Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Click on Title to view full description

 - 36777 items found in your search
 
 
23801 Pekka Halmesmaa
Kirkkokuri murroksen kynnyksellä
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1976; 9519021140; New; 
Printed Pages: 335. 115875

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23802 Pekka Kakkuri
Suomettarelainen Maalaisliitossa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1999; 9517101074; New; 
Ennen viime sotiamme Jalo Lahdensuo oli tunnettu kautta maan: hän oli maalaisliittolainen kansanedustaja, moninkertainen ministeri, politiikan raskassarjalainen, muilutusyrityksen uhri ja syrjäytetty maaherra. Lahdensuon elämänkaaren huippuhetket osuivat Suomen itsenäisyystaistelun ja Mäntsälän kapinan väliselle ajanjaksolle. Mannerheimin neuvottelukunnan puheenjohtajana hän osallistui vapaussodan dramaattisiin vaiheisiin. Maanpuolustuspoliitikkona ja Sunilan hallitusten puolustusministerinä hän vaati suojeluskuntien ja armeijan saattamista demokraattisen kontrollin alaisiksi. Mäntsälän kapinaviikolla hän kannatti kovia otteita, kuului presidentin esikuntaan ja taisteli Svinhufvudin ja Sihvon rinnalla laillisuuden puolesta. Kannastaan hän joutui maksamaan henkilökohtaisilla vastoinkäymisillään. Printed Pages: 411. 115788

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23803 Pekka Kakkuri
Suomettarelainen Maalaisliitossa: Jalo Lahdensuon yhteiskunnalliset aatteet ja Toiminta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1999; 9517101074; New; 
Ennen viime sotiamme Jalo Lahdensuo oli tunnettu kautta maan: hän oli maalaisliittolainen kansanedustaja, moninkertainen ministeri, politiikan raskassarjalainen, muilutusyrityksen uhri ja syrjäytetty maaherra. Lahdensuon elämänkaaren huippuhetket osuivat Suomen itsenäisyystaistelun ja Mäntsälän kapinan väliselle ajanjaksolle. Mannerheimin neuvottelukunnan puheenjohtajana hän osallistui vapaussodan dramaattisiin vaiheisiin. Maanpuolustuspoliitikkona ja Sunilan hallitusten puolustusministerinä hän vaati suojeluskuntien ja armeijan saattamista demokraattisen kontrollin alaisiksi. Mäntsälän kapinaviikolla hän kannatti kovia otteita, kuului presidentin esikuntaan ja taisteli Svinhufvudin ja Sihvon rinnalla laillisuuden puolesta. Kannastaan hän joutui maksamaan henkilökohtaisilla vastoinkäymisillään. Printed Pages: 411. 115871

Price: 102.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23804 Pekka Kauppila
Aluekehitys ja Matkailu
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2000; 9514256050; New; 
115240

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23805 Pekka Kauppila
Matkailukeskusten kehitysprosessi ja rooli aluekehityksessä Paikallistasolla
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2004; 9514275632; New; 
Työssä tutkitaan Pohjois-Suomen suurten matkailukeskusten – Levin, Rukan, Saariselän ja Ylläksen – kehitysprosessia ja roolia aluekehityksessä paikallistasolla, sijaintikunnissa, väestön ja talouden muutoksilla. Kehitysprosessin edetessä matkailukeskusten väestömäärä, työllisen työvoiman määrä, yritystoimipaikat ja työpaikat ovat lisääntyneet. Määrällisten piirteiden ohella väestön ikä- ja sukupuolirakenne ovat tasapainossa ja yritysrakenne on monipuolistunut. Matkailukeskukset muistuttavat väestön ja talouden ominaispiirteiltään kasvukeskuksia – niitä voidaan pitää eräänlaisina ytiminä maaseudulla. Printed Pages: 260. 115245

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23806 Pekka Korvenmaa
Innovation Versus Tradition: The Architect Lars Sonck Works and Projects 1900-1910
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1991; 9519056998; New; 
Korvenmaan taidehistoriaan kuuluva väitöskirja tarkastelee suomalaisen arkkitehdin Lars Sockin (1870 - 1956) tuotantoa 1900-luvun alussa. Korvenmaa on analysoinut sarjan Sonckin suunnittelemia rakennuksia ja valottanut niiden kautta sekä koko Sonckin laajaa tuotantoa että ajan suomalaiselle arkkitehtuurille keskeisiä kysymyksiä. Lisäksi töille yhteisiä ongelmanasetteluja lähestytään temaattisesti mm. sommittelun, materiaalien, symbolijärjestelmien sekä historiallisen aiheiston hyväksikäytön näkökulmista. Printed Pages: 169. 114228

Price: 95.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23807 Pekka Leino
Kirkko ja Perusoikeudet
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2003; 9518552053; New; 
Teos tarkastelee erilaisten perusoikeuksien ja perustavaa laatua olevien oikeuksien vaikutusta kirkkoon ja sen hallintoon. Kirkon juridisen olemuksen käsittäminen merkitsee kirkkoa koskevien yhteiskunnallisten ja ylikansallisten oikeudellisten normien tuntemisen lisäksi sen tiedostamista, että kirkon olemukseen kuuluu sen ylipositiivinen arvopohja, joka asettaa vaatimuksia myös kirkon positiiviselle oikeudelle. Oikeuden käsittämisen muuttuminen yhteiskunnassa vaikuttaa myös kirkon oikeuteen. Printed Pages: 369. 114625

Price: 155.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23808 Pekka Länsineva
Perusoikeudet ja Varallisuussuhteet
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2002; 9518553130; New; 
PoD-kirja Teoksessa tarkastellaan, minkälaisia vaatimuksia perusoikeusjärjestelmä asettaa sellaiselle oikeudelliselle sääntelylle ja päätöksenteolle, joka koskee yksilöiden talouteen ja varallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Työssä perehdytään muun muassa siihen, miten perusoikeudet vaikuttavat julkisen vallan ja yksityishenkilöiden välisissä suhteissa, sekä mikä merkitys niillä on yksityisten toimijoiden keskinäisissä suhteissa. Teoksessa hahmotellaan, miten yhä yleisemmiksi käyviä perusoikeusongelmia tulee jäsentää yksilöiden varallisuusaseman kannalta merkityksellisissä ratkaisutilanteissa ja minkälaisiin näkökohtiin näitä asioita koskevassa harkinnassa tulee kiinnittää huomiota. Printed Pages: 292. 116043

Price: 174.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23809 Pekka Nevalainen
Kulkukauppiaista Kauppaneuvoksiin: Itäkarjalaisten liiketoimintaa Suomessa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9522227374; New; 
Menneinä vuosina Suomen maaseudulla nähtiin usein laukkukauppiaita: pitkäpartaisia miehiä, jotka myivät kankaita ja pikkutavaraa kantamistaan laukuista tai hevostensa kuormista. Suurin osa heistä oli kotoisin Vienasta ja Aunuksesta Venäjän Karjalasta. Nämä miehet hallitsivat pitkään Suomessa harjoitettua kiertokauppaa. Heidän toimintansa oli pitkään laitonta, sillä kulkukauppa oli ulkomaalaisilta kiellettyä. Viranomaisten ja suomalaisten kilpailijoiden painostuksesta huolimatta toiminta jatkui, koska sille oli tarvetta ja se laajensi maaseudun tavaratarjontaa. Oman lukunsa muodosti myös toiminta aivan toisella alalla: vaatetusteollisuudessa, jonka tunnetuimpia saavutuksia olivat James-farmarit. Dosentti Pekka Nevalaisen Kulkukauppiaista kauppaneuvoksiin valottaa ensimmäistä kertaa itäkarjalaisten liiketoiminnan koko kirjoa. Printed Pages: 294. 115371

Price: 161.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23810 Pekka Nevalainen
Punaisen Myrskyn Suomalaiset
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2002; 9517462697; New; 
Pietarissa ja muualla Venäjällä asui ensimmäisen maailmansodan alussa yli 21 000 Suomen kansalaista. Lisäksi heitä liikkui siellä tuhansittain tilapäistöissä. Mikä oli heidän kohtalonsa vallankumousten myrskyn puhjettua? Monet suomalaisista vaikuttivat bolševikkien riveissä, suuri osa kuitenkin pakeni tai muutti neuvostovaltiosta Suomeen nälän, sodan ja terrorin jaloista. Idästä virtasi suomalaisia vuosikausia monilla keinoilla, vuonna 1921 jopa Suomen valtion järjestämässä evakuoinnissa. Pitkin 1930-lukua Neuvostoliitosta ilmestyi myös sinne vastikään menneitä suomalaisia, jotka olivat neuvostotodellisuuteen karvaasti pettyneet. Printed Pages: 402. 115794

Price: 117.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23811 Pekka Nevalainen
Punaisen myrskyn Suomalaiset: Suomalaisten paot ja paluumuutot idästä 1917-1939
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2002; 9517462697; New; 
Pietarissa ja muualla Venäjällä asui ensimmäisen maailmansodan alussa yli 21 000 Suomen kansalaista. Lisäksi heitä liikkui siellä tuhansittain tilapäistöissä. Mikä oli heidän kohtalonsa vallankumousten myrskyn puhjettua? Monet suomalaisista vaikuttivat bolševikkien riveissä, suuri osa kuitenkin pakeni tai muutti neuvostovaltiosta Suomeen nälän, sodan ja terrorin jaloista. Idästä virtasi suomalaisia vuosikausia monilla keinoilla, vuonna 1921 jopa Suomen valtion järjestämässä evakuoinnissa. Pitkin 1930-lukua Neuvostoliitosta ilmestyi myös sinne vastikään menneitä suomalaisia, jotka olivat neuvostotodellisuuteen karvaasti pettyneet. Printed Pages: 402. 115830

Price: 117.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23812 Pekka Rantanen
Enemmän vähemmällä: Monivalintatehtävien mittaustarkkuuden Nostaminen
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2003; 9525401111; New; 
Tutkimuksessa selvitetään tuoreen tutkimuksen valossa ja laajalla empiirisellä aineistolla monivalintatehtävien rakenteeseen ja pisteytykseen liittyviä peruskysymyksiä. Arvaamisen problematiikan ymmärtäminen ja sen vaikutuksen eliminointi on tutkimuksessa hyvin keskeisessä asemassa, ja tällä alueella tutkimus tarjoaakin uusia tuloksia. Kirja soveltuu kaikille osaamista mittaaville ja koulutuksen tuloksia arvioiville, mutta tarjoaa myös muille erinomaisen yleissivistävän katsauksen aihepiiriin. Printed Pages: 218. 114886

Price: 88.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23813 Pekka Suvanto
Die Deutsche Politik Oxenstiernas und Wallenstein
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1979; 951925420X; New; 
Printed Pages: 201. 115791

Price: 55.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23814 Pekka Suvanto
Die deutsche Politik Oxenstiernas und Wallenstein
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1979; 951925420X; New; 
Printed Pages: 201. 115873

Price: 97.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23815 Pekka Suvanto
Mariankatu viisi ja Seitsemän
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2002; 9517464126; New; 
Mariankatu viisi on Carl Ludwig Engelin koulukunnan tyylipuhdas klassinen luomus ja Mariankatu seitsemän rakennustaiteen uudesta murroskaudesta vaikutuksia saaneen arkkitehti Georg Theodor Chiewitzin viimeinen työ. Teoksen tavoitteena on antaa tiivis kuvaus siitä, kuinka näissä taloissa on luotu Suomen talous- ja kulttuurihistoriaa ja otettu kantaa Suomea koskeviin poliittisiin kysymyksiin. Kirja on ennen kaikkea kertomus Borgstsrömien merkittävästä talous- ja kulttuurisuvusta, mutta myös kavalkadi talossa asuneista, työskennelleistä tai vierailleista ihmisistä. Printed Pages: 100. 115988

Price: 148.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23816 Pekka Tapaninen
Oskari Heikki Jussila (1888-1955)
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; 9529888317; New; 
Väitöskirjan tekijä tutkii Oskari Jussilan elämää ja toimintaa erityisesti hänen kannanottojensa valossa. Tekijä sijoittaa tutkimuskohteensa vanhoillislestadiolaisen papiston ja liikkeen yleisen kehityksen kontekstiin sekä maamme poliittisen, yhteiskunnallisen ja kirkollisen elämän yhteyteen. 114594

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23817 Pelle Poiesz, Gert Jan Scholte & Sanne Vanderkaaij Gandhi (Authors)
Learning from Delhi: Practising Architecture in Urban India
Mapin Publishing; New Delhi, India; 2016; 9789385360121; Softcover; New; 
After the success of Learning from Mumbai (Mapin 2013) the authors of the ‘Learning from India Series’ continue their journey to unravel the lessons that can be learned from practising architecture and urban planning in the bustling capital city of India—New Delhi.With several essays and maps, Learning from Delhi lays the ground for a series of interviews with architects and planners who work in the city. Fresh talent finds a place in this volume alongside established institutions, and locating these explorations within a local framework are perspectives from scholars such as Pradip Krishen and Mohammed Shaheer. These Indian narratives on Delhi and its developmental life are balanced by the take of foreigners such as Joeri Aulman. A special place is reserved in this volume for the photo essays of Bas Losekoot. Learning from Delhi will be of significance to both students and practitioners of architecture and planning, as well as people interested in Delhi and its built environment.Supported by the creative industries fund NL. Printed Pages: 228 with 65 colour photographs & 17 maps. 111988

Price: 28.65 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23818 Pelle Poiesz, Gert Jan Scholte, and Sanne Vanderkaaij Gandhi
Learning from Mumbai: Practising Architecture in Urban India
Mapin Publishing; Ahmedabad, India; 2013; 8189995812; First Edition; New; Massimo Listri 
Opening with the reflections of Indian architects Rohan Varma, Charles Correa and Rahul Mehrotra on the past, present and future of architecture and planning in Mumbai, the book continues with interviews with a wide variety of local and foreign architects and planners who work in Mumbai. The ins-and-outs of practising architecture and planning in this mega city are explored through their eyes. Small but exciting firms such as Brio Architecture, find a place right beside massive commercial architecture firms including Hafeez Contractor and activist architects such as PK Das and Somaya & Kalappa. Teaching architecture in Mumbai is also discussed extensively, as well as several micro-initiatives that have come up with creative solutions for making the city more live-able and beautiful. Illustrated, covering the many faces and facets of Mumbai, a special place is reserved for the images of photographer Bas Losekoot. With his photo essay, he projects an intriguing new light on Mumbai and its inhabitants. This book will be of interest to architects, planners, architecture and planning students, for those thinking of starting an architecture, or planning, firm in India, as well as for anyone interested in Mumbai and Mumbais built environment. Supported by the Consulate General of the Kingdom of the Netherlands, Mumbai. Printed Pages: 192. 037715

Price: 20.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23819 Pema Chodron
Taking The Leap: Freeing Ourselves from Old Habits and Fears
Shambhala Publication/TBI; New Delhi, India; 1590308433; Softcover; New; 
Best-seller Pema Chödrön draws on the Buddhist concept of shenpa to help us see how certain habits of mind tend to “hook” us and get us stuck in states of anger, blame, self-hatred, and addiction. The good news is that once we start to recognize these patterns, they instantly begin to lose their hold on us and we can begin to change our lives for the better.“This path entails uncovering three basic human qualities,” explains Pema. “They are natural intelligence, natural warmth, and natural openness. Everyone, everywhere, all over the globe, has these qualities and can call on them to help themselves and others.”This book gives us the insights and practices we can immediately put to use in our lives to awaken these essential qualities. In her friendly and encouraging style, Pema Chödrön helps us take a bold leap toward a new way of living—one that will bring about positive transformation for ourselves and for our troubled world. Printed Pages: 128. 112908

Price: 14.30 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23820 Pema Chodron
Living Beautifully: With Uncertainty and Change
Shambhala Publication/TBI; New Delhi, India; 1569570523; Softcover; New; 
Printed Pages: 160. 111526

Price: 7.10 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23821 Pema Chodron
Taking the Leap: Freeing Ourselves from Old Habits and Fears
Shambhala Publication/TBI; New Delhi, India; 1569570558; Softcover; New; 
Printed Pages: 128. 111527

Price: 7.10 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23822 Pema Chodron
The Compassion Book: Teachings for Awakening the Heart
Shambhala Publication/TBI; New Delhi, India; 2017; 1611804205; Softcover; New; 
Let compassion and fearlessness guide you and you’ll live wisely and effectively in good times and bad. But that’s easier said than done. Here Pema Chödrön introduces a powerful, transformative method to nurture these qualities using a practice called lojong, which has been a primary focus of her teachings and personal practice for many years. And for centuries, Tibetan Buddhists have relied on these teachings to awaken the deep goodness that lies within us.The lojong teachings include fifty-nine pithy slogans for daily contemplation, such as “Always maintain only a joyful mind,” “Don’t be swayed by external circumstances,” “Don’t try to be the fastest,” and “Be grateful to everyone.” This book presents each of these slogans and includes Pema’s clear, succinct guidance on how to understand them—and how they can enrich our lives. It also features a forty-five minute downloadable audio program entitled “Opening the Heart,” in which Pema offers in-depth instruction on tonglen meditation, a powerful practice that anyone can undertake to awaken compassion for oneself and others. Printed Pages: 144. 112650

Price: 16.70 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23823 Pema Chodron
Awakening Loving-Kindness
Shambhala Publication/TBI; New Delhi, India; 1570622590; Softcover; New; 
Based on talks given during a one-month meditation retreat at Gampo Abbey, this book contains teachings that were intended to inspire and encourage practitioners to remain wholeheartedly awake to everything that occurs and to use the abundant material of daily life as their primary teacher and guide. The message for the retreat participants—and for the reader as well—is to be with oneself without embarrassment or harshness. This is instruction on how to love oneself and one's world.This Shambhala Pocket Classic is an abridged version of The Wisdom of No Escape. Printed Pages: 208. 113110

Price: 8.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23824 Pema Chodron
The Compassion Book: Teachings for Awakening the Heart
Shambhala Publication/TBI; New Delhi, India; 1569571619; Softcover; New; 10 x 16 Cm 
Printed Pages: 125. 115098

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23825 Pema Dorjee
Stupa and Its Technology: A Tibeto-Buddhist Perspective
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 8120813014; First Edition; New; 
029709

Price: 10.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23826 Pema Dorjee
Stupa and Its Technology: A Tibeto Buddhist Perspective
Indira Gandhi National Centre for the Arts/MLBD; New Delhi, India; 2001; 8120813014; Hardcover; New; New; 
Among all the religious monuments of the world, the stupa has the longest uninterrupted historical development. Though modelled after the Indian prototype, the stupa architecture was developed in all the countries where Buddhism had flourished. Over time, the structural shape of the stupa underwent significant modifications in India and in other Asian Buddhist countries.The present study shows how Tibet became a treasure house of Buddhist culture highlighting important texts dealing with stupa architecture. Various ritual activities associated with the construction of the stupa are described along with the eight fundamental types of Tibeto-Buddhist stupas and their main structural components. The value of the book is enhanced by appending the transliteration and English translation of four important Tibetan texts.Printed Pages: 223. 101636

Price: 10.40 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23827 Pema Tenzin (Ed. & Tr.)
Guru Samantabhadra Mukhagama: A Teaching on Preliminary Practice of Heart Essence of Longchen Rabjam (Hindi), (The Dalai Lama Tibeto Indological Series | : XXXII)
Aditya Prakashan; New Delhi, India; 2009; 8187127953; First Edition; Hardcover; New; New; 16 x 24 Cm 
Printed Pages:566. 100051

Price: 10.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23828 Pema Tenzin (Ed. & Tr.)
Muktalatavadanam of Ksemendra: Edited Sanskrit and Tibetan Version with Hindi, English Translation
Aditya Prakashan; New Delhi, India; 2013; Reprint; Hardcover; New; New; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 164. 100045

Price: 2.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23829 Penelope Eckert and John R. Rickford (eds)
Style and Sociolinguistic Variation
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 2002; 0521597897; First Edition; Paperback; New; 228 x 152 Mm 
This study of sociolinguistic variation examines the relation between social identity and ways of speaking. Studying variations in language not only reveals a great deal about speakers’ strategies with respect to variables such as social class, gender, ethnicity and age, it also affords us the opportunity to observe linguistic change in progress. The volume brings together leading experts from a range of disciplines to create a broad perspective on the study of style and variation. Beginning with an introduction to theoretical issues, the book goes on to discuss key approaches to stylistic variation in spoken language, including such issues as attention paid to speech, audience design, identity construction, the corpus study of register, genre, distinctiveness and the anthropological study of style. Rigorous and engaging, this book will become the standard work on stylistic variation. It will be welcomed by students and academics in sociolinguistics, English language, dialectology, anthropology and sociology. • Extensive discussion of the major approaches to stylistic variation in spoken language • Brings together anthropological and sociolinguistic approaches to style • Contributions by leading experts from a range of disciplines Contents Introduction John R. Rickford and Penelope Eckert; Part I. Anthropological Approaches: 1. ‘Style’ as distinctiveness: the culture and ideology of linguistic differentiation Judith T. Irvine; 2. Variety, style-shifting, and ideology Susan Ervin-Tripp; 3. The ethnography of genre in a Mexican market: form, function, variation Richard Bauman; 4. The question of genre Ronald Macaulay; Part II. Attention Paid to Speech: 5. The anatomy of style shifting William Labov; 6. A dissection of style shifting John Baugh; 7. Style and social meaning Penelope Eckert; 8. Zeroing in on multifunctionality and style Elizabeth Closs Traugott; Part III. Audience Design and Self-Identification: 9. Back in style: reworking audience design Allan Bell; 10. Primitives of a system for ‘style’ and ‘register’ Malcah Yaegar-Dror; 11. Language, situation and the relational self: theorising dialect-style in sociolinguistics Nikolas Coupland; 12. Couplandia and beyond Howard Giles; 13. Style and stylizing from the perspective of a non-autonomous sociolinguistics John R. Rickford; Part IV. Functionally Motivated Situational Variation: 14. Register variation and social dialect variation: re-examining the connection Edward Finegan and Douglas Biber; 15. Conversation, spoken language and social identity Lesley Milroy; 16. Style and the psycholinguistics of sociolinguistics: the logical problem of language variation Dennis R. Preston. Printed Pages: 358 eith 10 line diagrams, 26 tables, and 15 graphs. 012782

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23830 Penelope Eckert and John R. Rickford (eds)
Style and Sociolinguistic Variation
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 2002; 0521591910; First Edition; Hard Cover; New; New; 228 x 152 Mm 
This study of sociolinguistic variation examines the relation between social identity and ways of speaking. Studying variations in language not only reveals a great deal about speakers’ strategies with respect to variables such as social class, gender, ethnicity and age, it also affords us the opportunity to observe linguistic change in progress. The volume brings together leading experts from a range of disciplines to create a broad perspective on the study of style and variation. Beginning with an introduction to theoretical issues, the book goes on to discuss key approaches to stylistic variation in spoken language, including such issues as attention paid to speech, audience design, identity construction, the corpus study of register, genre, distinctiveness and the anthropological study of style. Rigorous and engaging, this book will become the standard work on stylistic variation. It will be welcomed by students and academics in sociolinguistics, English language, dialectology, anthropology and sociology. • Extensive discussion of the major approaches to stylistic variation in spoken language • Brings together anthropological and sociolinguistic approaches to style • Contributions by leading experts from a range of disciplines Contents Introduction John R. Rickford and Penelope Eckert; Part I. Anthropological Approaches: 1. ‘Style’ as distinctiveness: the culture and ideology of linguistic differentiation Judith T. Irvine; 2. Variety, style-shifting, and ideology Susan Ervin-Tripp; 3. The ethnography of genre in a Mexican market: form, function, variation Richard Bauman; 4. The question of genre Ronald Macaulay; Part II. Attention Paid to Speech: 5. The anatomy of style shifting William Labov; 6. A dissection of style shifting John Baugh; 7. Style and social meaning Penelope Eckert; 8. Zeroing in on multifunctionality and style Elizabeth Closs Traugott; Part III. Audience Design and Self-Identification: 9. Back in style: reworking audience design Allan Bell; 10. Primitives of a system for ‘style’ and ‘register’ Malcah Yaegar-Dror; 11. Language, situation and the relational self: theorising dialect-style in sociolinguistics Nikolas Coupland; 12. Couplandia and beyond Howard Giles; 13. Style and stylizing from the perspective of a non-autonomous sociolinguistics John R. Rickford; Part IV. Functionally Motivated Situational Variation: 14. Register variation and social dialect variation: re-examining the connection Edward Finegan and Douglas Biber; 15. Conversation, spoken language and social identity Lesley Milroy; 16. Style and the psycholinguistics of sociolinguistics: the logical problem of language variation Dennis R. Preston. Printed Pages: 358 eith 10 line diagrams, 26 tables, and 15 graphs. 012781

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23831 Penelope Eckert and Sally McConnell-Ginet
Language and Gender
Cambridge University Press; Cambridge, UK; 2003; 0521654262; First Edition; Paperback; New; 
Language and Gender is a new introduction to the study of the relation between gender and language use, written by two of the leading experts in the field. It covers the main topics, beginning with a clear discussion of gender and of the resources that the linguistic system offers for the construction of social meaning. The body of the book offers an unprecedentedly broad and deep coverage of the interaction between language and social life, ranging from nuances of pronunciation to conversational dynamics to the deployment of metaphor. The discussion is organized around the contributions language makes to situated social practice rather than around linguistic structures or gender analyses. At the same time, it introduces linguistic concepts in a way that is suitable for non-linguists. It is set to become the standard textbook for courses on language and gender. Contents 1. Constructing, deconstructing and reconstructing gender; 2. Linking the linguistic to the social; 3. Organizing talk; 4. Making social moves; 5. Positioning ideas and subjects; 6. Saying and implying; 7. Mapping the world; 8. Working the market: use of varieties; 9. Fashioning selves. Printed Pages: 378 with 11 line diagrams and 4 tables. 014758

Price: 21.60 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23832 Penelope Hobhouse; Edited By Erica Hunningher
Gardens of Persia
Cassells Illustrated; London, UK; 2003; 1844030792; First Edition; Hard Cover; New; New; 25 Cms x 27 Cms 
Printed Pages: 192 with numerous colour illustrations. 007037

Price: 47.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23833 Pengcheng Rao
Monographic studies on Cryphaea (Bryopsida)
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9519889302; New; 
The genus Cryphaea comprises 30 species including two new species described from China after revisions. In this synopsis, the research history, morphology and anatomy, phylogeny, ecology, and phytogeography of Cryphaea are reviewed. The morphological and anatomical characters are discussed in detail. The variation range of each character is clarified. The group is speculated to have originated in West Gondwanaland (Africa-South America) around the Lake Cretaceous to early Tertiary (ca. 70-60 m.y. BP). Printed Pages: 112. 114487

Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23834 Pengin Studio; Introduction By Pavan K. Varma
The Illustrated History of the Freedom Struggle
Penguin Studio; New Delhi, India; 2008; 0670081442; First Edition; Hard Cover; New; New; 9 x 11 Inches 
Printed pages: 144 with 4 colour photos. 026828

Price: 36.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23835 Penguin Books India
The Business Traveller's Guide to the World
Penguin; New Delhi, India; 2008; 0143064606; First Edition; Paperback; New; 14 x 20 Cm 
Printed pages: 542. 026837

Price: 11.15 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23836 Penguin Books India
First Proof: The Penguin Book of New Writing from India 1
Penguin; New Delhi, India; 2005; 0143032445; First Edition; Paperback; New; 13 Cms x 20 Cms 
An anthology of new writing and new writers, and established writers writing in a new genre, First Proof showcases original and brilliant non-fiction and fiction and will be an annual publication. The collection includes works in progress, essays, short stories and a graphic short. Among the non-fiction pieces in this volume is an account of a childhood in boarding school, a portrait of Naipaul on his first visit to India in the 60s, reportage on Sri Lanka, the RSS, a don in Bihar, an essay on the Bollywood vamp, and glimpses of Kashmir. Fiction includes themes of incest, suicide, love, lust, familial bonds, human relationships, loneliness, dysfunctional people and a graphic vignette with London as a backdrop. Printed Pages: 440. 011593

Price: 7.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23837 Penguin Reference
The Penguin Companion to the Mahabharata
Penguin; New Delhi, India; 2007; 0143102087; First Edition; Paperback; New; 14 x 22 Cm 
One of the founding epics of Indian culture, the Mahabharata is transfused with ancient Indian wisdom. It is the foremost reference for classical Indian civilization and has great influence on Indian and South-East Asian religion, art, literature and popular culture. At its core, it tells the story of an apocalyptic eighteen-day war for territorial power which pitted brothers against brothers and sons against fathers, ended one age and began another. The epic’s spiritual message unfolds through the many digressions and subplots of the story which presents sweeping visions of the universe and captivating glimpses of divinity. The Mahabharata also introduces one of Hinduism’s most well-loved gods, Krishna, whose religio-philosophic discourse on the four human goals?kama, artha, dharma and moksha?is contained in the most important Hindu text, the Gita. This companion chronologically recounts the events of the Mahabharata, also providing the reader with —An episode-by-episode outline of the Mahabharata —Interesting, little-known facts about the epic —An account of a journal on how the Pandavas spent their twelve years in exile —A compilation of mythological concepts with detailed explanations —New insights into the spectrum of characters —Mythical place-names and their present names and locations —User-friendly information valuable for students, scholars and the general reader alike Printed Pages: 144. 030978

Price: 5.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23838 Penna Madhusudan
Prajnachakshusham
New Bharatiya Book Corporation; New Delhi, India; 2014; 8183152570; Hardcover; New; New; 
Printed Pages: 129. 111336

Price: 6.52 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23839 Penney Peirce
The Intuitive Way: A Guide to Living From Inner Wisdom
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2000; 8178220083; Softcover; New; 
It demonstrates practical applications from speeding decision making to expanding personal growth and makes you aware about following benefits of active intuition: 1. A positive, life-enhancing attitude 2. More synchronicity and good luck 3. Greater efficiency with less effort 4. Attention to detail while seeing the big picture 5. Increased creativity and imagination 6. Confidence in your own insights 7. Understanding your soul's purpose Printed Pages: 271. 102195

Price: 7.93 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23840 Penny Taylor (ed.)
After 200 Years: Photographic Essays of Aboriginal and Islander Australia Today
Aboriginal Studies Press; Canberra, Australia; 1988; 0855751940; First Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 26 Cms x 30 Cms 
Printed Pages: 383 with numerous b/w illustrations. Minor scratches on cover. 010353

Price: 100.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23841 Penny Warner
The Biggest and Best Book of Party Games and Activities: Games People Play
Jaico Publishing House; Delhi, India; 8172249454; Softcover; New; 
This big book of 180 party games and as many variations, ranging from the intellectual to the rowdy (even risque) puts the fun back into parties. The Biggest and Best Book of Party Games And Activities is full of word games, drawing games, knowledge games, memory games, and trivia games. Pick and choose to host your perfect party. For example, design a party around music, romance, food, sports, and culture. All in all, The Biggest and Best Book of Party Games And Activities has more games and ideas than you'll find in any other party game book.Printed Pages: 190. 105452

Price: 2.81 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23842 Pentagon Press
Visual Encyclopaedia
Pentagon Press; New Delhi, India; 2004; 81-86830-28-6; First Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 
Printed Pages: 608 with numerous colour illustrations. 038588

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23843 Pentagon Press
Global Illustrated Encyclopaedia, 58 Vols.
Pentagon Press; New Delhi, India; 2005; 8186830855; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 x 22 Cm 
Printed Pages: 12750. Set of 58 vols. 012536

Price: 750.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23844 Pentti Aalto
Modern Language Studies in Finland 1828-1918
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1987; 9516531431; New; 
Printed Pages: 248. 116381

Price: 48.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23845 Pentti Alanko
Suomalaisia Puulajipuistoja
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2004; 9519655727; New; 
Teos opastaa löytöretkelle koti- ja ulkomaisten puiden ja pensaiden pariin. Kirjassa esitellään 85 mielenkiintoista arboretumia, puistoa ja puutarhaa. Kohteita on joka makuun: romanttisia kartanopuistoja, dendrologiasta innostuneiden ihmisten runsaslajisia yksityisiä puutarhoja ja Metsäntutkimuslaitoksen laajoja ulkomaisten puulajien koemetsiköitä. Printed Pages: 155. 114435

Price: 56.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23846 Pentti Haddington
SKY Journal of Linguistics 21
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; New; 
Articles: iKhaled H. Abu-Abbas/i, Introducing weight-sensitive EDGEMOST; iMahmoud A. Al-Khatib Enaq H. Sabbah/i, Language Choice in Mobile Text Messages among Jordanian University Students; iFusheini Hudu/i, The Low Vowel and Retraction in Státimcets: An Ultrasound Investigation; iTommi Jantunen/i, Fixed and Free: The order of the Verbal Predicate and Its Core Arguments in Declarative Transitive Clauses of Finnish Sign Language; iNoriko Matsumoto/i, Bridges between Cognitive Linguistics and Second Language Pedagogy: The Case of Corpora and Their Potential; iThomas Pilz, Wolfram Luther Ulrich Ammon/i, Retrieval of Spelling Variants in Nonstandard Texts - Automated Support and Visualization; iMichaela Pörn/i, Psychophysical and Physical Causative Emotion Verbs in Finnish: The Temporal Structure of Causative Emotion Verb + Infinitive 1 - Constructions within Conceptual Semantics; iPertti A. Väyrynen, Kai H. Noponen Tapio K. Seppänen/i, Multi-word Prediction for Legal English Context: A Study of Abbreviated Codes for Legal English Text Production; iGlòria Vázquez Ana Fernández Montraveta/i, Annotation de corpus: Sur la délimitation des arguments et des adjoints; iTuija Virtanen/i, Adverbials of Manner and Manner Plus in Written English: Why Initial Placement? iNiina Ning Zhang/i, Repetitive and Correlative Coordinators as Focus Particles Parasitic on Coordinators. Printed Pages: 366. 116268

Price: 64.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23847 Pentti Haddington
SKY Journal of Linguistics 20
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; New; 
Articles: iGuy Achard-Bayle/i, De lextra- à lintraprédicatif: polyvalence de Si? iSosei Aniya/i, Integrated Ambiguity Analysis Model: Detection, Representation and Optimal Meaning Selection; iDavid Boromisza-Habashi/i, Voice and Moral Accountability: Burlesque Narratives in Televised Hungarian Political Discourse; iPauli Brattico, Alina Leinonen Christina M. Krause/i, On the Limits of Productive Word Formation: Experimental Data from Finnish; iSamir Diouny/i, Tense/agreement in Moroccan Arabic: The Tree-Pruning Hypothesis; iVolker Gast/i, From Phylogenetic Diversity to Structural Homogeneity: On Right-branching Constituent Order in Mesoamerica; iElizabeth Hogbin Jae Jung Song/i, The Accessibility Hierarchy in Relativisation: The Case of Eighteenth- and Twentieth-Century Written English Narrative; iVesa Jarva Samu Kytölä/i, The Finnish Colorative Construction and Expressivity; iTimo Lauttamus, John Nerbonne Wybo Wiersma/i, Detecting Syntactic Contamination in Emigrants: The English of Finnish Australians; iMarja Nenonen/i, Prototypical Idioms: Evidence from Finnish; iMarc Picard/i, On Teaching the Pronunciation of Subphonemic Segments in English; iMichaela Pörn/i, Causative Spatial Expressions in Finnish and Swedish; iMari Uusküla/i, The Basic Colour Terms of Finnish; iRelja Vulanovic/i, On Measuring Language Complexity as Relative to the Conveyed Linguistic Information. Printed Pages: 493. 116281

Price: 64.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23848 Pentti Haddington
SKY Journal of Linguistics 19
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2006; New; 
Articles: iJosep Alba-Salas/i, Subject Control into Nominals in Romance; iVilma Bijeikienè Andrius Utka/i, Gender-specific Features in Lithuanian Parliamentary Discourse. An Interdisciplinary Sociolinguistic and Corpus-based Study; iEliecer Crespo Fernández/i, The Language of Death. Euphemism and Conceptual Metaphorization in Victorian Obituaries; iAnna Fenyvesi Gyula Zsigri/i, The Role of Perception in Loanword Adaptation. The Fate of Initial Unstressed Syllables in American Finnish and American Hungarian; iYoussef A. Haddad/i, Dialect and Standard in Second Language Phonology. The Case of Arabic; iRigina Turunen/i, Complex Morphosyntactic Features of Nominal Predicates in Erzya; iDiana Yankova/i, Semantic Relations in Statutory Texts. A Study of English and Bulgarian. Printed Pages: 278. 116312

Price: 64.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23849 Pentti Haddington
SKY Journal of Linguistics 16
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2003; New; 
Contents: Agurtzane Elordui, Variation in the Grammar of Endangered Languages. The Case of Two Basque Dialects; Remus Gergel, Modal Syntax. Detecting its Parameters with VP-Ellipsis; Tapio Hokkanen, Interruption and Timing in Self-initiated Repairs; Richard Ingham, The Changing Status of Middle English OV Order. Evidence from Two Genres; Leonid Kulikov, The Labile Syntactic Type in a Diachronic Perspective. The Case of Vedic; Pirita Pyykkönen, Jussi Niemi & Juhani Järvikivi, Sentence Structure, Temporal Order and Linearity. Slow Emergence of Adult-like Syntactic Performance in Finnish; Jae Jung Song, Resumptive Genitive Pronouns in Korean Relative Clauses. Distribution and Explanation; Søren Wichmann, The Grammaticalization and Reanalysis of a Paradigm of Auxiliaries in Texistepec Popoluca. A Case Study in Diachronic Adaptation; Jussi Ylikoski, Defining Non-finites. Action Nominals, Converbs and Infinitives; Pawel Adrjan & Javier Muñoz-Basols, The Sound of Humor. Linguistic and Semantic Constraints in the Translation of Phonological Jokes; Olga Panic, Brand Names. A Linguistic Phenomenon. Printed Pages: 271. 116422

Price: 64.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23850 Pentti Laasonen
Vanhan ja uuden Rajamaastossa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; 9522221228; New; 
Teos tarjoaa ensimmäisen kerran eritellyn kuvan Johannes Gezelius nuoremman opintomatkasta Englantiin ja Saksaan (1670–74) ja siitä, millaisia virikkeitä tulevalla piispalla oli tuomisinaan. Alkavaan historialliseen raamatuntutkimukseen Gezelius tutustui varsinkin Pariisissa ja Strassburgissa. Historian tutkimuksen alkavaan kritiikkiin hän sai tuntumaa pariisilaiselta Jean de Launoylta, kotimaassa taas opettajaltaan Johannes Schefferukselta. Laasonen osoittaa tutkimuksessaan, millä tavalla Gezelius käytti tai ei käyttänyt näitä virikkeitä työssään, erityisesti suuressa raamatunselitysteoksessaan. Printed Pages: 292. 114576

Price: 110.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23851 Pentti Laasonen
Papinvirkojen täyttö Suomessa myöhäiskaroliinisena aikana 1690-1713
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1983; 9519021450; New; 
Printed Pages: 126. 115911

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23852 Pentti Laasonen
Pohjois-Karjalan luterilainen kirkollinen kansankulttuuri Ruotsin vallan Aikana
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1967; New; 
Printed Pages: 446. 115917

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23853 Pentti Laasonen
Luterilaisuus Rooman ja Geneven välissä: Luterilaisuuden identiteettitaistelu 1577- noin 1590
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1998; 9525031039; New; 
Printed Pages: 284. 115982

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23854 Pentti Lempiäinen
Piispan- ja rovastintarkastukset Suomessa ennen Isoavihaa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1967; New; 
Printed Pages: 579. 114638

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23855 Pentti Lempiäinen
Turun hiippakunnan tarkastuspöytäkirjat isonvihan Ajalta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1973; 9519021078; New; 
Printed Pages: 168. 115827

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23856 Pentti Lempiäinen
Turun hiippakunnan tarkastuspöytäkirjat isonvihan Ajalta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1973; 9519021078; New; 
Printed Pages: 168. 115883

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23857 Pentti Lempiäinen
Rippikäytäntö Suomen kirkossa uskonpuhdistuksesta 1600-luvun Loppuun
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1963; New; 
115899

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23858 Pentti Lempiäinen
Rippikäytäntö Suomen kirkossa uskonpuhdistuksesta 1600-luvun Loppuun
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1963; New; 
Printed Pages: 463. 115927

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23859 Pentti Malaska Eleonora Masini
Futura 1/2009: Philosophical Essays of Knowledge of the Future
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; New; 
Articles: iEleonora Barbieri Masini/i, Luis De Molina as a Precursor of the Basis of Philosophical and Ethical Thinking in Futures Studies; iGeorg Henrik von Wright/i, Determinism and Knowledge of the Future; iOiva Ketonen/i, Knowing about the Future; iSven Krohn/i, Cultural Crisis and Prerequisities for Cultural Rebirth; iWendell Bell/i, Moral Discourse, Objectivity and the Future; iIlkka Niiniluoto/i, Futures Studies: Science or Art? iPentti Malaska Ilkka Virtanen/i, Theory of Futuribles and Historibles; iPentti Malaska Karin Holstius/i, Modern Futures Approach. Printed Pages: 104. 115158

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23860 Pentti Åman
Oulujärven hydrogeografiset piirteet ja alueellinen veden laatu
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2000; 9514257715; New; 
Oulujärvi on Oulujoen valuma-alueen keskusjärvi, ja se on pinta-alaltaan 950 km² . Oulujärveä on kuormitettu 1900-luvun alusta saakka yhdyskunta- ja teollisuusjätevesillä, ja sitä on säännöstelty energiatarpeisiin vuodesta 1951 lähtien. Tässä tutkimuksessa kuvataan Oulujärven veden laadun ajallinen ja alueellinen kehitys aikajaksolla 1970–1991 sekä pyritään selittämään vaihtelun syyt. Sitä varten tutkittiin Oulujärveen laskevien jokien valuma-alueiden luonnonmaantieteelliset olosuhteet ja ihmistoiminta sekä säännöstellyn Oulujärven geomorfologia ja hydrogeografia veden laatuun vaikuttavien tekijöiden osalta. Printed Pages: 96. 114438

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23861 Penumala Pratap Kumar
Methods and Theories in the Study of Religions: Perspectives from the Study of Hinduism and Other Indian Religions
Black and White; New Delhi, India; 2005; 8189320017; First Edition; Hard Cover; New; New; 15 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 132. 010873

Price: 7.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23862 People's Publishing House
Society and Revolution: Essays in Honour of Engels
People's Publishing House; New Delhi, India; 1971; First Edition; Hardcover; Very Good; Very Good; 14 x 21 Cm 
Printed pages: 242. Chipped dust jacket. Bumped corners. 020328

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23863 People's Publishing House
Property: Not a Fundamental Right. A Debate Organised By Society for Democracy
People's Publishing House; New Delhi, India; 1970; First Edition; Hard Cover; Good; No Jacket; 14 x 22 Cm 
Printed pages: 132. Bumped corners. 020727

Price: 5.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23864 Pepita Seth
Heaven on Earth: The Universe of Kerala's Guruvayur Temple
Niyogi Books; New Delhi, India; 2008; 8189738364; First Edition; Hardcover; New; New; 11.75 x 11.75 Inches 
Printed Pages: 215 with 215 photographs and 9 illustrations. 024845

Price: 74.99 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23865 Pepita Seth
The Edge of Another World
Speaking Tiger Publishing Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2015; 9789385288371; First Edition; Softcover; New; 
The Edge of Another World is the story of three women living in different times and spaces, whose lives enmesh and interconnect in strange and unforeseen ways.Shaken by her mother’s death, Sophie, a contemporary English woman, accepts the offer of a holiday in Portugal’s Alentejo region, at a hotel that was once a convent. Satishan Nambiar, a historian from Malabar in Kerala, tells her about the frescoes in the convent’s church and the great megalithic standing stones where Sophie finds the small figure of a Madonna-like Indian goddess. Before they part, Satishan invites her to Malabar… Born to an unknown mother during the throes of an earthquake in sixteenth-century Portugal, Inês yearns to know her origins. Although taken into a noble family’s household, her life changes when Leonor, the family’s younger daughter, enters a convent, taking Inês as her servant. When Lucas van Domburg, the painter commissioned to create the frescoes in the church, sees Inês, he declares her to be ‘his’ Virgin, and insists on using her likeness in the murals. A tragic turn of events leaves Inês alone in Malabar but it is here that she finally discovers her true identity. In Malabar, Thattakkutty, a Namboodiri Brahmin girl, lives an enclosed and orthodox life in an illam ‘a long time ago’. Irked by her intelligence, her guru schemes to destroy her. Simultaneously, rumours begin that her elder sister, Arya-edathi, has an illicit relationship with a Nambiar man. The distraught Arya-edathi dies by her own hand, and as Thattakutty runs to her, she sees that the great doors of the illam are open. She flees out, supported by her Goddess—uniting with her, rushing to meet her own fate.Printed Pages: 404. 103370

Price: 9.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23866 Pepita Seth
Heaven on Earth: The Universe of Kerala’s Guruvayur Temple
Niyogi Books; New Delhi, India; 9789381523278; Hardcover; New; New; 
Every day of the year, thousands of pilgrims swarm into the sacred precincts of Kerela’s Guruvayur Temple. They come to seek the blessings of Lord Krishna, known locally as Guruvayurappan, a deity whose precious idol was, according to myth, originally worshipped by Lord Vishnu. Another belief states that the idol was eventually inherited by Lord Krishna and enshrined in Dwaraka and that, just before His death, He declared that it was to be re-installed in India’s most sacred place. The task was carried out by Brihaspathy, the Guru of the Gods, and Vayu, the Wind God, whose combined names gave the temple its name. After travelling all over India, they eventually arrived at the place where the present temple now stands, and were welcomed by Siva and told that the purpose of their journey was fulfilled.From these mythical beginnings, Guruvayur became one of India’s most important temples, the small shrine that the Lord once occupied, now a mahakshetram, a great temple. It is a temple whose elaborate poojas have survived the many vicissitudes of history, of wars and changing times, always adhering to the rules that Adi Sankaracharya is said to have laid down a thousand years ago. That the temple has not only preserved this remarkable link with its divine origins, but has also continued to respect and honour its unique customs is largely due to the presence of the hereditary families, priestly and otherwise, who continue to fulfil the duties assigned to their ancestors many centuries ago. It is also a temple where devotion to Guruvayurappan has remained undiminished by the passing centuries, where the thousands of devotees who seek His compassionate blessings still uphold the mystery of His divine presence.Heaven on Earth: The Universe of Kerala’s Guruvayur Temple takes the reader into the heart of this complex universe, chronicling the temple’s myth and history, describing its rituals and beliefs, its traditional style of management, its festivals and patronage of Kerala’s ancient art forms, its elephants and, of course, the beliefs of all those who worship within its precincts. It is a book made possible both by the trust and willingness of people, including the temple priests, to share their knowledge, and by author-photographer Pepita Seth’s commitment to the project and her determination to represent the scope of the temple’s world.This remarkable and unique record is the outcome of 7 years of careful research enhanced by sensitive photographs that not only portray all aspects of life within the temple, but its atmosphere of intangible divinity.Printed Pages: 300 with 205 colour photographs & 8 colour illustrations. 106595

Price: 35.60 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23867 Per Kolstad and Adolf Stafl
Atlas of Colposcopy (2nd Revised edition)
Universitetsforlaget In association with University Park Press; Oslo, Norway; 1977; 8200023958; Second Edition; Hard Cover; Very Good; Very Good; 21.5 Cms x 29 Cms 
Printed Pages: 152 with numerous colour and b/w illustrations. Chipped and stained dust-jacket. 009142

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23868 Perceval Landon
Nepal- 2 Vols.
Asian Educational Services; New Delhi, India; 1993; 8120607236; Reprint; Hard Cover; New; 
Printed pages: Vol.1- 382, Vol.2- 372 alongwith plates, illustrations and map. 034983

Price: 31.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23869 Perceval Landon
The Opening of Tibet
Asian Educational Services; New Delhi, India; 2005; 8120611454; Reprint; Hard Cover; New; 
Printed pages: 484 alongwith 52 illustrations. 034432

Price: 23.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23870 Percival Spear
India: A Modern History
The University of Michigan Press; Ann Arbor, Michigan, USA; 1972; 0472071408; Revised and Enlarged Edition; Hard Cover; Fine; 16 Cms x 24 Cms 
Printed Pages: 538. 003801

Price: 15.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23871 Percival Spear
India, Pakistan, and the West (Fourth Edition)
Oxford University Press; London, UK; 1967; Fourth Edition; Paperback; Very Good; 14 Cms x 22 Cms 
Printed Pages: 178. 009246

Price: 4.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23872 Percival Spear
A History of India: Volume Two
Penguin; New Delhi, India; 2001; 0140138366; Fourteenth Impression; Paperback; New; 14 Cms x 22 Cms 
Printed Pages: 298. 025060

Price: 6.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23873 Percival Spear
Twilight of the Mughuls: Studies in Mughul Delhi
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1991; 81-215-0517-6; Reprint; Hard Cover; New; New; 14.5 Cms x 22.5 Cms 
The events of the period between 1761 after the battle of Panipat and the anti-British uprising 1857 that led to the establishment of British sovereignty in India, were marked by power politics and intrigues. This period of the 'Twilight of the Moghuls' saw the corrosion of power of the descendants of the house of Timur, ultimately confirming their nominal authority to the areas in and around Delhi. Set against this background, Percival Spear has admirably described in all its grim detail the story of the Late Mughul Delhi which was intimately bound up with this drama. Starting his studies, with a sketch of the 'Kingdom of Delhi' between 1761 and 1803 when the kingdom went under the control of the Marathas until the British conquest, Percival Spear has tried to analyse the factors leading to the British domination. The second part of the book deals with the period between 1803 and 1857 and consists of three sections: the Mughuls and the British, the international life of the Mughul family, and the British administration of the Delhi territory. While the first two sections seek to show the intimate details of life of the period, the third describes Sir Charles Metcalfe's 'Delhi System' which was the foundation of his reputation and shows 'how that system had the defects of its virtues and how the desire for improvement led to harmful interference.' The study is completed by the picture of Delhi during and immediately after 1857. The accounts given by Dr. Spear in these chapters are 'brief and accurate' and he approaches the story from a refreshingly new angle. In this rare penetration to the analysis of the character of Bahadur Shah, the last Mughul emperor, about whom he has written with sympathy and kindness, he is never swayed by over-enthusiasm in either defending him or the others connected with the fateful events of 1857. For this brilliantly documented account, Percival Spear has drawn from all the available sources. Thus, while for the first section of the book he has largely tried to analyze and coordinate the primary and secondary material, he has made use of the official records, parliamentary papers, diaries and memoirs and private papers for the second and the third section of the book dealing with Mughuls and the British, the British life in Delhi, the Colebrooke case, the Fraser murder and the 1857 uprising. Some of the materials have been used for the first time in this book. The reader will find in it much information and an interpretation at once sensitive and personal, giving life to a period too often buried under a mass of detail. Printed Pages: 284 with 1 map. 015079

Price: 7.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23874 Percival Spear
A History of Delhi Under the Later Mughuls
Low Price Publications/D.K. Publishers Distributors Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 2011; 8175363053; Hardcover; New; New; 
Two hundred years ago, Delhi has been a great and imperial city for a century, with anything between one and two million inhabitants. It was the largest and most renowned city, not only of India, but of all the East from Constantinople to Canton. The purpose of this study is to trace the history of Delhi from the time that it ceased to be the capital of Mughul India until it became a completely British city after the Mutiny in 1858.The stoy of Delhi during these years is not one of weaklings or mountebanks, creeping amidst deceit and subterfuge, but of strong men lusting for power. It is a story of men throwing away successively in the heat of that passion everything that could make that power worth having, and mutually sqauandering the resources for which they were all contending. The nemesis of these men was the nemesis not of weakness but of strength unallied to principle, not of idealism but of power politics.The first part of the book is a sketch of the Kingdom of Delhi until its conquest by the company in 1803. The second part of the book consists of a series if studies on the Delhi city and territory under British Administration from 1803-1857. This part fall into three sections. Printed Pages: 279 with 1 folded map. 107367

Price: 3.95 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23875 Percival Spear and Margaret Spear; with an Introduction By Narayani Gupta
India Remembered (Second Edition)
Orient BlackSwan; New Delhi, India; 2010; 8125039600; Second Edition; Paperback; New; 15 x 23 Cm 
Printed Pages: 197. 031708

Price: 6.50 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23876 Percy Brown
Indian Architecture (Buddhist and Hindu Period)
D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd.; Bombay, India; 2003; Reprint; Hard Cover; New; New; 23 x 29 Cm 
Printed Pages: 149 with 125 b/w illustrations. 038046

Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23877 Percy Brown
Indian Architecture (Islamic Period)
D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd.; Bombay, India; 1997; Reprint; Hard Cover; New; New; 23 x 29 Cm 
Printed Pages: 149 with 125 b/w illustrations. 023664

Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23878 Percy Gardner
A History of Ancient Coinage 700-30 BC
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.; New Delhi, India; 1975; 8170690633; First Indian Edition; Cloth; New; New; 14 Cms x 22 Cms 
Percy Gardner's A History of Ancient Coinage is an outstanding work on ancient numismatics covering the period between 700 BC and 300 BC. It gives in detail the development of ancient coinage and is based mainly on the Greek coinage during this important period of ancient history. In the present work, Gardner has divided the period of early coinage into two parts, the first covering period upto 480 BC and the second between 480 and 300 BC. His approach to the subject is different from the early writers in as much as he has discussed the coinage of the cities in groups rather than separately and has traced the lines of trade influence from district to district thereby discerning the reasons why particular coin standards found acceptance in one locality or another. He has supplemented the material by including the history of Greek and Asiatic and Italian coinages as a continuous activity. The work is divided into three parts. In the Introduction, Gardner has discussed Greek trade-routes, classes of trades, bankers, early mutual relations of precious metals, rights of coinage, monetary alliances, mother-city and colony, standard currencies, monometallism and bimetallism, dating of Greek coins, hoards and fabric. In the next two parts is discussed the coinage of early Greek cities including those areas which became a part of the Hellenistic empire, besides a chapter on the coins of Phillip and Alexander. In the eleven plates are illustrated the important coin types with detailed explanation of each in the index to plates. A detailed General Index is also appended at the end of the volume for easy reference. Printed Pages: 479 with 11 coin plates. 028835

Price: 14.25 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23879 Percy Gardner; Edited By Reginald Stuart Poole
Catalogue of the Greek Coins: The Seleucid Kings of Syria (A Catalogue of Greek Coins in the British Museum Series)
Arnaldo Forni - Editore; Bologna, Italy; First Edition; Hard Cover; Very Good; No Jacket; 18 Cms x 25 Cms 
Printed Pages: 165 with 28 b/w plates. 009087

Price: 84.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23880 Pere Julia
Explanatory Models in Linguistics: A Behavioral Perspective
Princeton University Press; Princeton, New Jersey, USA; 1983; 0691065241; First Edition; Hard Cover; Fine; Very Good; 14.5 Cms x 22.5 Cms 
Printed Pages: 242. Rubbed and scratched dust-jacket. Book in mint condition. 007561

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23881 Perry Anderson
The Origins of Postmodernity
Aakar Books; Delhi, India; 2013; 9789350022320; First Edition; Softcover; New; 
Printed Pages: 154. 109082

Price: 7.37 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23882 Pertti Huttunen
Työ- tekniikka-historian Muutos
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1992; 9519626611; New; 
Kirja koostuu yhdeksästä tekniikan ja talouden historian alaan kuuluvasta artikkelista, jotka on julkaistu aikaisemmin eri yhteyksissä. Vanhin on syntynyt jo neljännesvuosisata sitten ja viimeisin on peräsin vuodelta 1990. Artikkelit käsittelevät mm. antiikin orjataloutta, Pohjois-Suomen tuotantorakennetta 1860–1970, teollisen kapitalismin historiallisia juuria ja ihmisen mahdollisuuksia materian maailmassa. Printed Pages: 204. 115822

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23883 Pertti Huttunen
Työ-Tekniikka-historian Muutos: Kirjoituksia työn ja tekniikan Historiasta
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1992; 9519626611; New; 
Kirja koostuu yhdeksästä tekniikan ja talouden historian alaan kuuluvasta artikkelista, jotka on julkaistu aikaisemmin eri yhteyksissä. Vanhin on syntynyt jo neljännesvuosisata sitten ja viimeisin on peräsin vuodelta 1990. Artikkelit käsittelevät mm. antiikin orjataloutta, Pohjois-Suomen tuotantorakennetta 1860–1970, teollisen kapitalismin historiallisia juuria ja ihmisen mahdollisuuksia materian maailmassa. Printed Pages: 204. 115823

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23884 Pertti Hyttinen
Anders Chydenius samlade skrifter. Band 4
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9515832403; New; 
Anders Chydenius (1729–1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Band 4 innehåller Chydenius vinnande bidrag till en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskapet i Uppsala i början av 1780-talet. För tävlingen skrev Chydenius sammanlagt elva predikningar över tio Guds bud och bifogade därtill en skiagrafi och ett kortare utkast till några inträdespredikningar. Budordspredikningarna, som utgör den största tematiska helheten i Chydenius författarskap, erbjuder en intressant klangbotten för hans ekonomiska och politiska texter. Printed Pages: 494. 115400

Price: 165.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23885 Pertti Hyttinen
Anders Chydenius samlade skrifter. Band 3
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 951583239X; New; 
Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729-1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. I Andres Chydenius samlade skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form. I band 3 ingår bl.a. den intensiva debatten om tjänstehjonens rättigheter som utspann sig i den svenska dagspressen 1778-1779, Memorial, angående religions-frihet (1779) som uppmärksammades internationellt och Chydeniustre självbiografiska alster. Printed Pages: 798. 115437

Price: 166.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23886 Pertti Karkama
Kansakunnan Asialla: Elias Lönnrot ja ajan Aatteet
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 951746312X; New; 
Elias Lönnrotista (1802–1884) voi varauksetta sanoa, että hän työskenteli koko elämänsä ajan kansallisuusaatteen ja kansakunnan hyväksi. Yhtä varauksettomasti voi todeta, että nationalisti hän ei kuitenkaan ollut. Tämä tutkimus tarkastelee kansanmiestä, joka tunsi hyvin niin kansan elämän olosuhteet kuin ajan opit ja aatteet. Lönnrot omaksui osansa kansan ja sivistyneistön välimiehenä ja koetti luoda synteesin, jossa kansan viisaus ja sivistyneistön oppineisuus liittyisivät yhteen ja tarjoaisivat kulttuurisen perustan kansalaisuudelle ja kansakunnan elämälle. Printed Pages: 402. 115113

Price: 101.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23887 Pertti Luntinen
Sota Venäjällä-Venäjä Sodassa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9522226661; New; 
Sota on koetellut Venäjää sen historian alusta lähtien. Kun Venäjä on ollut heikko ja hajanainen, on skyyttalainen, tataari, turkkilainen, puolalainen, saksalainen, ruotsalainen, joukon jatkona suomalainenkin tunkeutunut maahan tuhoisin seurauksin. Voimiensa päivinä Venäjä on lähtenyt valloitussotiin länteen, etelään ja itään. Dosentti Pertti Luntisen teos sisältää kaikki Venäjän käymät ja nykyisen Venäjän alueella käydyt sodat. Taistelut, sotavalmistelut ja sotien seuraukset on kirjassa kerrottu yleistajuisesti ja asiallisesti. 115442

Price: 21.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23888 Pertti Luntinen
Railway on the Gold Coast
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1996; 9514108035; New; 
Suunnitelmat rautatien rakentamisesta Kultarannikolle olivat ensi kertaa esillä 1879. Junaliikenne alkoi vuosisadan lopulla, ja seuraavien vuosikymmenien aikana maan eteläosaan rakennettiin lähes 1000 kilometriä rautateitä, jotka itsenäinen Ghana sittemmin peri. Kirja kertoo rautatien historiasta, sen suunnittelusta, rakentamisesta ja toiminnasta, sen eurooppalaisista ja afrikkalaisista käyttäjistä ja asiakkaista, sen merkityksestä brittien siirtomaavallalle sekä eurooppalaisen kulttuurin leviämiselle paikallisen väestön keskuuteen; ghanalaisten käyttöön jäi keksintö, jonka muukalaiset olivat tuoneet heidän maahansa ja joka oli alkuaan täysin vieras heidän kulttuurilleen. Printed Pages: 194. 115924

Price: 68.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23889 Pertti Nurminen
Aatteesta Ammatiksi: Puoluetyötä ja Punapääomaa
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9525976408; New; 
Työväenliike syntyi maaseutuvaltaiseen Suomeen 1800-luvun lopulla muualta opituin opein ja esimerkein. Liike organisoitui paitsi aatteellisena ja ammatillisena liikkeenä, myös taloudellisen toiminnan eri alueilla. Liikkeen voimakas kasvu vaikutti paitsi yksilötason yhteiskunnallisiin mahdollisuuksiin, myös loi pohjaa kielteisiin ja liikkeen yhtenäisyyttä rapauttaviin ilmiöihin. Teos kuvaa työväenliikkeen ja liikkeeseen sitoutuneiden nousua ja kriisejä kahden keskeisen vaikuttajan vaiheiden kautta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Aviopari Julius Nurminen ja Anna Haverinen (ent. Nurminen) toimivat työnväenliikkeessä ja olivat kumpikin useamman kauden kansanedustajina. Printed Pages: 461. 114446

Price: 105.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23890 Pertti Rannikko
Kotona, kylässä, liikkeellä
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 952222832X; New; 
Kotona, kylässä, liikkeellä –teoksessa tutustutaan pohjoiskarjalaisiin Sivakan ja Rasimäen kyliin. Tutkimuksen keskeinen näkökulma on liikkuvuuden vaikutukset ihmisten elämään ja maaseudun kehitykseen. Sivakka ja Rasinmäki jäsentyvät muutoksessa olevina paikkoina, joissa ihmiset elävät ja pistäytyvät. Toisaalta kylät ovat kaivattuja ja muisteltuja kotipaikkoja. Tässä kirjassa äänen saavat yksittäisten ihmisten elämäntarinat, kylistä lähteneiden muistelut ja karjalaisuus.Pitkään jatkuneen tutkimuksen aikana suomalainen yhteiskunta, maaseutu ja tutkimusotteet ovat kokeneet suuria muutoksia. Siksi kirja on hyödyllistä luettavaa yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksesta kiinnostuneille. Se antaa uusia ajatuksia myös kotiseutuharrastajille, kyläaktiiveille ja maaseudun kehittäjille. Teoksen kirjoittajakunta koostuu ansioituneista humanististen ja yhteiskuntatieteiden alan tutkijoista, joista monet ovat olleet mukana Sivakka-Rasimäki -tutkimuksessa jo useampia vuosikymmeniä. Printed Pages: 253. 114733

Price: 140.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23891 Pertti Virtanen
Määräävän Markkina-Aseman Kontrollointi
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2001; 9518551847; New; 
Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on yhdessä kartellien kanssa tavanomaisin markkinoiden toimintahäiriö. Tämän ilmiön kontrolloiminen vaatii sekä taloustieteellistä että oikeustieteellistä osaamista, koska sekä yritysten että viranomaisten/tuomioistuinten on tiedettävä miten tällaisessa markkina-asemassa saa/ei saa toimia. Väärinkäytön kontrollointi vaatii myös käytettävissä olevien keinojen ja niiden kautta saatavien lopputulosten punnintaa. Tässä tutkimuksessa aihepiiriä on lähestytty taloustieteen ja Saksan, Suomen sekä EU:n kilpailuoikeusnormistojen kautta. Näkökulma painottuu markkinoille pääsyn esteisiin, koska näiden poistaminen/pienentäminen avaisi markkinoita kilpailulle ja vähitellen johtaisi määräävän markkina-aseman murentumiseen. 114923

Price: 280.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23892 Pertti Virtaranta
Lyydiläisiä tekstejä. VI
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1994; 9519403728; New; 
Sisältää kuvaliittteet. nKeski-Aunuksessa sijaitsevasta Pyhäjärven kunnasta kotoisin olevan etevän itkuvirsien laulajan ja muunkin perinteen taitajan Anna Vasiljevna Tšesnakovan äidinkieli oli paikallinen lyydiläismurre. Tekstikokoelma perustuu Pertti Virtarannan 1966 ja 1968 tekemiin haastattelunauhoituksiin. nLitteraatioiden ohella kirjassa on tekstien suomennokset. Teoksen alkuluvussa käsitellään Pyhäjärven kylissä tehtyä perinnetallennusta ja -tutkimusta sekä esitellään Pyhäjärven murteen tuntomerkkejä. Printed Pages: 240. 115123

Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23893 Pertti Virtaranta
Keskusteluja Valev Uibopuun kanssa-Vestlusi Valev Uibopuuga
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1991; 9514558448; New; 
Valev Uibopuu on virolaisessa kulttuurielämässä tunnettu ja arvostettu eksiilikirjailija. Hän on toiminut monella kulttuurin saralla, merkittävimmin sanomalehtimiehenä, kirjailijana ja yliopistomiehenä. Pertti Virtaranta valaisee Uibopuun monipolvisia elämänvaiheita kirjassaan, joka pohjautuu Virtarannan tekemiin haastattelunauhoituksiin. Keskeisenä on Uibopuun kirjallinen toiminta. Printed Pages: 179. 115815

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23894 Pertti Virtaranta
Amerikansuomen Sanakirja: A Dictionary of American Finnish
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1992; 9519266437; New; 
Amerikansuomalaisten kieli sai pitkään elää omissa oloissaan tallentamatta ja tutkimatta, kunnes vuonna 1965 Pertti Virtaranta teki Yhdysvaltojen ja Kanadan suomalaisseuduille ensimmäisen matkansa. Sen jälkeen hän on assistenttiensa kanssa tehnyt vielä kaksi tutkimusmatkaa. Näiden matkojen tuloksiin – ääninauhoihin ja muistiinpanoihin – olennaisesti rakentuu Amerikansuomen sanakirja. Sanakirjassa on eri sanoja viitisentuhatta. melkoinen osa amerikansuomen englantilaisista lainoista liittyy sellaisiin asioihin, töihin, ammatteihin, koneisiin jne., joita siirtolainen näki ja koki vasta Amerikassa. Kuinka kekseliäästi siirtolaiset ovatkaan osanneet muokata englannin sanoja omaan kieleensä sopiviksi. Tulos kuulostaa joskus hyvin hauskalta. Niistä noin 500:sta amerikansuomalaisesta, joiden puheesta havaintoja on tehty, on lyhyet henkilötiedot. Lopussa on englanninkielinen hakemisto, jossa viitataan sanakirjan amerikansuomalaisiin hakusanoihin. Sanakirjaa elävöittävät lukuisat valokuvat haastatelluista amerikansuomalaisista ja heidän elinympäristöstään. Printed Pages: 329. 116140

Price: 96.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23895 Pertti Virtaranta
Lyydiläisiä tekstejä. V
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1984; 9519019812; New; 
Printed Pages: 107. 116347

Price: 64.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23896 Perumal Murugan
Pyre
Penguin Books India Pvt. Ltd./Prakash Books; New Delhi, India; 0670087750; Hardcover; New; New; 
"Saroja and Kumaresan are in love. After a hasty wedding, they arrive in Kumaresan?s village, harbouring the dangerous secret that their marriage is an inter-caste one, likely to anger the villagers should they learn of it. Kumaresan is confident that all will be well. He naively believes that after the initial round of curious questions, the inquiries will die down and the couple will be left alone. But nothing is further from the truth. The villagers strongly suspect that Saroja must belong to a different caste. It is only a matter of time before their suspicions harden into certainty and, outraged, they set about exacting their revenge.With spare, powerful prose, Murugan masterfully conjures a terrifying vision of intolerance in this devastating tale of innocent young love pitted against chilling savagery. Printed Pages: 270. 108461

Price: 7.52 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23897 Perween Hasan
Sultans and Mosques: The Early Muslim Architecture of Bangladesh
I.B. Tauris; London, UK; 2007; 1845113810; First Edition; Hardcover; Brand New; Brand New; 19 x 25 Cm 
Printed Pages: 254 with numerous b/w plates. 020846

Price: 75.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23898 Peter A. Clark
Organizational Design: Theory and Practice
Travistock in Association with Van Gorcum; London, UK; 1972; 0422735809; First Edition; Paperback; Fine; Fair; 14 Cms x 22 Cms 
Printed Pages: 304. 004416

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23899 Peter A. Reich (ed.)
The Second Lacus Forum 1975
Hornbeam Press, Incorporated; South Carolina, USA; 1976; First Edition; Paperback; Very Good; 15.5 Cms x 23 Cms 
Printed Pages: 645. 007956

Price: 14.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
23900 Peter Alan Roberts (trs)
Mahamudra and Related Instructions: Core Teachings of the Kagyu Schools
Wisdom Publications; Boston, USA; 2011; 0861719298; First Edition; Hardcover; New; New; 16 x 24 Cm 
Printed Pages: 779. 036660

Price: 59.99 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  231 232 233 234 235 236 237 238   239  240  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie