Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Click on Title to view full description

 - 37832 items found in your search
 
 
15801 Jukka Korpela
Idän orjakauppa Keskiajalla: Ihmisryöstöt Suomesta ja Karjalasta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; 9522225908; New; 
Suomesta ryöstettiin keskiajalla ihmisiä myytäväksi etelän keskusten orjamarkkinoilla. Venäläisissä kronikoissa on toistasataa kertomusta kaappausretkistä Karjalaan ja Suomeen. Koska vankien kuljetus pitkin Venäjän jokia oli kallista, pohjoisesta kannatti viedä pikkulapsia ja naisia, joista maksettiin korkeita hintoja. Vangit saattoivat päätyä orjiksi Persiaan, Kaukasiaan ja jopa Intiaan asti. Idän orjakauppa keskiajalla kuvaa pohjoisen ihmisryöstöjä osana koko Venäjän orjakauppaa. Teos selvittää valaisevasti kaupan rakenteita: orjien kysyntää, määriä, kauppareittejä ja hintoja. Lisäksi se hahmottelee orjakaupan sosiaalista ja poliittista ulottuvuutta. Printed Pages: 286. 115451

Price: 135.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15802 Jukka Kortti
Mediahistoria: Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta Bitteihin
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9522226939; New; 
Mediahistoria on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys viestinnän historiasta ja synteesi median roolista historiassa. Teos kertoo valikoidusti median historian pääpiirteet puheen synnystä sosiaaliseen mediaan. Teoksen keskeinen tutkimuksellinen näkökulma kiteytyy ajatukseen median evolutiivisuudesta: media on kehittynyt asteittain historian ehdoilla, ei niinkään hyppäyksinä täysin uuteen aikaan. Teoksen lähestymistavoissa painottuu yhteiskunta- ja kulttuurihistoriallinen näkökulma. Teos esittelee ja pohtii erilaisia tapoja lähestyä mediaa historiassa. Printed Pages: 383. 115399

Price: 135.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15803 Jukka Kortti
Modernisaatiomurroksen kaupalliset Merkit
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2003; 9517465238; New; 
Kortti tarkastelee tutkimuksessaan Suomen kansainvälisestikin vertailtuna rajua sotien jälkeistä modernisaatiota televisiomainonnan tekemisen ja toteutuksen kautta. Kortti yhdistää 60-luvun murroksessa keskeiset ilmiöt, kulutuksen kasvun ja television. Kortin tutkimus on samalla matka suomalaisen mainonnan, markkinoinnin ja elokuvan tekemisen kehitykseen. Kirja valaisee mm. 60-luvun suomalaisten arkea, sukupuolten esitystapaa, vaurastumista, amerikkalaistumista, nuorisokulttuuria, kansainvälistymistä, politiikkaa ja taloutta. Printed Pages: 455. 115994

Price: 133.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15804 Jukka Kulomaa
Äänislinna: Petroskoin suomalaismiehityksen vuodet 1941-1944
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; 9522224324; New; 
Neuvosto-Karjalan pääkaupunki Petroskoi oli merkittävin niistä ”vanhan” rajan itäpuolisista asutuskeskuksista, jotka jatkosodan aikana joutuivat suomalaisten joukkojen miehittämäksi. Uusien vallanpitäjien Äänislinnaksi nimeämästä kaupungista kehittyi nopeasti tärkeä sotilaallinen keskus. Armeijan rinnalla toimi sotilashallinto, jonka alaisuudessa eli enimmillään vajaat kymmenentuhatta vapaata paikallista siviiliasukasta ja lähes kaksikymmentätuhatta keskitysleireihin eristettyä ”epäkansallista”. Äänislinna tarjoaa myös oivallisen esimerkin Itä-Karjalan miehityspolitiikasta yleensä ? muun muassa suhtautumisesta eri väestöryhmiin, taloudellisiin kysymyksiin, alueen. Printed Pages: 288. 115507

Price: 120.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15805 Jukka Luoto
Liedon Vanhanlinnan Mäkilinna
Suomen Muinaismuistoyhdistys; Vammala, Finland; 1984; 9519056653; First Edition; Softcover; New; 
Printed Pages: 235. 022935

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15806 Jukka Mikkonen
Metsäpolun Filosofiaa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; 9527189136; New; 
Metsä on tärkeä paikka läntisessä mielenmaisemassa, suomalaisen vapaa-ajassa ja haavekuvaston taustana. Metsä tarjoaa moniaistisen ja -ulotteisen kauneuskokemuksen, joka koettelee filosofisen estetiikan teorioita. Happena keuhkoissa, lämpönä iholla. Puun ja ihmisen yhteys on elimellinen, mutta huomaamaton. Puulämmityksen kaltaista asiaa tutkimalla hoksataan, kuinka merkittäviä eettisiä, esteettisiä ja tieto-opillisia seikkoja arkisimpiinkin asioihin sisältyy. Klapien hävitessä savuna ilmaan sopii hätkähtää hämmästelemään, mitä oikein on metsän kauneus. Miten metsään oikeastaan suhtaudutaan? Metsäpolun filosofiaa sonnustautuu samoamaan suomalaisessa metsässä ja kuulostelemaan, mitä metsä sanoo ja panee sanomaan. Printed Pages: 103. 116701

Price: 123.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15807 Jukka Paarma
Arkkipiispantalo: Historia ja Asukkaat
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9522225746; New; 
Aurajoen rannalla Turussa sijaitseva arkkipiispantalo on kiinnostava sekä arkkitehtuurinsa että yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa vuoksi. Uusrenessanssia edustava palatsi on samanaikaisesti kirkon edustustila, arkkipiispan virka-asunto ja hänen perheensä koti. Teos esittelee monipuolisesti talon rakennusvaiheita, arkkitehtuuria, sisustusta ja taide-esineitä sekä luo katsauksen Turun piispantalojen varhaisempaan historiaan keskiajalta 1800-luvulle. Printed Pages: 319. 114178

Price: 190.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15808 Jukka Palm
Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2002; 951855322X; New; 
PoD-kirja Teoksessa tarkastellaan niin sanotun brandi-ajattelun vaikutusta tavaramerkkien rekisteröimisen edellytyksiin ja suoja-alueen laajuuteen. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat vahvasti kuvailevien sanamerkkien ja "epätavallisten" merkkien rekisteröinti, modernin sekaannusvaaraopin laajuus sekä merkkien suojaaminen niiden vesittymiseltä. Tutkimuksessa muodostetaan käsitys siitä, mikä on rationaalinen yhteisöoikeudellinen standardi näissä kysymyksissä. Teoksessa kiinnitetään keskeinen huomio siihen, että modernia tavaramerkkioikeutta ei tule tarkastella sääntökeskeisenä oikeudenalana, vaan argumentaatiopohjaisena punnintajuridiikkana. Erilaisten suuntaa antavien mittapuiden perusteella määritetään se, miten kukin oikeudellinen ongelma on ratkaistava. Näin ollen kysymys on eräänlaisesta "standardilainopista", jossa erilaisten käytännöllisten tyyppitapausten merkitys korostuu. Printed Pages: 324. 116048

Price: 193.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15809 Jukka Parkkinen &Tuija Wetterstrand (Authors)
Suomen Kalliomaalaukset: Bongarin Käsikirja
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; 9522223964; New; 
Teos esittelee yli sata kalliomaalauskohdetta eri puolilta Suomea. Mukana ovat lähes kaikki löydetyt kalliomaalaukset, ja ne esitellään havainnollisesti kuvin ja tekstein. Kirja sisältää myös tietoa maalausten kuvasymboliikasta ja löytöhistoriasta. Kalliomaalaukset sijaitsevat usein vaikeasti saavutettavissa paikoissa, mutta oppaan ohjeilla ne on helppo löytää. Jokaiselle kohteelle annetaan paikkakoordinaatit ja lähin lähtöpaikka, josta maalauksille pääsee autolla, jalan, pyörällä tai vesitse jokamiehenoikeuksia noudattaen. Printed Pages: 200. 114126

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15810 Jukka Relas
Valta, Tyyli ja Tila: Keisarien ja presidenttien residenssi Helsingissä 1837-1940
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; 9519057889; New; 
Kauppaneuvos Johan Henrik Heidenstrauchin 1820 valmistunut empiretalo muuttui 1830?1840-lukujen taitteesssa Helsingin keisarilliseksi palatsiksi. Tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa rekonstruoitu kattavasti palatsin Venäjän vallan aikaiset interiöörit, joista on olemassa varsin vähän autenttista kuvamateriaalia, sekä pohditaan miten ne sijoittuvat laajempiin yhteyksiinsä. Tutkimuksessa valotetaan myös sitä, miten rakennus muuttui itsenäisen Suomen Presidentinlinnaksi 1910?1920-lukujen taitteessa. Lisäksi pohditaan rakennuksen merkitystä ja käyttöä eri aikoina. Tutkimuksen painopiste on sisustuksessa, mutta myös rakennuksen arkkitehtuurin, sisustuksen kehyksien, pääpiirteet tuodaan esiin. Printed Pages: 283. 114266

Price: 111.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15811 Jukka Rislakki
Latvian Kohtalonvuodet: Krisjanis Berkiksen ja Hilma Lehtosen Tarina
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2005; 9517467109; New; 
Kirja kertoo itsenäisen Latvian sotaväen ylipäällikön ja sotaministerin sekä hänen suomalaisen puolisonsa tarinan. Vallan huipulta ja kansainvälisistä seurapiireistä tie vei vankileirien saaristoon, jossa perhe tuhoutui ja omaisuus katosi. Syynä ilmeisesti se, että Berkis oli salaa auttanut Suomea Talvisodan aikana. Suomessa hänen panoksensa on unohdettu ja Latviasssakin vähät tiedot ovat ristiriitaisia. Kirja avaa ainutlaatuisella tavalla Baltian väkivaltaisen historian panoraaman suomalaisen lukijan silmien eteen ja paljastaa monia tuntemattomia tosiasioita Suomen ja Latvian suhteista. Printed Pages: 386. 115765

Price: 120.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15812 Jukka Salminen
Polkupyörällä Maailman Ympäri
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; 9522224480; New; 
Jukka Salmisen maailmanympärysmatka sai alkunsa päähänpistosta. Maailman teillä poljetut 61 000 kilometriä veivät hänet Indonesian tulivuorilta Australian aavikoille ja Kambodžan viidakoista Himalajan huipuille. Matkalainen kulki kameroineen Intian ruuhkaisilla kaduilla, yöpyi maasaikylissä Afrikassa ja kiipesi Kalliovuorten korkeuksiin. Uupumaton pyöräilijä kohtasi matkallaan sadetta ja aurinkoa, hymyjä ja kivitystä, kipua ja keveyttä ja löysi tiestä kodin. Salminen lähti matkaan koulunpenkiltä, vain kesätyörahat taskussaan. Maailmanympärysmatka oli parikymppisen nuorukaisen ensimmäinen ulkomaanmatka omin päin. Printed Pages: 365. 115207

Price: 127.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15813 Jukka Sarjala
Music, Morals, and the Body
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9517462646; New; 
In this monograph Jukka Sarjala explores a long neglected issue in music historiography, the history of passions and emotions. The study concentrates on the philosophy of music in early modern Turku, a Protestant town in the Baltic Sea region. The author suggests that the doctrine of affects, the basic discourse on music of the period, did not constitute itself as an isolated aesthetic system, nor as the hidden wisdom of professional musicians. Rather, it formed part of political theory and moral philosophy. Printed Pages: 264. 116649

Price: 55.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15814 Jukka Sarjala
Poeettinen elämä: Biedermeierin säveltäjä-kirjailija Axel Gabriel Ingelius
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2005; 9517466706; New; 
Axel Gabriel Ingelius (1822–1868), suomalainen säveltäjä, kirjailija, konsertoija ja kriitikko, oli monella alalla maamme ensimmäisiä. Hänen saavutuksiinsa kuuluu yksin- ja kuorolauluja, sinfonia, ooppera ja useita romaaneja. Tämä Topeliuksen luonnehtima "nerokas hutilus" tuli myös tunnetuksi säätyläispiirien ärsyttäjänä, teräväkynäisenä sanomalehtimiehenä ja ruotsalaiskirjailija C. J. L. Almqvistia jäljitelleenä seikkailijana. Printed Pages: 306. 115937

Price: 110.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15815 Jukka Seppinen
Suomen Efta-ratkaisu yöpakkasten ja noottikriisin välissä
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1997; 9517100523; New; 
Jukka Seppisen tutkimus selvittää yksityiskohtaisesti ne monimutkaiset vaiheet, joiden kautta Suomi assosioitui Eftaan vuonna 1961 ja kykeni säilymään länsimaana Neuvostoliiton jatkuvassa puristuksessa sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Printed Pages: 349. 115956

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15816 Jukka Siikala
Cult and Conflict in Tropical Polynesia: A Study of Traditional Religion, Christianity and Nativistic Movements (Folklore Fellows Communications 233)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1982; New; 
Printed Pages: 308. 113925

Price: 124.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15817 Jukka Siro
Tuomiovalta Kansalle: Vallankumousoikeudet sisällissodassa 1918
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; 9518552940; New; 
Tutkimuksessa huomion kohteena ovat ennen muuta vallankumousoikeuksien perustaminen ja kokoonpano, niissä noudatettu menettelyllinen sääntely sekä niiden ratkaisukäytäntö eri asioissa. Teoksessa osoitetaan, että vallankumousoikeuksissa tuomitsivat työväenjärjestöissä kokemusta hankkineet, muita kapinallisia vanhemmat ja koulutetummat mutta silti työväenluokkaiset miehet. Prosessioikeudellinen sääntely rakentui oleellisin osin vanhalle pohjalle eikä vanhan lainsäädännön toimintamalleja hylätty tyystin. Vallankumousoikeuksien ratkaisukäytäntö poliittisissa asioissa oli maltillista eikä kuolemanrangaistusta käytetty. Printed Pages: 411. 116068

Price: 243.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15818 Jukka Timonen
Todellisuudesta Toiseen
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; 9519451048; New; 
Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuminen voi merkitä elämän perustan murtumista. Vanhat totuudet eivät enää päde, yhteisö voi tuomita irtautujan ja ulkomaailma voi olla vieras. Tapahtumille olisi löydettävä tulkinta, joka ylittää ristiriitaisuudet. Todellisuudesta toiseen selvittää haastattelututkimuksen keinoin, kuinka uskonnollisista yhteisöistä irtautuneet kertovat kokemuksistaan ja rakentavat ymmärrettävyyttä elämäänsä. Printed Pages: 408. 116979

Price: 77.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15819 Jules Francois
Congenital Cataracts
Van Gorcum & Comp., B.V.; Assen, The Netherlands; 1963; First Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 19 Cms x 26 Cms 
Printed Pages: 659 with numerous b/w plates. Bumped covers. Torn dust-jacket. 009116

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15820 Jules J. Barthoux
The Hadda Excavations, 2 Vols. (bound in 1)
SDI Publications; Bangkok, Thailand; 2001; 1878529412; Second Edition; Leather; New; New; 25 Cms x 35 Cms 
The major work on one of the most important early sites of Asian and Buddhist archaeology. Documentation of the second phase (stucco) of the Buddhist Gandharan school. Iconographic and Stylistic affinity to Taxila. Hadda (Ancient Indian name: Nagarahara) is described as an important site on the Silk Road in the journals of all the early Chinese monks who travelled to India. It is referred to as Hie-lo by Hsuang T'sang. 'The Hadda Excavations' reveals the profound changes which occurred at the end of the stone-working period. Episodes of the life of Buddha interpreted with a greater sense of humanity and with an aesthetic apparently based on problems of light. Activity, with interruptions, may have persisted until the 9th Century. The volume 'Figures and Figurines' is an important record of the Kabul Museum Gandharan inventory, which has been looted and mostly lost since the Russian invasion of 1978 and subsequent civil war. It illustrates the wide variety of costumes, hair styles, ethnic groups, Buddhas, bodhisattvas, etc. from the Hadda Valley, situated near modern Jalalabad above the Khyber Pass in Afghanistan. The main gateway between ancient India (Taxila) and Central Asia (via Bactria). First English translation of the 2-volume 'Les Fouilles de Hadda: Stupas and Sites: Memoirs De La Delegation Archeologique Francaise en Afghanistan (Tome IV)' and 'Les Fouilles de Hadda: Figures and Figurines (Tome VII)'. Sites and Stupas: 208 pp, 198 figures, 1 folding map, 7 fold-out plans. Figures and Figurines: 26 pp, 472 illustrations. Edited by Bruce L. Miller. Limited edition of 999 copies. Enlarged and digitally enhanced b/w illustrations. English translation by Nilofaur Moaven-Fatemi and Azizeh Azodi. 028241

Price: 78.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15821 Jules Levinson (trs)
Looking Directly at the Mind: The Moonlight of Mahamudra
Sri Satguru Publications; New Delhi, India; 8170307481; New; New; 
034216

Price: 8.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15822 Jules Levinson (trs)
Distinguishing Dharma and Dharmata Asanga and Maitreya
Sri Satguru Publications; New Delhi, India; 8170307163; New; New; 
034209

Price: 3.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15823 Jules Stewart; Foreword By General Sir David Richards
On Afghanistan's Plains: The Story of Britains Afghan Wars
I.B. Tauris; London, UK; 2011; 1848857179; First Edition; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 272. 037597

Price: 39.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15824 Jules Verne
Around the World in Eighty Days
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8172248954; Softcover; New; 
Phileas Fogy, a wealthy Londoner, was a member of the Reform Club. He was also slightly eccentric by nature. His friends at the club challenged him for 20,000 pounds to go around the world in eighty days. He accepted the wager and set out from London with his wallet, passport etc. Did he win the wager? Come, let us join Phileas Fogy on his tour and find out.Printed Pages: 284. 105515

Price: 2.53 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15825 Jules Verne
A Journey to the Center of the Earth
Indiana Publishing House; New Delhi, India; 8184083521; Hardcover; New; New; 
109813

Price: 3.26 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15826 Jules Verne
20,000 Leagues Under The Sea
Indiana Publishing House; New Delhi, India; 818408093X; Hardcover; New; New; 
109828

Price: 3.26 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15827 Jules Verne
Around the World in 80 Days
Indiana Publishing House; New Delhi, India; 8184080875; Hardcover; New; New; 
109831

Price: 6.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15828 Julia A.B. Hegewald
Water Architecture in South Asia: A Study of Types, Development and Meanings
Brill; Leiden, The Netherlands; 2002; 9004123520; First Edition; Hard Cover; Brand New; Brand New; 22 x 31 Cm 
Water architecture in South Asia represents some of the most beautiful and spectacular building achievements of the region. This study provides a holistic approach to the subject, suggesting common links and regional contrasts between types of water structures and their contexts, with a comprehensive interpretation of the history and meaning of water architecture in India, Nepal and Sri Lanka. Five types of water structures are identified. Their development is traced from simple to more complex forms, considering how these accommodate secular and religious functions, and present expressions of sacred and royal authority. This publication is the first reference work on the subject. Many of the structures discussed and illustrated here have never been published before. Its comprehensive approach will have a wide relevance for other South Asian disciplines. Printed Pages: 392 with 290 illustrations. 012683

Price: 200.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15829 Julia Dahlberg
Havet, Handeln och Nationen
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; 9515832829; New; 
Boken följer släkten Donners fascinerande öden under 250 år, med början från den tyske hantverkarsonen Jochim Donners ankomst till den svenska staden Nyen i slutet av 1600-talet. Från det svenska rikets östligaste utkanter flyttade han via Stockholm vidare till Gamlakarleby. Där kom släkten med tiden att driva ett av de mest inflytelserika handelshusen i regionen. Under det sena 1800-talet omvandlades släkten Donner från en lokal, österbottnisk handelssläkt till en nationell kultursläkt med ett starkt inflytande inom vetenskap, politik och industri. Via centrala personer inom släkten ger boken en inblick i det borgerliga stadslivet, vedermödor på handelsfartyg, den gryende industrialismen, mecenatskap, vetenskapliga drivkrafter och olika typer av politisk aktivism i samband med krigen. Printed Pages: 361. 115462

Price: 150.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15830 Julia Martin (ed.)
Ecological Responsibility: A Dialogue with Buddhism. A Collection of Essays and Talks
Sri Satguru Publications; New Delhi, India; 8170305292; New; New; 
034237

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15831 Julia Newhouse
Spotlight on Winston Churchill
Cassell; London, UK; 1985; 0304305723; Reprint; Paperback; Very Good; 12.5 Cms x 19 Cms 
Printed Pages: 92. 022741

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15832 Julia R. Miller, Richard M. Lerner, Lawrence B. Schiamberg, and Pamela M. Anderson
Encyclopedia of Human Ecology, 2 Vols.
Pentagon Press; New Delhi, India; 2004; 8182900182; First Edition; Hard Cover; New; New; 18 x 25 Cm 
Printed Pages: 760. 012540

Price: 90.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15833 Julia Tidigs
Historiska och litteraturhistoriska studier 86
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; 9515832292; New; 
Artiklar: Marja Jalava, Konsten att göra sin stämma hörd i den europeiska lärda republiken. J. V. Snellman i triangeln mellan Finland, Tyskland och Sverige i början av 1840-talet; Narve Fulsås, Ibsen, Europa og det moderne gjennombrotet i nordisk litteratur; Stefan Nygård, Kulturradikal internationalism som nationell strategi; Maria Vainio-Kurtakko, "Vi äro af samma karonka". Albert Edelfelt, K. A. Tavaststjerna och åttitalismen; Clas Zilliacus, Poesi som polemik. Elmer Diktonius tolkningsantologi Ungt hav (1923); Johan Strang, Den perifera eklekticismens gränser och potential. Den logiska empirismen i Norden 1930–1970; Trygve Söderling, En annan värld – här hemma. Det internationella som alternativ i tidskrifterna Arena och FBT; Pirkko Nuolijärvi, Svenskan och finskan i Finland ur ett globalt och lokalt perspektiv. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2011. Printed Pages: 187. 115560

Price: 105.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15834 Julia Tidigs
Historiska och litteraturhistoriska studier 85
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; 951583208X; New; 
Artiklar: Ebba Witt-Brattström & Clas Zilliacus, “Den nya stjernan i Östern.” En dialog om litteratur på svenska efter 1809 framförd vid Svenska litteratursällskapets i Finland 125-årsfest den 5 februari 2010 på Nationaloperan i Helsingfors; Jessica Parland-von Essen, “...jäg längtar som sparfven efter axet”. Johan Fredrik Aminoff, hans familj och Rilax; Max Engman, Ett bortglömt minnesmärke över freden i Fredrikshamn. N. P. Rumjantsev, Antonio Canova och konstpolitik under Napoleonkrigen; Charlotta Wolff, Handelspatriciatets kosmopolitism i det sena 1800-talets Finland. Familjerna Hackman och Wolff; Piotr Wawrzeniuk, Resedagbok och fosterländsk mobilisering. Herman Vendells resa till Gammalsvenskby och Nargö 1881; Arne Toftegaard Pedersen, Karl August Tavaststjerna, myterna och moderniteten; Juhani Piilonen, Titlar och utmärkelsetecken i det autonoma Finland; H. K. Riikonen, Yrjö Hirn som kulturhistoriker. En introduktion; Kristina Malmio, En idyllens blonde sångare. Skapandet av Jarl Hemmers namn och habitus inom det litterära fältet på 1910- och 1920-talet; André Svanström, Pacifister, propagandister eller pragmatiska präster? Finlandssvenska militärprästens förhållande till den högernationalistiska krigspropagandan under fortsättningskriget; Rebecka Eklund, “Kanske är jag konstnär, fast med ord, ords ton och färg och rytm”. Spår av bildkonst i Peter Sandelins 1980-talsdiktning; Agneta Rahikainen, Runeberg, männen och fosterlandet. Några synpunkter på Svenska litteratursällskapet och Runebergskulten. Printed Pages: 272. 115598

Price: 70.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15835 Julian Baggini
Etiikan Pikkujättiläinen
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; 9525503739; New; 
Eettiset ongelmat ovat vaikeita. Eettinen ajattelu ei. Siihen tarvitaan vain kunnon välineet. Etiikan pikkujättiläinen tuo moraalipulmien pohdiskelun kaikkien ulottuville ja tarjoaa lukijalleen työkalut visaisimpienkin päänvaivojen valottamiseen. Puhutaan sitten abortista, omastatunnosta tai oikeutetusta sodasta, kirja selvittää käsitteitä, avittaa täsmentämään ja luo keskustelulle edellytykset. Printed Pages: 345. 116731

Price: 134.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15836 Julian Bamford and Richard Day (eds)
Extensive Reading Activities for Teaching Language
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 0521016517; First Edition; Paperback; New; 228 x 152 Mm 
012843

Price: 31.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15837 Julian Crandall Hollick
Ganga
Random House; New Delhi, India; 2007; 8184000030; First Edition; Hard Cover; New; New; 16 Cms x 24 Cms 
Printed pages: 280. 017622

Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15838 Julian Markels
The Marxian Imagination: Representing Class in Literature
Aakar Books; Delhi, India; 2012; 9789350021910; First Edition; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 160. 109110

Price: 7.35 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15839 Julian Markels
The Marxian Imagination: Representing Class in Literature
Aakar Books; Delhi, India; 2012; 9789350021927; First Edition; Softcover; New; 
Printed Pages: 160. 109111

Price: 3.35 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15840 Julian Petley
Censoring the Word
Seagull Books; Kolkata, India; 2007; 1905422547; First Edition; Hard Cover; Brand New; Brand New; 110 x 185 Mm 
Printed Pages: 116. 020583

Price: 8.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15841 Julian Rushton
Classical Music: A Concise History from Gluck to Beethoven
Thames & Hudson; London, UK; 1986; 0500202109; First Edition; Paperback; Very Good; 15 x 21 Cm 
Printed Pages: 192 with b/w illustrations. Slightly rubbed cover. 012977

Price: 11.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15842 Julian Wolfreys (ed.)
Introducing Criticism at the 21st Century
Rawat Publications; New Delhi, India; 2007; 8131601544; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 304. 032159

Price: 18.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15843 Juliane Schober (ed.)
Sacred Biography in the Buddhist Traditions of South and Southeast Asia
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120818121; First Edition; New; 
029698

Price: 9.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15844 Julie Bort
Mommy Guilt
Indiana Publishing House; New Delhi, India; 8184082975; Softcover; New; 
109868

Price: 5.43 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15845 Julie E. Hughes
Animal Kingdoms: Hunting, the Environment, and Power in the Indian Princely States
Permanent Black; New Delhi, India; 2013; 817824361X; First Indian Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
This book is about the hunting of tigers and leopards, wild boar and game birds, by Indian princes a hundred years ago. Focusing on Rajput princely states in the late-nineteenth and early-twentieth centuries, it reveals a world of royal huntsmen differing in rank and prestige, ambition and personality, culture and politics. Their hunting practices, involving large and small game—striped, horned, and feathered—in environments ranging from desert to jungle, are described in detail. Weaponry and guns, costumes and trophies, shooting towers and photography, are among the book’s many other fascinating subjects. These Indian princes operated within contexts shaped by local claims and hierarchies, regional rivalries and alliances, and British imperial interests. They were influenced by ties to ancestral territory, nostalgia for bygone days, the rise of conservationism, and the martial associations of hunting and sportsmanship. Informed by the analytical approaches of environmental historians, animal geographers, art historians, and ecological anthropologists, this book demonstrates that no strict divisions existed between human and animal realms in princely India. Sovereigns, wild animals, and environments were interactive participants in the construction of territory, identity, and history. Julie E. Hughes argues that this princely ecology could not produce harmonious environments for wildlife or people. She links the challenges and inequities associated with wildlife conservation in contemporary South Asia to these princely pursuits. For anyone wondering if there was more to grand colonial hunts than simply killing animals, this is the right book. For anyone curious about what India’s princes did on their own turf and in their own time, and in environmental history, this is certainly the right book. Printed Pages: 314. 037526

Price: 19.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15846 Julie F. Codell
Power and Resistance: The Delhi Coronation Durbars
Mapin Publishing; New Delhi, India; 1935677101; Hardcover; New; New; 
112945

Price: 62.30 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15847 Julie F. Codell (ed.)
Power and Resistance: The Delhi Coronation Durbars
Mapin Publishing; Ahmedabad, India; 8189995502; First Edition; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 248 with 147 colour photographs. 037097

Price: 74.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15848 Julie Friedeberger
Office Yoga
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120815424; Paperback; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 155. 031228

Price: 3.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15849 Julien Vinson
Manuel De La Langue Hindoustani
Asian Educational Services; New Delhi, India; 1987; 8120602579; Reprint; Hardcover; New; New; 15 x 22 Cm 
Printed Pages: 270. 102912

Price: 12.11 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15850 Julien Vinson
Manuel de la Lange Tamoule: Grammarie, Texts, Vocabulaire
Asian Educational Services; New Delhi, India; 1986; 8120600150; Reprint; Hardcover; New; New; 15 x 22 Cm 
Printed Pages: 286. 102996

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15851 Juliet Clutton Brock, Vishnu- Mittre & A. N. Gulati
Technical Reports on Archaeological Remains
Deccan College Post-Graduate and Research Institute; Pune, India; 1962; First Edition; Paperback; Very Good; 8.5 Cms x 11 Cms 
Printed pages: 59 with various black & white illustrations and photographs. 015974

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15852 Juliet Pegrum
Vastu Vidya: The Indian Art of Placement
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2002; 8178220474; Paperback; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 159. 030293

Price: 9.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15853 Juliet Pegrum
The Vastu Home: Harmonize Your Living Spaces Using the Practical Indian Tradition of Vastu
Duncan Baird Publishers Ltd; London, UK; 2002; 1903296838; First Edition; Hard Cover; New; New; 26 Cms x 26 Cms 
000833

Price: 20.99 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15854 Juliet Philip
The Prostitute’s Daughter
Om Books International; New Delhi, India; 9789384225612; First Edition; Softcover; New; 
Kamada, whose mother, Tara, is a prostitute solicited by wealthy men in Mumbai, prefers to live in her own world of magic, where her imagination shields her from her reality. She is on a mission to escape the streets of the city and her mother’s house, which feels like a prison. Only her magical friends—a parrot astrologer who tells of the future and a neighbouring family—know that her dream is to leave home to study in America, for which she has been conscientiously making arrangements—studying for the GRE, collecting all the necessary documents and taking care of the finances. As she plans her escape, the 16-year-old’s world is turned upside down when her mother reveals a secret, adding to the many upheavals already assailing her teenage mind. Will her dream and the future she envisages for herself in a faraway land come true?Printed Pages: 195. 105079

Price: 5.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15855 Juliet Reynolds
In the Eyes of a Rasika: A Connoisseur's Views on Art and Politics, Art and Science
Srishti Publishers; New Delhi, India; 2003; 8188575127; First Edition; Paperback; New; New; 13 Cms x 20 Cms 
Printed Pages: 175. 000643

Price: 9.99 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15856 Juliette Banerjee
The Gap-Toothed Banister: A Tale of Anglo-India
Niyogi Books; New Delhi, India; 2012; 9789381523711; First Edition; Paperback; New; 15 x 23 Cm 
The Gap-Toothed Banister - A Tale of Anglo-India is a close, compassionate look by Juliette Banerjee, an Anglo-Indian, at her community facing the challenges of change. It portrays with clarity the lives of Anglo-Indians in Calcutta during the 60s and 70s. In a shabby apartment block in Central Calcutta, four families, the Renshaws, the DCruzes, the Johnsons and the Vincents live in harmony. This smooth tempo changes forever one humid night when one of the families children are singled out, one lauded, the other randomly attacked. Tragedy and horror seem to haunt the apartment block. The next day a resident is raped by a servant. The social fabric has been rent in a way that tilts this world. It brings together all the other families of the mansion, as this block of flats is wryly nicknamed. The Gap-Toothed Banister is a love story, not in kindergarten hues but with softer colours of hope and faith. It is a story of a people more confused than disloyal, puzzled by a lack of appreciation for their myriad talent and fuelled by an anger at what is perceived as scornful rejection. The Gap-Toothed Banister will be of immense interest to all curious about the mores and magic of Anglo-India. Printed Pages: 297. 037414

Price: 9.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15857 Juliette Blevins
Evolutionary Phonology: The Emergence of Sound Patterns
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 2004; 0521804280; First Edition; Hard Cover; New; New; 228 x 152 Mm 
Evolutionary Phonology is a new theory of sound patterns which synthesizes results in historical linguistics, phonetics, and phonological theory. In this groundbreaking book, Juliette Blevins explores the nature of sounds patterns and sound change in human language over the past 7000–8000 years, the time depth for which the comparative method is reasonably reliable. This book presents a new approach to the problem of how genetically unrelated languages, from families as far apart as Native American, Australian Aboriginal, Austronesian, and Indo-European, can often show similar sound patterns, and also tackles the converse problem of why there are notable exceptions to most of the patterns that are often regarded as universal tendencies or constraints. It argues that in both cases, a formal model of sound change that integrates phonetic variation and patterns of misperception can account for attested sound systems without reference to markedness or naturalness within the synchronic grammar. • Redefines the field of modern phonology • The first book to successfully integrate neogrammarian discoveries with findings in modern phonetics and phonology. • The author is well known in the US, Australia and the UK and has worked on numerous languages and language families around the world Contents Part I. Preliminaries: 1. What is evolutionary phonology? 2. Evolution in language and elsewhere; 3. Explanation in phonology: a brief history of ideas; Part II. Sound Patterns: 4. Laryngeal features; 5. Place features; 6. Other common sound patterns; 7. The evolution of geminates; 8. Some uncommon sound patterns; Part III. Implications: 9. Synchronic phonology; 10. Diachronic phonology; 11. Beyond phonology. Printed Pages: 386. 012772

Price: 105.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15858 Julin-Häggman
Jepokryddona: Folk music from Jeppo
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2000; New; 
Jepokryddona är en finlandssvensk folkmusikgrupp från Nykarleby i Österbotten. Jeppo är känt för sin rika menuett- och polskatradition. Den magiska menuetten kan upplevas både i spel och folklig dans. Folkmusiken har en ålderdomlig karaktär. Den är snabb, rivig och taktfast och präglad av taktförskjutningar, utsmyckningar och krusiduller. Melodierna spelas på gehör för att också spelstilen skall överföras till nya spelmän. Jepokryddona är en ung folkmusikgrupp som för vidare den mustiga och kryddiga jeppomusiken. Jepokryddona spelar fiol och sjunger på dialekt. 116620

Price: 77.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15859 Julio E. Celis, et al.
Cell Biology: A Laboratory Handbook (3rd Edition), 4 Vols.
Academic Press; 2006; 0121647307; Third Edition; Hardcover; New; 
Set of 4 vols. 028171

Price: 250.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15860 Julius Court, Ingie Hovland, and John Young
Bridging Research and Policy in Development: Evidence and the Change Process
Rawat Publications; New Delhi, India; 1999; 1853396036; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 228. 032074

Price: 31.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15861 Julius Jolly
Vishnu Smrti: The Institutes of Vishnu
Sri Satguru Publications; New Delhi, India; 8170307430; New; 
034955

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15862 Julius Jolly
Minor Law Books: Narada Brihaspati
Sri Satguru Publications; New Delhi, India; 8170307821; New; 
035017

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15863 Julius Jolly
The Minor Law Books (Part 1: Narada and Brihaspati Smriti), (Sacred Books of East, Volume 33)
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2014; 8120801342; Seventh Reprint; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 420. 102092

Price: 8.98 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15864 Julius Jolly
The Institutes of Visnu
Atlantic Publishers & Distributors Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2000; 8171562094; Hardcover; New; New; 
107156

Price: 5.26 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15865 Julius Jolly (author), C.G. Kashikar (tr.) & J. Filliozat (frwd)
Indian Medicine
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2012; 8121502683; Reprint; Hardcover; New; New; 16 x 24 Cm 
The present work aims at an orderly, and at the same time historical treatment of the Ayurvedic system of medicine. It is an English rendering of Julius Jolly's Medizin in German originally published in 1901, and supplemented by the translator with bibliography and notes covering the literary activity in the field during the next fifty years. It deals with sources, Physicians and Therapy, Theoretical conceptions, Theory of Development and Gynaecology, Internal and External Diseases, Diseases of the Head, Nervous and Mental Diseases and Toxicology. The book is a model of critical research condensed with the utmost brevity of words without omitting any important detail of fact or text bearing on the history of Indian Medicine. A historical approach as has been made in writing this book is a dire necessity for Ayurvedic research work?both literary and practical. The history of Ayurveda indeed claims a better position in the general history of Medicine. The conceptions of the Physicians of ancient India have played a great role in the general culture of India and have entered in many Philosophical doctrines as the basic elements. The Indian Medicine has played in Asia the same role as the Greek Medicine in the West. It has spread in Indo-China, Indonesia, Tibet, Central Asia and Japan exactly as the Greek Medicine has done in Europe and the Arab countries. It was studied by the Greeks, the Arabs, the Portuguese and the Dutch, and in the nineteenth century it secured a place in the scientific literature of Europe. Thus the study of Indian Medicine has taken its place in the classical Science. Through the progress of historical studies it has become possible to consider with greater precision the correspondence of Indian Medicine with those of Greek, Iran, Islam and China. Pharmacological value of Ayurvedic drugs has also been fixed. On this background the study of Indian Medicine presented in this book will be profitable for a deeper understanding of the history of Medicine in general and of Indian Medicine in particular. Printed Pages: 221. 037327

Price: 15.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15866 Julius Mägiste
Noorusaja tallermaa ja Külarahvas
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1994; 9519403744; New; 
Julius Mägiste (1900–1978) tunnetaan yhtenä huomattavimmista tämän vuosisadan virolaisista suomalais-ugrilaisten kielten tutkijoista. Hän aloitti Tarton yliopiston itämerensuomalaisten kielten professorina. Toisen maailmansodan jaloista Mägiste pakeni Saksaan ja sieltä edelleen Ruotsiin, jossa hän työskenteli Lundin yliopistossa. nTämä kirja, professori Mägisten muistelmat kotikylästään, on katsaus Viron yhteiskuntaan vuosisadan alussa, silmäys maalaiselämään. Kyläelämä aukeaa tulevan tiedemiehen pojansilmien läpi – tällä tavalla hahmottuu moniulotteinen kuva vuosikymmenien läpi Kasseman kylän asukkaiden luo. Printed Pages: 92. 115858

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15867 Julius Richter (Author) & Sydney H. Moore (Tr.)
A History of Missions in India (Christian Classics Revived: 4)
Christian World Imprints/B.R. Publishing Corporation; New Delhi, India; 2014; 9789351480051; Reprinted; Hardcover; New; New; 
A History of Missions in India' brings out a roadmap of the numerous Missions carried out in the then India for the propagation of Christian faith. The Book is a product of extensive and meticulous survey, covering centuries of missionary activities till the then present day. The Author traces Christian Missions all the way, prior to the arrival of the first missionaries from Rome and also details on the geography, demography, customs and cultures, and religions of India.The Missions are divided by time periods: from the Earliest Times till the Decline of Roman Catholic Missions (17th/18th century); the Danish Missions (1706-1798); the development of Protestant Missions (1800-1857); from the Mutiny to the Proclamation of the Empire (1857-1877); Other Missions (1880-1908). While covering all the respective time periods, the Author has given in-depth details of some renowned missionaries like Francisco Xavier, Robert de Nobili, William Carey, and Alexander Duff.Besides focusing on the notable moments of the expansion, an overview of the religious problems faced in executing Missions; missionary organizations and their respective works like Anglican Episcopate, Vernacular Preaching, Literary Work, Women's Work for Women, and Medical Missions and Missions to Lepers have been exhaustively dealt with. The leaven at work, like Brahmo Samaj, Will O' the Wisps, Revival of Hinduism, and Movements in Indian Muhammadanism have been carefully studied. Finally, the Author brings into limelight the success of Missions, with the building of `Christian Church of India'.This concise and informative book covers subjects like Missions, Religion, History, Regional Studies, Christianity, and Biographical narratives of various missionaries. It is a must to have for a Church Historian, Christian Laity, Church Clergies, Researchers, or anyone interested in the history of Christian Missions. Also, any student of the subject will be left less informed without having a reading of the book.Julius Richter (1862-1940) was a German theologian and Mission scientist. In 1913 he qualified as a lecturer at the Berlin University and became a full professor of missiology in the year 1920. Prof. Dr. Julius Richter was the Chairman of Brandenburg Missionary Conference and Vice-Chairman of the German Evangelical Mission Committee, the Association for Mission Studies and during 1900-1940 he became Member of the Committee of the Berlin Mission. Since 1897 he was a member of the Continental Mission Conference and in 1924 became a member of the International Missionary Council which was founded in 1921. He wrote some thirty books and countless essays on almost all missiological subjects, and is considered the most prolific writer of his generation in the concerned subject. Richter was the first German missiologist to concentrate on the overseas Mission fields and their Churches in the encounter with Non-Christian religions. He took great pains to keep in touch with the international missionary and ecumenical movement by means of extensive travel and correspondence. Trip activity on four continents made him, one of the most ecumenical personalities of his time. He was able to build up a worldwide network of communication which proved to be advantageous for German Missions after World War II.Printed Pages: 479. 106427

Price: 28.30 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15868 June Campbell
Gender, Identity and Tibetan Buddhism
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120817826; First Edition; New; 
029592

Price: 6.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15869 June Cox, Neil Daniel and Bruce O. Boston
Educating Able Learners: Programs and Promising Practices
University of Texas Press; Austin, Texas, USA; 1987; 0292703864; Third Printing; Hard Cover; Very Good; Very Good; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 258. 004174

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15870 June Grasso, Jay Corrin & Michael Kort
Modernization and Revolution in China: From the Opium Wars to the Olympics (Fourth Edition)
KW Publishers; New Delhi, India; 2010; 9789380502144; Fourth Edition; Softcover; New; 
Spanning China's humiliating defeat in the Opium Wars in the nineteenth century to its triumphant hosting of the 2008 summer Olympic games, this popular text conveys the drama of China's struggle to modernize against the backdrop of a proud and difficult history. The book traces the major developments of that journey: the breakdown of imperial China in the face of Western and Japanese encroachments; the founding of the Chinese republic; the early struggles between the ideologies and armies of Chiang Kai-shek and Mao Zedong; China's bitter and costly war with Japan; the final shootout that sent Chiang to Taiwan and Mao to Beijing; the turbulent first decades of the People's Republic, and the post-revolutionary generations of leaders who steered the country's dramatic shift to a globalizing economic strategy. Current issues and the most recent historical scholarship have been incorporated into this updated fourth edition.Printed Pages: 352. 104412

Price: 10.20 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15871 June-Elleni Laine
Mandala: The Art of Creating Future
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2013; 8178223899; Softcover; New; 
The word mandala is derived from the root manda, meaning essence and la, meaning container, thus a Mandala is a container of essence, the Holy Grail for which we have been searching, a mystical vessel holding miraculous powers, lost for centuries. This remarkable book is a clear, valuable and inspirational guide to envisaging and experiencing this for oneself. It is not only for spiritual seekers, but for all those who care enough to help make a difference. It speaks to all people about an ability that we all share but many have forgotten. It can take a logical mind and introduce creativity in a way that is practical and worthwhile. Art in the form of Mandala can be used to draw out our intentions and bring them to life! Printed Pages: 110. 102649

Price: 4.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15872 Jung Min Choi & John W. Murphy (Authors)
Globalisation and the Prospects for Critical Reflection
Aakar Books; Delhi, India; 2009; 8189833987; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 304. 109278

Price: 11.35 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15873 Jung Min Choi & John W. Murphy (Authors)
Globalisation and the Prospects for Critical Reflection
Aakar Books; Delhi, India; 2009; 8189833995; Softcover; New; 
Printed Pages: 304. 109279

Price: 5.35 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15874 Junjiro Takakusu
The Essentials of Buddhist Philosophy; Edited By Wing-Tsit Chan and Charles A. Moore
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2001; 8121510368; Reprint; Hard Cover; New; New; 14 Cms x 23 Cms 
This book deals with the various schools of Buddhist philosophy and is based on the first hand and deep study and understanding of the learned writer scholar. The author has chosen to describe and discuss the various schools of Buddhist thought in Japan since it is only there that these are alive and fully preserved. This volume, grew our of a series of lectures delivered by Professor Takakusu at the University of Hawaii, covers the entire gamut of Buddhist thought included in the doctrines of both Hinayana and Mahayana schools. In the fifteen chapters, Professor Takakusu has discussed in detail the development of Buddhist thought besides an introduction, Indian background and the fundamental principles of Buddhist philosophy. He has mainly elaborated the subject matter in an ideological rather than the historical sequence and give a brilliant resume of different schools of Buddhism. In the concluding chapter, the metaphysical and dialectical questions of Buddhism have been discussed besides the general problems of philosophy and special doctrines. This outstanding work fulfils the task as an important technical secondary literature on the subject and would be extremely useful both for the scholar and interested lay reader. Printed Pages: 248 with 2 charts. 020516

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15875 Junjiro Takakusu & Charles A. Moore
The Essentials of Buddhist Philosophy
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2014; 8120804295; Fourth Reprint; Hardcover; New; New; 
Buddhism had already spread far into other countries before it declined in India in the eleventh century A.D. Hinayana flourished in Ceylone, Burma, Siam and Cambodia; Mystic Buddhism developed in Tibet; Mahayana grew in China. In Japan the whole of Buddhism became the living and active faith of the masses. The present study relates to Japanese Buddhism, as in Japan alone the whole of Buddhism is preserved. The author presents Buddhist Philosophy in an ideological sequence and not in its historical sequence as Prof. Stcherbatsky has done in his Buddhist logic. But the ideological sequence as presented by the author is not the sequence in the development of ideas; it is rather the systematization of the different schools of thought for the purpose of easier approach.Printed Pages: 244. 102357

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15876 Jurgen Hanneder
Abhinavagupta's Philosophy of Revelation: An Edition and Annotated Translation
Egbert Forsten; Groningen, The Netherlands; 1998; First Edition; Paperback; New; 17.5 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 200. 001966

Price: 90.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15877 Jurgen Schafer
Early Modern English Lexicography: Volume II: Additions and Corrections to the OED
Clarendon Press; Oxford, UK; 1989; 0-19-812849-5; First Edition; Hard Cover; New; 16.5 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 227. 038294

Price: 195.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15878 Jurgen Schafer
Documentation in the O.E.D.: Shakespeare and Nashe as Test Cases
Clarendon Press; Oxford, UK; 1980; 0198119380; First Edition; Hard Cover; Very Good; Good; 15 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 186. Slightly rubbed dust-jacket. Price clipped. 009919

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15879 Jurgen Schafer
Early Modern English Lexicography: Volume I: A Survey of Monolingual Printed Glossaries and Dictionaries 1475-1640
Clarendon Press; Oxford, UK; 1989; 0198128479; First Edition; Hard Cover; New; 16.5 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 488. 006718

Price: 195.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15880 Jurgen Schick; Translated from the German By Philip H. Pierce
The Gods are Leaving the Country: Art Theft from Nepal (Revised English Edition)
Orchid Press; Bangkok, Thailand; 1998; 9748299198; Revised English Edition; Paperback; New; 22 Cms x 29 Cms 
Printed Pages: 209 with numerous colour and b/w illustrations.. 011789

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15881 Jurme Drakpa
Collected Works of Lha-btsun Nam-mkha'-'jigs-med: Reproduced from Manuscript Collections from Sikkim & Darjeeling: Volume III
Unknown; New Delhi, India; 1974; Reproduction of the Original Manuscript; Hardcover; Very Good; 37 x 28 Cm 
015782

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15882 Jurme Drakpa
Collected Works of Lha-btsun Nam-kha'-'Jigs-med
Unknown; New Delhi, India; 1974; Reproduction of the Original Manuscript; Hardcover; Very Good; 37 x 28 Cm 
015768

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15883 Jussi Hanska
Kristuksen Sijaiset Maan Päällä?
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2005; 9517467192; New; 
Teos on kattava suomenkielinen esitys Euroopan vanhimman instituution, paaviuden historiasta. Tutkimus auttaa lukijaa ymmärtämään kuinka katolinen kirkko ja paavius ovat kehittyneet nykyiseen muotoonsa ja minkälaiset haasteet niitä odottavat lähitulevaisuudessa. Kirjan temaattisessa osiossa syvennytään tarkemmin joihinkin kiinnostaviin teemoihin, kuten paaviuden suhteisiin juutalaisiin, konklaavien historiaan, katolisen kirkon hallintoon sekä paavien rooliin taiteiden ja tieteiden edistäjinä kristinuskon alkuajoista nykypäivään. Printed Pages: 342. 114603

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15884 Jussi Hanska
Kirkko, kuri ja Koulutus: Hengellisen säädyn moraalihistoriaa Myöhäiskeskiajalla
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2004; 9517465823; New; 
Kirkko, kuri ja koulutus käsittelee papiston ja luostariväen moraalihistoriaa myöhäiskeskiajan Euroopassa. Tutkimus keskittyy kahteen erityisteemaan: papiston oppineisuuteen sekä luostarielämän valo- ja varjopuoliin. Aikaisempi tutkimus on antanut molemmista teemoista varsin värittyneitä, ellei jopa vääristyneitä, tulkintoja. Yleisen käsityksen mukaan keskiajan papisto oli oppimatonta ja pystyi hädin tuskin ulkoa lukemaan messun ymmärtämättä sen sisällöstä mitään. Luostariväkeä on puolestaan perinteisesti kuvattu ahneena ja löyhämoraalisena. Printed Pages: 252. 114651

Price: 110.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15885 Jussi Jalonen
Summan Tarina
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; 952222829X; New; 
Printed Pages: 367. 116535

Price: 130.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15886 Jussi Koivisto
Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja Käytännöt
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9529791976; New; 
Kristilliset kirkot uskovat Kristuksen ruumiin ja veren olevan läsnä pyhitetyissä ehtoollisaineissa eli leivässä ja viinissä. Tähän uskomukseen perustuu ehtoollisaineiden kunnioittava kohtelu. Ehtoollisenvietosta jää kuitenkin usein yli leipää ja viiniä. Mitä niille tapahtuu ehtoollisen jälkeen? Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyyn ja käyttöön messun ulkopuolella liittyy monia mielenkiintoisia uskomuksia sekä teologisia ja käytännöllisiä kysymyksiä. Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja käytännöt kirjassa osoitetaan, että ehtoollisaineiden käsittelyyn ovat vaikuttaneet monet eri asiat - jopa poliittiset muutokset. Lisäksi tutkimus paljastaa jälkikäsittelyyn liittyen hämmästyttävän moninaisen ja laajan uskomusten maailman. Jälkikäsittelyn tavat ja teologia ovat muovautuneet vuosituhansien kuluessa aina varhaisesta kirkosta nykypäivään. Aihetta analysoidaan erityisesti anglikaanisen, katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen näkökulmasta. TT Jussi Koivisto on Tapiolan seurakunnan kappalainen ja Espoon hiippakunnan pappisasessori. Printed Pages: 258. 117176

Price: 61.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15887 Jussi Koivuniemi
Tehtaan pillin Tahdissa: Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalinen järjestys 1870-1939
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2000; 951746231X; New; 
Jussi Koivuniemen teoksessa kuvataan Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalista järjestystä, sen pitkänaikavälin muutosta. Esille nousevat erityisesti teollisten suhteiden, yhdyskunnan rakenteen ja ulkoisten vaikutusten merkitys. Voidaan sanoa, että järjestystä hallitsi tasapainoilu työrauhan takaamiseen tähtäävän tehdasvallan ja työväen sosiaalisen tasavertaisuuden sekä vaikutusvallan välillä. Tässä kokonaisuudessa Nokian paperi- ja kumitehdasyhdyskunnan kehitys 1800-luvun lopun yhden tehtaan tehdaspaternalismista 1930-luvun valkoiseen tehdasvaltaan kuvaa laajemminkin tehdasyhdyskuntien järjestystä Suomessa. Printed Pages: 263. 115892

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15888 Jussi Kuusanmäki
Tietoa, taitoa, Asiantuntemusta: Helsinki eurooppalaisessa kehityksesä 1875-1917
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1992; 9518915601; New; 
Teossarjan toisessa osassa Jussi Kuusanmäki selvittelee Helsingin kaupungin kunnallisen sosiaalipolitiikan ulkomaisia esikuvia sekä kaupunkisuunnittelun eurooppalaisia yhteyksiä. Printed Pages: 214. 115972

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15889 Jussi Matikkala
Tahallisuudesta Rikosoikeudessa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2005; 9518553114; New; 
PoD-kirja Teoksessa keskitytään tahallisuuden sisältöön, erityisesti sen alarajan selvittämiseen. Johdantoluvun jälkeen käsitellään tiettyjä taustakysymyksiä kuten laillisuusperiaatetta ja sen soveltuvuutta rikoslain yleisen osan säännöksiin, rikoksen rakennetta, mieltä tutkivien tieteiden antia ja tahallisuusnäyttöjä. Kolmannessa luvussa tarkastellaan tahallisuuden sisältöä Suomen oikeudessa. Oikeuskäytäntö on laajasti esillä niin tässä kuin seuraavassakin luvussa, jossa käsitellään tahallisuutta Ruotsin, Tanskan, Norjan, Saksan ja Englannin oikeudessa. Viides luku on omistettu tahallisuuden ja tuottamuksen rajanvedon arvioinnille. Viimeisessä luvussa tarkastellaan tahallisuuden kohdetta koskevia kysymyksiä. Printed Pages: 608. 116044

Price: 250.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15890 Jussi Niinistö
Heimosotien historia 1918-1922
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 952222846X; New; 
Suomalaiset vapaaehtoisjoukot tekivät vuosina 1918-1922 useita heimosodiksi kutsuttuja aseellisia retkiä Itä-Karjalaan, Inkeriin, Petsamoon ja Viroon. Heimosotien tarkoitus oli irrottaa suomensukuisten heimojen asuinalueet Neuvosto-Venäjästä, ja joko itsenäistää ne tai liittää ne yhdeksi suureksi Suomeksi. Heimosoturit oikeuttivat toimintansa kansojen itsemääräämisoikeudella - opilla, joka ensimmäisen maailmansodan vuosina oli kulovalkean tavoin levinnyt ympäri Euroopan, vasta itsenäistyneeseen Suomeen asti. Puolustusministeri, Suomen historian ja Suomen sotahistorian dosentti Jussi Niinistön teos Heimosotien historia 1918-1922 on ensimmäinen ajantasainen esitys Suomen käymistä heimosodista. Tekstiä täydentää yksityisarkistoihin pohjautuva runsas ja harvinaislaatuinen kuvitus. Printed Pages: 307. 115350

Price: 90.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15891 Jussi Niinistö
Isontalon Antti: Eteläpohjalainen jääkäri, värväri ja seitsemän sodan Veteraani
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 9517469799; New; 
Antti Isotalo (1895–1964) oli mukana ensimmäisessä maailmansodassa Saksan itärintamalla 1916, Suomen vapaussodassa 1918, Aunuksen retkellä 1919, Porajärven suojelusjoukoissa 1919–1920, Vienan Karjalassa 1921–1922 sekä talvi- ja jatkosodassa. Antti Isotalo nuorempi oli yksi valkoisen Suomen henkilöitymiä. Hänen tarunomainen maineensa jääkärivärvärinä sekä vapaus- ja heimosoturina nostivat hänet yhdeksi aikansa pohjalaisen miehen esikuvista. Ihailtu ja pelätty oli niin ikään Isotalon samanniminen isoisä, myös laulusta tuttu ”Isoo-Antti” (1831–1911), pohjalaisten puukkojunkkareiden kruunamaton kuningas. Printed Pages: 260. 115696

Price: 131.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15892 Jussi Nuorteva
Collegium Scientiae
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1983; 9519021469; New; 
Printed Pages: 267. 114657

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15893 Jussi Pekkarinen
Kohtu 4
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9522225738; New; 
Suomen lähetystörakennus Tallinnan Kohtu-kadulla (suomeksi Oikeudenkatu) on ollut mielenkiintoisen historian näyttämönä. Suomi osti 1926 Toompean mäellä olevan talon Konstantin Pätsiltä. Sodan aikana rakennuksessa majaili venäläisiä sotavankeja ja saksalaisia SS-miehiä. Viron itsenäistyttyä uudelleen 1991 Suomi sai rakennuksen takaisin lähetystön käyttöön. Haastatteluihin ja lähettiläiden yksityisarkistoihin perustuva teos tarjoaa samalla kiinnostavan kertomuksen Suomen ja Viron suhteista, joille on ollut ominaista vahva historiallinen yhteys ja monipuolinen yhteistyö. Printed Pages: 252. 115435

Price: 157.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15894 Jussi Pikkusaari
Vaikea Vapaus: Sosialidemokratian häviö kirkolle 1850-luvulta 1920-luvulle käydyssä Suomen Kulttuuritaistelussa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1998; 951710085X; New; 
Suomessa käytiin 1850-luvun lopulta 1920-luvun lopulle kultuuritaistelu valtion katsomuspoliittisesta suuntautumisesta. Se alkoi liberaalien vaatimuksella valtionkirkollisen katsomuksellisen holhouksen lopettamisesta. Kirkko vastasi vaatimukseen suurisuuntaisella mobilisaatiolla, jonka ydin oli kansankirkkostrategia. Sosialidemokraatit uudistivat liberaalien vaatimuksen mutta hävisivät. Muutamalla keskeisellä lailla, ennen muuta hallitusmuodolla, juuri itsenäistynyt Suomen valtio asettui katsomuspolitiikassaan kirkon puolelle. Lisäksi sosialidemokraattien ajama kirkosta eroaminen jäi uskonnonvapauden tultua vuonna 1923 hyvin vähäiseksi. Mistä sosialidemokratian häviö kirkolle johtui? Oliko kirkko liian vahva vastustaja, liberalismi liian ehtynyt vai sosialidemokraattien oma katsomuspoliittinen vakaumus liian heikko? Printed Pages: 438. 115940

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15895 Jussi T. Eronen
Annales Zoologici Fennici 1-2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Including articles: iKristian Donner/i, Between hard rock and open space: Constraints and freedom of Finnish paleontology; iSevket Sen, Eric Barrier Xavier Crété/i, Late Pleistocene dwarf elephants from the Aegean islands of Kassos and Dilos, Greece; iElla Bingham Heikki Mannila/i, Towards computational techniques for identifying candidate chronofaunas; iPasquale Raia Lorenzo Rook/i, The evolution of large mammal communities: beyond biochronology; iAlistair R. Evans Christine M. Janis/i, The evolution of high dental complexity in the horse lineage; iAdrian M. Lister Charlotte Hall/i, Variation in body and tooth size with island area in small mammals: a study of Scottish and Faroese house mice (Mus musculus); iSuvi Viranta Kristiina Mannermaa/i, Mesowear analysis on Finnish medieval horses; iRajeev Patnaik al./i, Diet and habitat of iSiwalik primates Indopithecus, Sivaladapis/i and iTheropithecus/i; iJuha Laakkonen al./i, Gastrointestinal and dental morphology of herbivorous mammals: where does the Laotian rock rat fit? iWighart von Koenigswald/i, Mastication and wear in iLophiodon/i (Perissodactyla, Mammalia) compared with lophodont dentitions in some other mammals; iP. David Polly Sana Sarwar/i, Extinction, extirpation, and exotics: effects on the correlation between traits and environment at the continental level; iJussi T. Eronen al./i, Here be Dragons: Mesowear and tooth enamel isotopes of the classic Chinese Hipparion faunas from Baode, Shanxi Province, China; iPeter Andrews Sylvia Hixson/i, Taxon-free methods of palaeoecology. Printed Pages: 284. 117497

Price: 231.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15896 Jussi T. Lappalainen
Kustaa III: N Maasota: Savo ja Kymenlaakso 1788-1790
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; 9522225711; New; 
Kustaa III:n sota 1788–1790 oli varomattomasti aloitettu seikkailu, joka oli vähällä viedä Ruotsin kuninkaan ja koko valtakunnan perikatoon. Sota on historiankirjoituksessa jäänyt 1808 käydyn Suomen sodan varjoon, vaikka kyse oli suuremmasta ja ajallisesti pidemmästä yhteenotosta. Kustaa III:n sota oli paljon muutakin kuin Porrassalmen, Parkumäen ja Ruotsinsalmen voitot tai Anjalan liittona tunnettu upseerioppositio. Maarintamalla ruotsalaiset joukko-osastot kamppailivat Kymenlaaksossa, suomalaiset puolestaan pääosin Savon suunnalla. Vaikeuksia riitti: joukkojen niukkuus, rahan puute, huoltovaikeudet, sairaudet sekä ajan sovinnaiselle taistelutaktiikalle varsin soveltumaton Suomen maasto. Vesistön rikkomassa Savossa sodankäynti olisi edellyttänyt nopealiikkeistä laivastoa. Teoksessa esitetään tiiviisti sodan keskeiset tapahtumat. Printed Pages: 179. 115460

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15897 Jussi T. Lappalainen
Kuninkaan viimeinen Kortti: Viipurinlahden ja Ruotsinsalmen meritaistelut 1790
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; 9522222305; New; 
Jussi T. Lappalaisen teos kertoo lyhyesti, mutta kriittisen havainnollisesti koko Kustaan sodan 1788–1790 tarinan. Hän kuvaa seikkaperäisesti, millaisia olivat rakenteeltaan laivastojen alukset, millaisia niiden aseistus ja taktiikka. Ohjesääntöihin tukeutuen hän kertoo myös, miten soutajat ja tykkiryhmät toimivat taistelussa. Kuninkaan päättäväisyys, upseerien oivallukset ja miesten sisu, venäläisamiraalien virheet sekä tuuli auttoivat ulos Viipurinlahdelta ja tuottivat Ruotsinsalmessa lopulta voiton. Teoksen teksti huipentuu näihin kahteen taisteluun, joita Lappalainen huolellisesti analysoi ja valaisee runsailla aikalaiskartoilla. Printed Pages: 214. 115576

Price: 165.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15898 Jussi T. Lappalainen
Suomen sodan historia 1808-1809
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 9522220183; New; 
Teos on havainnollinen ja monipuolinen yleisesitys sodasta, joka katkaisi Suomen monisatavuotisen yhteyden vanhaan emämaahan Ruotsiin ja synnytti lopulta autonomisen Suomen. Teos sisältää autenttiset aikalaiskartat sodan kaikista taisteluista ja yhteenotoista sekä kirjaa varten laadittuja rintamaliikkeitä kuvaavia karttoja. Kuvitus sekä osuvat lainaukset ajan teksteistä ja asiakirjoista antavat vahvaa ajan kuvaa paitsi teoksen pääaiheena olevista sotatoimista, myös politiikasta sekä sotilaista ja siviileistä ja heidän elämästään sodan oloissa. Printed Pages: 343. 115667

Price: 56.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15899 Jussi T. Lappalainen
Haluatko historiankirjoittajaksi?
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2002; 951746410X; New; 
Käytännönläheinen ja selkeä historiantutkimuksen metodiopas neuvoo kädestä pitäen opinnäytteen tekijää, sukututkijaa tai historiikkia suunnittelevaa harrastajaa. Teos etenee johdonmukaisesti tutkimusidean synnystä tutkimus- ja kirjoittamisprosessiin ja lopulta valmiiseen tutkimukseen. Teos painottaa huolellista suunnittelua, kysymyksenasettelua ja ajatustyötä. Erityisesti kirja korostaa kirjoittamisen ja kielen tärkeyttä historian tutkimustyön kaikissa vaiheissa. Printed Pages: 203. 115884

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
15900 Jussi Ylikoski
Quasquicentennial of the Finno-Ugrian Society
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; 9525667111; New; 
Articles: iMárta Csepregi/i, The very highly connected nodes in the Ob-Ugrian networks; iM. M. Jocelyne Fernandez-Vest/i, Typological evolution of Northern Sami: spatial cognition and Information Structuring; iJuha Janhunen/i, Proto-Uralic – what, where, and when? iJohanna Laakso/i, Networks of Finno-Ugric studies; iKarl Pajusalu/i, The reforming of the Southern Finnic language area; iJanne Saarikivi/i, Itämerensuomalais-slaavilaisten kontaktien tutkimuksen nykytilasta; iAnneli Sarhimaa/i, Social Network Theory as a framework for studying minor Finnic languages with special reference to Karelian; iJölgin (Jevgeni) Tsypanov/i, Permiläisten kielten nykytila; iTimo Salminen/i, In between research, the ideology of ethnic affinity and foreign policy: The Finno-Ugrian Society and Russia from the 1880s to the 1940s; iSeppo Suhonen/i, Keitä olivat Suomalais-Ugrilaisen seuran perustajat? Printed Pages: 271. 116267

Price: 152.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  151 152 153 154 155 156 157 158   159  160  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2018. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie