Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Click on Title to view full description

 - 37824 items found in your search
 
 
18201 Lars Fogelin
Archaeology of Early Buddhism
Altamira Press; Oxford, UK; 2006; 0759107505; First Edition; Paperback; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 239 with numerous b/w illustrations. 029169

Price: 44.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18202 Lars Hartveit
The Art of Persuasion: A Study of Six Novels
Universitetsforlaget; Oslo, Norway; 1977; 8200016684; First Edition; Paperback; Very Good; 15.5 Cms x 22 Cms 
Printed Pages: 152. 003430

Price: 5.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18203 Lars Hellan
Anaphora in Norwegian and the Theory of Grammar
Foris Publications; Dordrecht, The Netherlands; 1988; 90-6865-336-5; First Edition; Hard Cover; Fine; 17 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 323. Studies in Generative Grammar Series: Volume 32. 006455

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18204 Lars Levi Laestadius
Dårhushjonet. Första Delen
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1964; New; 
Printed Pages: 268. 114606

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18205 Lars Levi Laestadius
Dårhushjonet. Första delen. Utg: med inledning av Bengt Åberg
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1964; New; 
Printed Pages: 268. 115833

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18206 Lars Levi Laestadius
Lappalaisten mytologian Katkelmia
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; 9522222577; New; 
Lars Levi Laestadius kirjoitti saamelaisten mytologian omien kenttäkokemustensa ja ekologisen asiantuntemuksensa pohjalta (1840–1845) keskellä omaa uskonnollista murrostaan. Mytologia oli Laestadiukselle keskeinen osa hänen itse jakamaansa saamelaisuutta. Teos on kiehtova opintoretki pohjoiseen maailmaan saamelaisten oman mytologin opastuksella. Samalla se kertoo Laestadiuksen omasta mielenmaisemasta sekä niistä lähtökohdista, joista lestadiolainen herätysliike oli pian nouseva. Printed Pages: 400. 116987

Price: 107.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18207 Lars Pettersson
Templum Saloense: Pohjalaisen Tukipilarikirkon Arvoitus
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1987; 9519056807; New; 
114226

Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18208 Lars S.E. Holmstrand
English in the Elementary School: Theoretical and Empirical Aspects of the Early Teaching of English as a Foreign Language
Almqvist & Wiksell; Stockholm, Sweden; 1982; 9155413226; First Edition; Paperback; Very Good; 16 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 88. 009694

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18209 Lars T. Lih
Lenin Rediscovered: What is to be Done? In Context
Aakar Books; Delhi, India; 2013; 9789350022108; First Edition; Softcover; New; 
Printed Pages: 504. 109053

Price: 39.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18210 Lars-Folke Landgén
Historisk Tidskrift för Finland 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Artiklar: Mikko Huhtamies, Emanuel Swedenborgs Machine att flyga i wädret 1714. Hur föddes och spreds innovationer på 1700-talet? Eva Ahl-Waris & Christer Nordlund, Om tillkomsten och användningen av en fornlämningsplats. Arkeologibruk kring Kökars franciskankonvent. Printed Pages: 93. 114110

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18211 Lasse Jansson
Sisätilojen Tuhoeläimet Ja Niiden Torjunta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; 9525272613; New; 
Opas soveltuu kaikille niille, jotka joutuvat tekemisiin tuhoeläinten ja asuntovieraiden kanssa. Se sopii yhtä hyvin ammattidesinfektorin, terveystarkastajan ja elintarvikehygieenikon käteen kuin kiinteistön hoidosta vastaaville henkilöille, omakotiasujille ja viljelijöille. Elintarviketuholaiset, asuntovieraat, tekstiilituholaiset ja rakennuspuun tuholaiset esitellään omina kokonaisuuksinaan. Syöpäläisetkin ovat mukana: hyttyset, mäkärät ja polttiaiset, kärpäset sekä rotat ja hiiret. Tuntomerkit, elintavat, merkitys ja torjunta esitellään jokaisesta lajista. Oppaassa selostetaan myös laajasti niveljalkaisten ja osin selkärankaisten rakennetta, käyttäytymistä sekä kehitystä. 114413

Price: 132.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18212 Lasse Lehtonen
Potilaan yksityisyyden Suoja
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9518551901; New; 
Tutkimuksessa on tarkasteltu mm. potilasvahinkolautakunnan ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ratkaisujen valossa hoitosuhteen syntymisen edellytyksiä ja siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia sekä terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan välillä että suhteessa kolmanteen osapuoleen. Tutkimuksessa on erityisesti tarkasteltu perustuslain 10 §:n mukaisen yksityiselämän suojan merkitystä hoitosuhteen luottamuksellisuudelle, yksityiselämän suojan sisältöä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen valossa sekä Euroopan Unionin tietosuojadirektiivin vaikutusta suomalaiseen lainsäädäntöön ja arkaluonteisten tietojen käyttöön hallinnon sisällä. Printed Pages: 418. 116103

Price: 235.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18213 Lasse Pulkkinen
Metsäteollisuuden Kaupungit: Maailmantalouden, valtion ja alueellisen teollistumisen yhteydet Saimaan vesistöalueella vuosina 1890-1995 ja skenaariot vuoteen 2005
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2003; 9516533213; New; 
Teoksessa tarkastellaan neljän Saimaan vesistöalueella sijaitsevan metsäteollisen kaupungin teollisen perustan muutosta maailmantalouden ja valtion muodostamassa viitekehyksessä vuosien 1890–1995 välisenä aikana geohistoriallisen metodin avulla. Lisäksi siinä tarkastellaan metsäteollisten kaupunkien teollisen perustan tulevaisuuden kehityssuuntia yritysten globalisoituessa. Alueellisen teollistumisen tarkastelu korostaa teollistumisen ja alueellisen muutoksen yhteyttä territorioihin niiden kehittyessä menestyvän teollistumisen tuloksena ja niissä sijaitsevien yritysten luodessa itselleen kasvuedellytyksiä. Printed Pages: 341. 114926

Price: 131.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18214 Lasse Sonne
Nordek: A Plan for Increased Nordic Economic Co-operation and Integration 1968-1970
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9516533477; New; 
This archive based study disproves the myth of ideological Nordism and of short term political developments outside Norden as most important for the NORDEK iniative. This study also disproves the myth that NORDEK plan was a political and ideological symbol without socioeconomic substance. The purpose with NORDEK was to create a better basis for generating economic growth and social welfare. The study finally shows that the NORDEK failure in 1970 was a result of a power struggle in Finnish domestic politics and lacking political will in the other Nordic countries to continue without Finland. Printed Pages: 233. 114916

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18215 Lasse Vihonen
Radio sodissamme 1939-1945
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; 9522222240; New; 
Teos kertoo, miten suomalaiset käyttivät radioaaltoja hyväkseen omissa sotaponnisteluissaan. Vihollisen ja puolueettomien maiden radioasemat yrittivät vastaavasti vaikuttaa suomalaisten mielialoihin ja taistelumoraaliin. Suomen radiotarkkailu seurasi näitä lähetyksiä ja raportoi niistä maamme poliittiselle ja sotilaalliselle johdolle. Talvi- ja jatkosodan aikana Yleisradio huolehti myös joistakin salaisista tehtävistä. Tavallisille kansalaisille Yleisradio ja sen kautta lähetetyt ohjelmat tarjosivat puolestaan asiatietoa, viihdettä ja uutisia, joiden merkitys kasvoi etenkin sodan käännekohdissa. Kirjan liitteenä on dvd-levy (SKSDVD 16), joka sisältää autenttisia ääni- ja filminäytteitä sekä niihin liittyviä taustatietoja sotavuosiemme radio-ohjelmista. Printed Pages: 331. 115595

Price: 135.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18216 Lassi Heininen
NGP Yearbook 2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; 951429758X; New; 
Articles: Teemu Palosaari, The Amazing Race. On resources, conflict, and cooperation in the Arctic; Lassi Heininen, The end of the post-Cold War in the Arctic; Alyson JK Bailes, Institutions and stability: the Arctic case; Margrét Cela, Towards Nordic peace: a small state approach; Jari Koivumaa, Empowerment as a part of the peace and stability in the European North: a case of Lapland; Gustav Pétursson, Cooperation in the High North: the case on Iceland; Audur H Ingólsdóttir, "Go North, Young Man" ? Gendered discourses on climate change and security in the Arctic; Sébastien Duyck, Participation of non-state actors in Arctic environmental governance; Simo Sarkki, Payments for ecosystem services as a road to sustainability? A case of forest dispute in Muonio, Northern Finland; Jussi Huotari, Energy policy and (energy security) as a part of Russian foreing policy; Hannu Halinen, Building confidence in the Arctic. Printed Pages: 137. 116937

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18217 Lata Bapat
Abhidharma Kosa: A Study with a New Perspective
Bharatiya Vidya Prakashan; Delhi, India; 1995; Hardcover; New; New; 
103707

Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18218 Lata Bapat
Buddhist Logic: With Special Reference to Dharmakirti Philosophy
Bharatiya Vidya Prakashan; Delhi, India; 1989; Softcover; New; 
Printed Pages: 327. 103710

Price: 18.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18219 Lata Dilip Chhatre
Buddhist Epistemology Logic and Language
New Bharatiya Book Corporation; New Delhi, India; 2015; 8183152554; First Edition; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 315. 103986

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18220 Lata Jagtiani
Bhagavad Gita in 365 Days: The Spiritual Essence of the Gita
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2008; 8178222566; Softcover; New; 
Bhagavad Gita in 365 days is a brief and simplified account of the dialogue betwwen a despondent Arjuna and the clear headed sagacious lord Krishna. It extracts the essence of the Gita in an undauting and user friendly format. With skill Lata Jagtiani has condensed the verses while retaining the philosophical essence of the Gita. A pocket size book handy for travellers it requires a read of only a minute a day time that even the busiest amongst us can spare for a life of peace. A symbolic dip in the Ganges of wisdom it is sure to be an invaluable friend for readers of bothe sexes across all faiths for anybody given to asking philosophical questions.Printed Pages: 387. 102213

Price: 3.92 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18221 Lata Jumani & Shyam Jumani (Authors)
Vedic Way of Living Life
B.R. Publishing Corporation; New Delhi, India; 2011; 817646791X; Softcover; New; 
Printed Pages: 121. 110572

Price: 8.40 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18222 Lata Kaushal
Child Labour: Problem and Policy Implication
MD Publications/Prints Publications; New Delhi, India; 2009; 8175332123; Hardcover; New; New; 
The problem of child labour continues to pose a challenge before the nation. Government has been taking various pro-active measures to tackle this problem. Considering the nature and magnitude of the problem a gradual and sequential approach has been adopted to withdraw and rehabilitate child labour beginning with the children working in hazardous occupations. The problem of child labour requires to be dealt through sustained efforts over a period of time. The Government is committed to eliminate child labour in all its forms and is moving in this direction in a targeted manner. The multipronged stratedy being followed by the Government to achieve this objective, but being inextricably linked with poverty and illiteracy it cannot be solved by legislation alone, and that a holistic, multipronged and concerted effort to tackle this problem will bring in the desired results. Printed Pages: 305. 117643

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18223 Lata Kaushal
Child Labour and Human Rights: A Social Dimension
MD Publications/Prints Publications; New Delhi, India; 2009; 8175332190; Hardcover; New; New; 
The problem of child labour continues to pose a challenge before the nation. Government has been taking various pro-active measures to tackle this problem. Considering the nature and magnitude of the problem a gradual and sequential approach has been adopted to withdraw and rehabilitate child labour beginning with the children working in hazardous occupations. The problem of child labour requires to be dealt through sustained efforts over a period of time. The Government is committed to eliminate child labour in all its forms and is moving in this direction in a targeted manner. The multipronged stratedy being followed by the Government to achieve this objective, but being inextricably linked with poverty and illiteracy it cannot be solved by legislation alone, and that a holistic, multipronged and concerted effort to tackle this problem will bring in the desired results. Printed Pages: 335. 117644

Price: 63.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18224 Lata Mahesh Deokar (Ed.)
Subhuticandra's Kavikamadhenu on Amarakosa 1.1.1-1.4.8: Together with Si Tu Pan Chen's Tibetan Translation (Indica Et Tibetica:55)
Aditya Prakashan; New Delhi, India; 2014; 392377656X; First Edition; Hardcover; New; New; 19 x 25 Cm 
The Kavikamadhenu (composed between 1050 and 1120) is the longest and perhaps most important commentary on the Amarakosa. It quotes from almost 200 authorities and sources. So far less than 20 per cent of the Sanskrit text is accessible, although much more is extant in Tibet. The above-mentioned work is based on a precious codex unicus from Tibet. A sequel, based on a fragmentary Indian manuscript and covering the next 15 per cent of the work is under preparation. Printed Pages: 609 with 100012

Price: 36.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18225 Lata Mittal
Mangleek Geet Evam Negchar
D.K. Printworld (P) Ltd.; New Delhi, India; 2011; 818265002X; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 312 with 8 colour plates. 100521

Price: 4.45 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18226 Late A. Appadorai
The Substance of Politics
Oxford University Press; New Delhi, India; 2000; 0195656334; First Edition; Paperback; New; 14 x 22 Cm 
This classic text is a well-integrated and comprehensive account of the essential principles of political theory and organization. It presents a consistent thesis that the State exists for the benefit of the individual and not the individual for the State. It provides critical as well as factual discussions on: forms of government and inter-state relations against the background of fundamental political concepts, such as liberty, equality, law and sovereignty; the history of government from the days of Greek city-states to modern times; the modern constitutions of the UK, the USA, the French Republic, Canada, Australia, Switzerland, and India; principles of governmental organization, its structure and working. As a clear, well-written and modern introduction to politics, this book serves as a primary textbook for students of political science at the undergraduate level, for both BA honours and pass courses. Hugely successful in its previous printings, it is also useful for the general reader looking for a lucid exposition of the basic ideas of politics. Printed Pages: 600. 013593

Price: 12.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18227 Late Luigia Nitti-Dolci; Translated from the French By Prabhakara Jha
The Prakrita Grammarians
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1972; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 252. 022258

Price: 7.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18228 Late M. Ramakrishna Kavi and J.S. Pade (eds.)
Natyasastra of Bharatamuni with the Commentary Abhinavabharati By Abhinavaguptacarya (Chapters 28-37): Vol. IV (Gaekwad's Oriental Works: No. 145)
Oriental Institute; Baroda, India; 1964; First Edition; Hardcover; Very Good; No Jacket as Originally Issued; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 583. 026426

Price: 175.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18229 Late Muni Caturavijayaji and Lalcandra B. Gandhi (eds.)
Dvadasaranayacakra of Srimallavadisuri With the Commentary Nyayagamanusarini of Sri Simhasuri: Part I of Four Aras (Gaekwad's Oriental Series: No. 116)
Oriental Institute; Baroda, India; 1952; First Edition; Hardcover; Very Good; No Jacket as Originally Issued; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 321. 026904

Price: 175.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18230 Late Shri Madhav N. Katti (ed.); Issued By Dr T.S. Ravishankar
Archaeological Survey of India Annual Report on Indian Epigraphy for 1967-68
Archaeological Survey of India; New Delhi, India; 1979; First Edition; Paperback; New; 23 x 29 Cm 
039415

Price: 29.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18231 Late Shri Madhav N. Katti (ed.); Issued By Dr T.S. Ravishankar
Archaeological Survey of India Annual Report on Indian Epigraphy for 1991-92
Archaeological Survey of India; New Delhi, India; 2010; First Edition; Paperback; New; 23 x 29 Cm 
Printed Pages: 176 with numerous b/w illustrations. 037208

Price: 29.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18232 Late Surendra Nath Dasgupta
Religion and the Rational Outlook
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1974; 0842606610; Reprint; Paperback; Good; 14 x 22 Cm 
Printed Pages: 378. 023920

Price: 2.45 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18233 Laura Ahonen
Mediated Music Makers: Constructing author images in popular Music
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9529994508; New; 
iMediated music makers/i discusses the mediated construction of author images in popular music. The author images of rock auteurs, pop stars and electronic dance music artists are examined alongside such varied topics as collective authorship, evaluative hierarchies, visual promotion and generic conventions. As the case studies demonstrate, the question of authorship is connected with a number of themes ranging from issues of auteurism and stardom to the use of masked imagery and the blending of authorial voices. Printed Pages: 225. 116631

Price: 88.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18234 Laura Gutman & Laura Kuurne (Eds)
Pohjoinen Uusrokokoo: Nyrokokon och Norden, Neo-Rococo and the North
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9522225762; New; 
Teos avaa näköaloja uusrokokoon maalaustaiteeseen ja asettaa ilmiön osaksi laajempaa 1700-luvun ihailua Ruotsissa ja Suomessa. Uusrokokoo ja sen pohjoinen muoto kustavilaisuus tunnetaan parhaiten sisustustyyleinä, ja rokokooajasta ammentava maalaustaide on vähemmän tunnettua. Teos nostaa esiin niitä kulttuurisia ja poliittisia taustoja, joita uusrokokoon taide ilmentää. Boken lyfter fram den starka 1700-talsbeundran som stimulerade senare tiders konstnärer i Finland och Sverige. Nyrokokon, och hos oss också den stramare nygustavianska stilen, är mycket kända som inredningsstilar, men det måleri som har tagit inspiration av 1700-talets ideal och stil är inte lika bekant. Boken sätter in fenomenet i kulturella, politiska och konstnärliga sammanhang. Printed Pages: 166. 114262

Price: 144.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18235 Laura Hirvi
Where is the Field?: The Experience of Migration Viewed through the Prism of Ethnographic Fieldwork
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; 9522223883; New; 
This edited volume not only sheds light on the experiences of immigrants in different parts of the world but also offers insightful reflections on the art of carrying out fieldwork in the present day, when the task of locating the 'field ' seems to present researchers with a particular challenge. Thanks to its fresh approach and its detailed descriptions of methods, this book is of interest not only to both apprentice and more experienced ethnographers working in the field of migration studies but also to scholars conducting ethnographic research in other disciplines. Printed Pages: 221. 114730

Price: 90.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18236 Laura Lee Downs
Writing Gender History
Rawat Publications; New Delhi, India; 2004; 0340807962; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 220. 031972

Price: 34.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18237 Laura Marcus
The Actuality of Walter Benjamin
Aakar Books; Delhi, India; 2015; 9789350023174; First Edition; Softcover; New; 
Printed Pages: 224. 108997

Price: 7.40 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18238 Laura Puolamäki
Vanhan Rauman Portit Gates of Old Rauma
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; 9522229237; New; 
Printed Pages: 48. 115321

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18239 Laura Stack
Super Competent: The Six Key to Perform at Your Productive Best
Times Group Books; New Delhi, India; 2011; 8126529199; First Edition; Hardcover; New; New; 
Transforming yourself into a Super Competent person is not about mantras but mindsets. Looking at your actions is an important part of understanding your capabilities, but it's just one part of understanding the real key to unlocking your potential: transforming the way you think. SuperCompetent will teach people how to make maximum results and perform at your productive best. By mastering Laura's six traits that underlie the Super Competent person, you'll have given yourself an insurance policy in today's recessionary times. Applicable to anyone at any level of a company or organization, SuperCompetent will help employees, entrepreneurs, human resource executives, and all managers and team leaders.Printed Pages: 272. 104843

Price: 9.61 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18240 Laura Stark
The Magical Self: Body, Society and the Supernatural in Early Modern Rural Finland (Folklore Fellows Communications 290)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 2006; 951410997X; Hardcover; New; New; 
HOW DID PERSONS IN THE PAST view their bodies, selves, and natural environment? Using personal narratives on traditional magic from one of the last cultures in Europe where sorcery and witchcraft were practiced, Laura Stark examines how a magic-oriented world view influenced early modern people’s thoughts, emotions, and unconscious behaviours. Although magic was conducted in secret, it was nonetheless a highly social activity. Thousands of recorded descriptions of harmful magic from 19th- and 20th-century Finland provide glimpses into the social pressure experienced by persons living before and during modernization. Why did persons carry out magic and narrate it within their communities? Why was a reputation for sorcery useful in 19th century village life? Magic and supernatural beliefs did not disappear from daily life simply because persons were educated in new scientific and materialist perspectives. What changed were the surrounding social and economic conditions which made magic a reasonable strategy in daily life. When these were transformed, so too were people’s modes of experience. Printed Pages: 521. 113833

Price: 205.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18241 Laura Stark
The Magical Self: Body, Society and the Supernatural in Early Modern Rural Finland (Folklore Fellows Communications 290)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 2006; 9514109988; Softcover; New; 
HOW DID PERSONS IN THE PAST view their bodies, selves, and natural environment? Using personal narratives on traditional magic from one of the last cultures in Europe where sorcery and witchcraft were practiced, Laura Stark examines how a magic-oriented world view influenced early modern people’s thoughts, emotions, and unconscious behaviours. Although magic was conducted in secret, it was nonetheless a highly social activity. Thousands of recorded descriptions of harmful magic from 19th- and 20th-century Finland provide glimpses into the social pressure experienced by persons living before and during modernization. Why did persons carry out magic and narrate it within their communities? Why was a reputation for sorcery useful in 19th century village life? Magic and supernatural beliefs did not disappear from daily life simply because persons were educated in new scientific and materialist perspectives. What changed were the surrounding social and economic conditions which made magic a reasonable strategy in daily life. When these were transformed, so too were people’s modes of experience. Printed Pages: 521. 113834

Price: 98.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18242 Laura Stark-Arola
Magic, Body and Social Order
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1998; 9517460511; New; 
Printed Pages: 331. 115103

Price: 68.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18243 Laura Stark-Arola
Magic, Body and Social Order
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1998; 9517460511; New; 
Printed Pages: 331. 115118

Price: 68.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18244 Laura Venieri
Dimension Estimates for Kakeya Sets Defined in an Axiomatic Setting
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; 9514111087; New; 
Printed Pages: 73. 116450

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18245 Laura Wahlfors
Muusikon Kumousliikkeet
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; 9525169928; New; 
Kirjassa tarkastellaan musiikkia eettisesti kumouksellisena käytäntönä: tapana elää mielekästä elämää työstämällä oman ainutkertaisuuden suhdetta jaettuihin merkityksiin. Lähtökohtana on Julia Kristevan ja Roland Barthesin filosofinen käsitys taiteesta tällaisena etiikan käytäntönä. Kirja jäsentää musiikin ja kirjallisuuden, kielen ja äänen suhteita uusilla tavoilla, jotka haastavat myös Barthesin ja Kristevan omien musiikkikäsitysten lukkiutuneet asetelmat. Teos tuo esiin musiikin mahdollisuuksia jäykkien kategorisointien vastustamiseen sekä esimerkiksi liikkuvaisten sukupuolisten ja seksuaalisten identiteettien rakentamiseen ja toteuttamiseen. Printed Pages: 448. 116611

Price: 123.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18246 Laurel J. Brinton and Elizabeth Closs Traugott
Lexicalization and Language Change
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 2005; 0521540631; First Edition; Paperback; New; 228 x 152 Mm 
Lexicalization, a process of language change, has been conceptualized in a variety of ways. Broadly defined as the adoption of concepts into the lexicon, it has been viewed by syntacticians as the reverse process of grammaticalization, by morphologists as a routine process of word-formation, and by semanticists as the development of concrete meanings. In this up-to-date survey, Laurel Brinton and Elizabeth Traugott examine the various conceptualizations of lexicalization that have been presented in the literature. In light of contemporary work on grammaticalization, they then propose a new, unified model of lexicalization and grammaticalization. Their approach is illustrated with a variety of case studies from the history of English, including present participles, multi-word verbs, adverbs, and discourse markers, as well as some examples from other Indo-European languages. The first review of the various approaches to lexicalization, this book will be invaluable to students and scholars of historical linguistics and language change. • The first ever review of the various approaches to lexicalization that have been presented in the literature • Proposes a brand new, unified approach to lexicalization and grammaticalization • Draws on a wealth of data from the history of English Contents 1. Contexts for the study of lexicalization and grammaticalization; 2. Lexicalization: definitions and viewpoints; 3. The relation of lexicalization to grammaticalization; 4. Towards an integrated approach to lexicalization and grammaticalization; 5. Case studies; 6. Conclusion and research questions. Printed Pages: 350. 012792

Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18247 Laurel J. Brinton and Elizabeth Closs Traugott
Lexicalization and Language Change
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 2005; 0521833108; First Edition; Hard Cover; New; New; 228 x 152 Mm 
Lexicalization, a process of language change, has been conceptualized in a variety of ways. Broadly defined as the adoption of concepts into the lexicon, it has been viewed by syntacticians as the reverse process of grammaticalization, by morphologists as a routine process of word-formation, and by semanticists as the development of concrete meanings. In this up-to-date survey, Laurel Brinton and Elizabeth Traugott examine the various conceptualizations of lexicalization that have been presented in the literature. In light of contemporary work on grammaticalization, they then propose a new, unified model of lexicalization and grammaticalization. Their approach is illustrated with a variety of case studies from the history of English, including present participles, multi-word verbs, adverbs, and discourse markers, as well as some examples from other Indo-European languages. The first review of the various approaches to lexicalization, this book will be invaluable to students and scholars of historical linguistics and language change. • The first ever review of the various approaches to lexicalization that have been presented in the literature • Proposes a brand new, unified approach to lexicalization and grammaticalization • Draws on a wealth of data from the history of English Contents 1. Contexts for the study of lexicalization and grammaticalization; 2. Lexicalization: definitions and viewpoints; 3. The relation of lexicalization to grammaticalization; 4. Towards an integrated approach to lexicalization and grammaticalization; 5. Case studies; 6. Conclusion and research questions. Printed Pages: 350. 012791

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18248 Lauren Alderfer (Ed.)
Tibetan Proverbs: Childern's Voices from the Homeland
Paljor Publications/Library of Tibetan Works & Archives; New Delhi, India; 2005; 8186230424; Softcover; New; 
Printed Pages: 57. 103670

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18249 Lauren E. Miller
5 Minutes to Stress Relief
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8184954409; Softcover; New; 
They act like little serpents that crawl into the lap of your life and wreak havoc emotionally, spiritually and physically. But you have the ability to identify and dismiss these serpents that are trying to hinder your ability to maintain inner calm, clarity of focus and a motivated response to all of life.5 MINUTES TO STRESS RELIEF will give you the specific skills and tools to: Identify and relieve stress Access personal excellence in your mind to create positive transformation in your physical, emotional and spiritual experiences Activate your God-given natural state of being Stress is often called the silent killer. As someone who battled the stress of advanced cancer and divorce simultaneously Lauren Miller equips you with the ability to successfully handle any stressful situation instantly.Printed Pages: 192. 105399

Price: 5.65 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18250 Laurence Binyon
L'art Asiatique Au British Museum (Sculpture et Peinture) (Ars Asiatica: Vol. VI)
Librairie Nationale D'art et D'Historie; Paris et Bruxelles; 1925; First Edition; Hard Cover; Good; 27 Cms x 35 Cms 
Original first edition. Good condition. Cover slightly bumped and scratched. Spine and binding intact. 007286

Price: 250.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18251 Laurence C. Smith
Uusi Pohjoinen-Maailma vuonna 2050
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; 9525329968; New; 
Laurence C. Smith on maantieteen professori ja ilmastonmuutoksen geofyysisten vaikutusten tutkija. Hän huomasi, ettei ilmastonmuutosta voi käsitellä erillisenä ongelmana, vaan se on osa laajempaa kokonaisuutta. Maailmaa tulee vuoteen 2050 mennessä muokkaamaan neljä tekijää, jotka ovat ilmastonmuutos, väestönkasvu, talouden globalisaatio ja luonnonvarojen kysyntä. Elinolot huononevat maapallon lämpimillä alueilla ja pohjoisemmat leveysasteet muuttuvat houkuttelevammiksi. Niiden luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuu suuria paineita. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa kuitenkin ikiroudan sulamista ja muita uusia ongelmia pohjolassa. Lue, millaisessa roolissa Smith näkee pohjoiset maat vuoden 2050 maailmassa, jonka kasvava väestö tarvitsee yhä enemmän puhdasta vettä, ravintoa ja luonnonvaroja. Printed Pages: 378. 117355

Price: 134.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18252 Laurence C. Thompson and Nguyen Duc Hiep
A Vietnamese Reader
University of Washington Press; Seattle, Washington, USA; 1961; First Edition; Hard Cover; Very Good; 16.5 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 384. Chipped spine. 031263

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18253 Laurence Cox & Alf Gunvald Nilsen (Authors)
We make our own History: Marxism and Social Movements in the Twilight of Neoliberalism
Aakar Books; New Delhi, India; 2017; 9789350024720; Softcover; New; 
We live in the twilight of neoliberalism: the ruling classes can no longer rule as before, and ordinary people are no longer willing to be ruled in the old way. Pursued by global elites since the 1970s, neoliberalism is defined by dispossession and ever-increasing inequality. The refusal to continue to be ruled like this - "ya basta!" - appears in an arc of resistance stretching from rural India to the cities of the global North. From this network of movements, new visions are emerging of a future beyond neoliberalism. We make our own History responds to these visions by reclaiming Marxism as a theory born from activist experience and practice. This book marks a break both with established social movement theory, and with those forms of Marxism which treat the practice of social movement organising as an unproblematic process. It shows how movements can develop from local conflicts to global struggles; how neoliberalism operates as a social movement from above, and how popular struggles can create new worlds from below. Laurence Cox directs the MA in Community Education, Equality and Social Activism at the National University of Ireland Maynooth and co-edits the social movements journal Interface. He is active in a wide range of movements and has published Marxism and Social Movements (2013) and Understanding European Movements (2013). Alf Gunvald Nilsen is Associate Professor at the Department of Sociology, University of Bergen. His research focuses on social movements in the global South. He is the author of Dispossession and Resistance in India (2012) and co-editor of Social Movements in the Global South (2011) and Marxism and Social Movements (2013). Printed Pages: 272. 111680

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18254 Laurence D. Haskew and Jonathan C. McLendon
This is Teaching: An Introduction to Education in America
Scott, Foresman and Company; Glenview, Illinois, USA; 1962; Revised and Expanded; Hard Cover; Good; 20 Cms x 26 Cms 
Printed Pages: 544 with numerous b/w illustrations, maps and line diagrams. Corners bumped. 007772

Price: 7.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18255 Laurence Danlos
The Linguistic Basis of Text Generation
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 1987; 0521329388; First Edition; Hard Cover; Fine; Fine; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 232. 004573

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18256 Laurence Danlos; Translated By Dominique Debize and Colin Henderson
Dynamics of a Creole System
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 1987; 0521329388; First Edition; Hard Cover; Good; No Jacket; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 232. 003559

Price: 300.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18257 Laurence Lerner
The Frontiers of Literature
Basil Blackwell; Oxford, UK; 1988; 0631149678; First Edition; Hard Cover; As New; As New; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 298. 003974

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18258 Laurence Oliphant
A Journey To Kathmandu
Asian Educational Services; New Delhi, India; 1994; 8120609417; Reprint; Hard Cover; New; 
Printed pages: 221 alongwith map. 034472

Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18259 Laurence Perrine
Dimensions of Drama
Harcourt Brace Jovanovich, Publishers; New York, USA; 1973; 0155176552; First Edition; Paperback; Very Good; 13.5 x 21.5 Cm 
Printed Pages: 575. Slightly rubbed cover. 012978

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18260 Laurence Perrine with the Assistance of Thomas R. Arp
Literature: Structure, Sound and Sense
Harcourt Brace Jovanovich, Publishers; San Diego, California, USA; 1988; 0155511084; Fifth Edition; Hard Cover; Very Good; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 1463. 007596

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18261 Laurence Picken (ed.)
Musica Asiatica 4
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 1984; 0521278376; First Edition; Paperback; Good; 15.5 x 23.5 Cm 
Printed Pages: 276. Slightly scratched cover. 013073

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18262 Laurence Picken (ed.)
Musica Asiatica 1
Oxford University Press; London, UK; 1977; 0193232340; First Edition; Paperback; Very Good; 15.5 x 23.5 Cm 
Printed Pages: 173. Slightly scratched cover. 013071

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18263 Laurence V. Harding
The Dramatic Art of Ferdinand Raimund and Johann Nestroy: A Critical Study
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1974; First Edition; Hard Cover; Fine; Good; 14.5 Cms x 22 Cms 
Printed Pages: 243. 006275

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18264 Laurent Gayer and Christophe Jaffrelot (eds)
Armed Militias of South Asia: Fundamentalists. Maoists and Separatists
Hurst & Company; London, UK; 2009; 185065977X; First Edition; Paperback; New; 14 Cms x 22 Cms 
Printed Pages: 290. 033162

Price: 12.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18265 Lauri Honko
Textualising the Siri Epic (Folklore Fellows Communications 264)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1998; 9514108124; Hardcover; New; New; 
How does an illiterate singer produce a long oral epic? What is the origin of his “text”, available only for a fleeting moment at its performance? How can a multifaceted oral performance be transformed into a book? The primary oral textualisation and the secondary written codification of the Siri epic, 15,683 lines, are described in detail in the present volume on the basis of recent fieldwork among the speakers of Tulu, a Dravidian language, in southern Karnataka, India. The “oral author”, Mr Gopala Naika, is one of the many talented singers of oral epics in Tulunaadu and a possession priest in rituals which use oral epics as their mythical charter and a source of mental therapy.A Finnish-Indian team, Prof. Lauri Honko and Ms Anneli Honko, M.A., from the University of Turku and Prof. Viveka Rai and Dr Chinnappa Gowda from the University of Mangalore, documented the Siri epic on audio and video tape in December 1990. Only five lines shorter than the Iliad, this purely oral epic, published in Tulu and English, constitutes a point of comparison for researchers interested in the making of oral epics. The epic is published as two separate volumes, FFC 265-266.The present volume serves as an introduction to “textual ethnography”. Several core problems of tradition research are discussed, and new concepts, such as “mental text” and “multiform”, are introduced for the analysis of oral composition. Eleven earlier cases of textualisation, from Lönnrot and Radloff to Johnson and Smith, are reassessed from the methodological point of view. The main part expands to describe the textualisation process of the Siri epic in detail. Folkloristics, comparative religion, ethnopoetics and comparative research on epics are pooled to account for the complex religious and profane contexts of epic performances in Tulunaadu. Printed Pages: 695. 113872

Price: 200.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18266 Lauri Honko
Textualising the Siri Epic (Folklore Fellows Communications 264)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; 1998; 9514108132; Softcover; New; 
How does an illiterate singer produce a long oral epic? What is the origin of his “text”, available only for a fleeting moment at its performance? How can a multifaceted oral performance be transformed into a book? The primary oral textualisation and the secondary written codification of the Siri epic, 15,683 lines, are described in detail in the present volume on the basis of recent fieldwork among the speakers of Tulu, a Dravidian language, in southern Karnataka, India. The “oral author”, Mr Gopala Naika, is one of the many talented singers of oral epics in Tulunaadu and a possession priest in rituals which use oral epics as their mythical charter and a source of mental therapy.A Finnish-Indian team, Prof. Lauri Honko and Ms Anneli Honko, M.A., from the University of Turku and Prof. Viveka Rai and Dr Chinnappa Gowda from the University of Mangalore, documented the Siri epic on audio and video tape in December 1990. Only five lines shorter than the Iliad, this purely oral epic, published in Tulu and English, constitutes a point of comparison for researchers interested in the making of oral epics. The epic is published as two separate volumes, FFC 265-266.The present volume serves as an introduction to “textual ethnography”. Several core problems of tradition research are discussed, and new concepts, such as “mental text” and “multiform”, are introduced for the analysis of oral composition. Eleven earlier cases of textualisation, from Lönnrot and Radloff to Johnson and Smith, are reassessed from the methodological point of view. The main part expands to describe the textualisation process of the Siri epic in detail. Folkloristics, comparative religion, ethnopoetics and comparative research on epics are pooled to account for the complex religious and profane contexts of epic performances in Tulunaadu. Printed Pages: 695. 113873

Price: 98.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18267 Lauri Honko
Geisterglaube in Ingermanland (Folklore Fellows Communications 185)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; New; 
Printed Pages: 470. 113969

Price: 67.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18268 Lauri Honko
Krankheitsprojektile: Untersuchung über eine Urtümliche Krankheitserklärung (Folklore Fellows Communications 178)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; New; 
Printed Pages: 258. 113974

Price: 51.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18269 Lauri Honko
The Siri Epic as performed by Gopala Naika
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1998; 9514108140; New; 
Printed Pages: 491. 115100

Price: 157.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18270 Lauri Honko
The Kalevala and the World's Traditional Epics
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2002; 9517464223; New; 
On the occasion of the 150th anniversary of the Kalevala thirty experts on comparative epic research from 12 countries met in Turku in August 1999 to debate the role of the Finnish national epic and its scientific significance. The classic bone of contention "Is the Kalevala an oral or a literary epic?" received the surprising answer, "It is neither!" The Kalevala belongs among the tradition-oriented epics, along with Homer, Beowulf, the Nibelungenlied and the Eddas. The collator-composers of these traditional epics remained faithful to tradition and faded into the background. Printed Pages: 487. 115105

Price: 67.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18271 Lauri Simonsuuri
Typen-und Motivverzeichnis der Finnischen Mythischen Sagen (Folklore Fellows Communications 182)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; New; 
Printed Pages: 156. 113972

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18272 Lauri T. Jäntti
Prolepticism
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; 9527259002; New; 
It is a common notion that the Christian faith is the product of history: that it relies on what has come before. But what if this view was turned upside down? What if the future, instead of the past, determined the meaning of Christian faith, even the meaning of this world and its life? The focus of this study is on the futurist theological thinking of Ted Peters, called proleptic theology. Its fundamental idea is that the future has priority over the past and present, and that we can see some of the future in the prolepsis, where the future invades the present in advance of itself. The most important prolepsis is the work and resurrection of Christ as an anticipation of the future kingdom of God. The study presents prolepticism as a tripartite structure of theology, science, and ethics, making it a systematic theory of God, reality, and humanity: a comprehensive eschatological vision of the whole of reality. Printed Pages: 243. 116962

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18273 Laurie Faria Stolarz
Silver is for Secrets: A Novel
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8184954239; Softcover; New; 
When Silver Is For Secrets begins, Stacey Brown has just finished high school. Her past two years have been eventful and she has discovered that she has nightmares that could predict future events. Stacey is convinced of the seriousness of her nightmares when a young girl, about whom she had a horrible dream, is killed. She later saves her best friend Drea as she heeds the warnings from her dreams and decides to take action.In Silver is for Secrets, it is the summer break and Stacey’s school days are over. So, she along with Drea, Chad, and Stacey’s boyfriend Jacob decide to enjoy themselves at a beachside resort. When they reach the cottages, Stacey starts having her dreams again, this time about a girl she meets for the first time at the resort. But she does not find it easy to convince the flirtatious Clara of the danger she is in.Clara flirts with all the boys at the beach resort, even if they already have girlfriends. One day, she finds a threatening message spray painted on her wall, and begins to take things seriously. Stacey is determined to prevent whatever disaster is about to overtake Clara. She also has to deal with her own personal problems, for she finds that Jacob suddenly seems to be avoiding her and is refusing to tell her the reason.However, her nightmares fail to warn her of the terrible climax they are is heading for, and the consequences of which will have a deep impact on Stacey’s life forever.Printed Pages: 288. 105476

Price: 4.97 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18274 Laurie L. Patton
Authority, Anxiety and Canon: Essays in Vedic Interpretation
Sri Satguru Publications; New Delhi, India; 8170304253; New; 
034852

Price: 9.10 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18275 Laurie L. Patton
Jewels of Authority: Women and Textual Tradition in Hindu India
Oxford University Press; New Delhi, India; 2002; 0195664043; First Edition; Hardcover; New; New; 
014189

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18276 Laurits Bødker
Indian Animal Tales: A Preliminary Survey (Folklore Fellows Communications 170)
Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica)/Bookstore Tiedekirja; Helsinki, Finland; New; 
Printed Pages: 144. 113980

Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18277 Lauron Sonnier
Think Like a Marketer
Times Group Books; New Delhi, India; 2009; 9789350040034; First Edition; Softcover; New; 
Think Like a Marketer takes the mystery out of marketing. It addresses head on the principles that must guide every action, decision, and communication that affect your business. In addition, it gives you practical, reallife guidance that you can apply immediately after reading. Chockfull of specific examples and proven processes, Think Like a Marketer will teach and show you how to Think, act, and communicate like a marketing pro, Identify and capitalize on the marketing opportunities that abound in your business every day (but are usually missed), Stand out in a cluttered and overcrowded marketplace, Stir the pot to build and maintain marketing momentum, Devise a practical marketing strategy that will show positive results, even on a barebones budget.Printed Pages: 224. 104914

Price: 7.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18278 Lawrence A. Babb
Emerald City: The Birth and Evolution of an Indian Gemstone Industry
Aditya Prakashan; New Delhi, India; 2013; 8177421344; First Indian Edition; Hardcover; New; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 231 with numerous b/w illustrations. 037698

Price: 23.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18279 Lawrence A. Babb
Ascetics and Kings in a Jain Ritual Culture (Lala S.L.Jain Research Series)
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1998; 8120815394; Softcover; New; 
Jainism is aside from Buddhism, the only surviving example of India`s ancient non-Vedic religious traditions celebrated for its systematic practice of non-violence and for the rigor of the asceticism it promotes. It sheds light on a little known religious tradition and demonstrates that divine absence.Printed Pages: 254. 102449

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18280 Lawrence A. Babb
Emerald city: The Birth and Evolution of an Indian Gemstone Industry
Aditya Prakashan; New Delhi, India; 8177421344; Hardcover; New; New; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 220. 107434

Price: 18.45 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18281 Lawrence A. Babb and Susan S. Wadley
Media and the Transformation of Religion in South Asia
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 978812081453; Paperback; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 298. 030997

Price: 3.75 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18282 Lawrence A. Babb and Susan S. Wadley
Media and the Transformation of Religion in South Asia
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120814487; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 298. 030996

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18283 Lawrence A. Babb, John E. Cort, and Michael W. Meister
Desert Temples: Sacred Centers of Rajasthan in Historical, Art-Historical, and Social Contexts
Rawat Publications; New Delhi, India; 2008; 8131601064; First Edition; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 260. 031888

Price: 16.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18284 Lawrence A. Babb; Foreword By Satya Ranjan Banerjee
Ascetics and Kings in a Jain Ritual Culture
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1998; 8120815386; First Indian Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 262. 023846

Price: 9.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18285 Lawrence Gilbert and Kostas Iatrou
Comprehensive Molecular Insect Science, 7 Vols.
Academic Press; 2005; 044451516X; First Edition; Hardcover; New; 
Set of 7 vols. 028185

Price: 2795.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18286 Lawrence Grossberg
Cultural Studies in the Future Tense
Orient BlackSwan; New Delhi, India; 2012; 812504504X; Softcover; New; 
Lawrence Grossberg is one of the leading international figures in the study of the relations between political and popular cultures. In Cultural Studies in the Future Tense, he offers a powerful critique of the forms of progressive intellectual-political analyses. He asks why we so often tell the same stories over and over (as if the world were not changing or were changing in precisely the same ways) or tell stories that claim to be absolutely new (as if the world were magically new). He argues for an understanding of cultural studies as conjunctural analysis, based on commitments to contextualism, anti-reductionism and articulation. Cultural studies sees the world in terms of contingency and determination, the old and the new, economies and cultures, etc. Refusing to reduce modernity to its Euro-American forms, and challenging its taken-for-granted understandings, he argues that euro-modernity is a specific geo-historical actualization of a more complex and diverse diagram.Printed Pages:368. 101861

Price: 12.85 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18287 Lawrence H. Dawson (ed.)
Concise Encyclopaedia of the World, 2 Vols.
Mohit Publications; New Delhi, India; 1994; First Edition; Hardcover; Fine; Good; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 702. Slightly torn dust jacket. 019002

Price: 29.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18288 Lawrence L. Whetten
The Canal War: Four-Power Conflict in the Middle East
The MIT Press; Cambridge, Massachussets, USA; 1974; 0262230690; First Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 14 Cms x 21 Cms 
Printed Pages: 532. Scratched and rubbed dust-jacket.. 008939

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18289 Lawrence M. Friedman, Stewart Macaulay, and Manfred Rehbinder; Arthur Von Mehren (Chief Editor)
International Encyclopedia of Comparative Law: Volume VII: Contracts in General: Chapter 3: The Impact of Large Scale Business Enterprise Upon Contract
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, Germany and Mouton, The Hague, Netherlands; Tubingen, Germany; 1974; First Edition; Paperback; Very Good; 19 x 28 Cm 
015548

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18290 Lawrence M. Krauss
Kvanttimies
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; 9525985148; New; 
Richard Feynman muutti tapamme ymmärtää kvanttimekaniikkaa ja sai Nobelin palkinnon kvanttisähködynamiikan teorian kehittämisestä. Feynmanilla on lukuisia muitakin merkittäviä tieteellisiä saavutuksia ja hän antoi esimerkiksi alkusysäyksen nanotieteelle ja kvanttitietokoneille. Feynman on tullut tunnetuksi myös kirjoina julkaistuista legendaarisista fyysikkotarinoistaan, kuten Laskette varmaankin leikkiä, Mr. Feynman! Kvanttimiehessä Lawrence Krauss keskittyy Feynmanin tieteelliseen perintöön. Hän paljastaa, miksi Feynman on useimpien fyysikoiden mielestä lähes myyttinen sankari. Samalla Krauss auttaa lukijoita ymmärtämään jotain keskeistä nykyfysiikasta ja Feynmanin roolista maailmankuvamme muutoksessa. Printed Pages: 335. 116888

Price: 134.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18291 Lawrence Stone
Sculpture in Britain: The Middle Ages
Penguin Books; Harmondsworth, Middlesex, UK; 1955; First Edition; Hard Cover; Very Good; No Jacket; 18.5 Cms x 28 Cms 
Printed Pages: 297 with numerous b/w plates. Bumped boards. 010576

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18292 Lawrence Sutin
All is Change: The Two-Thousand-Year Journey of Buddhism to the West
Little, Brown and Company; Boston, USA; 2006; 0316741566; First Edition; Hardcover; New; New; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 405 with numerous b/w illustrations. 032023

Price: 25.99 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18293 Lawrence Weaver with an Introduction By Andrew Naylor
English Leadwork: Its Art and History
Donhead Publishing Ltd; Dorset, UK; 2002; 1873394608; Reprint; Hard Cover; Brand New; 22 Cms x 31 Cms 
Lawrence Weaver’s design reference work appeared in 1909, and is now available from Donhead in this re-printed facsimile edition. It describes and documents many examples of decorative leadwork, which being durable and attractive lends itself in its simplicity to a multitude of forms. Whilst examining in detail the history and workmanship to be found on fonts, statues, urns and vases, the book also includes more modest structures such as pipes, pipeheads and rain-water cisterns. The author also explores the use of lead in roofing, particularly for spires, steeples and domes, and points out that it is one of the most efficient of roofing materials, giving many excellent examples of its use on Sir Christopher Wren’s churches in London. With over 400 illustrations, comprising black and white photographs and drawings of all the different types of lead ornaments and structures, this volume will be of value to craftsmen engaged in leadwork, conservation professionals and all architects and architectural historians with an interest in this field. Contents: INTRODUCTORY CHAPTER FONTS: Destroyed and Incorrectly Described Examples – Geographical Distribution – Classification by Design – Detailed Description of the Thirty Existing Ancient Fonts – Various Font-like Vessels RAIN-WATER PIPEHEADS: Early Uses of Down-pipes – Hampton Court – Windsor Castle – Haddon Hall – Knole Park – Dome Alley, Winchester – Hatfield – Guildford – St John’s, Oxford – The Character of the Early Work – The Overlapping of Styles – Bolton Hall – Stonyhurst and Bideford – Local Schools of Leadwork – Shrewsbury, Nottingham, and Aberdeen CISTERNS: Possibilities of Decorative Treatment – The Great Tank at St Fagan’s – Methods of Making – West Country and London Cisterns Compared – Detailed Descriptions of Examples Illustrated MEDIÆVAL LEADED SPIRES: The Character of Spires – Classification – "Collar" and "Broach" – Destroyed Cathedral Spires – Existing Leaded Spires – Scots Leadworkers – St Nicholas, Aberdeen – Old St Paul’s – Chesterfield LEADED STEEPLES OF THE RENAISSANCE: Wren’s Steeples and the Sky-line of London – A Classification – Class (a), The Two True Spires – Class (b), The Spire-form Steeples – Some Destroyed Steeples – Scottish Examples – The Character of Wren’s Work LEADED DOMES, LANTERNS, AND WALLS – A LOST FOUNTAIN: Curves in Roof-lines, A Slow Development – The Use of Lanterns – Wren’s Treatment of Domes and Lanterns – Class (c), Constructive Details of their Leadwork – Archer’s Work – The National Gallery – Nonsuch and Cheapside – The Great Foundation of Windsor LEAD PORTRAIT STATUES: Fairfax – Charles II – William III – Marlborough – Prince Eugène – Queen Charlotte – Sir John Cass – George I LEAD FIGURES GENERALLY: The Cross of Cheapside – Neptune at Bristol – Karne – Melbourne, Derbyshire – Giovanni de Bologna – Harrowden Hall – Wrest Park – Wilton – Nun Monkton – Methods of Casting – Hampton Court – Syon – Castle Hill – Deceitful Figures – Forgers of "Antique" Leadwork – Studley Royal – The Water Note in Leadwork – Eighteenth-Century References to Statues – Hardwick Hall – Glemham Hall – Enfield Old Park – Norfolk Market Crosses –The London Apprentice VASES AND FLOWER-POTS: Shenstone on Urns – Melbourne – Parham House – Hampton Court –Windsor – Wilton – Castle Hill SEPULCHRAL LEADWORK: Romano-British Coffins and Ossuaries – Mediæval Coffins and Heart Cases – Absolution Crosses – Tomb Lettering VARIOUS OBJECTS AND DECORATIVE APPLICATIONS OF LEAD: Roman Pigs and Pipes – Pilgrims’ Signs – Papal Bullæ – Ornaments on Woodwork – Charms – Tobacco Boxes – Ventilating Quarries MODERN LEADWORK: Fonts – Rain-water Heads – Cisterns – The Larger Architectural Uses – Figures on Buildings and in Gardens – Fountains – Vases – Clock-faces – Sundials – Gasfitting – Inscription BIBLIOGRAPHY OF PAPERS, BOOKS, ETC., ON LEADWORK INDEX Printed Pages: 288 with over 400 illustrations. 023130

Price: 140.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18294 Lawrence William Rosenfield
Aristotle and Information Theory: A Comparison of the Influence of Causal Assumptions on Two Theories of Communication
Mouton & Co.; The Hague, The Netherlands; 1971; First Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 19.5 Cms x 27 Cms 
Printed Pages: 149. 004113

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18295 Lawton Robert Burns (Ed.)
India's Healthcare Industry: Innovation in Healthcare Delivery, Financing, and Manufacturing
Cambridge University Press; New Delhi, India; 2014; 1107044375; Hardcover; New; New; 
This book analyzes the historical development and current state of India’s healthcare industry. It describes three sets of institutions that deliver healthcare services finance these services and manufacture products used in these services. These institutions provide healthcare (hospitals physicians pharmacies and diagnostic laboratories) pay for healthcare (individuals who pay out-of-pocket insurance companies community insurance schemes government ministries) and produce the technology used in healthcare delivery (pharmaceuticals biotechnology and medical devices). The volume also discusses innovative efforts to raise capital for the development of these sectors. Finally it includes three interesting case studies of innovative models of healthcare delivery (L. V. Prasad Aravind and Vaatsalya) as well as analyses of other innovative organizations like Narayana Hrudayalaya and the hospital chains. The contributors to the volume include Wharton faculty members graduates of Wharton’s healthcare MBA program and executives and consultants from India.Printed Pages: 600. 101511

Price: 26.10 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18296 Laxman Bhai Bhojak
Patan-Jain-Dhatu-Pratima-Lekh Sangrah
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2002; 8120817095; Hardcover; New; New; 15 x 23 Cm 
030491

Price: 19.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18297 Laxman Pai
My Search, My Evolution
Purnima Pai and Laxman Pai; New Delhi, India; 2000; 8175251026; First Edition; Hard Cover; New; New; 23 x 29 Cm 
Printed Pages: 204 with numerous colour and b/w plates. 018075

Price: 37.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18298 Laxman S. Thakur
The Architectural Heritage of Himachal Pradesh: Origin and Development of Temple Styles
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1996; 812150712X; First Edition; Cloth; New; New; 23 Cms x 29 Cms 
The book provides a comprehensive, chronological, scientific and comparative analysis of extant temple styles of Himachal Pradesh from the sixth to the fourteenth century AD. It is primarily based on enormous architectural data collected through field surveys of temple sites in loco. Each temple has been examined in its socio-economic and cultural contexts. The temple exercised considerable influence on the devout and the laity, and dominated various facets of western Himalayan society and economy through its complex cultural network, by bringing under its clasp both royalty and the common people. The names of several artists and craftsmen who embellished exquisite specimens of art, lie enmeshed in a corpus of obscure epigraphs. By collecting and piecing them together, the book refutes the generally held view that Indian art is anonymous. The author has also tested the validity of textual prescriptions given in the Indian vastusastras and actual construction methods practised by the sutradharas in Himachal for the nagara temples through accurate measurements taken to the extent of a millimetre. The study reveals that the architects achieved mathematical homogeneity and a sense of scale and symmetry in their elaborate plan and elevation proportions. At the same time the temple forms were largely determined by assorted geographic and climatic factors. The text is richly illustrated and should be of interest to both specialists and general readers. Printed Pages: 204 with 48 line drawings and 88 b/w illustrations. 001733

Price: 24.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18299 Laxman S. Thakur (ed.)
Where Mortals and Mountain Gods Meet: Society and Culture in Himachal Pradesh
Indian Institute of Advanced Study; Shimla, India; 2002; 8179860000; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 409. 002192

Price: 13.59 USD
Add to Shopping Cart
 
 
18300 Laxmi Dhaul
Magic Mantras: For Young Adults to Achieve Success in Life
Niyogi Books; New Delhi, India; 9789383098200; Softcover; New; 
You are young and feel ready to make your mark in the world. Everything you’ve ever wanted is very close—all you have to do is reach out and take it! But as you extend your hand, you realize it isn’t as easy as it seems—and what was once ‘oh so close’ suddenly seems far away. Then what do you do? Magic Mantras will help you discover the tremendous strength that is already inside you. This book is your own personal guide—simply talking straight to you, the way a friend would help you to enjoy the roller coaster ride of life, especially when you are young!In the midst of this vast and often turbulent ocean of life, we all have to cope with our given environment, try to make our planet and our immediate surroundings a little better, and most importantly, strive for a little peace of mind! The only thing that you really possess in this life is your train of thoughts. Your thoughts will determine the quality of the life you choose! These magic mantras have been put together in this little book to show you that you are the master of your own life and destiny. Please choose the mantras you need at the particular stage of life you’re at, read the chapter, and see how the suggestions can benefit you!Printed Pages: 134 with 50 b/w illustrations. 106599

Price: 4.87 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  181 182   183  184 185 186 187 188 189 190  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2018. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie