Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Click on Title to view full description

 - 36777 items found in your search
 
 
25001 Päivi Pietilä
Multiple Languages-Multiple Perspectives
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1999; 9789519389; New; 
This volume is a collection of texts based on the presentations given at the autumn symposium of AFinLA in Turku in November 1998. The first part of the volume contains the contributions of the panels of the symposium. The second part of the volume contains shorter texts, which are based on the poster presentations. Printed Pages: 257. 116404

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25002 Päivi Pietilä
Multiple Languages-Multiple Perspectives
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1999; 9519388451; New; 
This volume is a collection of texts based on the presentations given at the autumn symposium of AFinLA in Turku in November 1998. The first part of the volume contains the contributions of the panels of the symposium. The second part of the volume contains shorter texts, which are based on the poster presentations. Printed Pages: 257. 116432

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25003 Päivi Roivainen
Puettu Lapsuus: Löytöretkiä lastenvaatteiden Saarille
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; 9519057986; New; 
Mitä asioita lastenvaatteissa on eri aikoina pidetty tärkeinä ja mitä nämä kertovat lapsuudesta? Puettu lapsuus on tutkimus alle kouluikäisten lasten vaatteista: niiden materiaalisuudesta ja niihin liitetyistä kokemuksista ja merkityksistä. Museokokoelmien, nykylasten haastatteluiden, lastenhoitokirjallisuuden, kyselyvastausten ja lasten pukeutumiseen liittyvän keskustelun analyysi avaa uusia näkökulmia niin aineellisen kulttuurin tutkimukseen kuin käsityksiimme lapsuudesta. Kirjassa esitellään seitsemän lastenvaatesaarta, jotka kuvaavat lapsiin ja lapsuuteen liittyviä ihanteita, käytäntöjä ja kokemuksia. Lastenvaatteiden aineellisuus välittyy niiden väreissä, malleissa ja materiaaleissa. Näiden rinnalla vaatteiden käyttämiseen liittyy monenlaisia aisteihin perustuvia havaintoja, elämyksiä ja kokemuksia. Vaatteisiin myös tallentuu ihmisten käytön jälkiä, kuten tuoksuja, tahroja ja merkkejä kehon liikkeistä. Nämä jäljet johdattelevat lapsuuden elettyyn esinesuhteeseen. Printed Pages: 335. 115352

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25004 Päivi Setälä
Private domini in Roman brick stamps of the Empire
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1977; 9514103033; New; 
Printed Pages: 316. 114690

Price: 200.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25005 Päivi Siivonen
From a "Student" to a Lifelong "Consumer" of Education?
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; 9525401499; New; 
This book examines socially constructed interpretations on who benefit from education and who should be educated and how. It is for all those interested in adult education, sociology of education, social psychological research on educability as well as narrative, life history and feminist studies. It offers a critical view on lifelong learning as well as new insights into scarcely researched general upper secondary school for adults. Printed Pages: 331. 114858

Price: 105.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25006 Päiviö Tommila
Vihreän lampun taika: Eero Tommila, Kemisti
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; 9516533752; New; 
Eero Tommila (1900–1968) nimitettiin v. 1944 fysikaalisen kemian ensimmäiseksi professoriksi Helsingin yliopistoon. Sitä ennen hän oli toiminut assistenttina kemian laitoksella, Jyväskylän seminaarin luonnontieteiden lehtorina ja tehnyt tutkimustyötä Helsingissä väitellen tohtoriksi v. 1932. Jatkaessaan opintojaan Oxfordissa Tommila alkoi suuntautua reaktiokinetiikkaan ja liuottimien vaikutukseen kemiallisen reaktion nopeuksiin. Tälle alalle syntyi Tommilan koulukunta. 1950 Tommila julkaisi paljon käytetyn ensimmäisen suomenkielisen fysikaalisen kemian yliopistollisen oppikirjan. Printed Pages: 266. 114502

Price: 120.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25007 Päätoim. Aini Linjakumpu
Kosmopolis 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iElina Hakala/i, Ihmisoikeuskasvatus suomalaisissa valtion koulutuslaitoksissa ja korkeakouluissa ? holistista vai hajanaista? iJan Löfström/i, Edistävätkö historialliset anteeksipyynnöt rauhaa ja sovintoa ? suomalaislukiolaisten ajattelun analyysiä; iRuta Kazlauskaite-Gürbüz/i, Miten käsitellä vihollisuutta: liettualaisten ja puolalaisten historian oppikirjojen representaatiot maiden keskinäisestä konfliktista sotienvälisenä aikana; iSirkka Ahonen/i, Historia ? konfliktien tekijä vai sovittaja? Printed Pages: 79. 114825

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25008 Päätoim. Anna Elomäki
Sukupuolentutkimus-Genusforskning 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iVilma Hänninen Anne-Maarit Turunen/i, Naiseusideaali ja masennus; iSanna Lipponen/i, Feminiininen itsen rakastaminen. Peilautuminen ja kahdentuminen Susanna Majurin valokuvissa; iLeena Eräsaari/i, Julkisten palveluiden muutokset ja naisten asema; iAnita Haataja Elina Pylkkänen/i, Verotus ja sukupuolten tasa-arvo ? ei suomalainen ongelma? iEeva Jokinen/i, Avoin talous, lukittu sukupuoli; iAnn-Charlotte Palmgren/i, Att blogga det ätstörda; iMari-Anne Okkolin/i, Mahdollisuuksien tasa-arvo? Korkeasti koulutetut tansanialaisnaiset kertovat. Printed Pages: 71. 115300

Price: 47.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25009 Päätoim. Anna Elomäki
Sukupuolentutkimus-Genusforskning 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iHanna Ylöstalo/i, Työntekijäkansalaisia vai maailman muuttajia? Opiskelijat uusliberalistisessa yliopistossa; iElina Ikävalko/i, Valta ja nomadinen tutkijuus tasa-arvotyöryhmässä; iElina Papu al./i, Feministinen etnografia. Tietämistä ja tutkimista kasvatuksen kentillä; iJaanahannatarja Palmusaarinenojala/i, Kollektiiivinen biografia feministisen tutkimuksen menetelmänä; iMaria Svanström/i, Oppimisen aika; iKirsti Lempiäinen/i, Emansipaatio ja pedagogiikka; iJukka Lehtonen/i, Sukupuolittuneita valintoja? Ei-heteroseksuaaliset ja transnuoret koulutuksessa; iMinna Maunula/i, Perheellisten naistohtoriopiskelijoiden arki, elämänkulku ja tulevaisuusajattelu. Printed Pages: 83. 115301

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25010 Päätoim. Anna Elomäki
Sukupuolentutkimus -Genusforskning 1/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sis. artikkelit: Suvi Nipuli, Itselliset naiset hedelmöityshoidoissa. Taistelua asemasta heteronormatiivisissa rakenteissa; Maarit Sireni, Emännästä yrittäjäksi. Maaseudun naista koskevien puhetapojen muutos; Nana Blomqvist, Kommondifierad intimitet i dokumentären The Great Happines Space: Tale of an Osaka Love Thief; Jaana Kuusipalo, Naisten edustaminen ja esittäminen suomalaisessa politiikassa; Suvi Keskinen & Salla Tuori, Taloudesta, globaaleista valtasuhteista ja jälkikoloniaalisesta näkökulmasta; Martina Reuter, Naisten asema filosofiassa; Saara Särmä, Kollaasimetodologiaa sukupuolittuneesta maailmanpolitiikasta; Viola Parente-Capková, L. Onervan dekadentti uusi nainen. Printed Pages: 76. 115302

Price: 47.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25011 Päätoim. Anna Elomäki
Sukupuolentutkimus-Genusforskning 3/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Taina Uusitalo, Naisten kansalaistoiminnan sukupuolittuneisuus 1800- ja 1900-luvun taitteen Suomessa; Riitta Jytilä, Sukupuoli ja moniäänisyyden politiikka Eira Strenbergin romaanituotannossa; Elina Valovirta, Mörkö pannassa ? Affektiivinen feministinen pedagogiikka graduohjauksessa. Printed Pages: 79. 115304

Price: 47.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25012 Päätoim. Anna Elomäki
Sukupuolentutkimus-Genusforskning 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Nina Järviö, Pelastetaan homot! ? Kansalaisaktivismi, homoseksuaalisuus ja turvapaikanhaku Suomessa; Minna Seikkula, Rodullistavien rajanvetojen kyseenalaistaminen rasismin kohteeksi joutuvien blogiteksteissä; Aleksi Huhta, "Tokko ne tytöt sentään tanssia tahtovat mustien kanssa" ? Amerikansuomalaisen lehdistön suhtautuminen Harlemin suomalaisten ja mustien välisiin "sukupuolisuhteisiin" keväällä 1931; Jarmila Rajas, Rodullistamisen perinteet ? Rotuhygieeninen äitiys, maahanmuuttajien kotouttaminen ja kelpoisuus. Printed Pages: 67. 115305

Price: 47.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25013 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Virittäjä 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Markus Hamunen Puh pah pelistä pois. Ahti Rytkösen tm-tutkimuksen taustoja; Heini Karjalainen, Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien indefiniittinen käyttö; Lasse Hämäläinen, Suomalaisten verkkoyhteisöjen käyttäjänimet. 116123

Price: 54.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25014 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Virittäjä 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Anneli Pajunen, Esa Itkonen & Seppo Vainio, Nuorten aikuisten kyky määritellä sanojen merkityksiä; Tuomas Huumo, Objektia kvantifioivien paljous- ja lukumääräkvanttorien syntaksia ja semantiikkaa; Jenny Paananen, Kuinka lääkärit korjaavat kysymyksiään? Kysymysten uudelleenmuotoilu monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. 116127

Price: 53.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25015 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Virittäjä 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Esa Lehtinen & Pekka Pälli, Osallistuminen näkökulmana tekstien ja keskustelujen suhteeseen. Kehityskeskustelulomake osana kehityskeskustelun vuorovaikutusta ja organisatorisia käytänteitä; Riikka Nissi, Kokouskeskustelusta vastinetekstiksi. Virkateksti ja yhteisen äänen rekontekstualisointi; Lauri Haapanen, Haastattelupuheen rekontekstualisointi sitaateiksi lehtijuttuun; Markku Haakana, Salla Kurhila, Niina Lilja & Marjo Savijärvi, Kuka, mitä, häh? Korjausaloitteet suomalaisessa arkikeskustelussa. Printed Pages: 320. 116131

Price: 56.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25016 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 3/2014
Bookstore Tiedekirja; New Delhi, India; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iHelka Riionheimo al./i, Kontaktilingvistiikan, toisen kielen omaksumisen tutkimuksen ja käännöstieteen risteyksessä; iHelka Riionheimo, Leena Kolehmainen Lea Meriläinen/i, Suomen passiivi kontaktissa. Kieltenvälisiä kytköksiä migraatiossa, toisen kielen omaksumisessa ja kääntämisessä; iPirkko Muikku-Werner Esa Penttilä/i, Idiomit osana kielikontakteja. Lainaidiomien merkityksen päättelyä; iHeli Paulasto al./i, iInterferenssi/i ? termi tutkimussuuntausten törmäyksessä; iSanna Hillberg al./i, Mitä on kieli? Kielten ja tutkimussuuntien rajapinnoilla CROSSLING-symposiumissa. Printed Pages: 153. 116208

Price: 52.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25017 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 1/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Pauli Rahkonen, Suomen etymologisesti läpinäkymätöntä vesistönimistöä; Maija Sartjärvi, Kahden etunimityypin yleistyminen ja suosionvaihtelu; Lasse Hämäläinen, Mikä nimi on ollut kaikkein suosituin? Suosiolukumenetelmä etunimien suosionvaihtelun tutkimuksessa; Tiina Onikki-Rantajääskö, Onko kansallisuusaatteesta enää mihinkään fennistiikassa? Pauli Brattico, Introspektio, kielen autonomia ja aineistot: pohdintoja kielitieteen menetelmistä. Printed Pages: 152. 116222

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25018 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 3/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Anne Mäntynen & al., Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä; Anna Solin, Genremuutos kieli-ideologisena prosessina. Normiristiriidat ja uuden genren kotouttaminen; Anne Mäntynen, Kieli-ideologiat käytännössä. Sanajärjestyksen normittuminen tietokirjojen suomennostyössä; Sari Pietikäinen, Kieli-ideologiat arjessa. Neksusanalyysi monikielisen inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrasta; Mia Halonen, Rikkinäisiä ja likaisia. Kieli-ideologiset prosessit kielentutkimuksen diskursseissa. Printed Pages: 173. 116231

Price: 48.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25019 Päätoim. Antti Belinskij ja Niko Soininen
Ympäristöjuridiikka 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Ympäristöjuridiikka 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Erkki J. Hollo, Miten ympäristöasioiden hoidon käy *Rexit-Euroopassa? Ismo Pölönen, Teemu Tahvanainen, Jussi Kauppila ja Henna-Kaisa Meriläinen, Haitankärsijät turvetuotannon vesistövaikutusten valvojina – Linnunsuon tapaus; Matti Mikkelä, Rakennuksen purkamislupa ja sen myöntämisedellytykset; Niina Mäntylä, Hevosenlannan polttaminen pienissä ja keskisuurissa polttolaitoksissa – ympäristön etu vai tuho? Printed Pages: 170. 116030

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25020 Päätoim. Antti Lampinen
Studia Celtica Fennica XIII: Yearbook of the Finnish Society for Celtic Studies
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Studia Celtica Fennica XIII includes articles: Alexandra Bergholm & Katja Ritari, Fingal Rónáin: Rónánin suvun surma; Andrew Newby, ‘Os Selve Alene’ – A Norwegian Account of the Easter Rising; Jouna Pyysalo, Ten New Etymologies between Old Gaulish and the Indo-European Languages; Ilona Tuomi, ‘As I went up the hill of Mount Olive’ – The Irish Tradition of the Three Good Brothers Charm Revisited. Printed Pages: 108. 115364

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25021 Päätoim. Antti Suvanto
Kansantaloudellinen Aikakauskirja 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Kansantaloudellinen Aikakauskirja 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Karlo Kauko, Kansakunnan varallisuus. Deskriptiivinen analyysi suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta; Meri Ostbaum & Juuso Vanhala, Paikallinen sopiminen; Erkki Liikanen, Tutkimuksen ja rahapolitiikan rajapinnassa; Pekka Sauramo, Tulopolitiikka, funktionaalinen tulonjako ja palkkamaltti Suomessa vuosina 1962–2014; Roope Uusitalo, Finanssipoliittisista säännöistä; Roger Wessman, Luonnollisen monopolin sääntely: Sähkön siirtohinta Suomessa; Hannu Vartiainen, Taloustiede muuttuvassa yliopistojärjestelmässä. Printed Pages: 278. 114900

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25022 Päätoim. Antti Suvanto
Kansantaloudellinen Aikakauskirja 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Terhi Maczulskij & Merja Kauhanen, Työmarkkinoiden polarisaatio ja työvoiman liikkuvuus – mihin rutiininomaista työtä tekevät työntekijät päätyvät?; Jenni Jaakkola, Julkisyhteisöjen rahoitustasapainon suhdanneriippuvaisten tekijöiden ja finanssipolitiikan päätösperäisyyden arviointia, Juha Kilponen, Fiskaalinen devalvaatio yhtenä hintakilpailukykyä parantavana toimena; Martti Vihanto, Onko kahden prosentin inflaatiotavoite liian korkea ja liian matala? Psykologinen näkökulma rahapolitiikkaan. 114902

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25023 Päätoim. Antti Suvanto
Kansantaloudellinen Aikakauskirja 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Bengt Holmström, Aamuterveiset Bostonista; Seppo Honkapohja, Bengt Holmströmin tieteellinen ura; Antti Kauhanen, Bengt Holmströmin keskeiset tutkimukset sopimuksista ja kannustinjärjestelmistä; Martti Hetemäki, Bengt Holmströmin rooli talouspoliittisessa keskustelussa; Mika Nieminen, Kustannuskilpailukyky, vaihtotase ja palkkakoordinaatio; Hanna Freystätter, Alustavia arvioita EKP:n määrällisen keventämisen vaikutuksista; Seppo Laakso, Eeva Kostiainen ja Heikki Metsäranta, Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset. 114903

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25024 Päätoim. Anu Lahtinen
Historiallinen Aikakauskirja 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Historiallisen Aikakauskirjan numeron 2/2017 teemana on Moderni länsimainen esoteria. Numero sisältää mm. seuraavat artikkelit: Päivi Mehtonen, Syrjitty naisviisaus ja toisinajatteleva käsityöläinen – Böhmeläinen Sofia-kirjallisuus 1780–1830; Ringa Takanen, Vapahtaja ihmisen osassa – Ikonografian muutos ja esoteeriset vaikutteet suomalaisissa Getsemane-aiheisissa alttaritauluissa 1870–1910; Marjo Kaartinen, Vera Hjeltin teosofinen maailmantyö; Mikko Kemppainen, ”Korkein olkoon kanssamme!” – Kirjailija Hilda Tihlä ja teosofia suomalaisessa työväenlehdistössä vuosina 1910–1918; Juuso Järvenpää, Vainotun totuuden esitaistelija – Jaakko Jalmari Jalo-Kiven spiritualistisen identiteetin rakentuminen 1900-luvun alun Suomessa; Julia von Boguslawski, Henkisen elämän kaipuu – Antroposofinen henkitiede Suomessa 1922–1935; Tutta Palin, Henkinen sukulaisuus taiteilija Ester Heleniuksen tuotannossa ja sosiaalisissa suhteissa. 115320

Price: 52.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25025 Päätoim. Anu Lahtinen
Historiallinen Aikakauskirja 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Historiallisen Aikakauskirjan numeron 1/2017 teemoina ovat valvonta, neuvottelu ja vastarinta. Numero sisältää mm. seuraavat artikkelit: Ritva Kylli, Vettä ja leipää? – Vankilaruoka ja vallankäyttö 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa; Reetta Hänninen, ”Sitten minulta loppui raha ja paperi” – Saima Grönstrand ja naiskirjailijan toimeentulon vaikeudet 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa; Marja Väänänen-Fomin ja Aini Pehkonen, Vuoden 1936 alkoholistilain tulkintakehykset; Ago Raudsepp, Käskikö Churchill pommittaa Suomea? – Diplomatian ja tiedustelun vaikutus Petsamon pommitukseen kesällä 1941; Pauli Heikkilä, Euroopan Nuorisokampanja Suomessa 1952–1957; Juha-Matti Ritvanen, ”Komissarov olisi kääntynyt haudassaan” – Neuvostoliitto, Iso-Britannia ja Suomen Operaatio Pax 1989–1990; Juhana Salojärvi, Ihmisoikeuksien historian tutkimukseen liittyviä ongelmia. Printed Pages: 128. 115339

Price: 52.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25026 Päätoim. Anu Lahtinen
Historiallinen Aikakauskirja 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Historiallinen Aikakauskirja 4/2016 teema on vapaa ja sisältää mm. seuraavat artikkelit: Samu Sarviaho, Kaukokaipuu ja alkuperäisen itäisyyden lumoissa - Pohjois-Suomen varhaishistoriallinen karjalaisuus 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun suomalaisessa historiankirjoituksessa; Ere Nokkala, Kameralismi ja kameraalitieteet – Paternalistisen valtion poliittista teoriaa?; Kati Mikkola ja Mikko Pollari, Poliittisen marginaalin ääni vaalikeväältä 1907 – Teosofisen työmies Itkosen muistiinpanot ja julkisuusstrategia; Teuvo Laitila, Huolenpito ja vieraanvaraisuus – Hyvän kuoleman ihanne ortodoksisessa Raja-Karjalassa vuosina 1870–1939; Jouni Tilli, Katumus, mukautuminen ja kieltäminen – Luterilaisten pappien suhtautuminen työväestöön vuosina 1944–1948; Ilkka Kärrylä, Kansallinen etu demokratian rajoituksena – Suomalaisten työnantajien retoriikka 1960- ja 1970-lukujen yritysdemokratiakeskustelussa. 115363

Price: 52.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25027 Päätoim. Anu Lahtinen
Historiallinen Aikakauskirja 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Historiallinen Aikakauskirja 3/2016 pureutuu historian opetuksen murrokseen, digitaalisuuden ja uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomiin haasteisiin ja sisältää mm. seuraavat artikkelit: Jukka Rantala ja Anna Veijola, Historiallisen tiedonmuodostuksen periaatteet hukassa – Tapaustutkimus nuorten historian tekstitaidoista; Jan Löfström, Suosivatko pojat ja tytöt eri koetehtäviä historian reaalikokeissa? – Tilastollinen analyysi; Najat Ouakrim-Soivio, Historian opetuksen tavoitteet ja sisällöt muuttuvat – entä niiden arvionti?; Arja Virta, Marjaana Puurtinen ja Kalle Pihlainen, Monitieteinen näkökulma historian asiantuntijuuteen. Printed Pages: 374. 115378

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25028 Päätoim. Anu Lahtinen
Historiallinen Aikakauskirja 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Jari Sedergren, Elokuvat Suomi-kuvan luojina ja propagandana; Louis Clerc, ”Ei missään tapauksessa saisi jarruttaa Holmaa Pariisissa!” – Suomen Pariisin-lähetystön propagandatoiminta ennen talvisotaa ja sen aikana; Helena Pilke, Taistelukuvauksia tulilinjoilta – TK-rintamakirjeenvaihtajien asema ja merkitys Suomen ulkomaanpropagandassa jatkosodan aikana; Olli Kleemola, ”Sotakuvia Suomesta” – Suomalainen ulkomaille suunnattu kuvapropaganda 1939–1944; Elina Melgin, Tiedottajien ammattikunnan synty Suomessa; Mari Hatavara & Kari Teräs, Minä, Kekkonen ja poliittinen rappio – Veikko Vennamon rakentama historiakuva ja kerronnalliset keinot muisteluaineistoissa; Veli-Matti Rautio, Vanhalla tavalla uutta ensimmäisen maailmansodan taustoista. Printed Pages: 119. 115398

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25029 Päätoim. Ari Hirvonen
Tiede and edistys 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Tiede & edistys 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Tero Toivanen ja Mikko Pelttari, Tämä ihmisen maailma? Planeetan hätätila, antroposeenikertomuksen kritiikki ja antroposeenin vaihtoehtoinen historia; Tuomo Alhojärvi, Yllättymisiä: Antroposkenen paranoia ja tiedon tilanteinen ongelma; Ari Korhonen, Ihmisen aikakausi ja antropologisen unen häiriöt. Universaalin historian käsite antroposeenia koskevassa keskustelussa. Printed Pages: 106. 115147

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25030 Päätoim. Ari Hirvonen
Tiede and Edistys 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Tiede & edistys 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Tero Toivanen ja Mikko Pelttari, Tämä ihmisen maailma? Planeetan hätätila, antroposeenikertomuksen kritiikki ja antroposeenin vaihtoehtoinen historia; Tuomo Alhojärvi, Yllättymisiä: Antroposkenen paranoia ja tiedon tilanteinen ongelma; Ari Korhonen, Ihmisen aikakausi ja antropologisen unen häiriöt. Universaalin historian käsite antroposeenia koskevassa keskustelussa. Printed Pages: 106. 115266

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25031 Päätoim. Eero Tarasti
Synteesi 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Synteesi 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Osmo Pekonen, Torniossa jouluna 1820; Erkki Pekkilä, Joiku, johtosävel ja ooppera ”Aslak Hetta”; Minna Riikka Järvinen, Pyhä ja profaani luonto joikujen epiteettinä; Sami Aikio, Kannuksen kadonneet kaiut; Eero Tarasti, Mitä on pohjoinen musiikki? Printed Pages: 90. 114735

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25032 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Lakimies 2/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Lea Halonen ja Anssi Keinänen, Kohti parempaa valvontajärjestelmää – oman toiminnan valvonnan sääntelykehys ja hyödyntäminen viranomaisvalvonnan osana; Janne Ruohonen, Johdon vahvistuskirjeen oikeudellinen merkitys tilintarkastuksessa; Marika Kytölä, Äidin oikeus, isän kannustin – vanhempainpäiväraha sukupuolistuneena sääntelynä. 116027

Price: 87.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25033 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Lakimies 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Eija Mäkinen, Kuntien ja maakuntien valvonta Pohjoismaissa; Mika Viljanen, Yhteisösakot ja niiden mittaaminen työturvallisuusrikoksissa; Heikki Kallio, Oikeutta kyborgeille; Miikka Rainiala, Kilpailuolosuhteiden huomioiminen julkisen hankinnan sisältöä ja vaatimuksia määriteltäessä. 116028

Price: 87.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25034 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 6/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Ida Koivisto, Oikeus on, miten se systematisoidaan? ? Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta; Jukka Mähönen, Onko kauppaoikeudella mitään virkaa?; Päivi Korpisaari, Oikeudenalan tunnusmerkeistä ja oikeudenalajaotuksen tarpeellisuudesta; Timo Koivurouva, Oikeudenalat ja oikeustieteilijät globalisaation murroksessa; Johanna Niemi, Onko ´oikeus ja sukupuoli´ oikeudenala?; Suvianna Hakalehto & Toomas Kotkas, Subjektiivinen päivähoito-oikeus ? sosiaalioikeutta, lapsioikeutta vai molempia?; Petri Kuoppamäki, Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi julkis- ja yksityisoikeudellisen soveltamisen rajapinnassa. 116034

Price: 90.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25035 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 7-8/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Ida Koivisto, Oikeus on, miten se systematisoidaan? – Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta; Jukka Mähönen, Onko kauppaoikeudella mitään virkaa?; Päivi Korpisaari, Oikeudenalan tunnusmerkeistä ja oikeudenalajaotuksen tarpeellisuudesta; Timo Koivurova, Oikeudenalat ja oikeustieteilijät globalisaation murroksessa; Niemi, Johanna, Onko ’oikeus ja sukupuoli’ oikeudenala?; Suvianna Hakalehto & Toomas Kotkas, Subjektiivinen päivähoito-oikeus – sosiaalioikeutta, lapsioikeutta vai molempia?; Petri Kuoppamäki, Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi julkis- ja yksityisoikeudellisen soveltamisen rajapinnassa; Matti Myrsky, Vero-oikeudellisen tutkimuksemme tilannekuva; Tuomas Mylly, Parodia ja eurooppalainen talousoikeus; Heikki Halila, Oikeustieteellinen väitöskirja ennen ja nyt; Martti Häkkänen, Väitöskirjatyöskentely tohtorikoulutuksen muuttuvassa toimintaympäristössä; Olli Mäenpää, Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä; Dan Helenius, Rikosoikeudellinen toimivaltaoikeus; Kim Talus & Sirja-Leena Penttinen, Kohti toimivampia markkinoita – huomioita vihreän energiatuen kilpailutuksesta. 116035

Price: 83.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25036 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Jyrki Tala, Laki ei ole ilmaishyödyke – Sääntelyn kustannusten ja niiden hillitsemisen tarkastelua; Mikael Koillinen, Oikeudesta anonyymiin julkisen vallan käyttöön; Pekka Savola, Hylätään selvästi perusteettomana – Tuomioistuimen tutkimisvallasta erityisesti kuluttaja-asioissa; Kaisa Varis, Omien osakkeiden hankinta ja yhdenvertaisuus pörssiyhtiössä; Niko Vartiainen, Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön ja pikaluottomarkkinoiden kehitys vuosina 2009–2015; Janne Kaisto, Lisäpuheenvuoro keskusteluun panttioikeuden liitännäisyydestä; Heli Korkka, Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen ja modernin lainopin ideaali; Hannele Tolonen, Lapsi, perhe ja tuomioistuin. Lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto- oikeudenkäynneissä; Jari Murto, Ryhmänormit yrityksessä – tutkimus työntekijäryhmiä koskevien normien asemasta. Printed Pages: 191. 116039

Price: 83.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25037 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Lakimies 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Päivi Leino-Sandberg, Liisa Leppävirta & Samuli Miettinen, Onko pohjoismaisella oikeudellisella yhteistyöllä tulevaisuutta Euroopan unionissa?; Sakari Wuolijoki, Sopimusrikkomuksen olennaisuus liikesopimuksissa; Hanna Savolainen & Jani Saastamoinen, OYL 18:7:n mukainen käypä hinta – tilastollinen analyysi noteeraamattomien yhtiöiden vähemmistöosakkaiden lunastushinnan määräytymisestä; Markus Ingström, Takaisinsaantilain soveltamisalasta – erityisesti velallisen passiviteetin merkityksestä. Printed Pages: 367. 116042

Price: 83.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25038 Päätoim. Georg Haggrén
SKAS 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
SKAS 2016:1 sisältää mm. artikkelit: Jari Holopainen, Samuli Helama & Heli Huhtamaa, Keskiaikaisten kivikirkkojen keskeneräisyys ympäristöhistoriallisessa tarkastelussa; V.-P. Suhonen, Massbyn latokartano ja autioitunut asutus; Elisa Väisänen & Joanna Veinio, Helsingin Rastilasta löydettyä - Nykyajan arkeologiaa leirintäalueella. Printed Pages: 54. 114088

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25039 Päätoim. Georg Haggrén
SKAS 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
SKAS 2015:4 sisältää mm. artikkelit: V.-P. Suhonen, Maaseudun asutuksen todellinen marginaali - tilattoman väestön mäkituvat Helsingin ja Sipoo pitäjissä; Tiina Äikäs, Timo Ylimaunu, Tiina Kuokkanen, Erkko Anttila, Tiia Ikonen & Anssi Malinen, Sosiaalinen näkökulma teollisuusarkeologiaan - tapausesimerkkeinä Varjakan ja Pateniemen sahat Oulun alueella; Oula Seitsonen, Lapin synkkä kulttuuriperintö - Saksan armeijan toisen maailmansodan aikaiset materiaaliset jäänteet pohjoisen erämaassa; Liisa Seppänen, Näkökulmia Amerikan ja Euroopan kaupunkiarkeologiseen tutkimukseen. Printed Pages: 63. 114100

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25040 Päätoim. Georg Haggrén
SKAS 3-4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää artikkelit: Ilari Aalto, Avain, kirves, risti ja tähti ? Tiilentekijöiden merkkejä keskiajan Turusta; Timo Salminen, Carl Axel Nordmanin ulkoiset historiallisen ajan tutkijoiden verkostot; Joonas Kinnunen, Johdatus verkostoanalyysiin arkeologiassa ? Esinefragmenttien kautta käsiksi hansakaupan sosiaalisiin verkostoihin. Printed Pages: 56. 114103

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25041 Päätoim. Hanna Lappalainen
Virittäjä 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Virittäjä 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Jutta Salminen, Mitä tarkoittaa epäillä? Epäillä-verbin polaarisesta merkitysvariaatiosta nykysuomessa; Jutta Salminen, Epäillä-verbin polaarinen kaksihahmotteisuus merkitysmuutoksena; Milla Uusitupa, Vesa Koivisto ja Marjatta Palander, Raja-Karjalan murteet ja raja-alueiden kielimuotojen nimitykset. Printed Pages: 156. 116113

Price: 76.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25042 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iEveliina Asikainen/i, Lähiöluonnon muotoutuminen ja lähiön ekologian logiikat Tampereen Hervannassa; iMaria Merisalo/i, Sosiaalisen median käytön alueelliset erot Helsingin ydinkeskustassa ja pääkaupunkiseudun erilaisilla esikaupunkialueilla. Printed Pages: 61. 115177

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25043 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iElina Eskelä/i, Asuminen ja paikalliset sosiaaliset suhteet: kansainvälisten opiskelijoiden näkökulma; iKaarina Vartiainen, Tiia Tanskanen Riikka Paloniemi/i, Kyselypalvelu Harava maankäytön suunnittelun tukena; iAnne Savola/i, Katson maalaismaisemaa ja kuuntelen ? Satakunnan äänimaisemien tarkastelu osana arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia; iHanna-Mari Ikonen Samu Pehkonen/i, Tilallista ajattelua yhteiskuntatieteilijöille. 115178

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25044 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iSirpa Rasmus, Jouko Kumpula Kirsti Jylhä/i, Suomen poronhoitoalueen muuttuvat talviset sää- ja lumiolosuhteet; iVirpi Hirvensalo Krista Koskelo/i, Paikkatietotekniikalla innovatiivisuutta maantieteen kouluopetukseen. 115179

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25045 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Nora Schuurman, Hevonen vieraalla maalla: ekonationalismi, relationaalisuus ja eläimen kulttuurinen pääoma; Olli Lehtonen, Työpaikkojen kasvualueiden potentiaaliset leviämis- ja supistumisvaikutukset Suomessa. Printed Pages: 110. 115183

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25046 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 3/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Tuija Mononen, "Jos olisi tavallinen kaivos" ? Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutukset lähialueen asukkaiden kokemina ["If it only would be a normal mine" ? Local people and experienced environmental impacts of Talvivaara mine]; Stella Selinheimo, Risto Kalliola & Toni Eerola, Kaivosyritysten paikallinen hyväksyttävyys kuntatason näkökulmasta: esimerkkinä Sodankylä. Printed Pages: 150. 115184

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25047 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Eerika Albrecht, Energiaa vai luonnonrauhaa? Puolesta ja vastaan argumentointi paikallisessa turvekonfliktissa Keski-Pohjanmaalla; Tapio Lindholm, Raimo Heikkilä & Oleg Kuznetsov, Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ekologista historiaa kahden kuhmolaisen suon kehityksen avulla; Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm, Saarijärven Paavon henki Suomen soilla. 115185

Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25048 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Terra 2016:1 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Kimmo Ruosteenoja, Jouni Räisänen, Ari Venäläinen, Matti Kämäräinen & Pentti Pirinen, Terminen kasvukausi lämpenevässä ilmastossa [Thermal growing seasons in a warming climate]; Johanna Hänninen, ”Täällä on kaikki mitä tarvitsen”: Gaddi-vuoristokansan toimeentulostrategiat Himachal Pradeshissa, Intiassa [”Here is everything I need”: Livelihood strategies of Gaddi hill-tribe in Himachal Pradesh, India]. Printed Pages: 58. 115186

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25049 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Terra 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Maarit Sireni, Muistin paikat siirtokarjalaisissa kodeissa; Tuomo Hiippala, Helsingin kaupungin matkailuesitteiden multimodaalinen korpus. Printed Pages: 143. 115187

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25050 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Terra 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Antti Vallius, Kuvallistettu kuuluminen – Valokuvahaastattelu ja visuaalinen analyysi paikkasuhteiden tutkimuksessa; Tikli Loivaranta, Mittakaavan representaatiot ja osallistuminen Himachal Pradeshin hiilimetsäprojektissa; Eero Vatanen & Juha Kotilainen, Paikallistalouksien uusiutumiskyky: itäsuomalaisia esimerkkejä. Printed Pages: 197. 115188

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25051 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Terra 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Annuska Rantanen & Anssi Joutsiniemi, Muutoksen epistemologia ja resilientit tilalliset strategiat: Maankäytön ja suunnittelun mukautumis- ja muuntautumiskykyä tarkastelemassa; Lieven Ameel & Aleksi Neuvonen, Utopian jälkeen: vaihtoehtoisia tulevaisuusvisioita kirjallisuudessa ja kaupunkistrategioissa; Mia Kunnaskari, Kaupunkiviljely joustavuuden koekenttänä elinympäristöissämme. 115189

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25052 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iEveliina Asikainen/i, Lähiöluonnon muotoutuminen ja lähiön ekologian logiikat Tampereen Hervannassa; iMaria Merisalo/i, Sosiaalisen median käytön alueelliset erot Helsingin ydinkeskustassa ja pääkaupunkiseudun erilaisilla esikaupunkialueilla. Printed Pages: 61. 115197

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25053 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iElina Eskelä/i, Asuminen ja paikalliset sosiaaliset suhteet: kansainvälisten opiskelijoiden näkökulma; iKaarina Vartiainen, Tiia Tanskanen Riikka Paloniemi/i, Kyselypalvelu Harava maankäytön suunnittelun tukena; iAnne Savola/i, Katson maalaismaisemaa ja kuuntelen ? Satakunnan äänimaisemien tarkastelu osana arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia; iHanna-Mari Ikonen Samu Pehkonen/i, Tilallista ajattelua yhteiskuntatieteilijöille. Printed Pages: 51. 115198

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25054 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iSirpa Rasmus, Jouko Kumpula Kirsti Jylhä/i, Suomen poronhoitoalueen muuttuvat talviset sää- ja lumiolosuhteet; iVirpi Hirvensalo Krista Koskelo/i, Paikkatietotekniikalla innovatiivisuutta maantieteen kouluopetukseen. Printed Pages: 46. 115199

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25055 Päätoim. Hannu Linturi
Futura 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iHannu Linturi Anita Rubin/i, Metodi, metafora ja tulevaisuuskartta; iAki Luostarinen, Tiina Airaksinen Hannu Linturi/i, Oppiminen poluttuu ja personoituu; iKristiina Soini-Salomaa/i, Tekemällä oppiminen ? tuumasta toimeen yhteisöllisin työkaluin; iIida-Maria Peltomaa Hannu Linturi/i, Opetuksen metamorfoosi; iAila Paaso/i, Ammatillisen opettajan osaamisen ennakoinnin tulevaisuus; iAnita Rubin al./i, Kartanpiirtäjän polunraivaus: miten rakentuu polku egosysteemistä eksosysteemiin? iOsmo Kuusi Risto Linturi/i, Oppimisen uudet teknologiset mahdollisuudet vuoteen 2030; iHannu Linturi al./i, Osaamisten yleissivistys; iJukka Tikkanen/i, Bändilinja kehittää kompetenssejaan; iHannu Linturi Tiina Airaksinen/i, Kollektiivinen oppiminen on toisenlaista; iKati Korhonen-Yrjänheikki/i, Yhteisöllinen oppiminen: miksi, mitä ja miten? Printed Pages: 112. 115138

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25056 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Aikuiskasvatus 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Heli Mutanen & Päivi Siivonen, Narratiivinen positiointianalyysi ja nuorten aikuisten toimijuus työpajaympäristössä; Hanna Vilkka & Hanna Ylöstalo, Tarinoilla tasa-arvoon? Narratiivisten menetelmien mahdollisuuksia kriittisessä toimintatutkimuksessa. Printed Pages: 161. 114815

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25057 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iTuula Heiskanen Riitta Lavikka/i, Pääluottamusmies Aliisan tarina; iHannele Kerosuo/i, Kollektiivinen muutostoimijuus ? esimerkkinä solmutyöskentely rakennusalan kehittämishankkeessa; iMarjatta Vanhalakka-Ruoho/i, Toimijuus elämänkulussa ? ohjaustyön perusta? iAnneli Eteläpelto al./i, Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä? iAnja Heikkinen/i, Aktivismista realismiin ? ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikuiskasvatustieteen kritiikki; iAnne Salmi, Lea Henriksson Jaana Laitinen/i, Maskuliininen ammatti-identiteetti on huomioitava koulutuksessa ja ohjauksessa. Printed Pages: 78. 114823

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25058 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iJani Pulkki/i, Voiko kontemplatiivinen pedagogiikka haastaa konsumerismin? iKirsi Lapointe/i, Tilaa mielekkäälle työlle; iAnne Laiho, Marjo Nieminen Tiina Tuijula/i, Opettajaopiskelijoiden reflektioita opetusharjoittelusta ? haasteena opetustyön yhteiskunnalliset reunaehdot; iTerhi-Anna Wilska/i, Kuluttajaksi sosiaalistumisen haasteet ja kuluttajakasvatus jälkimodernissa kulutusyhteiskunnassa; iKristiina Brunila/i, Tarkastelussa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo; iKarin Frilander/i, Robin Usher aikuiskasvatuksen tulkkina ja teoreetikkona. Printed Pages: 80. 114822

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25059 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 3/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iAnnika Turunen/i, Sivistystyö sopeuttamisen ja voimaannuttamisen ristipaineessa; iMikko Kemppainen/i, Martta ? tiedon ja valon tuoja. Kansalaiskasvatus Marttayhdistyksen Emäntälehdessä 1900-luvun alussa ja 2000-luvulla; iIlse Eriksson/i, Tukea vai ilkeilyä verkkokeskustelupalstalla? iElina Juntunen Minna Valtonen/i, Mitä pappi tekee täällä? Kertomuksia kirkon oppilaitostyöntekijöiden identiteetistä; Vapaa sivistysryö vai valtion sivistystyö? iHeikki Silvennoinen/i, Aikuisten osallistuminen koulutukseen 2012; iSanna Vehviläinen/i, Opinnäytteen ohjauksen ulottuvuuksia: sovellus yliopistopedagogiseen koulutukseen. Printed Pages: 87. 114819

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25060 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iNina Haltia, Leena Leskinen Esa Rahiala/i, Avoimen korkeakoulun opiskelijamuotokuva 2010-luvulla: opiskelijoiden taustojen, motiivien ja koettujen hyötyjen tarkastelua; iSaara Repo, Satu-Tuulia Vuoksenranta Otto Ruokolainen/i, Kuinka avoimen yliopiston opiskelija yhdistää opiskelun, työn ja perheen; iAri Sutinen Asko Karjalainen/i, Ammatillinen pedagogiikka ja ammatillinen kasvu ? kohti pragmatistis-transaktiivista ammatillista pedagogiikkaa; iEva Sundgren/i, Rasismi ja seksismi pois koulutuksesta ja koulutuksella; iHeikki Pasanen/i, Mikä on koulutuksen terapisoitumisen käänne? iMari-Anne Okkolin, Elina Lehtomäki Rauni Räsänen/i, Inhimilliset toimintamahdollisuudet oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kriteereinä; iJussi Onnismaa/i, R. Vance Peavyn sosiodynaaminen ohjaus. Printed Pages: 77. 114827

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25061 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 2/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Juha Himanka, Kuinka opettaa tutkien? Tutkimukseen perustuvan opetuksen ja oppimisen määritys; Katja Vähäsantanen & al., Opettajien ammatillinen identiteetti, toimijuus ja sitoutuminen väljä- ja tiukkakytkentäisessä koulutusorganisaatiossa; Marja Mäensivu, Auktoriteettisuhteen vankina? Tapaustutkimus luokanopettajaksi opiskelevista? Minna Maunula, Tiheä, tavallinen ja joustava. Tohtoriksi opiskelevan perheellisen naisen arki; Kimmo Mäki, Opetusalan ammattilaisten heimoutunut työkulttuuri; Antero Malin, Kansainvälinen aikuistutkimus arvioi väestön perustaitoja; Taina Saarinen & Marita Härmälä, MIksi työmarkkinoiden ja kielikoulutuksen tarpeet eivät kohtaa? Printed Pages: 77. 114842

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25062 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Aikuiskasvatus 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Ulpukka Isopahkala-Bouret & Päivi Siivonen, Viisikymppisten naisten neuvottelua korkeakoulutuksesta, ikääntymisestä ja työllistettävyydestä; Outi Ylitapio-Mäntylä, Opiskelijoiden näkemyksiä lastentarhanopettajan työstä uuden työn kulttuurissa; Tuija Koivunen, Täyttä päivää työttömänä. Työn ja ei-työn rajalla. 114803

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25063 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 1/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Lauri Rapeli & Mikko Leino, Kansalaisten poliittinen osallistuminen ja tietämys Suomessa; Jussi Westinen, Valta kansalle! Vai asiantuntijoille? ? äänestäjäkunnan näkemykset päätöksenteon järjestämisestä; Henrietta Grönlund, Arvot nuorten aikuisten vapaaehtoistoiminnassa; Nelli Piattoeva, Valtion legimiteetti ja kansalaiskasvatus Suomen ja Venäjän koulutuspoliittisissa asiakirjoissa 1990?2000-luvuilla. Printed Pages: 80. 114834

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25064 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 2/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Reetta Muhonen, Myöhemmän iän opiskelun oikeutus; Tiina Saari, Työssä kehittyminen tietotyöntekijän oikeutena ja velvollisuutena; Heikki Kinnari, Miten elinikäisestä oppimisesta puhutaan? Hanna Ylöstalo, Feministisestä teoriasta käytäntöön ? feministinen pedagogiikka tasa-arvokoulutuksessa; Osaajat itseään kehittämässä ? puheenvuoroja elinikäisestä oppimisesta; Marion Fields, Järjestömuotoista vertaisoppimista vapaassa sivistystyössä ? tapaus opintokerhot; Heikki Silvennoinen, Tiedeviestintä tarvitsee tekijät ja voimavarat. Printed Pages: 78. 114836

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25065 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti Aikuiskasvatus 2/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Reijo Miettinen, Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus; Kristiina Hannukainen ja Kristiina Brunila,”Jokainen verissä päin sitä omaa edistää” – Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalismissa; Satu von Boehm, Marja Suojala ja Kirsti Veikkolainen, Opiskelijoiden kokemuksia vertaispalautetyöskentelystä kielen ja kirjoittamisen opiskelussa. 114807

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25066 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Aikuiskasvatuksen numero 2016:1 kuvaa itseohjautuvaa oppijaa ja työntekijää nyky-yhteiskunnassa. Sisältää mm. artikkelit: Antti Saari, Elinikäinen oppiminen ja yksilön valta; Tuija Koivunen & Tiina Saari, Työntekijä itsensä johtajana työelämäoppaissa; Terhi Pietilä & Sari Poikela, Tutkijanaiset sukupuolistuneessa yliopisto-organisaatiossa; Satu-Mari Jansson, Heidi Westerlund & Eeva Siljamäki, Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Printed Pages: 78. 114814

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25067 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 4/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Kai Hakkarainen, Jiri Lallimo & Seppo Toikka, Kollektiivinen asiantuntijuus ja jaetut tieotokäytännöt; Niina Sapattinen, Tahtipuikon jäljillä ? kapellimestarin asiantuntijuuden rakentuminen; Kristiina Brunila, Tunnekoukussa. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten koulutus terapeuttisessa eetoksessa; Kari Kiviniemi & Jarmo Salo, Miksi työsuoritus ei etene? Esa Poikela, Vapaa sivistystyö sosiaalisen pääoman rakentajana; Erno Lehtinen, Korkeakoulutuksen rakenteiden pitäisi tukea aikuiskoulutusta. Printed Pages: 77. 114846

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25068 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 2/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: Tarita Ruoholinna, Kaupanalan muutos ikääntyvien silmin; Leena Penttinen & al., Korkeakouluopiskelijan pedagoginen työelämähorisontti. Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea koulutuksen aikana? Kristiina Brunila, Rönsyt pois! Tutkija tietokykykapitalismissa; Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer & Sini Tuikka, Haitallinen johtamisviestintä. Kiusaaminen johtajan ja johdettavan vuorovaikutussuhteessa; Johanna Korkeamäki, Myös aikuiset tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksiin; Tapio Varis, Ihmisyys ja ajan henki; Hanna Ojala, Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa. Printed Pages: 77. 114854

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25069 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 3/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: Annukka Jauhiainen, Opetustyö ja sukupuoli uusliberalistisessa yliopistossa; Mervi Heikkinen, Tapaustutkimus yliopiston tasa-arvopolitiikasta: seksuaalinen häirintä; Piia Silvennoinen, Refleksiivisyystaidot ja sukupuoli ohjaavassa koulutuksessa; Emma Virtanen, Sukupuoli ratkaisee kasvatustieteissä? Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä; Petteri Eerola & Minna Harju-Veijola, Kurkistuksia miestutkimuksen maailmoihin; Jukka Lehtonen, Pohjoismaista tutkimusyhteistyötä kasvatuksen ja koulutuksen sukupuolikysymyksistä; Anneli Kajanto, Tohtoriksi naisena, äitinä ja vaimona. Printed Pages: 77. 114856

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25070 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 1/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis artikkelit.: Jens Nilsson, Sukututkijan Savo; Olli Matikainen, Savon henkirikollisuus 1500-luvulla; Veijo Saloheimo, Savolaiset muuttomiehinä vuosina 1540?1700; Jarno Linnolahti, Kuopion lääninhallituksen arkisto; Jari Oinonen & Anne Hänninen, Etelä-Savoa koskevat asiakirjalähteet; Kari-Matti Piilahti, Savon tuomiokirjatietokanta sukututkijan apuna; István Kecskeméti, Asiakirjallisen kulttuuriperinnön konservointi. Printed Pages: 64. 115272

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25071 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 2/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Veli Pekka Toropainen, Kokemäen Säpilän Paturi ja Haistilan Härkälän nimismiessuku; Matti J. Kankaanpää, Vilhunen, Vilhuinen; Teuvo Ikonen, Jöran Kopp, Karjalan jääkäri numero 118; Tiina Miettinen, Johannes Magnus ja tieteellinen sukututkimus; Anna-Maija Pietilä-Ventelä, Digitaalinen sanomalehtikirjasto; Gunilla Peräsalo, Släktforskning ? kontakt och kunskap. Printed Pages: 63. 115273

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25072 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 4/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Maare Paloheimo, Venäläistaustaiset kauppiaat suomalaiskaupungeissa 1800-luvun alussa; Jarkko Keskinen, Perinteiden jatkajat. Sukupolvenvaihdos 1700?1800-luvun porilaisissa kauppiaisperheissä; Suvianna Seppälä, Porvarien varallisuuserot Porissa ja Raumalla vuonna 1600; Tarja Ollila, Tutkimusretkelle Turun kaupunginarkistoon; Veli Pekka Toropainen, Turun käsityöläisammattikuntien arkistot; Tiina Miettinen, Johannes Messenius. Troijan kuninkaista Ruotsin aatelistoon; Vuokko Pärssinen-Tainio, Kärpäsonkia ja visiittikortteja Kajaanista; Sami Lehtonen, Jacobus Matthiae Ichtydiuksen syntyperä. Printed Pages: 63. 115274

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25073 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Magnus Enlund, Bröderna Witick och den amerikanska drömmen; Carl-Thomas von Christierson, Finland ? en kolonialmakt? Finnar i Ryska Amerika; Elisabeth Uschanov, Amerikansiirtolaisten digitaalinen jäljittäminen; Tarja Raninen-Siiskonen, CHOICE? VALINTA! ?????. Amerikansuomalaiset Neuvosto-Karjalassa; Arnold R. Alanen, Kuinka löytää suomalaisia Yhdysvaltojen väestölaskenta-aineistosta? Heikki Vuorimies, Hämeen läänin jalkaväkirykmentin vääpeli Erik Malm. Lisälehtiä Malm-sukujen tuntemukseen, osa 1; Ville Kontinen, Sukututkimus verkossa helpottuu; Vuokko Pärssinen-Tainio, Paikka jota ei ole? Veli-Pekka Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Printed Pages: 64. 115275

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25074 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Seppo Sippu, Sippolan talonpoikaisten maanhallintaoikeuksien kehityksestä Vanhan Suomen ajasta alkaen; Henrik Impola, Sluk?Luck?Luuki?Collan? Tapio Vähäkangas, Linnankirjuri Tuomas Eskonpojan sukulaisuussuhteita; Heikki Vuorimies, Södermanlandin rykmentin majuri Jakob Malm. Lisälehtiä Malm-sukujen tuntemukseen, osa 2; Veli Pekka Toropainen, Loimaan Majanojan Juonikkaan juuret 1500?1600-luvuilla; Tiina Miettinen, Sukututkimusta Uudeltamaalta Länsipohjaan. Johannes Bureus. Printed Pages: 63. 115276

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25075 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Elina Hankala, Talosta torppaan, mäkituvasta Amerikkaan. Asuttamisen kulku ja sukulaisuussuhteet Ikaalisten Kiialan Koverannalla ja sen ympäristössä; Tapio Vähäkangas, Kaksi hämäläistä ritaria ja heidän perijänsä; Ulla Koskinen & Virpi Nissilä, Kuka oli Ebba Jordanin puoliso Sigfrid Johaninpoika? Veli Pekka Toropainen, Loimaan Kurittulan Mikolan juuret 1600-luvulla; Heikki Vuorimies, Fabian Malm, "blind remsnidare i Simtuna". Lisälehtiä Malm-sukujen tuntemukseen, osa 3; Heikki Vuorimies, Kurkistus ruotsalaisen Svanhalsin seurakunnan muuttaneiden luetteloon; P. T. Kuusiluoma, Milloin ja miten sukututkimusrekisteristä on tiedotettava suvulle? Heikki J. Kortesoja, Miten HisKi syntyi; Vuokko Pärssinen-Tainio, "Virallisuus ei vanhene koskaan". Printed Pages: 63. 115277

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25076 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Anu Koskivirta, Kuolemansyyn selvittäminen. Lainsäädäntö, vastuuviranomaiset ja asiakirja-aineistot Suomessa 1600-luvulta nykyaikaan; Veli Pekka Toropainen, Spitaalisten saari. Seilin hospitaalin varhaisvaiheita; Saara-Maija Kontturi & Jari Eilola, Varhaiset piirilääkärit kummeina. Mikrohistoriallinen näkökulma; Ulla Koskinen & Virpi Nissilä, Elisabeth Maria Jordanin ja Johan Rachlitzin avioliitto sekä heidän jälkeläisiään; Sami Lehtonen, HisKi-tallennustyön uudet tuulet; P. T. Kuusiluoma, Elossa olevien henkilötietojen käsitteleminen sukututkimuksessa. Printed Pages: 63. 115279

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25077 Päätoim. Henry Väre
Memoranda 2014: Societas pro Fauna et Flora Fennica, Volume 90
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Articles: Panu Kunttu, Elina Varis & Sanna-Mari Kunttu, New records of Myxomycetes to the Åland Islands; Heinz-Rudolf Voigt, Heavy metals in the coastal environment around Nåtö, Lemland (Åland Islands, Baltic Sea); Barna Páll-Gergely & al., Green roofs provide habitat for the rare snail (Mollusca, Gastropoda) species Pseudotrichia rubiginosa and Succinella oblonga in Finland; Henry Väre, Johan Fredrik Wallenius ? Demonstrator in Botany at old Åbo Akademi; Vadim A. Sagalayev & Gennady A. Firsov, Christian Steven (1781?1863) at the Lower Volga; Sakari Rehell & Jarmo Laitinen, Vascular plant and moss species across successional mire basins on the land uplift coast of Northern Ostrobothnia, Finland; Ralf Carlsson, Carl-Adam Hæggström & Kajsa Sundberg, Rudelar vascular plants on a waste ground in the island of Dånö, Åland Islands, SW Finland; Tea von Bonsdorff & al., New national and regional biological records for Finland 4. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi 3; Henry Väre, Lars Johan Laurentius Johannes Prytz, Demonstator in Botany at Imperial Åbo Akademy; Larissa Kupriyanova, Martti Niskanen & Tuula A. Oksanen, Karyotype dispersal of the common lizard Zootoga vivipara (Lichtenstein, 1823) in eastern and northeastern Fennoscandia; Georgy A. Lazkov & al., Taxonomic corrections and new records in vascular plants of Kyrgyzstan, 3; Anders Albrecht, Martti Hildén & Ritva Talman, Accessions to the Zoological Museum of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, in 2013; Mikko Piirainen & al., Accessions to the Botanical Museum of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, in 2013. Printed Pages: 138. 114390

Price: 150.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25078 Päätoim. Henry Väre
Memoranda 2013, Volume 89
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Including articles: iHans Silfverberg/i, A survey of Rotatoria from Finland; iHenry Pihlström/i, The cormorants of Lake Ladoga in the early 20th century. Arctic invaders or continental colonists? iTom Hoogesteger, Joel Rahkonen Ari Karhilahti/i, Pool frog (iPelophylax lessonae/i) CAMERANO 1882 (Anura, Ranidae), an addition to the Finnish amphibian fauna; iHenry Väre/i, Johan Ernst Adhemar Wirzén ? the last demonstrator in botany at Alexander University; iJuhani Räsänen/i, Six new iTaraxacum/i (sect. Taraxacum) species (Asteraceae) from Finland and Sweden; iIlona V. Blinova Pertti Uotila/i, iSchoenus ferrugineus/i (Cyperaceae) in Murmansk Region (Russia); iPertti Uotila/i, Finnish botanists on the Kola Peninsula (Russia) up to 1918; iTea von Bonsdorff/i, New national and regional biological records for Finland 3. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi 2; iPanu Kunttu al./i, New national and regional biological records for Finland 4. Additions to the knowledge of Finnish aphyllophoroid funga (Basidiomycota); iAlexander N. Sennikov Georgy A. Lazkov/i, Taxonomic corrections and new records in vascular plants of Kyrgyzstan, 2; iJuhani Räsänen/i, A review of iTaraxacum/i (Asteraceae) in eastern Finland (Ladoga Karelia and North Karelia). Printed Pages: 206. 114452

Price: 150.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25079 Päätoim. Ilkka Alitalo
Hippokrates 32. Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Vivi Deckwirth, Rabieksen historiasta. Varhaiset lähteet, esiintyminen Euroopassa 1900-luvulle sekä hoito- ja vastustustoimenpiteet; Hindrik Strandberg, Spansk fluga – en drog använd sedan antiken; Jenni Kuuliala, Vammaisuus ja myöhäiskeskiajan lääketieteen sosiaalihistoria ihmekertomusten valossa; Saara-Maija Kontturi, Suomen varhaisen piirilääkärilaitoksen tavoitteet ja niiden toteutuminen; Arno Forsius, Lina Snellman (1846–1924) – Helsingin Diakonissalaitoksen johtajatar; Birgitta Geust & Eeva Hurskainen, Liina Sellmanin sairaanhoidon teoria – Ammatillisen sairaanhoidon opas 1800-luvun lopulta. Printed Pages: 167. 115397

Price: 131.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25080 Päätoim. Ilkka Alitalo
Hippokrates 24: Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 2007
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; New; 
Sis. seuraavat artikkelit: iRaija Majamaa/i, Kajaanista pois – tohtori Elias Lönnrotin työperäinen ikävä; iEmil Monos al./i, Kansan kieli lääketieteessä: ensimmäisten unkarinkielisten lääketieteen oppikirjojen kirjoittajan Samuel Racz’in kuolemasta 200 vuotta; iAnto Leikola/i, E. J. Bonsdorff, anatomi ja arkkiatri; iRalph Gräsbeck/i, Böcker av Linné, de Sauvage och Sydenham i Finska Läkaresällskapets antika bibliotek; iJutta Ahlbeck-Rehn/i, Skitsofrenia, tylsämielisyys vai huono elämä? Esimerkkejä 1900-luvun alun suomalaisesta psykiatriasta; iHenna Sinisalo/i, Suomalaisen hammashygienian historiaa – yläluokkaisesta ylellisyydestä osaksi tavallista suomalaista arkea; iMarianne Tallberg/i, Rockefeller-säätiön tukema kansanterveystyö ja sairaanhoitajien jatkokoulutus Suomessa vuosina 1945–1956; iSeppo Haaranen Osmo Hänninen/i, Eläinlääkärin työtä Savon sydänmailla ja sen merkitys kansanterveydelle; iRaija Majamaa/i, Tautinen Suomi 1857–1865; iAnneli Mäkelä-Alitalo/i, Suomalaisia eläinlääkärielämäkertoja; iAnneli Mäkelä-Alitalo/i, Arvokas terveyspoliittinen käsikirja; iBengt Mattila/i, Rohtola – Hyrynsalmen ja Yläkainuun apteekkiperinnettä, terveyskulttuuria ja unohtumattomia ihmisiä 1897–2007; iBengt Mattila/i, Virtuaalinen apteekkimuseo internetissä. Printed Pages: 209. 115687

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25081 Päätoim. Ilkka Alitalo
Hippokrates 17: Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 2000
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2000; New; 
Sisältö: Gunnar Soininen, Lääketieteen historian ystäväin yhdistyksen kymmenvuotistaipaleelta; Hindrik Strandberg, Suomen Lääketieteen Historian Seuran kokoukset, retket ja esitelmät 1991–2000; Heikki S. Vuorinen, Retki lepran historiaan Suomessa; Juha Koskinen, Myhrin niittyjen terveyslähde ja kaivohuone Helsingin Alppipuistossa 1700-luvun lopun taitteessa; Leena Saxén & Jukka H. Meurman, Simon Constantin Bensow – Suomen hammaslääketieteen "isoisä"; Ilkka Alitalo, Puutiaisesta savusiikaan. Vuosisata suomalaista eläinlääketiedettä; Helinä Kotilainen, Rakentaminen Suomen terveydenhuollossa 1900-luvulla; Marianne Tallberg, Rockefeller-säätiön tuki Suomen kansanterveystyölle 1929–1941 – katsaus terveyssisarlaitoksen näkökulmasta; Heikki S. Vuorinen, Terveys ja sairaus Vadstenan luostarissa 1300–1500 -luvuilla; Margareete Otter, Georg Dragendorff (1836–1898). Maineikas farmasian, farmakognosian ja oikeuskemian kehittäjä; Anto Leikola, Pauls Stradinš, Latvian lääketieteen historian isä. Printed Pages: 180. 115967

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25082 Päätoim. Ismo Söderling
Siirtolaisuus Migration 1/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää artikkelit / Articles: Ieva Kripiene, Forms of Attachment to a Home Country: Lithuanians in the USA; Ana María Aragonés & Uberto Salgado, Finland and Sweden: Matching Labor Market Needs with Talented Migrants; Ismo Söderling, Turun kaupungin maahanmuuton tulevaisuus vuoteen 2030 mennessä – omavarais- ja muuttoliikemalleihin perustuva tarkastelu; Ruth Bonetti, Finland Through Australian Eyes. Printed Pages: 65. 114711

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25083 Päätoim. Ismo Söderling
Siirtolaisuus Migration 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää artikkelit / Articles: Misuzu Toba, A Study of the Japanese Diaspora in Peru; Lauri Turpeinen, Finnish Migrants in Germany: Identities, Positions, Representations; Ismo Söderling & Mika Uppa, ”Työvoimaa kyllä – pakolaisia ei” – korkeakouluopiskelijoiden maahanmuuttoasenteet; Heli Sjöblom-Immala, Suomalaisten kanssa avioituneet maahanmuuttajat tyytyväisiä elämäänsä Suomessa – parannettavaakin löytyy; Jennifer Joffs & Annika Lehtomaa, Omatanssi – yhteisötanssia turvapaikanhakijoille; Elli Heikkilä, Global migration patterns – migration pressure increasing towards developing countries. Printed Pages: 61. 114712

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25084 Päätoim. Jenni Linturi
Futura 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Hannu Linturi, "Vastaanhangoitteleva yhteensopiva" peruskoulu 2030; Tiina Airaksinen, Lukiolla muutoksia suuremmat valmiudet; Katri Ojasalo, Johanna Hautamäki ja Outi Törmänen, Tulevaisuuden korkeakouluoppiminen: yhteisöllistä osaamisen kehittämistä työelämän kanssa; Marko Ahvenainen, Leena Jokinen, Kati Korento ja Johanna Ollila, Tulevaisuusoppiminen ? jatkoa ajatellen; Heikki Koponen, Mikko Tarmia ja Samuli Turunen, Pelipedagogiikalla tutkivaan oppimiseen; Kari A. Hintikka, Internet, sosiaalinen media ja yleissivistävä opetus Suomessa; Pekka Ihanainen and Michael Sean Callagher, Learning in the Open, Aesthetic Alignment, and the Pedagogy of Simultaneity; Tommi Issakainen, Scrum, skaalautuvaa prosessioppimista; Hannu Linturi ja Ville Venäläinen, I +: ihmisen ja koneen muuttuva suhde. 115140

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25085 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Jouni Aspi, Luonnonvaraisten eliölajien etäsuojelun perusteet; Ilpo Kojola, Suurten nisäkkäiden siirtoistutukset; Marko Hyvärinen, Suomen uhanalaisten luonnonkasvien ex situ -suojelu osaksi lajiensuojelun kokonaisuutta; Elina Kiviharju, Pelto- ja puutarhakasvien monimuotoisuuden suojelu Suomessa; Markus Dernjatin, Zákynthoksen merikansallispuisto ja valekarettikilpikonnien suojelun ongelmat. 114378

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25086 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Luonnon Tutkija 1/2016 sisältää mm. artikkelit: Japo Jussila, Harri Kokko, Jenny Makkonen, Arto Vesterbacka, Anssi Vainikka & Raine Kortet, Rapuruttoloinen – monimuotoinen ja muuntautumiskykyinen taudinaiheuttaja; Ville Vepsäläinen, Ex situ -suojelu Korkeasaaren eläintarhassa; Liisa Kaarina Simola, Gottlieb Haberlandt – fysiologisen kasvianatomian ja solukkoviljelyn uranuurtaja. Printed Pages: 47. 114379

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25087 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Luonnon Tutkija 2/2016 sisältää mm. artikkelit: Katariina E. M. Vuorinen, Arktinen kasvillisuus ja ilmastonmuutos - hyviä ja huonoja uutisia pohjoiselta metsänrajalta; Riitta Tegelberg, Luonnontieteellisten kokoelmien digitointi. 114381

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25088 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Luonnon Tutkija 3/2016 sisältää mm. artikkelit: Ari-Pekka Huhta, Talventörröttäjät — ruohovartisten kasviemme talviaikaisesta siementämisestä; Juha Jantunen, Tiina Vitikainen ja Kimmo Saarinen, Sinisiipisirkka valtasi Kaakkois-Suomen sorakuopat; Karin Kjernsmo ja Sami Merilaita, Silmälaikut suojana saalistajilta. Printed Pages: 139. 114384

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25089 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 1.2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iTom Hoogesteger, Joel Rahkonen Ari Karhilahti/i, Suomen vihersammakot; iAntero Järvinen, Hanna-Kaisa Lakka Maija Sujala/i, Arktinen kilpikidusjalkainen, tunturivesien elävä fossiili, löydetty jälleen Suomesta; iTimo Vuorisalo Pekka Niemelä/i, iMira/i-laivan miehet Einari Merikallio, Alppi Talvia ja Kaarlo Kivekäs Petsamossa kesällä 1921. Printed Pages: 47. 114388

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25090 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iKristiina Kalleinen/i, Nordenskiöldit luonnontieteilijöinä; iTimo Vuorisalo, Esa Lehikoinen Risto Lemmetyinen/i, Thorsten Renvall (1868?1927); iLeo Junikka/i, Arojen avaruutta ? kasvitieteellisiä muistiinpanoja Etelä-Venäjän stepeiltä 1. Keräämässä siemeniä Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan Hortus Europaeukseen. 114389

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25091 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iSanna Huttunen/i, Palmikkosammalet ? pohjoisen pallonpuoliskon valloittajat; iHeidi Björklund/i, Torsten Stjenberg ? monipuolinen eläintieteilijä; iLeo Junikka Vesa Järvinen/i, Arojen avaruutta ? kasvitieteellisiä muistiinpanoja Etelä-Venäjän stepeiltä 2. Vanamo-seuran matka Volgogradin seudun aroille kesällä 2013. 114391

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25092 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sis. artikkelit: Tomas Roslin & Helena Wirta, Arktiset ravintoverkot uusiksi; Janne-Markus Rintala, Antarktiksen merijäänäytteitä keräämässä keskitalvella 2013; Jouko Rikkinen, Taitan vuoristometsien selkärankaisia; Leo Junikka, Tutkimuksia Brasilian Amazoniassa; Ilari E. Sääksjärvi, Sademetsien tuntemattomat maailmat ? tutkimusmatka Amazoniaan. 114392

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25093 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Jouko Rikkinen, Taitan vuoristometsien siemenkasveja; Ilkka Markkula, Pienet punkit ja suuri merikäärme ? A. C. Oudemansin kaksikärkinen kuuluisuus. 114394

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25094 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Tähti Pohjanmies, María Triviño & Mikko Mönkkönen, Ekosysteemipalveluiden tutkimus – mitä seuraavaksi?; Anssi Karvonen, Loislajien vuorovaikutus muovaa loisten yhteisöjä ja haitallisuutta; Toni Laaksonen, Ilmastonmuutoksen viestintuojan muuttuvat värit. Printed Pages: 113. 114396

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25095 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3.2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Pauliina Harjula, Kuu kiurusta kesään? Muuttolinnut ilmastonmuutoksessa; Erkki Lähde, Uutta tietoa vaihtoehtoisesta metsänhoidosta; Seppo Turunen & Seppo Vuokko, Ilkka Koivisto in memoriam. 114398

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25096 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 4.2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Tapio Solonen, Nykyiset uhanalaisten lintulajien luettelot sopivat huonosti suojelun työvälineiksi; Anna Kuparinen & al., Biologiasta apua kalakantojen arviointiin ja kalastuksen säätelyyn. 114399

Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25097 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Hannu Lehtonen & Susanna Hietanen, Talvivaaran kaivosonnettomuuden pahin seuraus on järvien suolaantuminen; Jouko Rikkinen, Uuden-Kaledonian metallimaiden kasvit; Katri Himanen, Kuinka saada siemenet itämään ? haasteena kalliovuortenvillimalva; Helena Telkänranta, Jääkauden perintö Euroopan metsissä. Printed Pages: 44. 114404

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25098 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 5/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iAnto Leikola/i, 112 vuotta Vanamon historioita; iSakari Virtanen/i, Luonnontieteilijä Oswald Kairamo; iIlkka Teräs/i, Vanamon ja Suomen Hyönteistieteellisen Seuran yhteydet vuosien varrella; iJari Valkonen/i, J. I. Liro ? Vanamon pitkäaikainen puheenjohtaja ja Luonnon Ystävän avustaja; iPertti Uotila/i, iAtlas florae Europaeae/i ? 50 vuotta Euroopan kasvikartoitusta Suomessa. Printed Pages: 45. 114406

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25099 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 2/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: Aulikki Salmia, Vuoripioni ja munkinpioni - kaksi antiikin rohdoskasvia; Irma Saloniemi & Ilkka Hanski, Muuntogeenisen maatalouden ympäristövaikutukset - ratkaisuja vai uusia ongelmia? Teemu Teeri, Geeninmuuntojalostuksen riskit ovat samanlaisia kuin perinteisen jalostuksen; Antti Pekkarinen, Risto Tuomikoski - legendaarinen monitieteilijä; Pekka Vilkamaa, Risto Tuomikoski - tarkkasilmäinen hyönteistutkija. 114409

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25100 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: Anto Leikola, Aukusti Juhana Mela, savolainen darvinisti; Petteri Vihervaara, Mitä tiedetään biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden välisistä suhteista? 114410

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV    251  252 253 254 255 256 257 258 259 260  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie