Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Click on Title to view full description

 - 36896 items found in your search
 
 
15701 Jussi Hanska
Kristuksen Sijaiset Maan Päällä?
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2005; 9517467192; New; 
Teos on kattava suomenkielinen esitys Euroopan vanhimman instituution, paaviuden historiasta. Tutkimus auttaa lukijaa ymmärtämään kuinka katolinen kirkko ja paavius ovat kehittyneet nykyiseen muotoonsa ja minkälaiset haasteet niitä odottavat lähitulevaisuudessa. Kirjan temaattisessa osiossa syvennytään tarkemmin joihinkin kiinnostaviin teemoihin, kuten paaviuden suhteisiin juutalaisiin, konklaavien historiaan, katolisen kirkon hallintoon sekä paavien rooliin taiteiden ja tieteiden edistäjinä kristinuskon alkuajoista nykypäivään. Printed Pages: 342. 114603

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15702 Jussi Hanska
Kirkko, kuri ja Koulutus: Hengellisen säädyn moraalihistoriaa Myöhäiskeskiajalla
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2004; 9517465823; New; 
Kirkko, kuri ja koulutus käsittelee papiston ja luostariväen moraalihistoriaa myöhäiskeskiajan Euroopassa. Tutkimus keskittyy kahteen erityisteemaan: papiston oppineisuuteen sekä luostarielämän valo- ja varjopuoliin. Aikaisempi tutkimus on antanut molemmista teemoista varsin värittyneitä, ellei jopa vääristyneitä, tulkintoja. Yleisen käsityksen mukaan keskiajan papisto oli oppimatonta ja pystyi hädin tuskin ulkoa lukemaan messun ymmärtämättä sen sisällöstä mitään. Luostariväkeä on puolestaan perinteisesti kuvattu ahneena ja löyhämoraalisena. Printed Pages: 252. 114651

Price: 110.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15703 Jussi Koivuniemi
Tehtaan pillin Tahdissa: Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalinen järjestys 1870-1939
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2000; 951746231X; New; 
Jussi Koivuniemen teoksessa kuvataan Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalista järjestystä, sen pitkänaikavälin muutosta. Esille nousevat erityisesti teollisten suhteiden, yhdyskunnan rakenteen ja ulkoisten vaikutusten merkitys. Voidaan sanoa, että järjestystä hallitsi tasapainoilu työrauhan takaamiseen tähtäävän tehdasvallan ja työväen sosiaalisen tasavertaisuuden sekä vaikutusvallan välillä. Tässä kokonaisuudessa Nokian paperi- ja kumitehdasyhdyskunnan kehitys 1800-luvun lopun yhden tehtaan tehdaspaternalismista 1930-luvun valkoiseen tehdasvaltaan kuvaa laajemminkin tehdasyhdyskuntien järjestystä Suomessa. Printed Pages: 263. 115892

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15704 Jussi Kuusanmäki
Tietoa, taitoa, Asiantuntemusta: Helsinki eurooppalaisessa kehityksesä 1875-1917
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1992; 9518915601; New; 
Teossarjan toisessa osassa Jussi Kuusanmäki selvittelee Helsingin kaupungin kunnallisen sosiaalipolitiikan ulkomaisia esikuvia sekä kaupunkisuunnittelun eurooppalaisia yhteyksiä. Printed Pages: 214. 115972

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15705 Jussi Matikkala
Tahallisuudesta Rikosoikeudessa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2005; 9518553114; New; 
PoD-kirja Teoksessa keskitytään tahallisuuden sisältöön, erityisesti sen alarajan selvittämiseen. Johdantoluvun jälkeen käsitellään tiettyjä taustakysymyksiä kuten laillisuusperiaatetta ja sen soveltuvuutta rikoslain yleisen osan säännöksiin, rikoksen rakennetta, mieltä tutkivien tieteiden antia ja tahallisuusnäyttöjä. Kolmannessa luvussa tarkastellaan tahallisuuden sisältöä Suomen oikeudessa. Oikeuskäytäntö on laajasti esillä niin tässä kuin seuraavassakin luvussa, jossa käsitellään tahallisuutta Ruotsin, Tanskan, Norjan, Saksan ja Englannin oikeudessa. Viides luku on omistettu tahallisuuden ja tuottamuksen rajanvedon arvioinnille. Viimeisessä luvussa tarkastellaan tahallisuuden kohdetta koskevia kysymyksiä. Printed Pages: 608. 116044

Price: 250.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15706 Jussi Niinistö
Heimosotien historia 1918-1922
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 952222846X; New; 
Suomalaiset vapaaehtoisjoukot tekivät vuosina 1918-1922 useita heimosodiksi kutsuttuja aseellisia retkiä Itä-Karjalaan, Inkeriin, Petsamoon ja Viroon. Heimosotien tarkoitus oli irrottaa suomensukuisten heimojen asuinalueet Neuvosto-Venäjästä, ja joko itsenäistää ne tai liittää ne yhdeksi suureksi Suomeksi. Heimosoturit oikeuttivat toimintansa kansojen itsemääräämisoikeudella - opilla, joka ensimmäisen maailmansodan vuosina oli kulovalkean tavoin levinnyt ympäri Euroopan, vasta itsenäistyneeseen Suomeen asti. Puolustusministeri, Suomen historian ja Suomen sotahistorian dosentti Jussi Niinistön teos Heimosotien historia 1918-1922 on ensimmäinen ajantasainen esitys Suomen käymistä heimosodista. Tekstiä täydentää yksityisarkistoihin pohjautuva runsas ja harvinaislaatuinen kuvitus. Printed Pages: 307. 115350

Price: 90.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15707 Jussi Niinistö
Isontalon Antti: Eteläpohjalainen jääkäri, värväri ja seitsemän sodan Veteraani
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 9517469799; New; 
Antti Isotalo (1895–1964) oli mukana ensimmäisessä maailmansodassa Saksan itärintamalla 1916, Suomen vapaussodassa 1918, Aunuksen retkellä 1919, Porajärven suojelusjoukoissa 1919–1920, Vienan Karjalassa 1921–1922 sekä talvi- ja jatkosodassa. Antti Isotalo nuorempi oli yksi valkoisen Suomen henkilöitymiä. Hänen tarunomainen maineensa jääkärivärvärinä sekä vapaus- ja heimosoturina nostivat hänet yhdeksi aikansa pohjalaisen miehen esikuvista. Ihailtu ja pelätty oli niin ikään Isotalon samanniminen isoisä, myös laulusta tuttu ”Isoo-Antti” (1831–1911), pohjalaisten puukkojunkkareiden kruunamaton kuningas. Printed Pages: 260. 115696

Price: 131.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15708 Jussi Nuorteva
Collegium Scientiae
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1983; 9519021469; New; 
Printed Pages: 267. 114657

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15709 Jussi Pekkarinen
Kohtu 4
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9522225738; New; 
Suomen lähetystörakennus Tallinnan Kohtu-kadulla (suomeksi Oikeudenkatu) on ollut mielenkiintoisen historian näyttämönä. Suomi osti 1926 Toompean mäellä olevan talon Konstantin Pätsiltä. Sodan aikana rakennuksessa majaili venäläisiä sotavankeja ja saksalaisia SS-miehiä. Viron itsenäistyttyä uudelleen 1991 Suomi sai rakennuksen takaisin lähetystön käyttöön. Haastatteluihin ja lähettiläiden yksityisarkistoihin perustuva teos tarjoaa samalla kiinnostavan kertomuksen Suomen ja Viron suhteista, joille on ollut ominaista vahva historiallinen yhteys ja monipuolinen yhteistyö. Printed Pages: 252. 115435

Price: 157.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15710 Jussi Pikkusaari
Vaikea Vapaus: Sosialidemokratian häviö kirkolle 1850-luvulta 1920-luvulle käydyssä Suomen Kulttuuritaistelussa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1998; 951710085X; New; 
Suomessa käytiin 1850-luvun lopulta 1920-luvun lopulle kultuuritaistelu valtion katsomuspoliittisesta suuntautumisesta. Se alkoi liberaalien vaatimuksella valtionkirkollisen katsomuksellisen holhouksen lopettamisesta. Kirkko vastasi vaatimukseen suurisuuntaisella mobilisaatiolla, jonka ydin oli kansankirkkostrategia. Sosialidemokraatit uudistivat liberaalien vaatimuksen mutta hävisivät. Muutamalla keskeisellä lailla, ennen muuta hallitusmuodolla, juuri itsenäistynyt Suomen valtio asettui katsomuspolitiikassaan kirkon puolelle. Lisäksi sosialidemokraattien ajama kirkosta eroaminen jäi uskonnonvapauden tultua vuonna 1923 hyvin vähäiseksi. Mistä sosialidemokratian häviö kirkolle johtui? Oliko kirkko liian vahva vastustaja, liberalismi liian ehtynyt vai sosialidemokraattien oma katsomuspoliittinen vakaumus liian heikko? Printed Pages: 438. 115940

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15711 Jussi T. Lappalainen
Kustaa III: N Maasota: Savo ja Kymenlaakso 1788-1790
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; 9522225711; New; 
Kustaa III:n sota 1788–1790 oli varomattomasti aloitettu seikkailu, joka oli vähällä viedä Ruotsin kuninkaan ja koko valtakunnan perikatoon. Sota on historiankirjoituksessa jäänyt 1808 käydyn Suomen sodan varjoon, vaikka kyse oli suuremmasta ja ajallisesti pidemmästä yhteenotosta. Kustaa III:n sota oli paljon muutakin kuin Porrassalmen, Parkumäen ja Ruotsinsalmen voitot tai Anjalan liittona tunnettu upseerioppositio. Maarintamalla ruotsalaiset joukko-osastot kamppailivat Kymenlaaksossa, suomalaiset puolestaan pääosin Savon suunnalla. Vaikeuksia riitti: joukkojen niukkuus, rahan puute, huoltovaikeudet, sairaudet sekä ajan sovinnaiselle taistelutaktiikalle varsin soveltumaton Suomen maasto. Vesistön rikkomassa Savossa sodankäynti olisi edellyttänyt nopealiikkeistä laivastoa. Teoksessa esitetään tiiviisti sodan keskeiset tapahtumat. Printed Pages: 179. 115460

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15712 Jussi T. Lappalainen
Kuninkaan viimeinen Kortti: Viipurinlahden ja Ruotsinsalmen meritaistelut 1790
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; 9522222305; New; 
Jussi T. Lappalaisen teos kertoo lyhyesti, mutta kriittisen havainnollisesti koko Kustaan sodan 1788–1790 tarinan. Hän kuvaa seikkaperäisesti, millaisia olivat rakenteeltaan laivastojen alukset, millaisia niiden aseistus ja taktiikka. Ohjesääntöihin tukeutuen hän kertoo myös, miten soutajat ja tykkiryhmät toimivat taistelussa. Kuninkaan päättäväisyys, upseerien oivallukset ja miesten sisu, venäläisamiraalien virheet sekä tuuli auttoivat ulos Viipurinlahdelta ja tuottivat Ruotsinsalmessa lopulta voiton. Teoksen teksti huipentuu näihin kahteen taisteluun, joita Lappalainen huolellisesti analysoi ja valaisee runsailla aikalaiskartoilla. Printed Pages: 214. 115576

Price: 165.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15713 Jussi T. Lappalainen
Suomen sodan historia 1808-1809
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 9522220183; New; 
Teos on havainnollinen ja monipuolinen yleisesitys sodasta, joka katkaisi Suomen monisatavuotisen yhteyden vanhaan emämaahan Ruotsiin ja synnytti lopulta autonomisen Suomen. Teos sisältää autenttiset aikalaiskartat sodan kaikista taisteluista ja yhteenotoista sekä kirjaa varten laadittuja rintamaliikkeitä kuvaavia karttoja. Kuvitus sekä osuvat lainaukset ajan teksteistä ja asiakirjoista antavat vahvaa ajan kuvaa paitsi teoksen pääaiheena olevista sotatoimista, myös politiikasta sekä sotilaista ja siviileistä ja heidän elämästään sodan oloissa. Printed Pages: 343. 115667

Price: 56.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15714 Jussi T. Lappalainen
Haluatko historiankirjoittajaksi?
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2002; 951746410X; New; 
Käytännönläheinen ja selkeä historiantutkimuksen metodiopas neuvoo kädestä pitäen opinnäytteen tekijää, sukututkijaa tai historiikkia suunnittelevaa harrastajaa. Teos etenee johdonmukaisesti tutkimusidean synnystä tutkimus- ja kirjoittamisprosessiin ja lopulta valmiiseen tutkimukseen. Teos painottaa huolellista suunnittelua, kysymyksenasettelua ja ajatustyötä. Erityisesti kirja korostaa kirjoittamisen ja kielen tärkeyttä historian tutkimustyön kaikissa vaiheissa. Printed Pages: 203. 115884

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15715 Jussi Ylikoski
Quasquicentennial of the Finno-Ugrian Society
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; 9525667111; New; 
Articles: iMárta Csepregi/i, The very highly connected nodes in the Ob-Ugrian networks; iM. M. Jocelyne Fernandez-Vest/i, Typological evolution of Northern Sami: spatial cognition and Information Structuring; iJuha Janhunen/i, Proto-Uralic – what, where, and when? iJohanna Laakso/i, Networks of Finno-Ugric studies; iKarl Pajusalu/i, The reforming of the Southern Finnic language area; iJanne Saarikivi/i, Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta; iAnneli Sarhimaa/i, Social Network Theory as a framework for studying minor Finnic languages with special reference to Karelian; iJölgin (Jevgeni) Tsypanov/i, Permiläisten kielten nykytila; iTimo Salminen/i, In between research, the ideology of ethnic affinity and foreign policy: The Finno-Ugrian Society and Russia from the 1880s to the 1940s; iSeppo Suhonen/i, Keitä olivat Suomalais-Ugrilaisen seuran perustajat? Printed Pages: 271. 116267

Price: 152.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15716 Jussi Ylikoski
Non-finites in North Saami
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; 9525667073; New; 
The study describes the morphology, syntax and semantics of non-finite verb forms in contemporary literary North Saami. According to the received view, there are about a dozen non-finites in North Saami, but the morphosyntax and semantics of these have not yet been investigated thoroughly. In the present study, these verb forms are re-evaluated from the functional-typological perspectives of general linguistics: they are further classified into the subcategories of infinitives, participles, converbs and action nominals. Printed Pages: 224. 116273

Price: 59.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15717 Justic E. Abbott & Pundit N.R. Godbole (Authors)
Indian Saints, 2 vols
Sundeep Prakashan; New Delhi, India; 1988; 8185066213; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 1068. 112727

Price: 44.20 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15718 Justice Rajkumar Manisana Singh
The Rights of the Child in India
Akansha Publishing House; New Delhi, India; 2009; 8183701558; Hardcover; New; New; 
Government of India ord/book" Title="book">Book begins with the meaning of ?child?, which generally Means every human being who has not attained the age of 18 unless the State or National Laws fix otherwise. Some instances where National laws have fixed the age of ?child? more or less than 18 have been illustrated in this book. This book further contains, among other things, the international documents for the rights of the child, namely the Geneva Declaration of the rights of the child of 1924; the Declaration of the Rights of Child of 1969 and the Convention on the rights of the child 1989. The Convention of 1989 is in the best interest of the Child. The Convention of 1989 provides whatever the freedoms and rights a child needs; and the Convention has brought together all the rights of the child described in many international Instruments in one up-to-date. The Government of India not only acceded to the Convention of 1989 on 11 December 1992, but the rights of the child prescribed in the Convention of 1989 have become a part of the National Laws of India by virtue of the Commission for Protection of Childs Rights, 2005 made by the Parliament of India. The rights of the Child and Primary role of the Family and Parents in the care and protection of Children and obligation of the State to help them in carrying out those duties have been dealt with mainly based on the Convention of 1989 and the Constitution of India. Printed Pages: 121. 110173

Price: 7.40 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15719 Justin E. Abbott
Stotramala: A Garland of Hindu Prayers
Samata Books; Chennai, India; 1990; Reprint; Hard Cover; Very Good; Very Good; 13 Cms x 19 Cms 
Printed Pages: 229. Slightly rubbed dust-jacket. 035802

Price: 9.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15720 Justin E. Abbott
Bhanudas: The Poet Saint of Maharashtra: Translated from the Bhaktivijaya
Sri Satguru Publications; New Delhi, India; 8170304989; New; 
035083

Price: 4.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15721 Justin E. Abbott
Tukaram: The Poet Saint of Maharashtra: Translated from Mahipati's Bhaktililamrita
Sri Satguru Publications; New Delhi, India; 8170304970; New; 
035084

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15722 Justin E. Abbott
Bahina Bai
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120813340; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 301. 030928

Price: 2.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15723 Justin E. Abbott & N.R. Godbole
Stories in Indian Saints, 2 Parts (Bound in One)
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2014; 8120804694; Seventh Reprint; Hardcover; New; New; 
The present book is an English translation of Mahipati's Marathi poem Bhakta-Vijaya which records the legends of Indian saints, irrespective of their difference in caste, community, creed, language and place of origin. Thus we have the record of different saints - Yayadeva, Jnanadeva, Namadeva, Ramananda, Tulasidasa, Kabir, Suradasa, Narsi Mehta and Guru Nanakadeva. A lot of information is available on Ekanath-the greatest scholar-philosopher-saint-poet-cum-social reformer and the towering personalities Tukaram and Ramadasa. It also records the miraculous and fascinating legends of several saints, how they spread the Bhakti cult, how they struggled against discrimination between man and man and how they tried to uproot the malpractices which prevailed in the name of Religion in those days. In this weighty volume two parts are contained with Appendices of words, names and index for ready reference.Printed Pages: 540. 102490

Price: 22.98 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15724 Justin O' Brien
Superconscious Meditation
Full Circle; New Delhi, India; 8176211990; Softcover; New; 
A fine book on the art of meditation. Do you want to meditate but don’t quite know how? This book is made for you! It is written with a simple, direct, yet enthralling elegance that discloses the heart of the matter with such aplomb and down-to-earth practicality that the reader wants to get right down and practice the reality: Superconscious Meditation. If ever there was a guide that takes it self seriously, this is it. These lean chapters clear the field of mental clutter and grandiose verbosity and leave only room for the reader’s actual adventure into meditation. Dr. O’Brien invites the reader to explore his or her own uncanny instrument – mind – that enables one to live and think. Then he shows us how to go beyond it, into the hidden source that holds the primordial power of our real self. 109924

Price: 3.05 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15725 Justine Hardy
Scoop-Wallah: Life on a Delhi Daily
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8184950268; Softcover; New; 
You should be writing on one of our great Indian papers, then you will really be starting to understand us.’A chance conversation with her greengrocer about the media’s portrayal of India inspired journalist Justine Hardy to leave London and, following in the footsteps of Rudyard Kipling, spend a year reporting for an Indian newspaper.Following the direction of her eccentric landlord an erstwhile Rajput prince and an editor at The Indian Express, her new life takes her across the Himalayas, Assam tea gardens and city slums, exploring marriage, spirituality and the remnants of Empire in the heart of modern India.Printed Pages: 336. 105445

Price: 4.78 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15726 Justine M. Cordwell (ed.)
The Visual Arts: Plastic and Graphic (World Anthropology Series)
Mouton Publishers; The Hague, The Netherlands; 1979; 9027978204; First Edition; Hard Cover; As New; As New; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 819. New Book. All books are new. 003609

Price: 19.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15727 Justone A. Cordwell and Ronald A. Schwarz (eds.)
The Fabrics of Culture: The Anthropology of Clothing and Adornment (World Anthropology Series)
Mouton Publishers; The Hague, The Netherlands; 1979; 9027979103; First Edition; Hard Cover; As New; As New; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 514. 016706

Price: 400.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15728 Juthika Roy; Translated from Bengali By Gita Chaudhuri
My World of Music (Smrutikatha)
BHaratiya Kala Prakashan; Delhi, India; 2013; First Edition; Paperback; New; 14.5 Cms x 22 Cms 
Printed pages: 268 with numerous b/w illustrations. 037983

Price: 6.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15729 Jutta Gras
The European Union and Human Rights Monitoring
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2000; 9514593618; New; 
In recent years, the European Union has initiated many developments relating to the protection of human rights. These range from the inclusion of human rights provisions in its agreements with third states to the creation of a legal basis for human rights protection within the Union itself. That raises the inevitable question as to how compliance with human rights can be monitored, and by whom, and it is this question that is addressed in this study. The study covers the various monitoring mechanisms operated by and within the Union comprehensively and in depth, making it an indispensable work of reference for anyone interested in the protection of human rights. Printed Pages: 197. 116084

Price: 76.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15730 Jutta Gras
Monitoring the Convention on the Rights of the Child
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9514599179; New; 
Few international legal instruments have been so warmly embraced by the international community as the Convention on the Rights of the Child; yet, as UNICEF reminds us, more than half a billion children live in unstable and dangerous situations. This raises questions as to how effective the Convention is implemented and monitored, and in particular how its monitoring body (the Committee on the Rights of the Child) operates in practice. This latter question is exhaustively analysed by Ms Jutta Gras in the impressive report. She concludes the study by presenting a number of suggestions for improving the functioning of the Committee. Printed Pages: 218. 116105

Price: 76.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15731 Jutta Jain-Neubauer
Feet and Footwear in Indian Culture
Mapin Publishing; New Delhi, India; 8185822697; Hardcover; New; New; 
Innumerable references to the foot and to foot worship in Indian culture convey the impression that the foot is considered one, if not the most, important part of the human body. The religious and historical significance of of feet and footwear in Indian art and culture are presented in this book, which was inspired by The Bata Shoe Museum Foundation.The richness and variety of ancient and traditional footwear are lavishly illustrated, with outstanding examples of the typical toe-knob sandals worn by mendicants and holy men and the beautifully embroidered shoes of the wealthy. Rare information on footwear has been culled from lesser-known Buddhist and Jain sources concerning the traditions and regulations governing the monastic life of monks.The book also contains a section on traditional footwear types created by contemporary village artisans. Printed Pages: 171 with 131 colour & 25 b/w illustrations. 111971

Price: 37.40 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15732 Jutta Jain-Neubauer (Ed.)
Water Design: Environment and Histories
The Marg Foundation; New Delhi, India; 2016; 9789383243143; Hardcover; New; New; 25 x 32 Cm 
Much can be learnt from India’s rich systems of harvesting and distributing rainwater and groundwater through a variety of architecture, some of which are engineering and aesthetic marvels. The essays here, written by specialists from around the world, adopt an interdisciplinary approach to the subject, bringing together older research and new findings. They look at the structural and aesthetic figurations of waterscapes and reveal how these fit within a larger cultural and spiritual worldview. The monuments discussed span a host of regions and are viewed from various perspectives: How were their artistic and ornamental characteristics related to the prevailing local practices of a particular region? What were the hydro-technical skills that went into these creations? What was their connection to their surrounding rural or urban topography? How did they become ritual sites and markers of social segregation or integration? In present times, when climate change and water conservation are among the most pressing issues, this book is particularly relevant in drawing attention to historical models that could provide valuable insight and inspiration for future solutions. Printed Pages: 141 with numerous illustrations. 112431

Price: 55.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15733 Jutta Mattausch
Tibetan Power Yoga: The Essence of All Yogas a Tibetan Exercise for Physical Vitality and Mental Power
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2000; 8178220067; Softcover; New; 
The "Tibetan Power Yoga" is A set of motions to give physical vitality and mental power. This book exhorts to follow an inner path of wisdom that lies concealed in every soul and waits only to be revealed. This has been considered the essence of all yogas for thousand years. The Tibetans` deep wisdom and humorous composure are an expression of their daily spiritual practice. It helps to develop the perfect merging of mind, body and soul. It deals with the journey to the self. Whether you arrive at yourself and then perhaps also find yourself, depends on your willingness to open up.Printed Pages: 113. 102297

Price: 3.54 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15734 Jutta Valent & Walter Slaje
Bhaskarakanthas Moksopaya - Tika, (Vairagya)-Prakarana: Ein Kommentar in Der Tradition Der Kaschmirischen Yogavasistha-Überlieferung
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1996; 3901525017; Softcover; New; 
This is a commentary in the Kashmiri tradition on Yoga-Vasistha, also known as Moksopaya by Bhaskarkantha. Here the first chapter, namely Variragya Prakarana alongwith the commentary in Sanskrit is presented with Romanized Text. The work has been exited by Walter Slaje in assistance with Jutta Valent. Alongwith this are enclosed, the abbreviations, Foreword and an overview of the entire content of the chapter concerned in German.Printed Pages: 191. 102584

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15735 Jvalant Nalin Sampat
The Tenth Unknown
Niyogi Books; New Delhi, India; 8189738976; Softcover; New; 
‘Borders change, kingdoms, empires and even entire civilizations rise and fall. You will see the entire history of humanity as a tapestry and not be wavered by the prevalent political scenario, no matter how bleak it is. You will never pledge your loyalties to any kingdom or empire. Your loyalties will always lie with humanity and you must always use this knowledge for the greater good and never for personal or political gain. The greed inherent in every human being will tempt you to do otherwise, but the presence of the other eight will help keep you in check. You have been chosen because I believe you to be the finest men and women of my empire. Finally, you shall never reveal your existence to the outside world. You shall call yourselves “The Nine Unknowns”.Printed Pages: 288. 106558

Price: 7.37 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15736 Jyanta Guha & Ganpat Roonwal
Stones: Silent Witness to the Cultural Diversity of India
Kaveri Book Service; New Delhi, India; 2014; 8174791434; First Edition; Hardcover; New; New; 
Stones: a salient witness to cultural diversity of India depicts the heralding of heritage of Indian history and deciphers how the diversity of craftsman with diverse cultural background of them who crafted these monuments left a profound mark on how the stones were used. These stones with stood, the test of time remaining a salient observers of the cultural diversity. The cultural diversity of these monuments also points to an enter-cultural spirit that exists throughout the history of Indian civilization and the stones speak for themselves.Printed Pages: 120. 104160

Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15737 Jyanti Alam
Tibetan Society in Exile
Raj Publications; New Delhi, India; 2000; 8186208127; Softcover; New; 
Printed Pages: 168. 106363

Price: 11.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15738 Jyautishacharya Pandit Muralidhara Jha
Siddhanta Siromani: A Treatise on Astronomy By Bhaskaracharya
Chaukhamba Publications; New Delhi, India; 2011; First Edition; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 338. 100664

Price: 17.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15739 Jyoteeshwar Pathik
Glimpses of History of Jammu and Kashmir
Anmol Publications Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1997; 8174884807; Hardcover; New; 
Printed Pages: 222. 107713

Price: 6.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15740 Jyothi Krishnan
Enclosed Waters: Property Rights, Technology and Ecology in the Management of Water Resources in Palakkad, Kerala
Orient BlackSwan; New Delhi, India; 2009; 812503692X; First Edition; Paperback; New; 14 x 22 Cm 
Enclosed Waters looks into the social and ecological factors that have given rise to the persistent problem of water scarcity in the paddy-growing regions of Chittur taluk in Palakkad district, Kerala, South India. The book views water scarcity as an outcome of the existing unsustainable and inequitable mode of water resources management and distribution. It critiques the single-crop-focused irrigation and agricultural policies of the state since the 1960s to the neglect of local specificities. It studies the impact of supply oriented, large-scale canal projects and inter-basin transfers of water on the management of local water sources, primarily the ponds (kulams) of the area. Jyothi Krishnan observes how the current policy emphasis of the decentralisation agenda of the state on local level water resources has approached the issue of sustainable water management. The book further illustrates how the implementation of land reforms in the state has resulted in an inequitable distribution of rights to water. It also discusses how increasing private control over water abrogates public and common rights, resulting in both unsustainable and inequitable use and distribution. Reviewing the creation of public and private rights over a fluid and common pool resource such as water, Krishnan argues that issues of ecological sustainability should be central to the framing of property rights. She suggests that the recurring problem of water scarcity necessitates a thorough reconsideration of existing irrigation and agricultural policies as well as a rethinking on the formulation of the existing property rights over land and water. Meticulously researched in the library and field, Krishnan’s book aligns property rights, technology and ecology in fascinatingly thoughtful ways. Printed Pages: 332. 031467

Price: 9.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15741 Jyoti Arora
Dream's Sake
V & S Publishers; New Delhi, India; 8192079694; Softcover; New; 
Aashi believes she has a right to fight for her dreams. She believes a little bit of selfishness is necessary to survive in this world. Abhi, however, has not learnt that lesson. And he can`t accept the fulfilment of his hopes when they seem to rise from the ruins of Aashi`s dreams. His sister Priyam and friend Sid are made from much the same mould. And in the path of their love too lies a dream - the dream of a dead and betrayed mother. Feelings rise, and are suppressed. Past grips the present and threatens the future. Memories refuse to wane their shadows from the heart. Hope and despair fight a battle. Guilt rises up and resent the forgiveness. Revenge weaves a web. Friendship is tested. And love demands a sacrifice. A tumultuous battle wages on. What lies at the end of this battle? Lose yourself in the pages of this gripping saga of love and friendship to find out. Printed Pages: 256. 108702

Price: 4.87 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15742 Jyoti Bhatt
Parallels That Meet: Paintings. Prints. Photographs
Delhi Art Gallery; New Delhi, India; 2007; 8190495704; First Edition; Hardcover; New; 25 x 31 Cm 
Printed Pages: 245 with numerous colour and b/w illustrations. 018765

Price: 69.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15743 Jyoti Jafa
Royal Jaipur
Roli Books; New Delhi, India; 2001; 8174361669; First Edition; Paperback; New; 23 Cms x 29 Cms 
With its old castles and lakes, its intricate interior decorations and rich desert colours, its plush palaces and royal aura, Jaipur occupies a stronghold on the Indian tourist map. It is Rajasthan's most flamboyant city and boasts of a martial heritage like none other. Ruled over by the valiant and hardy Rajputs, Jaipur has seen and survived brutal history, including changes from the Mughal to the English, and finally, Indian rule. Its tradition of valour is surpassed only by its reputation as an unchallenged manufacturing-cum-marketing centre for all that is exotic and exquisite in Indian art: jewellery, gem stones, miniature paintings and enamelled objets d'art. Founded in the eighteenth century, it is also showcases architecture's grand theme. The scale of its many forts evokes an era that made space for life, passion and war; their walls echoing the danger-frought, chivalrous and whimsical lives of its royals. In Royal Jaipur, this fascinating city finds an able narrator. Printed Pages: 80 with numerous coloured and b/w illustrations. 000814

Price: 4.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15744 Jyoti Obia & Mohammad Asif (Authors)
Globalization and Regional Inequalities in India
Kaveri Book Service; New Delhi, India; 2016; 8183876285; Hardcover; New; New; 
111210

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15745 Jyoti Prasad Jain
The Jaina Sources of the History of Ancient India (100 BC-AD 900)
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2005; 8121511402; First Edition; Hard Cover; New; New; 14 Cms x 22 Cms 
The contribution of the Jaina sources to the making of the history of our great nation, during the epoch-making millennium of 100 BC to AD 900, is of vital importance. But it has only lacked proper research and application. This book presents a brief survey of the more important sources, particularly literary ones, and a discussion of certain fundamental problems such as the dates of Mahavira and of the beginning of the Earlier Saka, Vikrama, and Saka eras, as well as the dates of important Jaina authors and their works and thus clears much of the fog that masks Indian chronology, both political and cultural. Printed Pages: 239. 012958

Price: 9.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15746 Jyoti Puri
Sexual States: Governance and the Struggle to Decriminalize Homosexuality in India
Orient BlackSwan; New Delhi, India; 2016; 812506236X; First Edition; Hardcover; New; New; 16 x 24 Cm 
Section 377 of the Indian Penal Code is one among the large and complex system of laws, policies, and practices aimed at mitigating the threat of homosexuality. This statute endangers a range of subjects, including religious minorities, who are troublingly considered prone to same-sex behavior.In Sexual States, Jyoti Puri tracks the efforts to decriminalize homosexuality and to show that the regulation of sexuality is fundamentally tied to the enduring existence of the state in order to understand how Section 377 is governed. Through extensive fieldwork among state institutions, she finds that the law and state agencies such as the police are pre-occupied with managing sexuality and its perceived threat to the social order. Equally interested in efforts to modify Section 377, this book draws on encounters with sexuality rights activists to highlight the approaches and strategies that have evolved over the course of their struggle.Sexual States also discusses the shutting down of dance bars, modifications in rape laws, and efforts to curtail migration from Bangladesh to show that regulating sexuality more generally helps uphold regional and national states as inevitable, legitimate, and indispensable. By highlighting the heterogeneous sexual states in the Indian context, Puri provides a framework to understand the links between sexuality and the state. This book will be of significant interest to scholars and students of sexuality and gender studies, sociology, anthropology, political science, and legal studies. Printed Pages: 232. 108403

Price: 48.24 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15747 Jyoti Rohilla Rana
The Sculptural Art of Amaravati
Agam Kala Prakashan; New Delhi, India; 2013; 8173201323; First Edition; Hardcover; New; New; 23 x 29 Cm 
Printed Pages: 304 with numerous b/w illustrations. 037381

Price: 72.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15748 Jyoti Sarup
Better Kungfu
Orient Paperbacks; New Delhi, India; 8122200516; Softcover; New; 
Secrets of the most devastating of the Eastern martial arts!Kungfu is one of the most spectacular forms of martial arts in the world. Developed by the Chinese, it is the art of open-handed fighting, employing a series of movements, attacks and counter-attacks, parries and blocks without the use of weapons. Kung Fu's skill and effectiveness is well-known and is practiced all over the world by those who want to benefit by this supreme art.Here is a step by step guide to learning Kung Fu for self-defense, speed, sensitivity and endurance. This book provides you with your own complete course, with action illustrations to explain every position, parry, counter-attack, block etc., with special tips for all stances and movements.Printed Pages: 240. 106680

Price: 1.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15749 Jyoti Sen
Community Development in Chotanagpur
The Asiatic Society; Kolkata, India; 1968; First Edition; Hardcover; Good; Fair; 17 x 25 Cm 
Printed Pages: 107. Slightly torn and discoloured dust jacket and torn binding. 013839

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15750 Jyoti Singh
Indian Women Novelists
Rawat Publications; New Delhi, India; 2007; 8131601145; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 192. 032163

Price: 15.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15751 Jyoti Trehan Sharma
Tilak and Gandhi: Perspectives on Religion and Politics
Gyan Books Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2001; 8121205719; Hardcover; New; New; 
Tilak and Gandhi perspectives Religion and Politics seeks to examine and explain the curious and Importance nexus between religion and politics in the light of the Political Philosophies of Tilak and Gandhi. The choice of Lokmanya and Mahatma from a constellation of Famous Personalities of the Indian freedom Movement draws on an undisputable fact of their popularity and immense capacity for mobilization than any one else. It was Tilak and then Gandhi who stirred the masses and brought in a new awareness that pushed the Society forward.Tilak spoke the Idiom of the masses, explaining the significance of political action in Hindu Philosophical terms as a Sacred Dharma or claimed by God to fight the Alien ruler. No wonder, Tilak was dubbed as the "father of the Indian unrest". Contrarily, Gandhi 'the Father of the nation' declared his Hinduism included all that he knew to be best in Islam, Christianity, Buddhism and Zoroastrianism. Exhibiting moral courage, he strone for Hindu-Muslim unity, convenienced that ultimately both Religions were true and valid and were complimentary to each other.Printed Pages: 590. 106034

Price: 12.15 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15752 Jyotii Subramanian
One Master, One Disciple: A Thrilling Spiritual Adventure
Yogi Impressions Books Pvt. Ltd.; Mumbai, India; 2015; 8188479608; First Edition; Softcover; New; 
A fun-loving child, Jyotii is a bright spark who absorbs deliberations on the Bhagavad Gita, recites mantras in Sanskrit, and performs yoga asanas with ease. Growing into a restless young woman, she tries her hand at just about everything from Crystals to Reiki to Magnified Healing to dancing around sacred fires in Shamanic rites. She`s been there, done that. But, little does she know that a guided meditation technique which she is about to practice at a seminar, will show her a vision of the master who will propel her on a fast-track evolutionary path.Initiated into Kriya Yoga by Gurunath, a disciple blessed by Mahavatar Shiv Gorakshanath Babaji, her spiritual awakening occurs in flashes of revelations about her past lives in various cultures, across several centuries. She sees how she has remained connected to her present husband in all these lives – as a mother, a cousin, a friend. She is nurtured and gains strength from the radiant energy of an old tree; ancient masters and yogis appear to her by a lakeside, and her daily existence is filled with paranormal experiences.Jyotii evolves not only as a spiritual seeker and a teacher of Hamsa Yoga but also as a more balanced human being who is able to meet, and help others meet, every adversity with courage, equanimity and grace.Along this roller-coaster ride that takes you through the cosmos, giving you glimpses of several realms of existence, one link remains intact and steadfast – the link that binds the true guru and the true disciple.Printed Pages: 188. 103499

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15753 Jyotika
The Virat Ambition, for (My) Kohli"
Star Publications Pvt. Ltd; New Delhi, India; 9789383046447; Softcover; New; 
108264

Price: 19.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15754 Jyotika Virdi
The Cinematic Imagination: Indian Popular Films as Social History
Permanent Black; New Delhi, India; 2007; 8178241862; First Edition; Paperback; New; 15 Cms x 22 Cms 
Printed Pages: 274. 031440

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15755 Jyotindra Jain
Kalighat Painting: Images from a Challenging World
Mapin Publishing; Ahmedabad, India; 1999; 8185822646; First Edition; Hard Cover; New; New; 25 Cms x 30 
Printed Pages: 232 with numerous colour illustrations. 018064

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15756 Jyotindra Jain (ed.)
India's Popular Culture: Iconic Spaces and Fluid Images (Vol. 59 No. 2)
Marg Publications; Mumbai, India; 2007; 8185026815; First Edition; Hard Cover; New; New; 23 Cms x 29 Cms 
Printed Pages: 128 with numerous colour illustrations. 021236

Price: 63.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15757 Jyotindra Jain and Eberhard Fischer
Jaina Iconography
E.J. Brill; Leiden, The Netherlands; 1978; 9004052615; First Edition; Paperback; As New; Fine; 19 Cms x 26 Cms 
Printed Pages: 55 with 47 plates. 005159

Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15758 Jyotsna Atre
Witty Tales of Tenali Rama
Unicorn Books; New Delhi, India; 8178060663; Softcover; New; 
In the early sixteenth century, Tenali Rama was a jester in the court of King Krishna Deva Raya, the ruler of Vijayanagara in south India. Known for his sharp wit, intelligence and sense of humour, Tenali Rama was one of the eight pillars in the Vijayanagara court. Tenali's brilliant sense of humour made all the other courtiers jealous. Many times jealous courtiers plotted to show Tenali in bad light. But Tenali had the blessings of Goddess Kali so that he always used the right word and did the right thing and invariably escaped the most difficult situations. However, Tenali Rama's sense of fair play endeared him to the common citizens and his tales soon became legend. Each tale in this volume reveals some or all facets of Tenali's character. Printed Pages: 56. 108168

Price: 2.08 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15759 Jyotsna Atre
Tales of Tenali Rama: Wit, Wisdom, Humour
Unicorn Books; New Delhi, India; 8178060671; Softcover; New; 
In the early sixteenth century, Tenali Rama was a jester in the court of King Krishna Deva Raya, the ruler of Vijayanagara in south India. Known for his sharp wit, intelligence and sense of humour, Tenali Rama was one of the eight pillars in the Vijayanagara court. Tenali's brilliant sense of humour made all the other courtiers jealous. Many times jealous courtiers plotted to show Tenali in bad light. But Tenali had the blessings of Goddess Kali so that he always used the right word and did the right thing and invariably escaped the most difficult situations. However, Tenali Rama's sense of fair play endeared him to the common citizens and his tales soon became legend. Each tale in this volume reveals some or all facets of Tenali's character. Printed Pages: 60. 108169

Price: 2.08 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15760 Jyotsna Chawla
The Rgvedic Deities and Their Iconic Forms
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1990; 8121500826; First Edition; Hardcover; New; New; 23 Cms x 29 Cms 
India's cultural traditions have their origin in diverse sources embedded in the life style of various pre- and proto-historic communities occupying different parts of the sub-continent in the various periods of their existence. Despite high antiquity of several archaeological finds, one has to admit that the earliest recorded references of India's cultural philosophy and ideological concepts are found only in the textual data of Rgveda, which show an already developed stage of thought. The importance of Vedic philosophy and religious concepts especially those defining the form of divinities lies in the fact that they preserve in them the seeds of later Hinduism to a considerable extent. The Rgveda contains references to various types of divinities which have been classified into three broad groups viz., (i) Terrestrial deities like Prithvi, Soma, Agni, (ii) Atmospheric gods like Indra, Vayu, Maruts, Parjanya, and (iii) Heavenly divinities like Varuna, Dyaus, Asvins, Surya, Savitr, Mitra, Pusana and Visnu. Of these last five were regarded as different phases of sun's movements. Varuna, who has been extolled in many hymns, is also associated with the concept of Rta, i.e. the cosmic and moral order. The Rgveda mentions some goddess too like Prthivi, Usas or the dawn, ratri, Ila Bharati or Sarasvati. A few gods like Dyava-Prthivi (i.e. the sky and the earth) are vitally significant for later iconographic development. To propitiate these gods the Rgvedic people made offerings of milk, ghee grains, etc. through sacrificial oblations and chanted hymns in their praise which, undoubtedly, suggest presence of the elements of Bhakti (deep devotional urge) in the Vedic religion. The present work is conditioned by a kind of unconventional approach to the study of Vedic elements of iconic forms and concepts especially those mentioned in Rgveda, She feels that all gods of Hinduism are basically the gods of the Rgveda which changed their forms from time to time to meet the demand of the people. In her view these developments are well attested to by the literature of historical times, e.g. the Smrtis and the Puranas. According to Chawla the early idea of image-making can be traced back in the hymns of the Rgveda particularly in the poetic imagery of early Vedic seers. She agrees that most of the Vedic deities, no doubt, originally represented the forces of nature but in the course of time, during the Rgvedic age itself, she feels that iconic concepts in regard to at least some divinities had already come into vogue. The author had also located and analysed certain Vedic terms preserving in them clues pertaining to bodily features of some deities. The representation of form as reflected in the expressions like rupani pimsatu and rupam sukrtam, is an indication of some kind of artistic activity in Rgvedic times. Perhaps emergence of the concept of Tvastr, the divine craftsman/artist, was a result of constantly growing creative urge of Rgvedic societies. Dr. Chawla views the whole growth of Hindu iconography as a continuous process of development from the period of the Rgveda onwards under the cover of religious philosophies. Yet, she does not deny the role of Indus civilization and external mythological import. Jyotsna Chawla further invites our attention to the Iconographic parellelism between the concept of Dyava-Prthivi, the eternal parents, and the one reflected in the unified form available in the Puranic iconography of Ardhanarisvara. She traces the growth of the iconic forms of Rgvedic deities like Siva, Surya, Soma, Yama, Asvins, etc. in the later periods when the Puranas were compiled. She has beautifully analysed the Vedic symbolism and the attributes held by various gods in the form of vajra, pasa, danda, sruk and sruva in a logical manner. Printed Pages: 242 with 37 b/w illustrations. 000211

Price: 24.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15761 Jyotsna Govil (Ed.)
There Is Life After Cancer: Courage Battle Survival Hope Soars
Times Group Books; New Delhi, India; 2013; 9789380828053; First Edition; Softcover; New; 
chill runs down one's spine with the discovery that one is diagnosed with cancer. The dream of a beautiful life ahead and the desire to have the whole world at one's feet suddenly comes crashing down. Hope Soars narrates heart-rending stories of those brave men and women, patients and caregivers, who faced the onslaught of cancer with rare and unbridled courage.Some of these stories will take you through the lives of a professor who shuffled her lectures, her appointments with the doctor and chemotherapy sessions, and it was all in a day's work for her; a mother who lost her little one at a very tender age when he was just beginning to dream big; a young girl who had the entire life ahead of her when she found the malignant tumour in her body; and, a beautiful woman who could not bear to look at herself in the mirror after her mastectomy. But they all emerged winners in the end. These are their stories of triumph over cancer. Hope is the common link uniting these thirty-four unique and fascinating stories. Readers will be caught unaware saying along with those who have suffered that "Yes, we CAN." And this is the spirit that the book seeks to promote—the true mission of Indian Cancer Society.Printed Pages: 287. 104679

Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15762 Jyotsna K. Kamat
Social Life in Medieval Karnataka
Abhinav Publications/Kaveri Books; New Delhi, India; 8170171148; First Edition; Hardcover; New; New; 
"Here’s an authentic, well-documented account of the cultural life of royalty and people of medieval Karnataka during the four centuries from 1000 AD to 1400 AD. 108055

Price: 5.52 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15763 Jyotsna Maurya
Amulets and Pendants in Ancient Maharashtra (3rd c. BC to 3rd c. AD)
D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2000; 8124601585; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 119 with 4 folded maps and 12 figures. 027301

Price: 5.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15764 Jyotsna Mishra
Women and Human Rights
Kalpaz Publications/Gyan Books Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2000; 817835005X; Hardcover; New; New; 
Violence affects the Lives of millions of Women world-wide, in all socio-economic and educational classes. It cuts across Cultural and Religious barriers, impeding the right of women to participate fully in society. Violence against women takes a dismaying variety of forms, from Domestic Abuse and rape to Child marriages and Female circumcision. All are violations of the most fundamental human rights. Raising awareness of the issue of violence against women and educating boys and Men to view women as valuable partners in life, in the development of a Society and in the attainment of Peace are just as important as taking Legal steps to protect women's human rights.Printed Pages: 400. 105983

Price: 13.47 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15765 Jyotsna Saxena
Early Indian Paintings: In Sanskrit and Litreature
Bharatiya Kala Prakashan; Delhi, India; 1998; 8186050124; Hardcover; New; New; 
110800

Price: 19.30 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15766 Jyotsna Tewari
Sabarmati to Dandi: Gandhi's Non-Violent March and the Raj
Raj Publications; New Delhi, India; 1995; 818620802X; Softcover; New; 
Printed Pages: 187. 106332

Price: 6.87 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15767 Jyotsna Tiwari
Tradition of Terracotta Art in Madhya Pradesh
Pratibha Prakashan; Delhi, India; 1997; 0818268662; First Edition; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 136. 101368

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15768 Jürgen Wasim Frembgen; Translated from the German By Jane Ripken
Journey to God: Sufis and Dervishes in Islam
Oxford University Press; New Delhi, India; 2009; 0195476425; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 222 with numerous colour illustrations. 028073

Price: 9.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15769 Jüri Kokkonen
Iron Age Studies in Salo I-II
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1986; 9519056785; New; 
1 : The research history of the Isokylä area in Salo / Marianne Schauman-Lönnqvist...[et al.]. 2 : An iron age community at Ketohaka in Salo and other remains of metal period buildings in Finland / Pirjo Uino. Printed Pages: 201. 114171

Price: 46.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15770 Jyri Vuorinen
Aitoja ja Alueita: Kirjoituksia estetiikasta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9517462476; New; 
Jyri Vuorinen selvittelee neljässä kirjoituksessa sanan esteettinen merkityksiä. Sanaahan käytetään monella tavalla. Joskus sillä tarkoitetaan taidetta, joskus kauneutta, joskus taas aistimista, havaitsemista ja muuta kokemista. Mutta jos esteettinen kytketään aistimiseen – niin kuin monet tekevät vedoten perustana olevaan kreikankieliseen sanaan aisthesis – niin kuinka voitaisiin puhua matematiikan esteettisyydestä, kauneudesta? Aidat synnyttävät alueita. Kun sanan käytön rajat vedetään uudella tavalla, saadaan syntymään uudenlainen alue, jossa äsken toisilleen kaukaiset asiat ovatkin muuttuneet läheisiksi. Matematiikkakin voi olla esteettistä, jos pyyhitään pois se raja, jonka jotkut ovat vetäneet abstraktisten asioiden ja esteettisyyden välille. Printed Pages: 257. 114058

Price: 124.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15771 Jyrki Hakapää
Kirjan tie Lukijalle: Kirjakauppojen vakiintuminen Suomessa 1740-1860
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 951746990X; New; 
Teos kertoo kirjakauppalaitoksen historian Turun akatemian kupeeseen 1700-luvun jälkipuoliskolla avatuista kirjakaupoista Suomen Kustannusyhdistyksen perustamisvuoteen 1858. Suomessa toimineet kirjakaupat olivat tuolloin osa eurooppalaista kirjallista kulttuuria, niiden tarjonnan monipuolisuus ja taloudellinen menestys riippuivat pikemminkin ulkomaisten kuin kotimaisten niteiden myynnistä. Kirjakauppiaat tasapainottelivat taloudellisen voitontavoittelun ja kulttuuristen pyrkimystensä välillä. Printed Pages: 466. 115688

Price: 110.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15772 Jyrki Knuutila
Soturi, kuningas, pyhimys: Pyhän Olavin kultti osana kristillistymistä Suomessa 1200-luvun alkupuolelta 1500-luvun Puoliväliin
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; 952503142X; New; 
Tutkimus osoittaa Pyhän Olavin olleen Suomen suosituin pyhimys 1200-luvulta 1500-luvun puoliväliin saakka. Hänen kunnioitustaan käytettiin hyväksi sekä kristinuskon juurruttamisessa että poliittis-taloudellisesti ruotsalaisten siirtolaisten maahanmuutossa ja heidän poliittisen valtansa puolustamisessa. Pyhän Olavin kunnioitus levitti englantilaisia, saksalaisia ja skandinaavisia kulttuurivaikutuksia Suomeen. Hänen kultillaan oli siten merkittävä uskonnollinen, poliittis-taloudellinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Tutkimus täsmentää ja täydentää aikaisemman tutkimuksen kuvaa pyhimyskulteista. Printed Pages: 496. 114554

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15773 Jyrki Siukonen
Mies palavassa Hatussa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2006; 9517467397; New; 
Johan Welin (n. 1705–1744) oli Turun akatemian lahjakas kasvatti, joka kiersi 1730- ja 1740-lukujen vaihteessa ympäri Eurooppaa ja tutustui moniin kuuluisiin tiedemiehiin. Filosofian professuurin hoito Turussa sai jäädä, kun tarjolla oli Italian taidetta, Pariisin kahviloita ja Lontoon kuninkaallinen tiedeseura. Welinin värikkäät vaiheet vievät lukijan keskelle Grand Tourin aikakautta, opintomatkalle maailmaan, jossa filosofia ja tiede lyövät kättä runoilun, soiton ja kortinpeluun kanssa. Printed Pages: 358. 115773

Price: 105.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15774 Jyrki Smolander
Suomalainen oikeisto ja "kansankoti"
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2000; 9517462085; New; 
Uusliberalismin maihinnousu ja 1990-luvun lama synnyttivät Suomessakin keskustelun hyvinvointivaltion purkamisesta, mutta käytännössä yksikään puolue ei ole ainakaan vielä sanoutunut irti pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta. Jyrki Smolanderin teos käsittelee kokoomuksen asennetta pohjoismaista hyvinvointimallia kohtaan vuosien 1945 ja 1975 välisenä aikana. Siinä pohditaan, miksi kokoomus on taipunut toisen maailmansodan jälkeen hyväksymään pohjoismaisen mallin ja osallistunut 1970-luvun puolivälin jälkeen alkaneeseen konsensuspolitiikkaan. Teos tarjoaa myös pohjoismaisen näkökulman aiheeseen, sillä kokoomuksen politiikkaa verrataan ruotsalaisen oikeiston aatteelliseen kehitykseen. Printed Pages: 342. 115774

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15775 Jörgen Rammer
Quantum Field Theory of Non-equilibrium States
Cambridge University Press; New Delhi, India; 2007; 0521874998; First Edition; Hard Cover; New; New; 175 x 255 Mm 
Quantum field theory is the application of quantum mechanics to systems with infinitely many degrees of freedom. This textbook presents quantum field theoretical applications to systems out of equilibrium. It introduces the real-time approach to non-equilibrium statistical mechanics and the quantum field theory of non-equilibrium states in general. It offers two ways of learning how to study non-equilibrium states of many-body systems: the mathematical canonical way and an easy intuitive way using Feynman diagrams. The latter provides an easy introduction to the powerful functional methods of field theory, and the use of Feynman diagrams to study classical stochastic dynamics is considered in detail. The developed real-time technique is applied to study numerous phenomena in many-body systems. Complete with numerous exercises to aid self-study, this textbook is suitable for graduate students in statistical mechanics and condensed matter physics. • Offers two ways of learning how to study non-equilibrium states of many-body systems • Presents the universal real-time formulation of non-equilibrium states and the corresponding Feynman diagram presentation • Shows a multitude of applications Contents Preface; 1. Quantum fields; 2. Operators on the multi-particle state space; 3. Quantum dynamics and Green’s functions; 4. Non-equilibrium theory; 5. Real-time formalism; 6. Linear response theory; 7. Quantum kinetic equations; 8. Non-equilibrium superconductivity; 9. Diagrammatics and generating functionals; 10. Effective action; 11. Disordered conductors; 12. Classical statistical dynamics; Appendices: A. Path integrals; B. Retarded and advanced propagators; C. Analytic properties of Green’s functions; Bibliography; Index. Printed Pages: 550 with 130 line diagrams and 112 exercises. 020789

Price: 95.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15776 K. Ajayakumar
Tiger in the Toilet
Jaico Publishing House; Delhi, India; 818495137X; Softcover; New; 
The easiest and best medicine available in this world for a long and happy life is ‘laughter’. This book gives plenty of this medicine to its readers along with a lot of wisdom.Tiger in the Toilet is a unique book. It educates the reader while entertaining. There would not be a single page in this book the reader will not enjoy reading. And there would not be a single page that does not communicate a life changing message.If you have to read only one book during this year, this is the one you can choose.Printed Pages: 208. 105233

Price: 4.87 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15777 K. Arjun Rao (ed.)
Studies in Indian History: Festschrift to Prof. Adapa Satyanarayana
Research India Press; New Delhi, India; 8189131664; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 469. 037701

Price: 36.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15778 K. Arjun Rao (ed.)
Studies in Indian History: Festschrift to Prof. Adapa Satyanarayana
Research India Press; New Delhi, India; 2013; 8189131664; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 469. 037964

Price: 36.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15779 K. Aruna Vyas
Ramayana
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2013; 8192497364; Softcover; New; 
Printed Pages: 350. 113559

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15780 K. Bharatha Iyer
Indian Art: A Short Introduction
Taraporevala; Bombay, India; 1982; First Edition; Hard Cover; Good; Good; 23 Cms x 29 Cms 
Printed Pages: 103 with numerous b/w plates. Rubbed dust-jacket. Slightly torn binding. 010844

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15781 K. Bikram Singh
Maqbool Fida Husain
Rahul & Art; New Delhi, India; 2008; 8190468707; First Edition; Hardcover; New; New; 26 x 31 Cm 
Printed Pages: 394 with numerous colour illustrations. 028458

Price: 295.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15782 K. Chandramouli
Luminous Kashi to Vibrant Varanasi
Indica Books; Varanasi, India; 2006; 8186569561; First Edition; Paperback; New; 14 x 22 Cm 
Printed Pages: 486 with numerous b/w illustrations and a folding map. 022125

Price: 13.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15783 K. Chandrasekhar
Stopped in Our Tracks: Stories of U.G. in India
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2009; 818804363X; Softcover; New; 
"After I am dead and gone, nothing of me must remain inside of you or outside of you. I can certainly do a lot to see that no establishment or institution of any kind mushrooms around me whilst I am alive. But how do I stop all you guys from enshrining.Printed Pages: 165. 102295

Price: 5.04 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15784 K. Chellappan
Tagore, Bharathi and T.S. Eliot: Towards Creative Unity (Tagore lectures, 1985-86)
Annamalai University; Chennai, India; 1987; First Edition; Paperback; Good; 14 x 22 Cm 
Printed Pages: 131. Slightly rubbed dust jacket. 025488

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15785 K. Damodara Reddy
Indira Gandhi: A Comprehensive Political Biography
Kaveri Book Service; New Delhi, India; 2016; 9789351710745; Hardcover; New; New; 
111189

Price: 73.10 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15786 K. Damodaran (ed.)
Tamilnadu: Archaeological Perspectives
Department of Archaeology, Govt. Of Tamil Nadu; Chennai, India; 1980; First Edition; Paperback; Very Good; 14.5 x 21.5 Cm 
Printed Pages: 171 with numerous b/w plates. Slightly scratched cover. 028724

Price: 5.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15787 K. David Pandyan
Dr. B.R. Ambedkar and the Dynamics of Neo-Buddhism
Gyan Books Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1996; 8121205085; Hardcover; New; New; 
Those from the lowest rung of the Caste structure of Hinduism needed more than mere courage to resist the system. Such people of low origin, specially the Untouchables, had either to resign themselves to their fate (anticipating better deal in their next birth) or could at the most create an awareness and organize superficial social Reforms within the structure. Noble souls like Mahatma Gandhi did yeomen service to the cause of the Untouchables, now known as Dalits. But the only known person in the History of India who launched and organized a mass agitation successfully against such an evil system was Dr. Babasaheb B.R. Ambedkar.This book traces the history of how he fought against such a suffocating system, why he had to renounce Hinduism and what made him choose Buddhism for himself and his fellow Dalits. It focuses how right he was in his choice to effect the changes he had visualized.This book covers in brief Dr. Ambedkar's understanding of Buddhism and analyses his magnum opus-The Buddha and His Dhamma. It also evaluates neo-Buddhism (Navayana) as a social Philosophy and studies the impact neo-Buddhism on the population, socio-economic structure of the Indian polity and the effect overseas.The book presents the relevance of the Theories of three eminent western thinkers of outstanding repute to Dr. Ambedkar and the neo-Buddhist Movement as a whole. It finally makes a dispassionate Critique of Dr. Ambedkar, neo-Buddhism and the neo-Buddhists.In the course of study, the reader will note his dent neo-Buddhism has made into the caste system prevailing in India and the reflowering of human Values amongst the Dalits and their social ethos As such, the book is a socio-religious Study of Dr. B.R. Ambedkar and the dynamics of neo-Buddhism in India today.Printed Pages: 231. 105816

Price: 10.04 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15788 K. De B. Codrington
The Study of Indian Art (Art, Architecture Painting Grantha)
Chowkhamba Sanskrit Series Office; Varanasi, India; 1988; First Edition; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 189. 100818

Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15789 K. De Vreese
Nala: Episch Verhaal Uit Het Mahabharata Uit Het Sanskrit Vertaald Door
E.J. Brill; Leiden, The Netherlands; 1948; First Edition; Hard Cover; Fine; 16 Cms x 22 Cms 
Printed Pages: 160. 005223

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15790 K. Dhirendro Ramsiej
Thought and Reality: A Critical Study of Hegel's Philosophy
Concept Publishing Company Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2013; 8180699552; Hardcover; New; New; 
This work on Hegel is an attempt to re-appreciate Hegel Philosophy. Philosophy of Hegel, the great German idealistic philosopher throughout the ages has been appreciated, depreciated and also denounced. The logical positivists and even majority of philosophers belonging to analytical tradition do not seem to recognize Hegel contribution. Moreover, the author has very clearly explained Hegel thesis that Reality and Thought are integrally connected. The author has tried to decipher the meaning and context of what has been said by Hegel. He has argued out in detail how Hegel was anticipated by Wittgenstein both in early and later. In the Tractatus Logico-Philosophicus as well as in Philosophical Investigations, Wittgenstein develops the thesis that Language, Meanings, Thought and Reality form a complex. Dr. Ramsiej has argued cogently how the ideas of Hegel is similar to those of Wittgenstein. Printed Pages: 155. 112143

Price: 11.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15791 K. Dhondup
The Water Horse and Other Years: A History of 17th and 18th Century Tibet (Second Edition)
Paljor Publications/Library of Tibetan Works & Archives; New Delhi, India; 2003; 8185102341; Second Edition; Softcover; New; 
The water-horse and Other years is a History of Tibet during the 17th and 18th centuries, roughly covering the period from the First to the Seventh Dalai Lamas. It attempts to capture the sound and fury of the sectarian and regional conflicts and turmoil that dominated the larger part of some of the most violent and power-hungry chapters in Tibetan history, when diverse personalities such as Qusot Gushri Khan, Desi Sonam chophel, Karma Tenkyong Wangpo, Desi Sangay Gyatso, Qosot Lhazing Khan, Kanchenay Sona, Gyalpo, Miwang Pholanay Sonam Topgyal, Gyurmed Namgyal, and many other roamed across the Tibetan landscape in Search f personal, sectarian, or regional victory and domination. And Between the Lines of these violent and frightening chapters run the lives the Dalai Lamas and the Panchen Lamas, constantly providing spiritual solace and strength to the suffering Tibetan masses crushed under ceaseless power struggles between the Tibetan regents, Mongol chiefs, and Manchu emperors. Above all, The water-horse and other Years traces the political rise of Ganden Phodrang as personified in the person and Institution of the Dalai Lamas, who have kept Tibet alive throughout the centuries.Printed Pages: 115. 103643

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15792 K. Dhondup (Tr.)
Songs of the Sixth Dalai Lama
Paljor Publications/Library of Tibetan Works & Archives; New Delhi, India; 2003; 8185102112; Reprint; Softcover; New; 
The Sixth Dalai Lama Losang Rigdzin Tsangyang Gyatsho (1683-1706), whose name means “The Ocean of Melodious Songs” was a special Dalai Lama.Born in renowned Nyingma Family and brought up at a late age in the Gelugpa tradition, Tsangyang Gyatsho proved to be an uncomfortable blend of the tow traditions. But leaving aside the unfortunate politics that surrounded his desolate life, Tsangyang Gyatsho brought to holy Lhasa and Shol taverns some of the purest and most beautiful lyrics of all times.Extraordinary as a lover of wine and women, melodious as A Singer of love songs and above all, tragic as a national hero of the status of a Dalai Lama, reduced to become a heroic pawn at the hands of Qosot Lhazang Khan, Tsangyang Gyatso became a legend within his short lifetime. Worshipped and loved by the Tibetan people with stainless faith, Tsangyang Gyathsho's song became famous in every corner of Tibet reviving once again the fascination of simple folk poetry.Printed Pages: 118. 103638

Price: 5.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15793 K. Durga Bhavani & C. Vijayasree (Eds)
Woman as Spectator and Spectacle: Essays on Women and Media
Cambridge University Press; New Delhi, India; 2010; 8175967684; Hardcover; New; New; 
Woman as Spectator and Spectacle: Essays on Women and Media brings together several critical readings on the correlations between media and women’s issues. Based on the papers presented at a National Seminar on ‘Women in/and Media’ conducted at Osmania University, Hyderabad, this volume deals with issues ranging from the portrayal of women in media to the need for a definitive gender policy for the media. The volume explores the role of women both as objects of media representations as well as the producers and consumers of it. The articles interweave the regional and linguistic reading of media texts with global feminist media criticism. Through this, the ramifications of media globalization on women’s issues are analyzed, thus giving voice to specific local developments and their impact on women and media. Contents Notes on Contributors Preface Introduction Part I: Media and Gender (In)Justice 1. Wanted: A Gender Perspective on Media Globalisation 2. Media Texts for Women by Women 3. Media-ting ‘Patriarchy’ 4. The Endangered Gender: Images of Women in Advertisements 5. Women in Visual Media: The Spectator vs. the Spectacle 6. Two Faces of Women on Television: Need for a Gender Policy Part II: Farming Women 7. Images of Women in India Soap Operas 8. “People Said I Created Pornography”: Sexuality, the Gaze and Rituparno Ghosh 9. Women’s Issue in Telugu Films: Limits of Social Reform 10. A Case Study of the Reel-life ‘Wimin’ in the Fire andGirlfriend: Fruition to Miso Phallicism from mere Feminism 11. Gender at Cyberspace: Who’s Online 12. Women in Media. Printed Pages: 120. 101504

Price: 14.05 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15794 K. Eshwaran Kutty
Panchatantra: The Five Tactics
Literary Circle; Jaipur, India; 2010; 8181820592; First Edition; Hardcover; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 171. 036647

Price: 11.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15795 K. Fotherby and S.B. Pal (eds)
Hormones in Normal and Abnormal Human Tissues: Volume 1
Walter De Gruyter; Berlin, Germany; 1981; 3-11-0080031-1; First Edition; Hard Cover with a Slipcase; As New; 18 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 672 with numerous b/w photographs. New Book. Soiled slipcase. 012445

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15796 K. Fotherby and S.B. Pal (eds)
Hormones in Normal and Abnormal Human Tissues: Volume 2
Walter De Gruyter; Berlin, Germany; 1981; 3110085410; First Edition; Hard Cover with a Slipcase; As New; 18 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 563 with numerous b/w photographs. New Book. Soiled slipcase. 012446

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15797 K. Gopal; Foreword By Dr B.R. Chatterjee
Social Thought of Rabindra Nath Tagore
Anu Prakashan; Meerut, U.P. India; 1974; First Edition; Hardcover; Good; No Jacket; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 220. Bumped corners. 026379

Price: 7.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15798 K. Guru Rajesh
Sarfarosh: A Naadi Exposition of the Lives of Indian Revolutionaries
Notion Press; Chennai, India; 2015; 9789352061723; Softcover; New; 15 x 23 Cm 
The life events of 108 revolutionaries belonging to the Indian Independence Struggle have been described using the Nandi Naadi principles discovered by the author. Besides the astrological angle, this book presents the biographical details of the revolutionaries, their poignant tales of courage and struggle against a giant colonial power and the tremendous sacrifices they made for the cause of Mother India. This book is indispensable for anyone who wants to grasp the application of Nandi Naadi principles to various facets of human life including longevity, mode of death, ill-health, misfortunes, married life, progeny, career and so on. Printed Pages: 514. 107519

Price: 34.66 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15799 K. Hallio
Suomalaisen Virsikirjan Uudistus
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1928; New; 
Printed Pages: 149. 114639

Price: 65.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15800 K. Hambly
How to Improve Your Confidence
Orient Paperbacks; New Delhi, India; 8122203744; Softcover; New; 
Most of us live our daily lives with confidence. Yet sometimes, in certain situations, we feel a nagging sense of discomfort, or even embarrassment and distress. At such times we wish we had greater confidence.How to Improve Your Confidence contains advice about how to handle situations where we feel uneasy. It teaches you how to relax, and how to look objectively at your own behavior and that of other people. It will help you learn techniques to cope with the unexpected and the uncomfortable, to change your attitude towards problems and get most out of life.Printed Pages: 128. 106691

Price: 2.75 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  151 152 153 154 155 156 157   158  159 160  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie