Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Click on Title to view full description

 - 36779 items found in your search
 
 
16401 Kaarina Koski
Kuoleman Voimat
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; 9522222674; New; 
Vielä 1900-luvun alussa kuolema oli konkreettisesti läsnä maalaisyhteisöjen elämässä. Ruumislaudat, kuolinoljet, kirkkomaa ja kaikki vainajille kuuluvat esineet olivat erityisiä; kansanuskon mukaan niissä oli kuoleman voimaa. Tämä voima saattoi näyttäytyä kuolemaa edustavina olentoina, kirkonväkenä. Tarinoiden mukaan kirkonväki lähti liikkeelle, kun kuoleman rajaa ylitettiin tai loukattiin. Se nouti kuolevia joukkoonsa mutta saattoi käydä väkivaltaisestikin vainajia loukanneiden kimppuun. Tietäjille ja taikojille se oli voimakas ase, jos sitä vain pystyi hallitsemaan. Printed Pages: 371. 115055

Price: 120.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16402 Kaarina Pitkänen
Suomi kasvitieteen Kieleksi: Elias Lönnrot termistön kehittäjänä
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 9517469829; New; 
Tutkimus selvittää 1800-luvun tunnetuimman sanasepän työtä tieteellisen sanaston muodostajana. Lönnrot julkaisi vuoden 1858 Suomi-kirjassa noin 1700 termiä sisältävän luettelon “Kasvikon oppisanoja”, jossa hän esitteli muiden muassa termit emi, hede, parilehtinen, sepivä ja vastopuikea. Teoksessa jäljitetään termien alkuperää, analysoidaan termejä tieteellisten käsitteiden nimeäjinä ja osoitetaan uudissanojen muodostamisen taustalla olevia kotoisia ja vieraskielisiä malleja. Printed Pages: 314. 116284

Price: 110.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16403 Kaarina Tervo-Kankare
Climate change awareness and adaptation in nature-based winter Tourism
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; 9514299094; New; 
This thesis contributes to the knowledge of the relationship between tourism and climate change by examining climate change awareness and perceptions and the adaptation processes of the nature-based winter tourism industry. Finland, a country where tourism relies heavily on natural resources, and where snow-based winter tourism consists of a variety of activities, forms an interesting context for the study. The thesis assesses the factors affecting the development of climate change perceptions and knowledge among nature-based tourism stakeholders and the adaptation processes and adaptive capacity of the industry from the perspectives of supply and demand. The study consists of a continuum of case studies that shed light on the vulnerability and adaptive capacity of the winter tourism sector in Finland. The research process has included several stages and both qualitative and quantitative data have been used to examine the multifaceted research questions. Printed Pages: 165. 115201

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16404 Kaarle Krohn
Zur finnischen Mythologie (Folklore Fellows Communications 104)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1932; New; 
Printed Pages: 80. 113989

Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16405 Kaarle Krohn
Übersicht über Einige Resultate der Märchenforschung (Folklore Fellows Communications 96)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1931; New; 
Printed Pages: 184. 113997

Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16406 Kaarle Krohn
Kalevalastudien. VI, Kullervo (Folklore Fellows Communications 76)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1928; New; 
Printed Pages: 132. 114012

Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16407 Kaarle Krohn
Kalevalastudien. V, Väinämöinen (Folklore Fellows Communications 75)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1928; New; 
Printed Pages: 196. 114013

Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16408 Kaarle Krohn
Kalevalastudien. IV, Sampo (Folklore Fellows Communications 72)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1927; New; 
Printed Pages: 136. 114015

Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16409 Kaarle Krohn
Kalevalastudien. III, Ilmarinen (Folklore Fellows Communications 71)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1927; New; 
Printed Pages: 151. 114016

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16410 Kaarle Krohn
Kalevalastudien. II, Lemminkäinen (Folklore Fellows Communications 67)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1926; New; 
Printed Pages: 200. 114019

Price: 48.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16411 Kaarle Krohn
Antti Aarne (Folklore Fellows Communications 64) (Volume 64-6)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1926; New; 
Printed Pages: 26. 114022

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16412 Kaarle Krohn
Kalevalastudien. I, Einleitung (Folklore Fellows Communications 53)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1924; New; 
Printed Pages: 148. 114027

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16413 Kaarle Krohn
Zweiter Bericht über Die Tätigkeit Des folkloristischen Forscherbundes "FF" (Folklore Fellows Communications 7) (Volume 5-7)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1911; New; 
114046

Price: 48.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16414 Kaarle Krohn
Erster Bericht über die Tätigkeit des folkloristischen Forscherbundes "FF" (Folklore Fellows Communications 4) (Volume 1-4)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1910; New; 
114049

Price: 24.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16415 Kaarle Sulamaa
Lotat, uskonto ja Isänmaa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; 952222071X; New; 
Tutkimuksen lähtökohtana on 1900-luvun alun fennomaaninaisten ajattelu ja sen sidokset uskontoon. Naisen rooli kansakunnan rakentajana tulkitaan ennen muuta vanhemman lottapolven näkökulmasta; sen maailmankuvassa Jumala vaikutti niin yksilöiden kuin kansakuntienkin elämään, ja Jumala nähtiin tärkeänä myös nationalistisessa ajattelussa. Tapahtumahistoriallisten kuvausten sijaan tutkimus keskittyy lotta-aatteen luomaan uskonnollis-siveelliseen mentaliteettiin, joka heijastui lottien käyttäytymisvaatimuksiin, pukeutumiseen ja moniin muihin kysymyksiin. Printed Pages: 268. 115652

Price: 120.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16416 Kaarlo Arffman
Auttamisen Vallankumous
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 9525031454; New; 
Kaarlo Arffman osoittaa tutkimuksessaan, että köyhäinhoidon reformi oli keskeinen osa Martin Lutherin aloittamaa kirkollista vallankumousta. Luther ja hänen kannattajansa uskoivat sanomansa ratkaisevan myös köyhyyden aiheuttamat ongelmat. Tämä edisti luterilaisuuden leviämistä. Lopulta luterilaisuuden jähmettymiseen vaikutti köyhyyden ongelmien ratkaisematta jääminen. Tutkimus osoittaa, että perinteinen kuva reformaatiosta ja sen leviämisestä on ollut liian kapea. Myös luterilaiseen vanhurskauttamisoppiin avataan uudenlainen näkökulma. Printed Pages: 343. 114583

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16417 Kaarlo Arffman
Yliopistot ja Kirkon Magisterium Reformaation Alkuvaiheessa 3
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1990; 9519021779; New; 
Martin Lutherin aloittama uskonpuhdistusliike mullisti 1520-luvulla katolista Eurooppaa. Uusi usko hahmottui Raamatun selväksi koetun sanan pohjalta. Miksi koko Euroopasta ei tullut kuitenkaan protestanttista? Mitä katolisten yliopistojen oppineet vastasivat uskonpuhdistajien haasteisiin? nDosentti Kaarlo Arffmanin tutkimuksessa etsitään vastausta näihin kysymyksiin. Suomalaisessa tutkimuksessa ei ole aiemmin katseltu uskonpuhdistusta tällä tavoin rintamalinjan toiselta puolelta. Printed Pages: 293. 114624

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16418 Kaarlo Arffman
Yliopistot ja kirkon magisterium reformaation Alkuvaiheessa 2
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1985; 9519021604; New; 
Printed Pages: 284. 115796

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16419 Kaarlo Arffman
Yliopistot ja kirkon magisterium reformaation Alkuvaiheessa I
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1981; 9519021434; New; 
Printed Pages: 323. 115824

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16420 Kaarlo Arffman
Die Reformation und die Geschichte der Kirche
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1997; 9525031071; New; 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia -sarjassa on aikaisemmin julkaistu kolme Kaarlo Arffmanin yliopistoja ja kirkon magisteriumia reformaation alkuvaiheessa käsittelevää tutkimusta (Toim. 121, 135 ja 148). Suomalaisen reformaatiohistoriallisen tutkimuksen keskeisiä tuloksia saksalaiselle lukijakunnalle välittää kirja "Die Reformation und die Geschichte der Kirche", joka perustuu aikaisemmin suomeksi ilmestyneisiin tutkimuksiin "Reformaatio vai restituutio" (SKHS Toim. 167) ja "Sanan jäljet" (Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 185). Tekijä osoittaa, että Martti Lutherin näkemyksen mukaan Jumalan sanan vaikutus historiassa oli otettava huomioon. Sitä vastoin muutamat spiritualistit halusivat tulkita Raamattua välittämättä ollenkaan kirkon historiasta. Printed Pages: 162. 115848

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16421 Kaarlo Jalkanen
Lukkarin- ja urkurinvirka Suomessa 1870 -1918
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1978; 9519021264; New; 
Printed Pages: 323. 115989

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16422 Kaarlo Österbladh
Pappissääty Suomen valtiopäivillä 1809-1906, II. 1885-1906
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1934; New; 
115903

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16423 Kaarlo Österbladh
Boëtius Murenius' Acta visitatoria 1637-1666. II
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1906; New; 
Printed Pages: 191. 115948

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16424 Kaarlo Österbladh
Pappissääty Suomen valtiopäivillä 1809-1906, I
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1933; New; 
Printed Pages: 587. 115987

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16425 Kaarlo Österbladh
Boëtius Murenius' Acta visitatoria 1637-1666. III
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1907; New; 
Printed Pages: 127. 115992

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16426 Kahlil Gibran
The Prophet
Jaico Publishing House; Delhi, India; 817224097X; Softcover; New; 
Khalil Gibran’s best and most powerful work ever written....In this enriching collection of parables he has expounded the philosophy of living between the period of life and death, conveying a strong and beautiful message on every aspect of life. Set forth in the form of profound wisdom and philosophy of life, these discourses apply dynamically, with amazing timeliness, to our human problems in day to day life.Although his sayings are neither crusades nor sermons, yet the thoughts conveyed are complete, clear and concise; revealing Khalil Gibran as a Prophet of penetrating vision and objective understanding.Millions of followers today absorb Gibran's writings with religious devotion and fervour, because his thoughts are ageless and realistic.The Prophet will live on and grow through centuries to come.Printed Pages: 128. 105484

Price: 3.12 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16427 Kahlil Gibran
The Greatest Works of Kahlil Gibran: Twelve Books in One Omnibus Edition
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8172241348; Softcover; New; 
Khalil Gibran - American essayist, philosopher, poet and painter born in Lebanon in 1883. He blended elements of Eastern and Western mysticism and was greatly influenced by Blake and Neitzche. Although his sayings are neither crusades nor sermons, yet the thoughts conveyed are complete, clear and concise revealing Gibran as a Prophet of penetrating vision and objective understanding. Millions of followers today observe his writings with religious devotion and fervour, because his thoughts are ageless and realistic. This Omnibus edition, for the first time brings out 12 greatest works of Khalil Gibran comprising The Prophet, The Wanderer, Nymphs of the Valley, The Madman, The Broken Wings - to name a few.Printed Pages: 446. 105485

Price: 4.85 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16428 Kahlil Gibran
The Wanderer His Parables and Sayings
Timeless Books/TBI; New Delhi, India; 8189497065; Softcover; New; 
112805

Price: 6.02 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16429 Kai Häggman
Metsän Tasavalta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2006; 9517467516; New; 
Metsän tasavalta keskittyy maailmansotien väliseen itsenäisen Suomen rakennuskauteen. Aikakautta luonnehtivat aggressiivinen nationalismi, syvä lama, vahvat kansainväliset kartellit ja diktatuurien nousu, mutta myös nopea yhteiskunnallinen kehitys, jossa metsäteollisuuden kasvulla oli suuri merkitys. Samalla Suomi kytkeytyi metsäteollisuusvientinsä voimalla kiinteästi Länsi-Eurooppaan. nPienen maan suurilla metsäyhtiöillä oli myös sisäpoliittinen ja kulttuurinen ulottuvuutensa. Metsäteollisuus kasvoi maailmanluokan vientiteollisuudeksi metsien ja vesireittien ympäröimissä pienissä yhteisöissä, joissa pitkän piipun juurelle kehittyi omintakeinen, sekä perinteisistä kaupungeista että maaseudusta poikkeava elämänpiiri. Printed Pages: 277. 114930

Price: 157.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16430 Kai Häggman
Pieni kansa, pitkä Muisti: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura talvisodasta 2000-Luvulle
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9522224790; New; 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on suomalaisen humanismin keskeinen instituutio ja maan pitkäikäisin kustantamo. Seurassa on ideoitu, tutkittu ja tuettu suomalaista kulttuuria jo vuodesta 1831. Kansakunnan kivijalka ja kurkihirsi rakennettiin SKS:n tiloissa. Teoksessa jäljitetään muun muassa seuran toimintaa miehitetyssä Itä-Karjalassa jatkosodan aikana, paljastetaan professoreiden salaisia yhteyksiä virolaisiin emigranttipakolaisiin ja seurataan, kuinka 1960-luvun kulttuuriradikalismi muutti kansallisten tieteiden perinteistä kivilinnaa Hesingin Kruununhaassa. Teos on näkemyksellinen analyysi siitä, kuinka suomalaisuutta on pidetty yllä niin sodan kuin rauhan oloissa. Suomen kieli ja kirjallisuus on nähty identiteetin perustana myös globaalistuvassa maailmassa. Printed Pages: 524. 115436

Price: 90.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16431 Kai Häggman
Sanojen Talossa: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1890-luvulta Talvisotaan
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; 952222328X; New; 
Jos suomalaiskansallisen identiteetin rakentamiselle pitää nimetä vain yksi keskuspaikka, on se Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali. Jos suomalaiselle nationalismille etsitään kulta-aikaa, löytyy se 1890-luvulta talvisotaan ulottuvalta ajanjaksolta. Sanojen talossa sijoittaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran oman aikansa historiallisiin tapahtumiin ja henkiseen ilmapiiriin. Kansakuntaa rakennettiin teoilla mutta vielä enemmän sanoilla – kirjakieltä ja kirjallisuutta, kansanrunoutta ja murteita – pidettiin nuoren tasavallan tärkeimpänä omaisuutena. Printed Pages: 528. 115535

Price: 202.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16432 Kai Kotiranta
Sisäpiirintiedon Syntyminen: Kontekstuaalinen Tulkinta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; 951855336X; New; 
Tutkimuksessa murretaan sisäpiirintiedon syntymiseen yhdistettyjä perinteisiä paradigmoja. Siinä arvioidaan sisäpiirintiedon syntymistä useamman oikeudenalan leikkauspisteessä kontekstuaalisesti. Kontekstuaalinen tulkinta perustuu tutkimuksessa erityisesti oikeusperiaatteiden aikaisempaa kattavampaan huomioimiseen ja perusoikeuksien tunnustamiseen arvopaperimarkkinoiden toimintaympäristön täysivaltaiseksi osaksi. Lisäksi tutkimuksessa kehitetään arvopaperimarkkinaoikeudellista tulkintaoppia ja arvioidaan itsesääntelyn käyttömahdollisuuksia arvopaperimarkkinoiden sääntelyn välineenä. Tutkimuksessa testataan uuden varallisuusoikeudellisen teorian nelikentän toimivuutta arvopaperimarkkinoiden toimintaympäristössä. Printed Pages: 357. 116058

Price: 285.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16433 Kai Kresse and Edward Simpson (eds)
Struggling with History: Islam and Cosmopolitanism in the Western Indian Ocean
Hurst & Company; London, UK; 185065879X; First Edition; Hard Cover; New; New; 
This volume compares and contrasts anthropological and historical approaches to the study of the Indian Ocean by focusing on the vexed nature of 'cosmopolitanism'. The chapters contribute to debates on the nature of cosmopolitanism, the comparative study of Muslim societies, and the study of colonial and post-colonial contexts. There are few books on the market that combine serious interdisciplinary scholarship and regional ethnographic expertise with comparable ambition. Contents Preface and Acknowledgement Notes on Language Notes on Contributors Map Foreword Introduction Cosmopolitanism Contested: Anthropology and History in the Western Indian Ocean – Edward Simpson and Kai Kreese 1. Islam in Indian Ocean Africa Prior to the Scramble - Gwyn Campbell 2. The History of Bhuj as Told by its Own Historians – Edward Simpson 3. Saints, Rebels and Bookesellers: Sufis in the Cosmopolitan Western Indian Ocean, c. 1780-1920 – Nile Green 4. Cosmopolitanism Colonised? Three Cases from Zanzibar, 1890-1920 – Anne Bang 5. The ‘Respectable Citizens’ of Shaykh Uthman: Religious Discourse, Trans-locality and the Construction of Local Contexts in Colonial Aden – Scott Reese 6. The Use of History: Rhetorics of Muslim Unity and Difference on the Kenyan Swahili Coast – Kai Kresse 7. Cosmopolitanism Beyond the Towns: Rural-Urban Relation in the History of the Southern Swahili Coast in the Twentieth Century – Felicitas Becker 8. Drumming and Praying: Sidi at the Interface of Spirit Possession and Islam – Helene Basu 9. ‘I am Gulf’: The Production of Cosmopolitanism in Kozhikode, Kerala, India – Filippo Osella & Caroline Osella Afterword Index. Printed Pages: 400. 027040

Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16434 Kai Ruohomäki
Entomologica Fennica 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Entomologica Fennica 2016:4 includes articles:Kaarel Sammet, Tõnu Talvi, Ilmar Süda & Olavi Kurina, Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) in Estonia: new records and an annotated checklist; Ji-Rui Wang, Jon H. Martin, Zhi-Hong Xu & Yu-Zhou Du, Aleurochiton orientalis Danzig, 1966 (Hemiptera: Aleyrodidae), newly recorded from China, with a key to puparia of all described Aleurochiton species; Kai Shi, Yuanyuan Li & Ruijun An, Fauna, ecological properties, and zoogeographical composition of Mirinae (Hemiptera: Miridae) of the Hulunbuir region, Inner Mongolia of China; Yulia Sergeevna Kolosova, G. Potapov, N. Skyutte & I. Bolotov, Bumblebees (Hymenoptera, Apidae, Bombus Latr.) of the thermal spring Pymvashor, north-east of European Russia. 114382

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16435 Kai Ruohomäki
Entomologica Fennica 1.2016, Volume 27
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Including articles: Robert Rozwalka, Tomasz Rutkowski, Pawel Sienkiewicz & Andrzej Zawal, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) (Araneae: Gnaphosidae) in Poland and its distribution in Europe; Hai-Wei Wu, Xian-Chen Li & Huan-Xiu Liu, Starvation resistance of invasive lace bug Corythucha ciliata (Hemiptera: Tingidae) in China; Ekaterina Yegorenkova & Zoya Yefremova, Notes on Lasioptera rubi (Schrank) (Diptera: Cecidomyiidae) and its larval parasitoids (Hymenoptera) on raspberries in Russia; Juli Pujade-Villar, Yiping Wang, Zhiwei Liu & Rui Guo, Descriptions of two new species of Neuroterus Hartig from China (Hymenoptera: Cynipidae); Emanuel Kula & Martin Lazorík, Centipedes, millipedes, terrestrial isopods and their relationships to physical and chemical properties of forest soils. Printed Pages: 52. 114397

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16436 Kai Vase
Maan valo ja Muisti: Eino Mäkisen Valokuvia
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 9522220027; New; 
Teoksessa esitellään Eino Mäkisen (1908–1987) elämäntyötä: pääpaino on laajassa etnografisessa aineistossa, minkä lisäksi esiin nousee myös moderni taidevalokuvaaja sekä erityisesti Alvar Aallon töitä kuvannut arkkitehtuuri- ja designkuvaaja. Kuvat elävät ja koskettavat edelleen niin esteettisesti kuin historiallisesti. Monissa valokuvissa on lähes maalauksellista asetelmallisuutta, toisaalta kuvissa näkyy myös vaikutteita 1930-luvun funktionalismista. Printed Pages: 227. 114291

Price: 140.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16437 Kai Vase
Filmitähtien Aika Näyttelijöitä suomalaisen elokuvan Kultakaudelta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9517468822; New; 
Filmitähtien aika on silmäys aikaan, jolloin suomalainen elokuva eli kultakauttaan, jolloin tähdet olivat tähtiä ja heidän vetovoimansa kosketti suuria yleisöjä. Teos on läpileikkaus suomalaisen elokuvatähteyden historiasta, kasvoista jotka ovat eläneet suomalaisten muistissa läpi vuosikymmenten. Kuvateos sisältää mieleenpainuvia valokuvia tästä kansakunnan yhteisestä tunteiden historiasta sekä valon, varjon ja silmien taiteesta. Printed Pages: 142. 115000

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16438 Kaija Mallat
Naiset Rajalla: Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9517469004; New; 
Tässä tutkimuksessa selvitetään, miksi paikoille on annettu naiseen viittaavalla sanalla alkavia nimiä. Lisäksi kerrotaan siitä, millaisia merkityksiä näillä sanoilla on eri aikoina ja eri murteissa ollut. Nimien taustalla saattaa olla naisten paikalla tekemä työ, asuminen tai omistus. Myös tarkoitteen pieni koko voi selittää näitä nimiä. Nimiin on kiinnittynyt myös paljon erilaisia tarinoita, joiden toimijoina naisten ohella ovat yliluonnolliset hahmot. Kertomukset osoittavat, että osa nimistä on mytologisia. Printed Pages: 232. 116299

Price: 110.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16439 Kaija Santti
Sanankuulijasta Sananjulistajaksi: Naisten asema Inkerin luterilaisissa maalaisseurakunnissa 1917-1939
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; 9525031489; New; 
Inkerin luterilaisen kirkon traditio ja seurakuntaelämä säilyivät neuvostoyhteiskunnassa pääasiassa karismaattisten naisten varassa. Heistä tunnetuimpia olivat serkukset Maria Kajava ja Katri Kukkonen. Tutkimuksessa selvitetään näiden naisten taustaa ja elämänhistoriaa vallankumousvuodesta 1917 toiseen maailmansotaan saakka. Tekijä kuvaa naisten aseman vahvistumista Inkerin luterilaisessa kirkossa maalaisseurakuntien näkökulmasta. Perinteisesti kodin ja perheen parissa pysytelleet naiset nousivat seurakuntien vastuunkantajiksi neuvostoyhteiskunnassa tapahtuneiden radikaalien muutosten keskellä. Vain siten luterilainen kirkko saattoi pysyä osana inkeriläistä identiteettiä. Printed Pages: 244. 114584

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16440 Kailash Ahluwalia
Karyala: An Impromptu Theatre of Himachal Pradesh
Reliance Publishing House; New Delhi, India; 1995; 8185972508; First Edition; Hardcover; Very Good; 15 x 22 Cm 
Printed Pages: 129 with numerous colour and b/w plates. 013060

Price: 4.10 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16441 Kailash C. Malhotra, Yogesh Gokhale, Sudipto Chatterjee, and Sanjiv Srivastava
Sacred Groves in India
Indira Gandhi Rashtriya Manava Sangrahalaya in Association with Aryan Books International; New Delhi, India; 2007; 8173053235; First Edition; Hard Cover; New; New; 22 x 28 Cm 
Printed Pages: 186 with 59 colour illustrations and 18 figures and maps. 020022

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16442 Kailash Chand Jain
Ancient Cities and Towns of Rajasthan: A Study of Culture and Civilization
Books Treasure; Jodhpur, India; 2016; 9789384385101; Third Edition; Hard Cover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 665. 039775

Price: 39.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16443 Kailash Chandra Dash
Legend, History and Culture of India: Based on Archaeology, Art and Literature
Punthi Pustak; Calcutta, India; 1997; 8186791043; First Edition; Hardcover; Good; Good; 14 x 22 Cm 
Printed Pages: 313 with numerous b/w illustrations. 025101

Price: 9.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16444 Kailash Chandra Dash
Legend, History and Culture of India: Based on Archaeology, Art and Literature
Punthi Pustak; Calcutta, India; 1997; 8186791043; First Edition; Hardcover; Very Good; Very Good; 14 x 22 Cm 
Printed Pages: 313 with 2 b/w plates. Slightly rubbed cover. 014688

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16445 Kailash Chandra Jain
Jaindharm Ka Itihaas (Volume 1: Mahavir k Purv Jain Dharm aur Uska Kaal)
D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2005; 8124603170; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
History of Jainism has been presented here in three parts. The first part tries to prove through the archaeological and literary sources the historicity of Tirthamkara, Parsvanatha and Mahavira, explaining their life and education besides religious, political, social, artistic and literary conditions of their times. The second part surveys the history of the Jaina dharma, its expansion and significance. The effects of Jaina dharma increased when Mauryas were ruling Magadha and Kharawelas ruled Orissa. No doubt, the period from the 9th to 12th centuries ce was a golden time in the history of Jainism and even traders, labourers and craftsmen were highly influenced by it during Kusana period. Seen geographically, Cauhana, Paramara and Calukya were acting as watchmen for Jainism in the north and in the south it was being nourished by Calukya, Rastrakuta and Ganga (Kingdoms). Many Jaina temples were constructed, monuments erected in honour of their deities. This part illustrates the many ways in which Jainism was served by the Jaina monks, saints, scholars and the politicians and answers questions such as: What kind of religious and social unions were made after the division and what were their traditional characteristics? How were the different leagues and monastries of Jaina sages made? What was the lineage of various castes and how they originated? The third part, associated with the middle ages of Jainism, describes that even though there was Muslim rule, still many organizations were sponsored with the influence of Jainism. Truthfully, there was a decline in Jainism during the middle ages but it remained protected. Many pilgrimages and historical places were established with the great influence of Jainism. Dr A.H. Nizami has written here about the Muslim reign, conditions of Jainism and also about the admirable Jainas. Dr Surendra Gopal has described the social and financial conditions prevailing at this period. Dr Shyam Sunder Nigam has penned on the middle ages of India and Dr Prakash Chandra Jain has written about the Jaina religion in the Middle Ages in Malwa region. This monumental work will be a treat for the minds and eyes of people curious about Jainism.Printed Pages: 416 with 3 maps. 100383

Price: 13.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16446 Kailash Chandra Jain
Jaindharm Ka Itihaas, 3 Vols
D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2005; 8124603162; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
History of Jainism has been presented here in three parts. The first part tries to prove through the archaeological and literary sources the historicity of Tirthamkara, Parsvanatha and Mahavira, explaining their life and education besides religious, political, social, artistic and literary conditions of their times. The second part surveys the history of the Jaina dharma, its expansion and significance. The effects of Jaina dharma increased when Mauryas were ruling Magadha and Kharawelas ruled Orissa. No doubt, the period from the 9th to 12th centuries ce was a golden time in the history of Jainism and even traders, labourers and craftsmen were highly influenced by it during Kusana period. Seen geographically, Cauhana, Paramara and Calukya were acting as watchmen for Jainism in the north and in the south it was being nourished by Calukya, Rastrakuta and Ganga (Kingdoms). Many Jaina temples were constructed, monuments erected in honour of their deities. This part illustrates the many ways in which Jainism was served by the Jaina monks, saints, scholars and the politicians and answers questions such as: What kind of religious and social unions were made after the division and what were their traditional characteristics? How were the different leagues and monastries of Jaina sages made? What was the lineage of various castes and how they originated? The third part, associated with the middle ages of Jainism, describes that even though there was Muslim rule, still many organizations were sponsored with the influence of Jainism. Truthfully, there was a decline in Jainism during the middle ages but it remained protected. Many pilgrimages and historical places were established with the great influence of Jainism. Dr A.H. Nizami has written here about the Muslim reign, conditions of Jainism and also about the admirable Jainas. Dr Surendra Gopal has described the social and financial conditions prevailing at this period. Dr Shyam Sunder Nigam has penned on the middle ages of India and Dr Prakash Chandra Jain has written about the Jaina religion in the Middle Ages in Malwa region. This monumental work will be a treat for the minds and eyes of people curious about Jainism.Printed Pages: 1146 with 3 maps. 100384

Price: 41.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16447 Kailash Chandra Jain
Jaindharm Ka Itihaas (Volume 2: Jain Dharm Ka Etihaasic Sarveychad aur Prasar)
D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2005; 8124603189; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
History of Jainism has been presented here in three parts. The first part tries to prove through the archaeological and literary sources the historicity of Tirthamkara, Parsvanatha and Mahavira, explaining their life and education besides religious, political, social, artistic and literary conditions of their times. The second part surveys the history of the Jaina dharma, its expansion and significance. The effects of Jaina dharma increased when Mauryas were ruling Magadha and Kharawelas ruled Orissa. No doubt, the period from the 9th to 12th centuries ce was a golden time in the history of Jainism and even traders, labourers and craftsmen were highly influenced by it during Kusana period. Seen geographically, Cauhana, Paramara and Calukya were acting as watchmen for Jainism in the north and in the south it was being nourished by Calukya, Rastrakuta and Ganga (Kingdoms). Many Jaina temples were constructed, monuments erected in honour of their deities. This part illustrates the many ways in which Jainism was served by the Jaina monks, saints, scholars and the politicians and answers questions such as: What kind of religious and social unions were made after the division and what were their traditional characteristics? How were the different leagues and monastries of Jaina sages made? What was the lineage of various castes and how they originated? The third part, associated with the middle ages of Jainism, describes that even though there was Muslim rule, still many organizations were sponsored with the influence of Jainism. Truthfully, there was a decline in Jainism during the middle ages but it remained protected. Many pilgrimages and historical places were established with the great influence of Jainism. Dr A.H. Nizami has written here about the Muslim reign, conditions of Jainism and also about the admirable Jainas. Dr Surendra Gopal has described the social and financial conditions prevailing at this period. Dr Shyam Sunder Nigam has penned on the middle ages of India and Dr Prakash Chandra Jain has written about the Jaina religion in the Middle Ages in Malwa region. This monumental work will be a treat for the minds and eyes of people curious about Jainism. 100385

Price: 14.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16448 Kailash Chandra Jain
Jaindharm Ka Itihaas (Volume 3: Madhyakalin Jain Dharm)
D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2005; 8124603197; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
History of Jainism has been presented here in three parts. The first part tries to prove through the archaeological and literary sources the historicity of Tirthamkara, Parsvanatha and Mahavira, explaining their life and education besides religious, political, social, artistic and literary conditions of their times. The second part surveys the history of the Jaina dharma, its expansion and significance. The effects of Jaina dharma increased when Mauryas were ruling Magadha and Kharawelas ruled Orissa. No doubt, the period from the 9th to 12th centuries ce was a golden time in the history of Jainism and even traders, labourers and craftsmen were highly influenced by it during Kusana period. Seen geographically, Cauhana, Paramara and Calukya were acting as watchmen for Jainism in the north and in the south it was being nourished by Calukya, Rastrakuta and Ganga (Kingdoms). Many Jaina temples were constructed, monuments erected in honour of their deities. This part illustrates the many ways in which Jainism was served by the Jaina monks, saints, scholars and the politicians and answers questions such as: What kind of religious and social unions were made after the division and what were their traditional characteristics? How were the different leagues and monastries of Jaina sages made? What was the lineage of various castes and how they originated? The third part, associated with the middle ages of Jainism, describes that even though there was Muslim rule, still many organizations were sponsored with the influence of Jainism. Truthfully, there was a decline in Jainism during the middle ages but it remained protected. Many pilgrimages and historical places were established with the great influence of Jainism. Dr A.H. Nizami has written here about the Muslim reign, conditions of Jainism and also about the admirable Jainas. Dr Surendra Gopal has described the social and financial conditions prevailing at this period. Dr Shyam Sunder Nigam has penned on the middle ages of India and Dr Prakash Chandra Jain has written about the Jaina religion in the Middle Ages in Malwa region. This monumental work will be a treat for the minds and eyes of people curious about Jainism. 100386

Price: 14.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16449 Kailash Chandra Varma
The Aryans, the Veda and the Kaliyuga Era of 3102 B.C.
Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Banaras Hindu University; Varanasi, India; 1984; First Edition; Paperback; Good; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 66. 024992

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16450 Kailash S. Aggarwal (ed.)
Dynamics of Identity and Intergroup Relations in North-East India
Indian Institute of Advanced Study in Association with Aryan Books International; New Delhi, India; 1999; 81-85952-69-0; First Edition; Hardcover; New; New; 14.5 x 22.5 Cm 
Printed Pages: 271. Slightly rubbed dust jacket. 019038

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16451 Kailash Sankhala
The Story of Indian Tiger
Roli Books; New Delhi, India; 1997; 8174370889; First Edition; Hard Cover; New; New; 12" x 9" 
Kailash Sankhala, whose name is inextricably linked with that of the Indian tiger, assesses Project Tiger and its success in protecting the tiger in India from extinction. Read about Project Tiger, set up as a conservation project by the Government of India,and (in Sankhala's own words) 'see' this superb beast through Sankhala's superb photographs. Printed Pages: 96 with numerous colour illustrations. 001155

Price: 12.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16452 Kaisa Heinlahti
Galilein Elämät
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; 9525329771; New; 
Babylonissa vuonna 568 eaa. kirjoitetaan savitauluihin, ennustetaan tähdistä ja lampaan maksasta. Aleksandriassa vuonna 197 eaa. Eratosthenes mittaa maapallon koon maahan tökätyn kepin avulla. Kusumapurassa Gangesin varrella vuonna 499 Aryabhata ei pelkää kastittoman varjoa ja selittää Maan pyörivän. Padovassa vuonna 1609 Galilei näkee rakentamallaan kaukoputkella asioita, joita ei pitänyt olla olemassa. Lontoossa vuonna 1664 Halley ja Newton laativat aikatauluja pyrstötähdille. Vuonna 2009 huomataan, että Galilei oli ensimmäinen joka näki nenäänsä pidemmälle. Printed Pages: 38. 114370

Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16453 Kaisa Häkkinen
Kielitieteen Perusteet
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; 9517178204; New; 
Kielitieteen perusteet esittelee ihmiskielen keskeisiä ominaisuuksia, kielijärjestelmän yleisiä rakenneperiaatteita sekä kielen osajärjestelmiä. Se tutustuttaa lukijansa maailman kielten luokitteluun, kielitieteen kehityksen pääkohtiin, kielentutkimuksen eri osa-alueisiin ja keskeiseen terminologiaan. Kirja ei edellytä lingvistisiä ennakkotietoja, joten se sopii hyvin ensimmäiseksi johdatukseksi kieliaineiden opiskelijoille sekä kaikille kielentutkimuksesta kiinnostuneille. 116142

Price: 90.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16454 Kaisa Häkkinen
Spreading the Written Word: Mikael Agricola and the Birth of Literary Finnish
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9522226742; New; 
This book describes the historical background of Mikael Agricola, his life, his personal networks, the Finnish works published by Agricola, research on Agricola and Agricola´s role in contemporary Finnish culture. Printed Pages: 195. 116154

Price: 163.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16455 Kaisa Mäkelä
Talouselämän rikokset, rikosoikeus ja Kriminaalipolitiikka
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 951855191X; New; 
Teos on talousrikosongelmia laaja-alaisesti eri kriminaalitieteellisistä näkökulmista tarkasteleva tutkimus. Siinä selvitetään, kuinka voimassa olevat kirjanpito- ja velallisen rikossäännökset soveltuvat käytännössä tavallisimpiin näiden rikosten tekotapoihin. Kirjassa on tyypillisiä tekotapoja analysoitu hyödyntämällä konkurssiasiamiehen toimistossa koottua sadan rauenneen konkurssin tapausaineistoa. Kirjassa arvioidaan myös teoreettiselta kannalta sitä, kuinka käyttökelpoinen rikosoikeudellinen järjestelmä ylipäänsä on talouselämän rikollisuuden torjunnassa. Printed Pages: 269. 116082

Price: 95.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16456 Kaisa Puhakka
Knowledge and Reality: A Comparative
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1994; 8120811747; Reprint; Hardcover; Very Good; Very Good; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 119. 022311

Price: 3.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16457 Kaisa Puhakka
Knowledge and Reality: A Comparative Study of Divine and Some Buddhist Logicians
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1994; 8120811747; Hardcover; New; New; 
The present work consists of an analytical study and critique of certain aspects of Buddhist tradition as they bear upon some central problems of logic and ontology. The author examines the logical, epistemological and ontological doctrines of Dignaga, Dharmakirti and Ratnakirti on the one hand and of W.V. Quine on the other. She agrees with Quine that a sharp line of demarcation between analytic and synthetic statements is untenable and she argues that a position similar to Quine`s obtains in the writings of the Buddhist logicians. She provides convincing arguments to the effect that the Buddhist logicians` rejection of substance ontology leads to the rejection of any claim to the ultimacy of the analytical-synthetic distinction. Divided into seven chapters and documented with Preface, Bibliography and General Index, this work is a rare contribution in the field of Comparative Philosophy.Printed Pages: 120. 102377

Price: 4.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16458 Kaiser Haq
Mirza Sheikh I'tesmuddin's Wonders of Vilayet
Chronicle Books; New Delhi, India; 2008; 8180280322; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 x 23 Cm 
This is the first book-length account of the West by an Indian. Mirza Sheikh I’tesamuddin, a munshi who had served the East India Company before becoming a Mughal courtier, was entrusted by Emperor Shah Alam II with a diplomatic mission to the British Court. He set sail in January 1766, and though the mission was aborted, the journey of nearly three years resulted in a remarkable memoir. Written in Persian, ‘Shigurf Nama-e-Vilayet’ or ‘Wonderful Tales about Europe’ is a unique historical document and a vastly entertaining travel narrative. Though never published in the original, an abridged and flawed English translation appeared in 1827. This book is the first complete English version. The Mirza was enchanted by Britain, but he was not a colonial subject. A highly educated and curious observer of alien cultures, he wrote about his visits to the theatre, the circus, freak shows, the ‘madrassah of Oxford’, the Scottish Highlands and at a more serious level the factors that had led to India’s decline and Europe’s ascendancy, and the socio-political system of Britain. Printed Pages: 196. 031543

Price: 10.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16459 Kaiser Haq (trs.)
The Wonders of Vilayet: Being the Memoir, Originally in Persian, of a Visit to France and Britain By Mirza Sheikh I'tesamuddin, an Eighteenth Century Indian Gentleman
Chronicle Books; New Delhi, India; 2008; 8180280322; First Edition; Hard Cover; New; New; 12 x 19 
Printed pages: 204. 020535

Price: 12.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16460 Kaiserlichen Akademie Der Wissenschaften (Herausgegeben); I.J. Schmidt (Bevorwortet)
Der Index Des Kandjur
Biblio Verlag; Osnabruck, Germany; 1988; 3764807385; Reprint; Hard Cover; New; 20 Cms x 29 Cms 
Printed Pages: 215. Brand new copy. 004832

Price: 175.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16461 Kaisu Juusela
Sata vuotta Virittäjää
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2006; 9517467346; New; 
Teos on perusteellinen selvitys Virittäjän vaiheista ja toimituksen linjauksista vuosikymmenien aikana. Se kuvastaa fennistisen tutkimusperinteen muuttumista 1800-luvulta 2000-luvun alkuun. Äidinkielen koulu- ja yliopisto-opetus sekä oikeakielisyyskysymysten pohtiminen ovat olleet olennainen osa lehden sisältöä alkuvuosista lähtien, ja 1900-luvulla lehti on ollut monenlaisten kielitieteellisten väittelyjen foorumina. Teokseen liittyvässä henkilöhakemistossa on yli 300 nimeä. Printed Pages: 251. 116322

Price: 129.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16462 Kaiwan Mehta
Alice in Bhuleshwar: Navigating a Mumbai Neighbourhood
Yoda Press; New Delhi, India; 8190618636; First Edition; Paperback; New; 
Kaiwan Mehta takes the reader for a walk through the streets and past the buildings of the ‘native town’ of colonial Bombay, reading their histories and excavating their memories, while continuing to negotiate their present context. This historic neighbourhood of Mumbai, fondly referred to as Bhuleshwar, has remained a residential and religious hub as before, while thriving as the city’s essential commercial marketplace today. It retains a complex history of migration and community, which is evident in the architectural form, motifs and designs of the area. The buildings are literally registers of history; they are maps of a time gone by, and yet they continue to find themselves relevant and alive in the contemporary context. Alice in Bhuleshwar is also a story of the people who have lived in these buildings: unsung icons like Premiji and Saroj Pathak, famed artistes like Jayashankar ‘Sundari’, and others who have inhabited these buildings which breathe in the salty air of Mumbai and speak to those who care to listen. Printed Pages: 208. 034010

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16463 Kaiwan Mehta (Author) & Peter Scriver (Frwd)
The Architecture of I.M. Kadri
Niyogi Books; New Delhi, India; 2016; 9789385285301; First Edition; Hardcover; New; New; 
The Architecture of I.M. Kadri traces the body of work of Iftikhar M. Kadri, founder, partner and principal architect of IMK Architects, who began his practice in Mumbai in the 1950s. As an architect who shaped his practice largely in the early decades after India's independence, in the commercial capital of a young nation, he contributed greatly to the design of emerging typologies like the high-rise apartment, the office tower and the hospitality industry in Mumbai and India, going on to build in the Middle East, Hong Kong, Tajikistan, Malaysia, and so on.Kadri's journey and practice as an architect in the five decades following India's independence account for a different history of architecture in India than the one otherwise available. His journey is also the journey of Bombay/Mumbai as the emerging commercial capital of India - a city whose tryst with architecture is very different from that of Delhi or Ahmedabad, the other two sites of important Modern architecture in India. Kadri's career charts not only an important journey in India's history, but he is also someone who contributed to the discourses on Modern and Traditional architecture in India, working within the forces of real estate and commerce, and with state, private and corporate clients. His works help us open the debates on what is the role of architecture, its ideas of beauty and strength, its existence within the world of politics and economics.Although Kadri has been a stalwart in the field of architecture in his own right, not often has his deep involvement with architectural thought in India been recognised, or for that matter, recorded and analysed. Printed Pages: 232. 108420

Price: 299.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16464 Kajoli Khanna
Afterbirth and Other Stories
Showcase/Roli Books; New Delhi, India; 8174367950; Softcover; New; 
Rarely does prose capture the vagaries of the human spirit with such acuity and pose. Lyrically written and intensely imagined, Afterbirth and Other Stories invites us to see our dark and luminous selves in an intimate relationship. The stories resonate with our lives and experiences as they take us from a Spitian village to a cultural centre in the Kangra valley and further south of the great metropolises of Delhi and Bangalore. Women emerge as protagonists in most of the stories, laying bare their hidden aspirations, designs and vulnerabilities.The dubious demeanour of a narcissistic woman leads to unexpected events, while a girl's twisted DNA costs her many a friendship. A maidservant who has connections with the underworld teaches her employer a valuable lesson. Through the eyes of a rich socialite and a journalist we see the bizarre and glorious workings of the human mind, while an adolescent girl's adoration of her mother turns disastrous. The characters acquire a life of their own as their stories run across macabre spaces and forage into the depths of their beings. As we grow angry with and share the joys of the actors, bleak truths are revealed and poetic justice is delivered. Printed Pages: 266. 108655

Price: 4.80 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16465 Kakali Chakrabarty (Ed.)
Genealogical Records and Traditional Knowledge System: Study in Four Sacred Centres of India
Kalpaz Publications/Gyan Books Pvt. Ltd; New Delhi, India; 2014; 8121212731; Hardcover; New; New; 
The present study is a maiden step by anthropological Survey of India into a unique field of record maintaining system of great temples in India. In almost all the great temples, there is a tradition of keeping records of the pilgrims. Interestingly these records, referred differently in different areas, are maintained over centuries and are still continuing as a living tradition. The origin of this knowledge system has its root in the age old jajmani relation of Hindu society. The system is embodied in the temple activities as a whole, therefore, the socio-religious significance of the particular holy centre in relation to the pan-Indian scenario has also been probed into, which added further importance to the studies. All the four articles in this volume are based on first hand empirical data. Through this maiden venture, Anthropological Survey of India has made a footmark in this interesting field of knowledge system which opens up a new vista to the anthropological society for further queries and updating the knowledge.Printed Pages: 184. 106272

Price: 13.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16466 Kala Acharya
Puranic Concept of Dana
Nag Publishers; Delhi, India; 1993; 817081278X; First Edition; Hardcover; New; New; 
The Puranic Concept of Dana provides an exhaustive expostion of The Hindu practice of gift-giving. Here in The Author includes virtually every reference to dana found in the Vadas, Smritis, Dharmasutras and Puranas. These texts reveal a broad spectrum of religiously sanctioned gifting. Specific guidelines exist governing simple hospitality as well as such grandiose offerings as a king's weight in gold or a mountain of jewels. These practices were widespread and important for the material support of Hindu society on every level. Consequently, elaborate directions and rituals developed to insure the propriety of gifts, givers and recipients. These teachings constitute the substance of Dr. Acharya's research, and through these passages the reader may glimpse the larger patterns of Hindu culture. While the modern student may find the style of writing overly detailed and repetitive, one should remember their Context and sense the 'Voice' of rishis.Printed Pages: 296. 103922

Price: 4.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16467 Kala Acharya and Shubhada Joshi (eds)
Sri Aurobindo and Vedic Interpretations
Somaiya Publications Pvt. Ltd.; Mumbai, India; 1996; 8170392179; First Edition; Hardcover; Very Good; Good; Review Copy 14 x 22 Cm 
Printed Pages: 134. Slightly rubbed dust jacket. 022122

Price: 4.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16468 Kala Acharya, Lalita Namjoshi and K.J.Somaiya (Eds.)
Tri-Dal- A Trilateral Dialogue: Hinduism, Christianity and Islam
Somaiya Publications Pvt Ltd; Mumbai, India; 2006; 8170392640; First Edition; Hard Cover; New; No Jacket; 15 Cma x 23 Cms 
Printed pages: 321. 016721

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16469 Kala Seetharam Sridhar and A. Venugopala Reddy
State of Urban Services in India's Cities: Spending and Financing
Oxford University Press; New Delhi, India; 2010; 0198065388; First Edition; Hardcover; New; New; 
With increasing population and expanding demand for urban infrastructure services, the capacities of local governments in many developing countries are overburdened. Adequate infrastructure is not only necessary for increasing productivity but also improving the quality of living. Given the primacy of public service delivery for cities to become engines of growth, this book answers two critical questions: Does low spending explain the state of poor public service delivery? How can urban local bodies have access to greater resources so as to enable them to improve public service delivery? Using case studies of four cities—Ahmedabad, Kolkata, Jaipur, and Bangalore—the book examines urban services such as water supply, sewerage, sanitation, solid waste management, municipal roads, and street lighting. It compares the state of these services with international norms and suggests new ways in which they can be financed and improved. More specifically, the book examines the role of land as a revenue-generating source in India’s cities. 033658

Price: 12.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16470 Kalahans Patel
Cultural Heritage of Gujarat
Good Companions; Baroda, India; 1996; First Edition; Hardcover; Very Good; Very Good; 19 x 25 Cm 
Printed Pages: 136 with numerous colour plates. Slightly rubbed sut jacket. 018254

Price: 8.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16471 Kalamandalam Govindan Kutty
Kathakali: The Dance-Theatre
The Asiatic Society; Kolkata, India; 2004; First Edition; Hard Cover; New; New; 19 x 25 Cm 
Printed Pages: 66 with colour and b/w illustrations. 021414

Price: 6.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16472 Kalanath Jha
Figurative Poetry in Sanskrit Literature
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1975; 8120826698; Hardcover; New; New; 
This book is an attempt at resolving an important tangle, that of the utility of Figurative Poetry in Sanskrit Literature. In the shape of Sabdacitra and Ubhayacitra, connoting verbal juggleries and intellectual riddles this literature amuses vast shades of people, even today. Arthacitra is the real imagist poetry. Even old Sanskrit rhetoricians, Ananda, Abhinava and Panditaraja had a flash of its imagist appeal. The book is divided into seven chapters. Ch. I is introductory. It re-defines poetry and assesses the place of figurative poetry in that context. Ch. II deals with the historicity of different divisions and subdivisions of this branch of poetry as also with some new concepts either co-ordinate with them or contributory to their development. Chs. III IV discuss the various divisions of Sabdacitra and Ubhayacitra with apt illustrations from copious sources. Chs. V VI deal with Arthacitra and the development of Citrakavya right from the Vedic age. Ch. VII affirms and establishes the conviction of the concept treated in the previous chapters. The book is documented with Preface, Abbreviations, Appendices, Bibliography and Index.Printed Pages: 228. 102586

Price: 6.56 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16473 Kalani Kirk Hausman & Richard Horne (Authors)
3D Printing for Dummies: A Wiley Brand
Wiley India Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8126549270; Softcover; New; 18 x 24 Cm 
Introduction Part I: Getting Started with 3D Printing Chapter 1: Seeing How 3D Printers Fit into Modern Manufacturing Chapter 2: Exploring the Types of 3D Printing Chapter 3: Exploring Applications of 3D Printing Part II: Outlining 3D Printing Resources Chapter 4: Identifying Available Materials for 3D Printing Chapter 5: Identifying Sources for 3D-Printable Objects Part III: Exploring the Business Side of 3D Printing Chapter 6: Commoditizing 3D Printing Chapter 7: Understanding 3D Printing's Effect on Traditional Lines of Business Chapter 8: Reviewing 3D Printing Research Part IV: Employing Personal 3D Printing Devices Chapter 9: Exploring 3D-Printed Artwork Chapter 10: Considering Consumer-Level 3D Printers Chapter 11: Deciding on a RepRap of Your Own Part V: Creating a RepRap 3D Printer Chapter 12: Assembling Structural Elements Chapter 13: Understanding RepRap Control Electronics Chapter 14: Assembling the RepRap Extruder and RepRap Upgrades Chapter 15: Identifying Software and Calibrating Your 3D Printer Part VI: The Part of Tens Chapter 16: Ten Ways That Rapid Prototyping Will Disrupt Traditional Manufacturing Chapter 17: Ten Examples of Direct-Digital Manufacturing and Personalization Chapter 18: Ten Impossible Designs Created Using Additive Manufacturing Index. Printed Pages: 384. 112323

Price: 8.60 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16474 Kalathil Ramakrishnan
Endosulfan Global Conspiracy and A Kerala Fraud Story
Gen Next Publication/Gyan Books Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2015; 9789380222400; First Edition; Softcover; New; 
The book, a venture on investigative journalism, questions the version created by the media and the Environmental NGOs that the aerial spraying of endosulfan had caused widespread diseases and deaths in Kasargod in North Malabar. All the pre- existing diseases in the area were described as Endosulfan diseases by anti-pesticide activists. Though it was described as an event next only to the Bhopal gas tragedy, the controversy was the fallout of a global conspiracy hatched by the European Union to sell its patented pesticides. The whole episode boils down to competition among pesticide manufacturers of the EU to create its hegemony in the global market. The conferences on Multilateral Environmental Agreements were manipulated by the European Union . Endosulfan was phased out at the Conference of Parties at the Stockholm convention in 2011 by flouting the rules of the convention.Printed Pages: 306. 106118

Price: 7.85 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16475 Kaleem Lashari
A Study of Stone Carved Graves: Special Issue: The Archaeological Review: Vol. 5, Issue I & II, 1996
Kaleem Lashari; Karachi, Pakistan; 1996; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 261 with numerous b/w illustrations. 039491

Price: 12.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16476 Kalevi Korsman
Pentti Eskola-Geologisen tutkimuksen ja opetuksen Uudistaja
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9516534058; New; 
Professori Pentti Eskola (8.1.1883-6.12.1964) avasi vuonna 1915 kallioperän tutkimuksillaan uuden näkökulman geologialle. Hän nojautui Gibbsin faasisääntöön ja fysikaalisen kemian tietoihin kehittäessään teorian, miten kiven kemiallinen kokonaiskoostumus sekä mineraalien kiteytymislämpötila ja -paine vaikuttavat kiven mineraaliseurueen uudelleen kiteytymiseen metamorfoosissa. Julkaisussaan Eskola toi uuden käsitteen geologiaan, metamorfisen fasieksen. Eskolan ideat metafmorfisesta fasieksesta ja fasiesopista tekivät hänestä tunnetun ja arvostetun tutkijan maailmalla. Printed Pages: 124. 115263

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16477 Kalevi Tamminen
Kansakoulun uskonnon opetussuunnitelma vuosina 1912-1939
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1967; New; 
114888

Price: 56.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16478 Kalevi Toiviainen
Erkki Kaila: Yliopistomies ja Kirkonjohtaja
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9529791690; New; 
Päätoimisen yliopistouran jälkeen Erkki Kaila oli Suomen suurimman seurakunnan kirkkoherra ja samanaikaisesti kansanedustaja, dosentti ja ahkera kirjoittaja. Poliitikkona hän vaikutti erityisesti uskonnonvapauslain hyväksymiseen eduskunnassa ja sen vastaanottoon kirkossa. Teologina Kaila kulki beckiläisyydestä kulttuuriprotestantismin aatteisiin sekä mystiikan teologis-filosofiseen tulkintaan. Humanistina hän rakensi siltaa kulttuurin ja kristillisen uskon välille. Printed Pages: 501. 115692

Price: 95.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16479 Kali Ghosh
The Autobiography of a Revolutionary in British India
Orient BlackSwan; New Delhi, India; 2013; 8187358750; Hardcover; New; New; 
This fascinating autobiography has an immense visual appeal. The reader will be able to almost see the growth of radical parties with young boys playing with fake bombs in the village, deeply involved in neighbourhood social service, to becoming members of revolutionary parties. The action moves from the villages to the city of Calcutta before the Partition of the Subcontinent. The description of Kali Ghosh being tortured in a British-run jail will remain with the reader for a long time. He was about to be sentenced to death, but was rescued by family connections in the secret police. The book has a rare account of everyday life of prisoners in a jail. Kali Ghosh was deported and later landed in England.Printed Pages: 320. 101919

Price: 12.55 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16480 Kali Charan Bahl
Studies in the Semantic Structure of Hindi
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1974; 8120827813; First Edition; Hardcover; New; New; 
The study of modern standard Hindi, in spite of all the attention it has so far received from an international community of scholars, cannot boast of showing any marked trend towards the development of a sophisticated understanding of its semantic structure. The present book lays a foundation which will aid in the development of such an understanding by making a beginning in this direction.Printed Pages: 409. 102567

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16481 Kali Charan Pandey (ed.)
Ludwig Wittgenstein: Ethics and Religion
Rawat Publications; New Delhi, India; 2008; 813160196X; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 300. 032018

Price: 15.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16482 Kali Kinkar Datta
A Social History of Modern India
The Macmillan Company of India Limited; New Delhi, India; 1975; 0333900421; First Edition; Paperback; Good; 14 x 22 Cm 
Printed Pages: 424 with b/w illustrations. Scratched cover. Torn spine. Yellowing of pages. 019381

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16483 Kaliappa Kalirajan, Richard T. Shand, and Shashanka Bhide
Strategies for Achieving Sustained High Economic Growth: The Case of Indian States
Sage Publications; New Delhi, India; 2010; 813210448X; First Edition; Hardcover; New; New; 
This book identifies the factors influencing countrywide economic growth and development by analysing the economic strategies and experiences of various Indian states. It employs a very broad range of analytical techniques to understand the growth patterns and inter-linkages among the sectors and economies of the states. The empirical studies of Indian state economies have largely ignored the inter-dependence of agriculture and industry sectors. The authors explore how this inter-relationship translates into the growth stimulus between the two sectors. The analysis looks at the growth experiences of the states with respect to convergence of their growth rates, spill-over effects of growth of one state on the others, and the impact of macroeconomic policies at the state level. The book also provides insights into factors that can lead to higher and more even growth performance by the Indian states so that the disparity becomes minimal. This book will be a helpful reference for scholars and students of economics and policy studies and political economics. Printed Pages: 256. 033022

Price: 14.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16484 Kalidas Bhattacharyya
Fundamentals of K.C. Bhattacharyya's Philosophy
D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2016; 8124608415; Second Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
The Fundamentals of K.C. Bhattacharyya’s Philosophy is the only exhaustive exposition of Krishnachandra Bhattacharyya’s seminal philosophical ideas. Kalidas Bhattacharyya, son of Krishnachandra Bhattacharyya, had the opportunity of a prolonged critical exposure to this unique tradition. This monograph deals with Krishnachandra Bhattacharyya’s epistemic and metaphysical line of thought from the definite to the indefinite, from the objective level to the higher levels of subjectivity, and from association to dissociation or freedom leading to an alternation between knowledge and freedom. Both definiteness and indefiniteness have been identified. The two, however, do not have a coordinate status. There is an alternation between them. One and the same situation could be alternatively understood as definite or as indefinite. This leads to Krishnachandra Bhattacharyya’s well-known philosophical position of “Alternative Standpoints”. The indefinite has to be made definite through layers of transcendental knowledge. The absolute-as-transcendental-knowledge is related to the understanding of the absolute-as-transcendental-will. “The predatory outlook of the scientific intellect” has been referred to and insightful correctives have been offered. Krishnachandra Bhattacharyya’s style of writing is commensurate with the rigour and subtlety of his philosophy. The uninitiated requires a roadmap. This need is amply fulfilled by the present work. The monograph focuses on epistemology and metaphysics. The insights gained through this faithful commentary will help advanced readers to develop their own philosophical pursuits and the beginner will receive a good grounding. Printed Pages: 215. 107444

Price: 12.45 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16485 Kalidasa
Meghadutam
Penguin Books India Pvt. Ltd./Prakash Books; New Delhi, India; 067008798X; Hardcover; New; New; 
"As punishment for failing in his duty, an unnamed yaksha is cursed by the god Kubera to endure a hard year in exile. Thus separated from his beloved wife, he longs to send her word of his undying love and the pain he suffers over their parting. Unable to do so himself, the lovelorn yaksha implores a passing cloud to act as his messenger. And so entrusted with this impassioned message, the cloud must travel a vast distance to the city of Alaka in the Himalayas, where the yaksha’s wife waits, consumed by thoughts of her beloved. Filled with lush imagery—from the magnificence of the bountiful earth to the glory of the celestial gods, from the hypnotic lilt of birdsong to the passionate lovemaking of courtesans—The Cloud Message is as moving and resonant today as it was centuries ago. In Srinivas Reddy’s new and ingenious translation, Kalidasa’s celebrated poem comes to life in vivid detail. " Printed Pages: 200. 111467

Price: 9.97 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16486 Kalika Prasad, Rajvallabh Sahay, and Mukundilal Srivastava (eds)
Brihat Hindi Kosh (Comprehensive Hindi Dictionary) (in Hindi)
Gyanmandal Limited; Varanasi, India; 2010; Reprint; Hardcover; New; New; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 1424. 035462

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16487 Kalikinkar Datta
Survey of India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century 1707-1813
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1978; 8121502586; Second Revised Edition; Hard Cover; New; New; 14 Cms x 22 Cms 
The eighteenth century was a tragic period in the history of India, marked by political disintegration, administrative confusion, economic decline and social anarchy. In this volume these different aspects have been described by the author critically with profuse details on the basis of contemporary original documents and other accounts including the detailed Persian works like Siyar-ul-Muntakharin by Ghulam Husain, Khulasat-ul-Tawarikh by Kalyan Singh, Riyaz-us-Salatin by Ghulam Husain Salim of Maldah, Dastur-ul-Insha, compiled by Munshi Vijayram of Lucknow in 1769 and Ahwal-i-Aliwardi Khan by Yusuf Ali Khan. Contemporary Bengali Literature has been critically utilised. Old and modern Journals, Gazetteers and Newspapers have been duly scrutinized. After writing an Introductory chapter the author has described the trends of Religious thought in chapter One, State of Education in chapter Two, Social Life in chapter Three, Commercial Relations, external and internal, in chapter Four, Agriculture and Industries in chapter Five, Economic Drain in chapter Six, Currency and Banking in chapter Seven. He has added several Appendices from original documents and an exhaustive Bibliography. This volume is an important and valuable contribution for the study of India's Religion, Social Life and Economic condition during a highly critical period in her history, when exhausted from within, she was confronted with new forces from the West. Printed Pages: 272. 002250

Price: 10.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16488 Kalikinkar Datta
The Dutch in Bengal and Bihar 1740-1825 A.D.
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2017; 8120840399; Hardcover; New; New; 
113520

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16489 Kalindi Charan Panigrahi (Author) & Bikram Das (Tr.)
Born of the Soil
Niyogi Books; New Delhi, India; 2016; 9789385285585; First Edition; Hardcover; New; New; 
Matira Manisha ('The Man of the Soil') is one of those uncommon artistic creations which prove that good art does not have to be convoluted or obscure. The novel's enduring appeal lies in its very starkness. It is the story of an Odia peasant family whose simple joys and sorrows are bound up with the soil. Baraju Padhan, who becomes the head of the family after the death of his father, Shaama Padhan, inherits his humanism and is committed to the traditions and ideals of joint family existence, but his younger brother, Chhakadi, instigated by his wife Netramani, is determined to split up vthe home. The book is remarkable not only for its depiction of enduring human values but also for its realistic portrayal of the culture of rural Odisha. The language of the novel is a bold attempt at capturing the idiom of the people whose life it presents. Matira Manisha lies close to the hearts of Odia society, and has been made into an award-winning Odia film by Mrinal Sen. Printed Pages: 136. 111053

Price: 6.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16490 Kalinga Tudor Silva
Decolonisation, Development and Disease: A Social History of Malaria in Sri Lanka
Orient BlackSwan; New Delhi, India; 2014; 8125054294; Hardcover; New; New; 
The 1901 Census of Ceylon identified malaria as a “bane” of the island. And through the ensuing century a story of development has sprung around the control of this endemic disease. A story of development that is scripted by a postcolonial state, as it grew to espouse a hegemonic Sinhala nationalist ideology. Decolonisation, Development and Disease looks at the dynamic interplay between malaria and its social, political and environmental milieu in Sri Lanka over an 80-year period from 1930 to 2010. The volume begins with an ethno-historical account of the accumulated body of indigenous knowledge and practices and cultural adaptation to fevers and how it saw a rapid decline with the arrival of western medicine. Then it analyses the consequences of the devastating malaria epidemic of 1934–35, which, affecting mainly the Sinhala South, in some ways shaped Sri Lanka’s transition from a colony to a postcolonial developmental state. The book also examines the manner in which civil war (1983–2009) triggered yet another outbreak of a malaria epidemic. Employing postcolonial studies, post-development and discourse analysis, and examining colonial records, government statistics, oral history, ethnographic research and newspapers, this book challenges the conventional modernist wisdom relating to the role of tropical medicine in combating disease and points to the social and historical embeddedness of malaria epidemics. Arriving at a time of reconciliation in Sri Lanka, this volume will be of interest to ethnographers, social historians, public health experts, administrators and students of political science.Printed Pages: 272. 101923

Price: 15.96 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16491 Kalipada Deb
The Great Betrayal: India's Development Experience Since Independence with Reference to Central and Western India
Kalpaz Publications/Gyan Books Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2014; 9789351280026; Hardcover; New; New; 
What happened to these lofty objectives ultimately? How much could be achieved after six decades of development efforts? Did the government try its utmost to provide food and other basic necessities to the semistarved billions? Were there adequate efforts t o reduc e t he regional imbalance in development? How far the rural-urban disparity could be reduced over the decades? Did the government exert itself fully to mobilise all possible resources? This study makes an i n- dept h analysis of these questions with particular reference to the Central and Western part of the Indian states — i.e., UP including Uttaranchal, MP including Chhattisgarh, Maharashtra and Gujarat. The Great Betrayal brings out how an overwhelming majority of the country 's population were deprived by the government over the last six decades due to the misgovernance and endemic corruption? The development efforts made benefitted hardly a fifth of the total population. The Constitution was distorted to serve vested interest. Corruption became rampant everywhere, and the elections held turnedout to be a mockery of democracy. The use of money and muscle power to win elections became common everywhere. Not surprisingly, a large number of criminals became members of Parliament and state legislatures. This study will provide a deep insight towards these anomalies and immensely beneficial to all the researchers, academicians and students.Printed Pages: 336. 106209

Price: 18.65 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16492 Kalle Korpi
Rintama ilman Juoksuhautoja: Saksalaisten keskeiset rakentamiset, työmaat ja työvoima Pohjois-Suomessa 1941-1942
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; 9529888406; New; 
Tutkimuksessa tulee esiin uusi upseerien ja insinöörien joukko ja heidän värikäs työvoimansa. Siinä annetaan uutta tietoa saksalaisten rakennushankkeista ja työmaista, Todt-Organisaation ja Saksan pakollisen työpalveluorganisaation toiminnasta, suomalaisten työvelvollisten töistä, sotavankien kohtelusta ja työmaista sekä suomalaisten ja saksalaisten välisestä yhteistyöstä rakentamisen eri tasoilla. Printed Pages: 191. 115591

Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16493 Kalman Keresztes
Morphemic and Semantic Analysis of the Word Families: Finnish ETE- and Hungarian EL- "fore-"
Indiana University Press; Bloomington, USA; 1964; First Edition; Paperback; Very Good; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 115. Slightly scratched cover. 009269

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16494 Kalpakam Sankaranarayan, Ichijo Ogawa, and Ravindra Panth (eds.)
Buddhism in Global Perspective: Papers Presented at the International Conference on Buddhism in Global Perspective Jointly Organised By K.J. Somaiya Centre for Buddhist Studies, Nava Nalanda Mahavihara, and Otani University, March 13-15, 2002, 2 Vols.
Somaiya Publications Pvt Ltd; Mumbai, India; 2003; 8170392608; First Edition; Hardcover; New; 19 x 25 Cm 
Set of 2 vols. 018688

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16495 Kalpakam Sankarnarayan, Kanchana Mahadevan, Ravindra Panth, and Motohiro Yoritomi
Dharma and Abhidharma
Somaiya Publications Pvt. Ltd.; Mumbai, India; 2007; 8170392667; First Edition; Hardcover; New; New; 19 x 25 Cm 
Papers presented at the International Conference on Dharma and Abhidharma Jointly Organized By K.J. Somaiya Centre for Buddhist Studies, Mumbai, India; Department of Philosophy, University of Mumbai, Mumbai, India; Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Bihar, India; and Shuchin University, Kyoto, Japan, March 06-09, 2006. Set of 2 volumes. 021450

Price: 39.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16496 Kalpakam Sankarnarayan, Motohiro Yoritomi, and Shubhada A. Joshi (eds.)
Buddhism in India and Abroad, 2 Vols.: An Integrating Influence in Vedic and Post-Vedic Perspective
Somaiya Publications Pvt Ltd; Mumbai, India; 1996; 8170392136; First Edition; Hardcover; New; New; 19 x 25 Cm 
Papers presented at the International Seminar on Buddhism jointly organised by K.J. Somaiya Centre of Buddhist Studies, Mumbai, India, Shuchin University, Kyoto, Japan, and Department of Philosophy, University of Bombay, India, March 6-10, 1995. Set of 2 vols. 018689

Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16497 Kalpakam Sankarnarayan, Ravindra Panth & Ichijo Ogawa (eds.)
Contribution of Buddhism to the World Culture: Vol. 1 & 2.
Somaiya Publications Pvt. Ltd.; Mumbai, India; 8170392632; First Edition; Hard Cover; New; 19 Cms x 25.5 Cms 
Papers presented at the International Conference on Contribution of Buddhism to the world Culture jointly organised by K.J.Somaiya Centre for Buddhist Studies, Mumbai, Nav Nalanda Mahavihara, Nalanda, India, and Otani University, Kyoto, japan, March 11th-14th 2004. Printed pages: 1019 with a Compact Disc. 016168

Price: 44.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16498 Kalpana Desai & Pratapaditya Pal (Authors)
A Centennial Bouquet: The Khandalavala Collection of Indian Art in the Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (The Prince of Wales Museum); Mumbai, India; 2004; 8190102036; Hardcover; New; New; 23 x 31 Cm 
Printed Pages: 204 with numerous colour illustrations. 112277

Price: 200.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16499 Kalpana Desai with Contributions By B.V. Shetti and Manisha Nene; Assisted By Vandana Prapanna
Jewels on the Crescent: Masterpieces of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya Formerly Prince of Wales Museum of Western India
Chattrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya in Association with Mapin Publishing; Ahmedabad, India; 2002; 8188204005; First Edition; Hard Cover; New; New; 23 x 32 Cm 
Printed Pages: 368 with numerous colour illustrations. 018045

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
16500 Kalpana Jha with an Introduction By Vijay Kumar Thakur
Urbanisation in Early Medieval North India: An Analysis of the Samaraichchakaha
Janaki Prakashan; Patna, India; 1992; 8185078556; First Edition; Hardcover; Very Good; Very Good; 15 x 23 Cm 
Printed pages: 91. Slightly rubbed dust jacket. 019828

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  161 162 163 164   165  166 167 168 169 170  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie