 alongwith 3 plans, 2 maps and photo. 035007

Price: 17.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11045 George Bruce Malleson
The Indian Mutiny of A.D.1857
Asian Educational Services; New Delhi, India; 2006; 8120620062; Reprint; Hard Cover; New; 
Printed pages: 421 alongwith 7 illustrations and plans. 035008

Price: 16.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11046 George Buhler
On the Origin of the Indian Brahma Alphabet
Chaukhamba Sanskrit Studies/Chaukhamba Amarabharati Prakshan; Varanasi, India; First Edition; Softcover; New; 
Printed Pages: 577. 100963

Price: 5.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11047 George Buhler
The Sacred Laws of the Aryas (Part 2: Vasistha and Baudhayana), (Sacred Books of the East Volume 14)
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2001; 8120801156; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 405. 102104

Price: 8.02 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11048 George C. Adams, jR.
The Structure and Meaning of Badarayana`s Brahma Sutras (A Translation and Analysis of Adhyaya 1)
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1993; 8120809319; Hardcover; New; New; 
In the Brahma Sutras of Badarayana, we find what is perhaps the most influential work in the history of Hindu Theology, given that the Brahma Sutras served as the basis for the theologies of all major Hindu theologians, including Sankara, Ramanuja, Nimbarka,Vallabha, and Madhva. In this work Dr. Adams examines the first of the Brahma Sutras four sections in an attempt to identify their original meaning and the theology that Badarayana attempted to express.Printed Pages: 149. 102156

Price: 5.05 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11049 George C. Boon; Foreword By His Grace the Duke of Wellington; Introduction By Mrs M. Aylwin Cotton
Roman Silchester: The Archaeology of a Romano-British Town
Max Parrish; London, UK; 1957; First Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 15 Cms x 22.5 Cms 
Printed Pages: 245 with numerous b/w plates. Price clipped. Torn dust-jacket. Bumped corners. 010745

Price: 3.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11050 George Caedes, A.B. Griswold, Alfred Salmony, and J. Ph. Vogel (eds)
Artibus Asiae: Institute of Fine Arts, New York University: Special Number Dedicated to the Memory of Pierre Dupont: Vol. XIX, 3/4
Artibus-Asiae Publishers; Ascona, Switzerland; 1956; First Edition; Paperback; Very Good; 24 Cms x 34 Cms 
038743

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11051 George Cardona
Recent Researches in Paninian Studies
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120816374; First Edition; New; 
029792

Price: 9.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11052 George Cardona
Indological Research: Different Standpoints
New Bharatiya Book Corporation; New Delhi, India; 2013; 8183152236; First Edition; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 184. 103990

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11053 George Cardona
Panini: A Survey of Research
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1998; 8120814940; Hardcover; New; New; 
The present work is intended as a critical survey of research carried out in the area of Paninian grammar including works by Paniniyas on semantics and philosophy of grammar. Although the bibliography is not and indeed could not be exhaustive it is representative of the research done in India and elsewhere on the topics of discussion. The bibliography is accompanied by the author`s appraisal of the work that has been done and the conclusion which have been reached : he treats the ideas and conclusions of scholars sifts conflicting views and gives what he considers to be reasonable and tenable conclusions warranted by the evidence refraining from such conslusions where the evidence appears inconclusive.Printed Pages: 400. 102564

Price: 37.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11054 George Cardona & Madhav M. Deshpande (Eds)
Indian Grammars: Philology and History
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2012; 8120835557; Hardcover; New; New; 
Vyakarana holds an uncontested place of honour in Indology, and Panini's grammar in particular is a basic source in argumentation not only among Paniniyas but also for students of Indian literature and sastras regardless of their particular areas of concentration. In this volume are published thirteen contributions presented in the Vyakarana section of the twelfth World Sanskrit Conference. The papers represent a considerable breadth of interest. Most of the studies concern technical aspects of Paninian grammar. Several papers deal with facets of Panini's metalinguistic usage and four studies with points concerning derivational procedures and particular sutras related to them. Two papers concentrate on questions of syntax and two other scholars treat subjects of primarily historical interest.Printed Pages: 280. 102080

Price: 16.98 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11055 George Cardona (Ed.)
Vyakarana Across the Ages: Proceedings of the 15th World Sanskrit Conference (Vol. II: Vyakarana Section)
D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2013; 8124606587; First Edition; Hardcover; New; New; 19 x 25 Cm 
Sanskrit grammatical treatises, not only those of Panini and his successors but also work by Indian scholars representing other streams of grammatical thought, have long held the attention of modern scholars. The present volume contains a selection of the large number of papers presented in the Vyakarana Section of the 15th World Sanskrit Conference held in New Delhi, during 15-20 January 2012. The scope covered in these papers is wide. The first contribution deals with currents in European traditions of Sanskrit grammars, from early works by missionaries to modern Sanskrit grammars. As could be expected, however, Panini is the centre of attention for most authors, whose contributions nevertheless differ in focus. Several scholars deal with theoretical issues concerning the interpretation and application of Paninian sutras, including points of Sanskrit syntax. The question whether particles (nipata), and preverbs (upasarga) in particular, should be considered independently to signify particular meanings or instead be treated as terms which serve to cosignify meanings assigned to items with which they co-occur is the object of two studies. One paper treats in detail the relations which can be considered to hold between terms and the meanings they signify, with particular emphasis on what Bhartrihari has to say on this topic. A historically-oriented study deals with attacks on Paninian views by Mimamsakas of Prabhakara Naiyayikas. One scholar contrasts how particular nominal forms are derived in the Sarasvata system in contrast to the Paninian derivations of such forms. The final study in this collection brings us into the realm of modern Sanskrit literature, with a discussion of usage in the prose work Shivarajavijaya of Ambika Dutt Vyas. Fellow scholars should welcome and profit from the varied studies contained in this volume.Printed Pages: 362. 100493

Price: 17.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11056 George Cardona, Asho Aklujkar, and Hideyo Ogawa (eds)
Studies in Sanskrit Grammars
D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2012; 8124606080; First Edition; Hardcover; New; New; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 429. 036909

Price: 24.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11057 George Dickie
Estetiikka: Tutkimusalueita, Käsitteitä ja Ongelmia
Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 2009; 9522220981; New; 
Estetiikan peruskysymyksiä tarkastelevan käsikirjan alussa oleva historiallinen katsaus jakautuu kolmeen osaan, kauneuden teoriaan, taiteen teoriaan ja estetiikkaa koskevaan lukuun kritiikin filosofiasta. Teoksessa esitellään myös esteettinen käsite, joka on herättänyt kiistaa kaikkina aikoina. Taiteen filosofiat ja taidekäsitykset saavat oman lukunsa, neljäs osa keskittyy mm. symbolin, metaforan ja ilmaisun käsitteisiin. Lopuksi pohditaan taiteen arvottamista eri puolilta näkökulmana seitsemän keskeistä estetiikan teoriaa.. Printed Pages: 182. 114053

Price: 115.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11058 George Dorn and P. Weingartner (eds)
Foundations of Logic and Linguistics: Problems and Their Solutions
Plenum Press; New York, USA; 1985; 0-306-41916-5; First Edition; Hard Cover; Very Good; 19 x 25 Cm 
Printed Pages: 726. Bumped corners and slightly scratched cover. 038207

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11059 George Eliot
Romola
Everyman's Library; Britain; 0460875639; Softcover; Fine; 13 x 20 Cm 
Printed Pages: 642. 113650

Price: 7.10 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11060 George Eliot
Silas Marner
Atlantic Publishers & Distributors Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2016; 8124800456; Softcover; New; 
Printed Pages: 206. 111445

Price: 3.12 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11061 George Eliot
The Mill on the Floss
Atlantic Publishers & Distributors Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2016; 812480169X; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 566. 111453

Price: 7.37 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11062 George Eliot
Middlemarch (World Classics, Unabridged)
Vij Books India Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 9789386101495; Softcover; New; 
Printed Pages: 750. 113801

Price: 13.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11063 George Fink (ed.)
Encyclopedia of Stress, 4 Vols.
Elsevier; New York, USA; 2007; 0120885034; Second Edition; Hardcover; New; 
Like the first edition, the second edition of the Encyclopedia of Stress covers nearly every conceivable aspect and ramification of stress including a wide range of related topics such as neuroimmune interactions, cytokines, enzymatic disorders, effects on the cardiovascular system, immunity and inflammation, and physical illnesses. Over the last decade, scientists have presented convincing research showing that psychological stress increases vulnerability to disease. They now understand more clearly that stress may be the thread tying together illnesses that were previously believed to be unrelated. Bone loss, increased abdominal fat, and damaged memory cells in the hippocampus have been linked to elevated cortisol levels. Building on the success of the first edition, this completely revised work surveys the vast amount of research generated in the past five years, resulting in a substantial revision with over 30% new material and over 100 new entries. Expanded sections include Animal Studies, Anxiety and Depression, Drugs, Depression, Disasters, and Psychological and Other Therapies. Also available online via ScienceDirect (2007) – featuring extensive browsing, searching, and internal cross-referencing between articles in the work, plus dynamic linking to journal articles and abstract databases, making navigation flexible and easy. Set of 4 vols. 018322

Price: 950.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11064 George Forster
A Journey from Bengal to England: Through the Northern part of India,Kashmire,Afghanistan and Persia and into Russia, by the Capsian Sea, 1782-84, 2 vols.
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1997; 812150774X; Reprint; Cloth; New; New; 14 Cms x 22 Cms 
The present travelogue describes George Forster's journey from Bengal to England during 1782-84. He traveled from India through Kashmir, Afghanistan, Persia, by the Caspian Sea to Russia, from Petersburg finally he took a ship to England, visiting and describing amongst other, the cities of Calcutta, Murshidabad, Patna, Benares, Allahabad, Lucknow, Bareilly Moradabad, Bilaspur, Nurpur, Jummu, Jalalabad, Kabul, Ghazni, Khandhar, Heart, Astrakhan and Moscow. He has also devoted chapters to Hindu Mythology, Brief Histories of Rohillas, Shujah-ud-daulah, and the Sikhs. Printed Pages: 625. 021431

Price: 22.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11065 George Francis Hill
Catalogue of the Greek Coins of Lycia, Pamphylia, and Pisidia (A Catalogue of Greek Coins in the British Museum Series)
Arnaldo Forni - Editore; Bologna, Italy; 1964; First Edition; Hard Cover; Very Good; No Jacket; 18 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 480 with 44 b/w plates and 1 map. 009074

Price: 225.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11066 George Francklin Atkinson
"Curry & Rice"on Forty Plates Or the Ingredients of Social Life at Öur Station"in India
Asian Educational Services; New Delhi, India; 1999; 8120605314; Reprint; Hard Cover; New; New; 
Printed pages: 92 alongwith 40 colour plates. 034316

Price: 56.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11067 George G. Brenkert
Marketing Ethics
Blackwell Publishing Ltd; London, UK; 2008; 0631214232; First Edition; Paperback; New; 150 x 225 Mm 
Printed Pages: 268. 021735

Price: 32.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11068 George G. Haydu (ed.)
Experience Forms: Their Cultural and Individual Place and Function (World Anthropology Series)
Mouton Publishers; The Hague, The Netherlands; 1979; 9027978409; First Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 395. 003581

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11069 George Gheverghese Joseph
George Joseph: The Life and Times of a Kerala Christian Nationalist
Orient BlackSwan; New Delhi, India; 2003; 8125024956; First Edition; Paperback; New; 
Printed Pages: 272. 032386

Price: 9.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11070 George Giacumakis
The Akkadin of Alalah
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1970; First Edition; Paperback; Very Good; 19 Cms x 27 Cms 
Printed Pages: 119. 038175

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11071 George Grimm; translated By Carroll Aikins; Edited By M. Keller Grimm
Buddhist Wisdom: The Mystery of the Self
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120832914; First Edition; Paperback; New; 
029517

Price: 4.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11072 George Grimm; translated from the German By Ch. Pönisch-Schoenwerth; Edited By M. Keller-Grimm and M. Hoppe
Perennial Questions: The Fundamental Religious Problems and Their Solution in Indian Thought. An Introduction to the Philosophical Religions
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1979; 8120821009; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 70. 028048

Price: 1.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11073 George H. Gadbois, Jr
Judges of the Supreme Court of India: 1950-1989
Oxford University Press; New Delhi, India; 2011; 0198070616; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 456. 108859

Price: 21.15 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11074 George Heard Hamilton
The Art and Architecture of Russia
Penguin Books; Harmondsworth, Middlesex, UK; 1954; First Edition; Hard Cover; Very Good; 18.5 Cms x 28 Cms 
Printed Pages: 341 with numerous b/w plates. 010578

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11075 George Hemphill
A Mathematical Grammar of English
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1973; First Edition; Paperback; Very Good; 19 Cms x 27 Cms 
Printed Pages: 110. 006030

Price: 5.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11076 George Herbert Betts
The Mind and Its Education
Kaveri Books; New Delhi, India; 8174790853; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
027216

Price: 16.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11077 George Herbert Betts
The Mind and its Education
Kaveri Book Service; New Delhi, India; 2008; 8174790853; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
This books ia a study of mind and its education. It is easy to understand how we may investigate the great world of material things about us; for we can see it, touch it, or measure it. But how are we to discover the nature of mind, or come to know the processes by which consciousness works? For mind is intangible, we can not seet it, feel it or hand it. Mind belongs not to the realm of matter which is known to the senses, but to the realm of spirit, which the senses can never grasp. And yet the mind can be known and studied as truly and as scientifically as can the world of matter. The subject matter of this book is made concrete and practical by the use of several illustrations and through application to real problems. The style has been kept easy and familiar to facilitate the reading and hope that the book would be of interest and value to students of all ages and to the general public as well. Contents: The Mind, Or Consciousness/ Attention/ The Brain and Nervous System/ Mental Development and Motor Training/ Habit/ Sensation/ Perception/ Mental Images and Ideas/ Imagination/ Association/ Memory/ Thinking/ Instinct/ Feeling and its Functions/ The Emotions/ Interest/ The Will/ Self-Expression and Development/ Index. About the Author: George Herbert Betts, Ph.D., was the Professor of Psychology in Cornell College, lowa, USA.Printed Pages: 326. 104207

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11078 George Humphrey and Michael Argyle (eds)
Social Psychology Through Experiment
Asia Publishing House; Bombay, India; 1962; First Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 15 x 23 Cm 
Printed pages: 208. Chipped dust jacket. Bumped corners. 020762

Price: 1.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11079 George J. Summers
The Great Book of Puzzles and Teasers
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8172242212; Softcover; New; 
Think your mental muscles are in good shape? Here's a true test of your reasoning strength and agility - 75 utterly original and totally tantalizing brainteasers from master puzzler George J. Summers. Summers finds fascinating challenges in situations as common as a game of tic-tac-toe or tennis, or as strange as a land of habitual Truthtellers and Liars. Whether he is dealing with seating at a party, scoring in a game of darts, or picking winners in a race, Summers constructs a perplexing mystery, the solution to which dangles just out of reach, waiting for the logical leap which brings the answer, and then, of course, you'll find a selection of straight murder mysteries - a victim, a perpetrator, some clues, and a perceptive puzzler to sort it out - that's you! If you're stuck, don't worry-there is a helpful Solution Scheme for every brainteaser (a feature that is unique to Summer's books) and detailed answers that show you step by step how each Teaser or Puzzler is unravelled.Printed Pages: 256. 105455

Price: 3.12 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11080 George J. Summers
Herba Gratiè Plena, Die Legenden Der Alteren Segensprüche über Den Göttlichen Ursprung der Heil-und Zauberkräuter (Folklore Fellows Communications 82) (Volume 81-2)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1929; New; 
Printed Pages: 31. 114006

Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11081 George Keppel
Personal Narrative of a Journey from India to England by Bussorah, Bagdad, the Ruins of Babylon, Curdistan, the Court of Persia, the Western Shore of the Caspian Sea, Astrakhan, Nishney Novogorod, Moscow, and St Petersburgh, in the Year 1824, 2 Vols.
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2004; 8121511070; Reprint; Cloth; New; New; 14 Cms x 22 Cms 
George Thomas Keppel (1799-1821), who became the sixth Earl of Albemarle in 1851, was an aide-de-camp to the British governor general in India from 1821 to 1823, when he was given leave to return home overland. Along the way he visited the ruins of Babylon and the court of Teheran, Persia; and he passed through numerous little-known areas of Turkey and Russia. Printed Pages: 684p with 12 b/w illustrations and 1 map. 014300

Price: 43.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11082 George Kurian
Atlas of the Third World
Mansell Publishing Limited; London, UK; 1983; 0720116724; First Edition; Hard Cover; Fine; Fair; 24 Cms x 32 Cms Andrew Elias and Eric Elias 
Printed Pages: 381. 005839

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11083 George L. Hart
A Rapid Sanskrit Method
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120801733; First Edition; Hardcover; New; New; 
029786

Price: 5.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11084 George L. Hart
A Rapid Sanskrit Method
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120801997; First Edition; Paperback; New; 
029787

Price: 6.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11085 George Laport
Les Contes Populaires Wallons (Folklore Fellows Communications 101) (Volume 101-2)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1932; New; 
Printed Pages: 144. 113992

Price: 38.40 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11086 George Laport
Le Folklore des Paysages du Grand-Duché du Luxembourg (Folklore Fellows Communications 89)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1929; New; 
Printed Pages: 67. 114000

Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11087 George Laport
Le Folklore des Paysages de Wallonie (Folklore Fellows Communications 84)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1929; New; 
Printed Pages: 382. 114005

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11088 George Laport
folklore des paysages de Grand-Duché du Luxembourg
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1929; New; 
Printed Pages: 67. 115110

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11089 George Lois
Damn Good Advice (for People with Talent!): How to Unleash Your Creative Potential
Phaidon Press Limited; London, UK; 2012; 0714863483; Paperback; New; 
'Damn Good Advice (For People With Talent!)' is an indispensable guide to creative success from award-winning ad man, and original Mad Man, George Lois. Printed Pages: 192. 037418

Price: 9.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11090 George M.A. Hanfmann; Consultant Editor-John Pope-Hennessy
Classical Sculpture (A History of Western Sculpture)
Michael Joseph; London, UK; 1967; First Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 21 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 352 with numerous b/w illustrations. 003241

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11091 George Macaulay Trevelyan
A Shortened History of England
Penguin Books; Harmondsworth, Middlesex, UK; 1960; Reprint; Paperback; Good; 11 x 18 Cm 
Printed Pages: 603. Scratched cover. Text in good condition. 019327

Price: 1.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11092 George McTurnan Kahin (ed.)
Major Governments of Asia: China, Japan, India, Pakistan, Indonesia By Harold C. Hinton, Nobutaka Ike, Norman D. Palmer, Keith Callard and Richard S. Wheeler, George McT. Kahin
Cornell University Press; New York, USA; 1974; Second Edition; Hard Cover; As New; No Jacket; 16.5 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 732. 003798

Price: 24.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11093 George McTurnan Kahin (ed.)
Governments and Politics of Southeast Asia (Second Edition)
Cornell University Press; Ithaca, New York, USA; 1969; Fifth Printing; Hard Cover; Good; Fair; 16.5 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 813 with folding maps. Torn and faded dust jacket. Book in mint condition. 013386

Price: 21.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11094 George Michell
Mughal Architecture & Gardens
The Shoestring Publisher; Mumbai, India; 2010; 819047202X; First Edition; Hard Cover; New; New; 28 Cms x 32 Cms Photographs By Amit Pasricha 
Printed pages: 402 alongwith numerous colour photographs. 036893

Price: 94.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11095 George Michell
Temple Architecture and Art of the Early Chalukyas: Badami, Mahakuta, Aihole, Pattadakal
Niyogi Books; New Delhi, India; 9789383098330; First Edition; Hardcover; New; New; 22 x 28.5 Cm Surendra Kumar 
Printed Pages: 256. 038812

Price: 51.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11096 George Michell
The Penguin Guide to the Monuments of India: Volume I: Buddhist, Jain, Hindu
Penguin; New Delhi, India; 0140081445; First Edition; Paperback; New; 16 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 518. 033111

Price: 26.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11097 George Michell
Architecture and Art of Southern India: Vijayanagara and the Successor States 1350-1750 (The New Cambridge History of India Series)
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 0-521-44110-2; First Edition; Hard Cover; New; New; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 402. 038531

Price: 19.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11098 George Michell
Mughal Style: The Art & Architecture of Islamic India
India Book House Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2007; 8175084243; First Edition; Hardcover; New; New; 25.5 x 29.5 Cm 
Printed Pages: 287 with numerous colour illustrations. 018751

Price: 69.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11099 George Michell
Temple Architecture and Art of the Early Chalukyas: Badami, Mahakuta, Aihole, Pattadakal
Niyogi Books; New Delhi, India; 2014; 9789383098330; First Edition; Hardcover; New; New; 
037873

Price: 61.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
11100 George Michell
The Royal Palaces of India
Thames & Hudson; London, UK; 1998; 0500279640; First Edition; Paperback; New; New; 25.5 Cms x 28 Cms Antonio Martinelli 
Printed Pages: 232 with 250 illustrations, 206 in colour. 001139

Price: 65.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV    111  112 113 114 115 116 117 118 119 120  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2018. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie