Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Click on Title to view full description

 - 36895 items found in your search
 
 
25101 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Virittäjä 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Markus Hamunen Puh pah pelistä pois. Ahti Rytkösen tm-tutkimuksen taustoja; Heini Karjalainen, Vepsän kielen paljaiden interrogatiivien indefiniittinen käyttö; Lasse Hämäläinen, Suomalaisten verkkoyhteisöjen käyttäjänimet. 116123

Price: 54.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25102 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Virittäjä 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Anneli Pajunen, Esa Itkonen & Seppo Vainio, Nuorten aikuisten kyky määritellä sanojen merkityksiä; Tuomas Huumo, Objektia kvantifioivien paljous- ja lukumääräkvanttorien syntaksia ja semantiikkaa; Jenny Paananen, Kuinka lääkärit korjaavat kysymyksiään? Kysymysten uudelleenmuotoilu monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. 116127

Price: 53.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25103 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Virittäjä 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Esa Lehtinen & Pekka Pälli, Osallistuminen näkökulmana tekstien ja keskustelujen suhteeseen. Kehityskeskustelulomake osana kehityskeskustelun vuorovaikutusta ja organisatorisia käytänteitä; Riikka Nissi, Kokouskeskustelusta vastinetekstiksi. Virkateksti ja yhteisen äänen rekontekstualisointi; Lauri Haapanen, Haastattelupuheen rekontekstualisointi sitaateiksi lehtijuttuun; Markku Haakana, Salla Kurhila, Niina Lilja & Marjo Savijärvi, Kuka, mitä, häh? Korjausaloitteet suomalaisessa arkikeskustelussa. Printed Pages: 320. 116131

Price: 56.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25104 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 3/2014
Bookstore Tiedekirja; New Delhi, India; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iHelka Riionheimo al./i, Kontaktilingvistiikan, toisen kielen omaksumisen tutkimuksen ja käännöstieteen risteyksessä; iHelka Riionheimo, Leena Kolehmainen Lea Meriläinen/i, Suomen passiivi kontaktissa. Kieltenvälisiä kytköksiä migraatiossa, toisen kielen omaksumisessa ja kääntämisessä; iPirkko Muikku-Werner Esa Penttilä/i, Idiomit osana kielikontakteja. Lainaidiomien merkityksen päättelyä; iHeli Paulasto al./i, iInterferenssi/i ? termi tutkimussuuntausten törmäyksessä; iSanna Hillberg al./i, Mitä on kieli? Kielten ja tutkimussuuntien rajapinnoilla CROSSLING-symposiumissa. Printed Pages: 153. 116208

Price: 52.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25105 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 1/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Pauli Rahkonen, Suomen etymologisesti läpinäkymätöntä vesistönimistöä; Maija Sartjärvi, Kahden etunimityypin yleistyminen ja suosionvaihtelu; Lasse Hämäläinen, Mikä nimi on ollut kaikkein suosituin? Suosiolukumenetelmä etunimien suosionvaihtelun tutkimuksessa; Tiina Onikki-Rantajääskö, Onko kansallisuusaatteesta enää mihinkään fennistiikassa? Pauli Brattico, Introspektio, kielen autonomia ja aineistot: pohdintoja kielitieteen menetelmistä. Printed Pages: 152. 116222

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25106 Päätoim. Anne Mäntynen
Virittäjä 3/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Anne Mäntynen & al., Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä; Anna Solin, Genremuutos kieli-ideologisena prosessina. Normiristiriidat ja uuden genren kotouttaminen; Anne Mäntynen, Kieli-ideologiat käytännössä. Sanajärjestyksen normittuminen tietokirjojen suomennostyössä; Sari Pietikäinen, Kieli-ideologiat arjessa. Neksusanalyysi monikielisen inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrasta; Mia Halonen, Rikkinäisiä ja likaisia. Kieli-ideologiset prosessit kielentutkimuksen diskursseissa. Printed Pages: 173. 116231

Price: 48.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25107 Päätoim. Antti Belinskij ja Niko Soininen
Ympäristöjuridiikka 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Ympäristöjuridiikka 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Erkki J. Hollo, Miten ympäristöasioiden hoidon käy *Rexit-Euroopassa? Ismo Pölönen, Teemu Tahvanainen, Jussi Kauppila ja Henna-Kaisa Meriläinen, Haitankärsijät turvetuotannon vesistövaikutusten valvojina – Linnunsuon tapaus; Matti Mikkelä, Rakennuksen purkamislupa ja sen myöntämisedellytykset; Niina Mäntylä, Hevosenlannan polttaminen pienissä ja keskisuurissa polttolaitoksissa – ympäristön etu vai tuho? Printed Pages: 170. 116030

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25108 Päätoim. Antti Lampinen
Studia Celtica Fennica XIII: Yearbook of the Finnish Society for Celtic Studies
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Studia Celtica Fennica XIII includes articles: Alexandra Bergholm & Katja Ritari, Fingal Rónáin: Rónánin suvun surma; Andrew Newby, ‘Os Selve Alene’ – A Norwegian Account of the Easter Rising; Jouna Pyysalo, Ten New Etymologies between Old Gaulish and the Indo-European Languages; Ilona Tuomi, ‘As I went up the hill of Mount Olive’ – The Irish Tradition of the Three Good Brothers Charm Revisited. Printed Pages: 108. 115364

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25109 Päätoim. Antti Suvanto
Kansantaloudellinen Aikakauskirja 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Kansantaloudellinen Aikakauskirja 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Karlo Kauko, Kansakunnan varallisuus. Deskriptiivinen analyysi suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta; Meri Ostbaum & Juuso Vanhala, Paikallinen sopiminen; Erkki Liikanen, Tutkimuksen ja rahapolitiikan rajapinnassa; Pekka Sauramo, Tulopolitiikka, funktionaalinen tulonjako ja palkkamaltti Suomessa vuosina 1962–2014; Roope Uusitalo, Finanssipoliittisista säännöistä; Roger Wessman, Luonnollisen monopolin sääntely: Sähkön siirtohinta Suomessa; Hannu Vartiainen, Taloustiede muuttuvassa yliopistojärjestelmässä. Printed Pages: 278. 114900

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25110 Päätoim. Antti Suvanto
Kansantaloudellinen Aikakauskirja 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Terhi Maczulskij & Merja Kauhanen, Työmarkkinoiden polarisaatio ja työvoiman liikkuvuus – mihin rutiininomaista työtä tekevät työntekijät päätyvät?; Jenni Jaakkola, Julkisyhteisöjen rahoitustasapainon suhdanneriippuvaisten tekijöiden ja finanssipolitiikan päätösperäisyyden arviointia, Juha Kilponen, Fiskaalinen devalvaatio yhtenä hintakilpailukykyä parantavana toimena; Martti Vihanto, Onko kahden prosentin inflaatiotavoite liian korkea ja liian matala? Psykologinen näkökulma rahapolitiikkaan. 114902

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25111 Päätoim. Antti Suvanto
Kansantaloudellinen Aikakauskirja 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Bengt Holmström, Aamuterveiset Bostonista; Seppo Honkapohja, Bengt Holmströmin tieteellinen ura; Antti Kauhanen, Bengt Holmströmin keskeiset tutkimukset sopimuksista ja kannustinjärjestelmistä; Martti Hetemäki, Bengt Holmströmin rooli talouspoliittisessa keskustelussa; Mika Nieminen, Kustannuskilpailukyky, vaihtotase ja palkkakoordinaatio; Hanna Freystätter, Alustavia arvioita EKP:n määrällisen keventämisen vaikutuksista; Seppo Laakso, Eeva Kostiainen ja Heikki Metsäranta, Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset. 114903

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25112 Päätoim. Anu Lahtinen
Historiallinen Aikakauskirja 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Historiallisen Aikakauskirjan numeron 2/2017 teemana on Moderni länsimainen esoteria. Numero sisältää mm. seuraavat artikkelit: Päivi Mehtonen, Syrjitty naisviisaus ja toisinajatteleva käsityöläinen – Böhmeläinen Sofia-kirjallisuus 1780–1830; Ringa Takanen, Vapahtaja ihmisen osassa – Ikonografian muutos ja esoteeriset vaikutteet suomalaisissa Getsemane-aiheisissa alttaritauluissa 1870–1910; Marjo Kaartinen, Vera Hjeltin teosofinen maailmantyö; Mikko Kemppainen, ”Korkein olkoon kanssamme!” – Kirjailija Hilda Tihlä ja teosofia suomalaisessa työväenlehdistössä vuosina 1910–1918; Juuso Järvenpää, Vainotun totuuden esitaistelija – Jaakko Jalmari Jalo-Kiven spiritualistisen identiteetin rakentuminen 1900-luvun alun Suomessa; Julia von Boguslawski, Henkisen elämän kaipuu – Antroposofinen henkitiede Suomessa 1922–1935; Tutta Palin, Henkinen sukulaisuus taiteilija Ester Heleniuksen tuotannossa ja sosiaalisissa suhteissa. 115320

Price: 52.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25113 Päätoim. Anu Lahtinen
Historiallinen Aikakauskirja 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Historiallisen Aikakauskirjan numeron 1/2017 teemoina ovat valvonta, neuvottelu ja vastarinta. Numero sisältää mm. seuraavat artikkelit: Ritva Kylli, Vettä ja leipää? – Vankilaruoka ja vallankäyttö 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa; Reetta Hänninen, ”Sitten minulta loppui raha ja paperi” – Saima Grönstrand ja naiskirjailijan toimeentulon vaikeudet 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa; Marja Väänänen-Fomin ja Aini Pehkonen, Vuoden 1936 alkoholistilain tulkintakehykset; Ago Raudsepp, Käskikö Churchill pommittaa Suomea? – Diplomatian ja tiedustelun vaikutus Petsamon pommitukseen kesällä 1941; Pauli Heikkilä, Euroopan Nuorisokampanja Suomessa 1952–1957; Juha-Matti Ritvanen, ”Komissarov olisi kääntynyt haudassaan” – Neuvostoliitto, Iso-Britannia ja Suomen Operaatio Pax 1989–1990; Juhana Salojärvi, Ihmisoikeuksien historian tutkimukseen liittyviä ongelmia. Printed Pages: 128. 115339

Price: 52.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25114 Päätoim. Anu Lahtinen
Historiallinen Aikakauskirja 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Historiallinen Aikakauskirja 4/2016 teema on vapaa ja sisältää mm. seuraavat artikkelit: Samu Sarviaho, Kaukokaipuu ja alkuperäisen itäisyyden lumoissa - Pohjois-Suomen varhaishistoriallinen karjalaisuus 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun suomalaisessa historiankirjoituksessa; Ere Nokkala, Kameralismi ja kameraalitieteet – Paternalistisen valtion poliittista teoriaa?; Kati Mikkola ja Mikko Pollari, Poliittisen marginaalin ääni vaalikeväältä 1907 – Teosofisen työmies Itkosen muistiinpanot ja julkisuusstrategia; Teuvo Laitila, Huolenpito ja vieraanvaraisuus – Hyvän kuoleman ihanne ortodoksisessa Raja-Karjalassa vuosina 1870–1939; Jouni Tilli, Katumus, mukautuminen ja kieltäminen – Luterilaisten pappien suhtautuminen työväestöön vuosina 1944–1948; Ilkka Kärrylä, Kansallinen etu demokratian rajoituksena – Suomalaisten työnantajien retoriikka 1960- ja 1970-lukujen yritysdemokratiakeskustelussa. 115363

Price: 52.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25115 Päätoim. Anu Lahtinen
Historiallinen Aikakauskirja 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Historiallinen Aikakauskirja 3/2016 pureutuu historian opetuksen murrokseen, digitaalisuuden ja uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomiin haasteisiin ja sisältää mm. seuraavat artikkelit: Jukka Rantala ja Anna Veijola, Historiallisen tiedonmuodostuksen periaatteet hukassa – Tapaustutkimus nuorten historian tekstitaidoista; Jan Löfström, Suosivatko pojat ja tytöt eri koetehtäviä historian reaalikokeissa? – Tilastollinen analyysi; Najat Ouakrim-Soivio, Historian opetuksen tavoitteet ja sisällöt muuttuvat – entä niiden arvionti?; Arja Virta, Marjaana Puurtinen ja Kalle Pihlainen, Monitieteinen näkökulma historian asiantuntijuuteen. Printed Pages: 374. 115378

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25116 Päätoim. Anu Lahtinen
Historiallinen Aikakauskirja 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Jari Sedergren, Elokuvat Suomi-kuvan luojina ja propagandana; Louis Clerc, ”Ei missään tapauksessa saisi jarruttaa Holmaa Pariisissa!” – Suomen Pariisin-lähetystön propagandatoiminta ennen talvisotaa ja sen aikana; Helena Pilke, Taistelukuvauksia tulilinjoilta – TK-rintamakirjeenvaihtajien asema ja merkitys Suomen ulkomaanpropagandassa jatkosodan aikana; Olli Kleemola, ”Sotakuvia Suomesta” – Suomalainen ulkomaille suunnattu kuvapropaganda 1939–1944; Elina Melgin, Tiedottajien ammattikunnan synty Suomessa; Mari Hatavara & Kari Teräs, Minä, Kekkonen ja poliittinen rappio – Veikko Vennamon rakentama historiakuva ja kerronnalliset keinot muisteluaineistoissa; Veli-Matti Rautio, Vanhalla tavalla uutta ensimmäisen maailmansodan taustoista. Printed Pages: 119. 115398

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25117 Päätoim. Ari Hirvonen
Tiede and edistys 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Tiede & edistys 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Tero Toivanen ja Mikko Pelttari, Tämä ihmisen maailma? Planeetan hätätila, antroposeenikertomuksen kritiikki ja antroposeenin vaihtoehtoinen historia; Tuomo Alhojärvi, Yllättymisiä: Antroposkenen paranoia ja tiedon tilanteinen ongelma; Ari Korhonen, Ihmisen aikakausi ja antropologisen unen häiriöt. Universaalin historian käsite antroposeenia koskevassa keskustelussa. Printed Pages: 106. 115147

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25118 Päätoim. Ari Hirvonen
Tiede and Edistys 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Tiede & edistys 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Tero Toivanen ja Mikko Pelttari, Tämä ihmisen maailma? Planeetan hätätila, antroposeenikertomuksen kritiikki ja antroposeenin vaihtoehtoinen historia; Tuomo Alhojärvi, Yllättymisiä: Antroposkenen paranoia ja tiedon tilanteinen ongelma; Ari Korhonen, Ihmisen aikakausi ja antropologisen unen häiriöt. Universaalin historian käsite antroposeenia koskevassa keskustelussa. Printed Pages: 106. 115266

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25119 Päätoim. Eero Tarasti
Synteesi 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Synteesi 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Osmo Pekonen, Torniossa jouluna 1820; Erkki Pekkilä, Joiku, johtosävel ja ooppera ”Aslak Hetta”; Minna Riikka Järvinen, Pyhä ja profaani luonto joikujen epiteettinä; Sami Aikio, Kannuksen kadonneet kaiut; Eero Tarasti, Mitä on pohjoinen musiikki? Printed Pages: 90. 114735

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25120 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Lakimies 2/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Lea Halonen ja Anssi Keinänen, Kohti parempaa valvontajärjestelmää – oman toiminnan valvonnan sääntelykehys ja hyödyntäminen viranomaisvalvonnan osana; Janne Ruohonen, Johdon vahvistuskirjeen oikeudellinen merkitys tilintarkastuksessa; Marika Kytölä, Äidin oikeus, isän kannustin – vanhempainpäiväraha sukupuolistuneena sääntelynä. 116027

Price: 87.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25121 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Lakimies 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Eija Mäkinen, Kuntien ja maakuntien valvonta Pohjoismaissa; Mika Viljanen, Yhteisösakot ja niiden mittaaminen työturvallisuusrikoksissa; Heikki Kallio, Oikeutta kyborgeille; Miikka Rainiala, Kilpailuolosuhteiden huomioiminen julkisen hankinnan sisältöä ja vaatimuksia määriteltäessä. 116028

Price: 87.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25122 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 6/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Ida Koivisto, Oikeus on, miten se systematisoidaan? ? Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta; Jukka Mähönen, Onko kauppaoikeudella mitään virkaa?; Päivi Korpisaari, Oikeudenalan tunnusmerkeistä ja oikeudenalajaotuksen tarpeellisuudesta; Timo Koivurouva, Oikeudenalat ja oikeustieteilijät globalisaation murroksessa; Johanna Niemi, Onko ´oikeus ja sukupuoli´ oikeudenala?; Suvianna Hakalehto & Toomas Kotkas, Subjektiivinen päivähoito-oikeus ? sosiaalioikeutta, lapsioikeutta vai molempia?; Petri Kuoppamäki, Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi julkis- ja yksityisoikeudellisen soveltamisen rajapinnassa. 116034

Price: 90.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25123 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 7-8/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Ida Koivisto, Oikeus on, miten se systematisoidaan? – Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta; Jukka Mähönen, Onko kauppaoikeudella mitään virkaa?; Päivi Korpisaari, Oikeudenalan tunnusmerkeistä ja oikeudenalajaotuksen tarpeellisuudesta; Timo Koivurova, Oikeudenalat ja oikeustieteilijät globalisaation murroksessa; Niemi, Johanna, Onko ’oikeus ja sukupuoli’ oikeudenala?; Suvianna Hakalehto & Toomas Kotkas, Subjektiivinen päivähoito-oikeus – sosiaalioikeutta, lapsioikeutta vai molempia?; Petri Kuoppamäki, Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi julkis- ja yksityisoikeudellisen soveltamisen rajapinnassa; Matti Myrsky, Vero-oikeudellisen tutkimuksemme tilannekuva; Tuomas Mylly, Parodia ja eurooppalainen talousoikeus; Heikki Halila, Oikeustieteellinen väitöskirja ennen ja nyt; Martti Häkkänen, Väitöskirjatyöskentely tohtorikoulutuksen muuttuvassa toimintaympäristössä; Olli Mäenpää, Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä; Dan Helenius, Rikosoikeudellinen toimivaltaoikeus; Kim Talus & Sirja-Leena Penttinen, Kohti toimivampia markkinoita – huomioita vihreän energiatuen kilpailutuksesta. 116035

Price: 83.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25124 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Jyrki Tala, Laki ei ole ilmaishyödyke – Sääntelyn kustannusten ja niiden hillitsemisen tarkastelua; Mikael Koillinen, Oikeudesta anonyymiin julkisen vallan käyttöön; Pekka Savola, Hylätään selvästi perusteettomana – Tuomioistuimen tutkimisvallasta erityisesti kuluttaja-asioissa; Kaisa Varis, Omien osakkeiden hankinta ja yhdenvertaisuus pörssiyhtiössä; Niko Vartiainen, Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön ja pikaluottomarkkinoiden kehitys vuosina 2009–2015; Janne Kaisto, Lisäpuheenvuoro keskusteluun panttioikeuden liitännäisyydestä; Heli Korkka, Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen ja modernin lainopin ideaali; Hannele Tolonen, Lapsi, perhe ja tuomioistuin. Lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto- oikeudenkäynneissä; Jari Murto, Ryhmänormit yrityksessä – tutkimus työntekijäryhmiä koskevien normien asemasta. Printed Pages: 191. 116039

Price: 83.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25125 Päätoim. Eva Tammi-Salminen
Lakimies 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Lakimies 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Päivi Leino-Sandberg, Liisa Leppävirta & Samuli Miettinen, Onko pohjoismaisella oikeudellisella yhteistyöllä tulevaisuutta Euroopan unionissa?; Sakari Wuolijoki, Sopimusrikkomuksen olennaisuus liikesopimuksissa; Hanna Savolainen & Jani Saastamoinen, OYL 18:7:n mukainen käypä hinta – tilastollinen analyysi noteeraamattomien yhtiöiden vähemmistöosakkaiden lunastushinnan määräytymisestä; Markus Ingström, Takaisinsaantilain soveltamisalasta – erityisesti velallisen passiviteetin merkityksestä. Printed Pages: 367. 116042

Price: 83.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25126 Päätoim. Georg Haggrén
SKAS 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
SKAS 2016:1 sisältää mm. artikkelit: Jari Holopainen, Samuli Helama & Heli Huhtamaa, Keskiaikaisten kivikirkkojen keskeneräisyys ympäristöhistoriallisessa tarkastelussa; V.-P. Suhonen, Massbyn latokartano ja autioitunut asutus; Elisa Väisänen & Joanna Veinio, Helsingin Rastilasta löydettyä - Nykyajan arkeologiaa leirintäalueella. Printed Pages: 54. 114088

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25127 Päätoim. Georg Haggrén
SKAS 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
SKAS 2015:4 sisältää mm. artikkelit: V.-P. Suhonen, Maaseudun asutuksen todellinen marginaali - tilattoman väestön mäkituvat Helsingin ja Sipoo pitäjissä; Tiina Äikäs, Timo Ylimaunu, Tiina Kuokkanen, Erkko Anttila, Tiia Ikonen & Anssi Malinen, Sosiaalinen näkökulma teollisuusarkeologiaan - tapausesimerkkeinä Varjakan ja Pateniemen sahat Oulun alueella; Oula Seitsonen, Lapin synkkä kulttuuriperintö - Saksan armeijan toisen maailmansodan aikaiset materiaaliset jäänteet pohjoisen erämaassa; Liisa Seppänen, Näkökulmia Amerikan ja Euroopan kaupunkiarkeologiseen tutkimukseen. Printed Pages: 63. 114100

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25128 Päätoim. Georg Haggrén
SKAS 3-4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää artikkelit: Ilari Aalto, Avain, kirves, risti ja tähti ? Tiilentekijöiden merkkejä keskiajan Turusta; Timo Salminen, Carl Axel Nordmanin ulkoiset historiallisen ajan tutkijoiden verkostot; Joonas Kinnunen, Johdatus verkostoanalyysiin arkeologiassa ? Esinefragmenttien kautta käsiksi hansakaupan sosiaalisiin verkostoihin. Printed Pages: 56. 114103

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25129 Päätoim. Hanna Lappalainen
Virittäjä 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Virittäjä 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Jutta Salminen, Mitä tarkoittaa epäillä? Epäillä-verbin polaarisesta merkitysvariaatiosta nykysuomessa; Jutta Salminen, Epäillä-verbin polaarinen kaksihahmotteisuus merkitysmuutoksena; Milla Uusitupa, Vesa Koivisto ja Marjatta Palander, Raja-Karjalan murteet ja raja-alueiden kielimuotojen nimitykset. Printed Pages: 156. 116113

Price: 76.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25130 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iEveliina Asikainen/i, Lähiöluonnon muotoutuminen ja lähiön ekologian logiikat Tampereen Hervannassa; iMaria Merisalo/i, Sosiaalisen median käytön alueelliset erot Helsingin ydinkeskustassa ja pääkaupunkiseudun erilaisilla esikaupunkialueilla. Printed Pages: 61. 115177

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25131 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iElina Eskelä/i, Asuminen ja paikalliset sosiaaliset suhteet: kansainvälisten opiskelijoiden näkökulma; iKaarina Vartiainen, Tiia Tanskanen Riikka Paloniemi/i, Kyselypalvelu Harava maankäytön suunnittelun tukena; iAnne Savola/i, Katson maalaismaisemaa ja kuuntelen ? Satakunnan äänimaisemien tarkastelu osana arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia; iHanna-Mari Ikonen Samu Pehkonen/i, Tilallista ajattelua yhteiskuntatieteilijöille. 115178

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25132 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iSirpa Rasmus, Jouko Kumpula Kirsti Jylhä/i, Suomen poronhoitoalueen muuttuvat talviset sää- ja lumiolosuhteet; iVirpi Hirvensalo Krista Koskelo/i, Paikkatietotekniikalla innovatiivisuutta maantieteen kouluopetukseen. 115179

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25133 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Nora Schuurman, Hevonen vieraalla maalla: ekonationalismi, relationaalisuus ja eläimen kulttuurinen pääoma; Olli Lehtonen, Työpaikkojen kasvualueiden potentiaaliset leviämis- ja supistumisvaikutukset Suomessa. Printed Pages: 110. 115183

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25134 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 3/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Tuija Mononen, "Jos olisi tavallinen kaivos" ? Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutukset lähialueen asukkaiden kokemina ["If it only would be a normal mine" ? Local people and experienced environmental impacts of Talvivaara mine]; Stella Selinheimo, Risto Kalliola & Toni Eerola, Kaivosyritysten paikallinen hyväksyttävyys kuntatason näkökulmasta: esimerkkinä Sodankylä. Printed Pages: 150. 115184

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25135 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Eerika Albrecht, Energiaa vai luonnonrauhaa? Puolesta ja vastaan argumentointi paikallisessa turvekonfliktissa Keski-Pohjanmaalla; Tapio Lindholm, Raimo Heikkilä & Oleg Kuznetsov, Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ekologista historiaa kahden kuhmolaisen suon kehityksen avulla; Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm, Saarijärven Paavon henki Suomen soilla. 115185

Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25136 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Terra 2016:1 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Kimmo Ruosteenoja, Jouni Räisänen, Ari Venäläinen, Matti Kämäräinen & Pentti Pirinen, Terminen kasvukausi lämpenevässä ilmastossa [Thermal growing seasons in a warming climate]; Johanna Hänninen, ”Täällä on kaikki mitä tarvitsen”: Gaddi-vuoristokansan toimeentulostrategiat Himachal Pradeshissa, Intiassa [”Here is everything I need”: Livelihood strategies of Gaddi hill-tribe in Himachal Pradesh, India]. Printed Pages: 58. 115186

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25137 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Terra 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Maarit Sireni, Muistin paikat siirtokarjalaisissa kodeissa; Tuomo Hiippala, Helsingin kaupungin matkailuesitteiden multimodaalinen korpus. Printed Pages: 143. 115187

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25138 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Terra 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Antti Vallius, Kuvallistettu kuuluminen – Valokuvahaastattelu ja visuaalinen analyysi paikkasuhteiden tutkimuksessa; Tikli Loivaranta, Mittakaavan representaatiot ja osallistuminen Himachal Pradeshin hiilimetsäprojektissa; Eero Vatanen & Juha Kotilainen, Paikallistalouksien uusiutumiskyky: itäsuomalaisia esimerkkejä. Printed Pages: 197. 115188

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25139 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Terra 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Annuska Rantanen & Anssi Joutsiniemi, Muutoksen epistemologia ja resilientit tilalliset strategiat: Maankäytön ja suunnittelun mukautumis- ja muuntautumiskykyä tarkastelemassa; Lieven Ameel & Aleksi Neuvonen, Utopian jälkeen: vaihtoehtoisia tulevaisuusvisioita kirjallisuudessa ja kaupunkistrategioissa; Mia Kunnaskari, Kaupunkiviljely joustavuuden koekenttänä elinympäristöissämme. 115189

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25140 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iEveliina Asikainen/i, Lähiöluonnon muotoutuminen ja lähiön ekologian logiikat Tampereen Hervannassa; iMaria Merisalo/i, Sosiaalisen median käytön alueelliset erot Helsingin ydinkeskustassa ja pääkaupunkiseudun erilaisilla esikaupunkialueilla. Printed Pages: 61. 115197

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25141 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iElina Eskelä/i, Asuminen ja paikalliset sosiaaliset suhteet: kansainvälisten opiskelijoiden näkökulma; iKaarina Vartiainen, Tiia Tanskanen Riikka Paloniemi/i, Kyselypalvelu Harava maankäytön suunnittelun tukena; iAnne Savola/i, Katson maalaismaisemaa ja kuuntelen ? Satakunnan äänimaisemien tarkastelu osana arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia; iHanna-Mari Ikonen Samu Pehkonen/i, Tilallista ajattelua yhteiskuntatieteilijöille. Printed Pages: 51. 115198

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25142 Päätoim. Hannu Linkola
Terra 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iSirpa Rasmus, Jouko Kumpula Kirsti Jylhä/i, Suomen poronhoitoalueen muuttuvat talviset sää- ja lumiolosuhteet; iVirpi Hirvensalo Krista Koskelo/i, Paikkatietotekniikalla innovatiivisuutta maantieteen kouluopetukseen. Printed Pages: 46. 115199

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25143 Päätoim. Hannu Linturi
Futura 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iHannu Linturi Anita Rubin/i, Metodi, metafora ja tulevaisuuskartta; iAki Luostarinen, Tiina Airaksinen Hannu Linturi/i, Oppiminen poluttuu ja personoituu; iKristiina Soini-Salomaa/i, Tekemällä oppiminen ? tuumasta toimeen yhteisöllisin työkaluin; iIida-Maria Peltomaa Hannu Linturi/i, Opetuksen metamorfoosi; iAila Paaso/i, Ammatillisen opettajan osaamisen ennakoinnin tulevaisuus; iAnita Rubin al./i, Kartanpiirtäjän polunraivaus: miten rakentuu polku egosysteemistä eksosysteemiin? iOsmo Kuusi Risto Linturi/i, Oppimisen uudet teknologiset mahdollisuudet vuoteen 2030; iHannu Linturi al./i, Osaamisten yleissivistys; iJukka Tikkanen/i, Bändilinja kehittää kompetenssejaan; iHannu Linturi Tiina Airaksinen/i, Kollektiivinen oppiminen on toisenlaista; iKati Korhonen-Yrjänheikki/i, Yhteisöllinen oppiminen: miksi, mitä ja miten? Printed Pages: 112. 115138

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25144 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Aikuiskasvatus 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Heli Mutanen & Päivi Siivonen, Narratiivinen positiointianalyysi ja nuorten aikuisten toimijuus työpajaympäristössä; Hanna Vilkka & Hanna Ylöstalo, Tarinoilla tasa-arvoon? Narratiivisten menetelmien mahdollisuuksia kriittisessä toimintatutkimuksessa. Printed Pages: 161. 114815

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25145 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iTuula Heiskanen Riitta Lavikka/i, Pääluottamusmies Aliisan tarina; iHannele Kerosuo/i, Kollektiivinen muutostoimijuus ? esimerkkinä solmutyöskentely rakennusalan kehittämishankkeessa; iMarjatta Vanhalakka-Ruoho/i, Toimijuus elämänkulussa ? ohjaustyön perusta? iAnneli Eteläpelto al./i, Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä? iAnja Heikkinen/i, Aktivismista realismiin ? ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikuiskasvatustieteen kritiikki; iAnne Salmi, Lea Henriksson Jaana Laitinen/i, Maskuliininen ammatti-identiteetti on huomioitava koulutuksessa ja ohjauksessa. Printed Pages: 78. 114823

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25146 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iJani Pulkki/i, Voiko kontemplatiivinen pedagogiikka haastaa konsumerismin? iKirsi Lapointe/i, Tilaa mielekkäälle työlle; iAnne Laiho, Marjo Nieminen Tiina Tuijula/i, Opettajaopiskelijoiden reflektioita opetusharjoittelusta ? haasteena opetustyön yhteiskunnalliset reunaehdot; iTerhi-Anna Wilska/i, Kuluttajaksi sosiaalistumisen haasteet ja kuluttajakasvatus jälkimodernissa kulutusyhteiskunnassa; iKristiina Brunila/i, Tarkastelussa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo; iKarin Frilander/i, Robin Usher aikuiskasvatuksen tulkkina ja teoreetikkona. Printed Pages: 80. 114822

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25147 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 3/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iAnnika Turunen/i, Sivistystyö sopeuttamisen ja voimaannuttamisen ristipaineessa; iMikko Kemppainen/i, Martta ? tiedon ja valon tuoja. Kansalaiskasvatus Marttayhdistyksen Emäntälehdessä 1900-luvun alussa ja 2000-luvulla; iIlse Eriksson/i, Tukea vai ilkeilyä verkkokeskustelupalstalla? iElina Juntunen Minna Valtonen/i, Mitä pappi tekee täällä? Kertomuksia kirkon oppilaitostyöntekijöiden identiteetistä; Vapaa sivistysryö vai valtion sivistystyö? iHeikki Silvennoinen/i, Aikuisten osallistuminen koulutukseen 2012; iSanna Vehviläinen/i, Opinnäytteen ohjauksen ulottuvuuksia: sovellus yliopistopedagogiseen koulutukseen. Printed Pages: 87. 114819

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25148 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iNina Haltia, Leena Leskinen Esa Rahiala/i, Avoimen korkeakoulun opiskelijamuotokuva 2010-luvulla: opiskelijoiden taustojen, motiivien ja koettujen hyötyjen tarkastelua; iSaara Repo, Satu-Tuulia Vuoksenranta Otto Ruokolainen/i, Kuinka avoimen yliopiston opiskelija yhdistää opiskelun, työn ja perheen; iAri Sutinen Asko Karjalainen/i, Ammatillinen pedagogiikka ja ammatillinen kasvu ? kohti pragmatistis-transaktiivista ammatillista pedagogiikkaa; iEva Sundgren/i, Rasismi ja seksismi pois koulutuksesta ja koulutuksella; iHeikki Pasanen/i, Mikä on koulutuksen terapisoitumisen käänne? iMari-Anne Okkolin, Elina Lehtomäki Rauni Räsänen/i, Inhimilliset toimintamahdollisuudet oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kriteereinä; iJussi Onnismaa/i, R. Vance Peavyn sosiodynaaminen ohjaus. Printed Pages: 77. 114827

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25149 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 2/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Juha Himanka, Kuinka opettaa tutkien? Tutkimukseen perustuvan opetuksen ja oppimisen määritys; Katja Vähäsantanen & al., Opettajien ammatillinen identiteetti, toimijuus ja sitoutuminen väljä- ja tiukkakytkentäisessä koulutusorganisaatiossa; Marja Mäensivu, Auktoriteettisuhteen vankina? Tapaustutkimus luokanopettajaksi opiskelevista? Minna Maunula, Tiheä, tavallinen ja joustava. Tohtoriksi opiskelevan perheellisen naisen arki; Kimmo Mäki, Opetusalan ammattilaisten heimoutunut työkulttuuri; Antero Malin, Kansainvälinen aikuistutkimus arvioi väestön perustaitoja; Taina Saarinen & Marita Härmälä, MIksi työmarkkinoiden ja kielikoulutuksen tarpeet eivät kohtaa? Printed Pages: 77. 114842

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25150 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Aikuiskasvatus 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Ulpukka Isopahkala-Bouret & Päivi Siivonen, Viisikymppisten naisten neuvottelua korkeakoulutuksesta, ikääntymisestä ja työllistettävyydestä; Outi Ylitapio-Mäntylä, Opiskelijoiden näkemyksiä lastentarhanopettajan työstä uuden työn kulttuurissa; Tuija Koivunen, Täyttä päivää työttömänä. Työn ja ei-työn rajalla. 114803

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25151 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 1/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Lauri Rapeli & Mikko Leino, Kansalaisten poliittinen osallistuminen ja tietämys Suomessa; Jussi Westinen, Valta kansalle! Vai asiantuntijoille? ? äänestäjäkunnan näkemykset päätöksenteon järjestämisestä; Henrietta Grönlund, Arvot nuorten aikuisten vapaaehtoistoiminnassa; Nelli Piattoeva, Valtion legimiteetti ja kansalaiskasvatus Suomen ja Venäjän koulutuspoliittisissa asiakirjoissa 1990?2000-luvuilla. Printed Pages: 80. 114834

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25152 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 2/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Reetta Muhonen, Myöhemmän iän opiskelun oikeutus; Tiina Saari, Työssä kehittyminen tietotyöntekijän oikeutena ja velvollisuutena; Heikki Kinnari, Miten elinikäisestä oppimisesta puhutaan? Hanna Ylöstalo, Feministisestä teoriasta käytäntöön ? feministinen pedagogiikka tasa-arvokoulutuksessa; Osaajat itseään kehittämässä ? puheenvuoroja elinikäisestä oppimisesta; Marion Fields, Järjestömuotoista vertaisoppimista vapaassa sivistystyössä ? tapaus opintokerhot; Heikki Silvennoinen, Tiedeviestintä tarvitsee tekijät ja voimavarat. Printed Pages: 78. 114836

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25153 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti Aikuiskasvatus 2/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Reijo Miettinen, Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus; Kristiina Hannukainen ja Kristiina Brunila,”Jokainen verissä päin sitä omaa edistää” – Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalismissa; Satu von Boehm, Marja Suojala ja Kirsti Veikkolainen, Opiskelijoiden kokemuksia vertaispalautetyöskentelystä kielen ja kirjoittamisen opiskelussa. 114807

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25154 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Aikuiskasvatuksen numero 2016:1 kuvaa itseohjautuvaa oppijaa ja työntekijää nyky-yhteiskunnassa. Sisältää mm. artikkelit: Antti Saari, Elinikäinen oppiminen ja yksilön valta; Tuija Koivunen & Tiina Saari, Työntekijä itsensä johtajana työelämäoppaissa; Terhi Pietilä & Sari Poikela, Tutkijanaiset sukupuolistuneessa yliopisto-organisaatiossa; Satu-Mari Jansson, Heidi Westerlund & Eeva Siljamäki, Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Printed Pages: 78. 114814

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25155 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 4/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Kai Hakkarainen, Jiri Lallimo & Seppo Toikka, Kollektiivinen asiantuntijuus ja jaetut tieotokäytännöt; Niina Sapattinen, Tahtipuikon jäljillä ? kapellimestarin asiantuntijuuden rakentuminen; Kristiina Brunila, Tunnekoukussa. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten koulutus terapeuttisessa eetoksessa; Kari Kiviniemi & Jarmo Salo, Miksi työsuoritus ei etene? Esa Poikela, Vapaa sivistystyö sosiaalisen pääoman rakentajana; Erno Lehtinen, Korkeakoulutuksen rakenteiden pitäisi tukea aikuiskoulutusta. Printed Pages: 77. 114846

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25156 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 2/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: Tarita Ruoholinna, Kaupanalan muutos ikääntyvien silmin; Leena Penttinen & al., Korkeakouluopiskelijan pedagoginen työelämähorisontti. Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea koulutuksen aikana? Kristiina Brunila, Rönsyt pois! Tutkija tietokykykapitalismissa; Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer & Sini Tuikka, Haitallinen johtamisviestintä. Kiusaaminen johtajan ja johdettavan vuorovaikutussuhteessa; Johanna Korkeamäki, Myös aikuiset tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksiin; Tapio Varis, Ihmisyys ja ajan henki; Hanna Ojala, Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa. Printed Pages: 77. 114854

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25157 Päätoim. Heikki Silvennoinen
Aikuiskasvatus 3/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: Annukka Jauhiainen, Opetustyö ja sukupuoli uusliberalistisessa yliopistossa; Mervi Heikkinen, Tapaustutkimus yliopiston tasa-arvopolitiikasta: seksuaalinen häirintä; Piia Silvennoinen, Refleksiivisyystaidot ja sukupuoli ohjaavassa koulutuksessa; Emma Virtanen, Sukupuoli ratkaisee kasvatustieteissä? Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä; Petteri Eerola & Minna Harju-Veijola, Kurkistuksia miestutkimuksen maailmoihin; Jukka Lehtonen, Pohjoismaista tutkimusyhteistyötä kasvatuksen ja koulutuksen sukupuolikysymyksistä; Anneli Kajanto, Tohtoriksi naisena, äitinä ja vaimona. Printed Pages: 77. 114856

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25158 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 1/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis artikkelit.: Jens Nilsson, Sukututkijan Savo; Olli Matikainen, Savon henkirikollisuus 1500-luvulla; Veijo Saloheimo, Savolaiset muuttomiehinä vuosina 1540?1700; Jarno Linnolahti, Kuopion lääninhallituksen arkisto; Jari Oinonen & Anne Hänninen, Etelä-Savoa koskevat asiakirjalähteet; Kari-Matti Piilahti, Savon tuomiokirjatietokanta sukututkijan apuna; István Kecskeméti, Asiakirjallisen kulttuuriperinnön konservointi. Printed Pages: 64. 115272

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25159 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 2/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Veli Pekka Toropainen, Kokemäen Säpilän Paturi ja Haistilan Härkälän nimismiessuku; Matti J. Kankaanpää, Vilhunen, Vilhuinen; Teuvo Ikonen, Jöran Kopp, Karjalan jääkäri numero 118; Tiina Miettinen, Johannes Magnus ja tieteellinen sukututkimus; Anna-Maija Pietilä-Ventelä, Digitaalinen sanomalehtikirjasto; Gunilla Peräsalo, Släktforskning ? kontakt och kunskap. Printed Pages: 63. 115273

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25160 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 4/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Maare Paloheimo, Venäläistaustaiset kauppiaat suomalaiskaupungeissa 1800-luvun alussa; Jarkko Keskinen, Perinteiden jatkajat. Sukupolvenvaihdos 1700?1800-luvun porilaisissa kauppiaisperheissä; Suvianna Seppälä, Porvarien varallisuuserot Porissa ja Raumalla vuonna 1600; Tarja Ollila, Tutkimusretkelle Turun kaupunginarkistoon; Veli Pekka Toropainen, Turun käsityöläisammattikuntien arkistot; Tiina Miettinen, Johannes Messenius. Troijan kuninkaista Ruotsin aatelistoon; Vuokko Pärssinen-Tainio, Kärpäsonkia ja visiittikortteja Kajaanista; Sami Lehtonen, Jacobus Matthiae Ichtydiuksen syntyperä. Printed Pages: 63. 115274

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25161 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Magnus Enlund, Bröderna Witick och den amerikanska drömmen; Carl-Thomas von Christierson, Finland ? en kolonialmakt? Finnar i Ryska Amerika; Elisabeth Uschanov, Amerikansiirtolaisten digitaalinen jäljittäminen; Tarja Raninen-Siiskonen, CHOICE? VALINTA! ?????. Amerikansuomalaiset Neuvosto-Karjalassa; Arnold R. Alanen, Kuinka löytää suomalaisia Yhdysvaltojen väestölaskenta-aineistosta? Heikki Vuorimies, Hämeen läänin jalkaväkirykmentin vääpeli Erik Malm. Lisälehtiä Malm-sukujen tuntemukseen, osa 1; Ville Kontinen, Sukututkimus verkossa helpottuu; Vuokko Pärssinen-Tainio, Paikka jota ei ole? Veli-Pekka Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Printed Pages: 64. 115275

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25162 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Seppo Sippu, Sippolan talonpoikaisten maanhallintaoikeuksien kehityksestä Vanhan Suomen ajasta alkaen; Henrik Impola, Sluk?Luck?Luuki?Collan? Tapio Vähäkangas, Linnankirjuri Tuomas Eskonpojan sukulaisuussuhteita; Heikki Vuorimies, Södermanlandin rykmentin majuri Jakob Malm. Lisälehtiä Malm-sukujen tuntemukseen, osa 2; Veli Pekka Toropainen, Loimaan Majanojan Juonikkaan juuret 1500?1600-luvuilla; Tiina Miettinen, Sukututkimusta Uudeltamaalta Länsipohjaan. Johannes Bureus. Printed Pages: 63. 115276

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25163 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Elina Hankala, Talosta torppaan, mäkituvasta Amerikkaan. Asuttamisen kulku ja sukulaisuussuhteet Ikaalisten Kiialan Koverannalla ja sen ympäristössä; Tapio Vähäkangas, Kaksi hämäläistä ritaria ja heidän perijänsä; Ulla Koskinen & Virpi Nissilä, Kuka oli Ebba Jordanin puoliso Sigfrid Johaninpoika? Veli Pekka Toropainen, Loimaan Kurittulan Mikolan juuret 1600-luvulla; Heikki Vuorimies, Fabian Malm, "blind remsnidare i Simtuna". Lisälehtiä Malm-sukujen tuntemukseen, osa 3; Heikki Vuorimies, Kurkistus ruotsalaisen Svanhalsin seurakunnan muuttaneiden luetteloon; P. T. Kuusiluoma, Milloin ja miten sukututkimusrekisteristä on tiedotettava suvulle? Heikki J. Kortesoja, Miten HisKi syntyi; Vuokko Pärssinen-Tainio, "Virallisuus ei vanhene koskaan". Printed Pages: 63. 115277

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25164 Päätoim. Heli Valtonen
Genos 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Anu Koskivirta, Kuolemansyyn selvittäminen. Lainsäädäntö, vastuuviranomaiset ja asiakirja-aineistot Suomessa 1600-luvulta nykyaikaan; Veli Pekka Toropainen, Spitaalisten saari. Seilin hospitaalin varhaisvaiheita; Saara-Maija Kontturi & Jari Eilola, Varhaiset piirilääkärit kummeina. Mikrohistoriallinen näkökulma; Ulla Koskinen & Virpi Nissilä, Elisabeth Maria Jordanin ja Johan Rachlitzin avioliitto sekä heidän jälkeläisiään; Sami Lehtonen, HisKi-tallennustyön uudet tuulet; P. T. Kuusiluoma, Elossa olevien henkilötietojen käsitteleminen sukututkimuksessa. Printed Pages: 63. 115279

Price: 12.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25165 Päätoim. Henry Väre
Memoranda 2014: Societas pro Fauna et Flora Fennica, Volume 90
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Articles: Panu Kunttu, Elina Varis & Sanna-Mari Kunttu, New records of Myxomycetes to the Åland Islands; Heinz-Rudolf Voigt, Heavy metals in the coastal environment around Nåtö, Lemland (Åland Islands, Baltic Sea); Barna Páll-Gergely & al., Green roofs provide habitat for the rare snail (Mollusca, Gastropoda) species Pseudotrichia rubiginosa and Succinella oblonga in Finland; Henry Väre, Johan Fredrik Wallenius ? Demonstrator in Botany at old Åbo Akademi; Vadim A. Sagalayev & Gennady A. Firsov, Christian Steven (1781?1863) at the Lower Volga; Sakari Rehell & Jarmo Laitinen, Vascular plant and moss species across successional mire basins on the land uplift coast of Northern Ostrobothnia, Finland; Ralf Carlsson, Carl-Adam Hæggström & Kajsa Sundberg, Rudelar vascular plants on a waste ground in the island of Dånö, Åland Islands, SW Finland; Tea von Bonsdorff & al., New national and regional biological records for Finland 4. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi 3; Henry Väre, Lars Johan Laurentius Johannes Prytz, Demonstator in Botany at Imperial Åbo Akademy; Larissa Kupriyanova, Martti Niskanen & Tuula A. Oksanen, Karyotype dispersal of the common lizard Zootoga vivipara (Lichtenstein, 1823) in eastern and northeastern Fennoscandia; Georgy A. Lazkov & al., Taxonomic corrections and new records in vascular plants of Kyrgyzstan, 3; Anders Albrecht, Martti Hildén & Ritva Talman, Accessions to the Zoological Museum of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, in 2013; Mikko Piirainen & al., Accessions to the Botanical Museum of the Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, in 2013. Printed Pages: 138. 114390

Price: 150.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25166 Päätoim. Henry Väre
Memoranda 2013, Volume 89
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Including articles: iHans Silfverberg/i, A survey of Rotatoria from Finland; iHenry Pihlström/i, The cormorants of Lake Ladoga in the early 20th century. Arctic invaders or continental colonists? iTom Hoogesteger, Joel Rahkonen Ari Karhilahti/i, Pool frog (iPelophylax lessonae/i) CAMERANO 1882 (Anura, Ranidae), an addition to the Finnish amphibian fauna; iHenry Väre/i, Johan Ernst Adhemar Wirzén ? the last demonstrator in botany at Alexander University; iJuhani Räsänen/i, Six new iTaraxacum/i (sect. Taraxacum) species (Asteraceae) from Finland and Sweden; iIlona V. Blinova Pertti Uotila/i, iSchoenus ferrugineus/i (Cyperaceae) in Murmansk Region (Russia); iPertti Uotila/i, Finnish botanists on the Kola Peninsula (Russia) up to 1918; iTea von Bonsdorff/i, New national and regional biological records for Finland 3. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi 2; iPanu Kunttu al./i, New national and regional biological records for Finland 4. Additions to the knowledge of Finnish aphyllophoroid funga (Basidiomycota); iAlexander N. Sennikov Georgy A. Lazkov/i, Taxonomic corrections and new records in vascular plants of Kyrgyzstan, 2; iJuhani Räsänen/i, A review of iTaraxacum/i (Asteraceae) in eastern Finland (Ladoga Karelia and North Karelia). Printed Pages: 206. 114452

Price: 150.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25167 Päätoim. Ilkka Alitalo
Hippokrates 32. Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Vivi Deckwirth, Rabieksen historiasta. Varhaiset lähteet, esiintyminen Euroopassa 1900-luvulle sekä hoito- ja vastustustoimenpiteet; Hindrik Strandberg, Spansk fluga – en drog använd sedan antiken; Jenni Kuuliala, Vammaisuus ja myöhäiskeskiajan lääketieteen sosiaalihistoria ihmekertomusten valossa; Saara-Maija Kontturi, Suomen varhaisen piirilääkärilaitoksen tavoitteet ja niiden toteutuminen; Arno Forsius, Lina Snellman (1846–1924) – Helsingin Diakonissalaitoksen johtajatar; Birgitta Geust & Eeva Hurskainen, Liina Sellmanin sairaanhoidon teoria – Ammatillisen sairaanhoidon opas 1800-luvun lopulta. Printed Pages: 167. 115397

Price: 131.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25168 Päätoim. Ilkka Alitalo
Hippokrates 24: Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 2007
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2008; New; 
Sis. seuraavat artikkelit: iRaija Majamaa/i, Kajaanista pois – tohtori Elias Lönnrotin työperäinen ikävä; iEmil Monos al./i, Kansan kieli lääketieteessä: ensimmäisten unkarinkielisten lääketieteen oppikirjojen kirjoittajan Samuel Racz’in kuolemasta 200 vuotta; iAnto Leikola/i, E. J. Bonsdorff, anatomi ja arkkiatri; iRalph Gräsbeck/i, Böcker av Linné, de Sauvage och Sydenham i Finska Läkaresällskapets antika bibliotek; iJutta Ahlbeck-Rehn/i, Skitsofrenia, tylsämielisyys vai huono elämä? Esimerkkejä 1900-luvun alun suomalaisesta psykiatriasta; iHenna Sinisalo/i, Suomalaisen hammashygienian historiaa – yläluokkaisesta ylellisyydestä osaksi tavallista suomalaista arkea; iMarianne Tallberg/i, Rockefeller-säätiön tukema kansanterveystyö ja sairaanhoitajien jatkokoulutus Suomessa vuosina 1945–1956; iSeppo Haaranen Osmo Hänninen/i, Eläinlääkärin työtä Savon sydänmailla ja sen merkitys kansanterveydelle; iRaija Majamaa/i, Tautinen Suomi 1857–1865; iAnneli Mäkelä-Alitalo/i, Suomalaisia eläinlääkärielämäkertoja; iAnneli Mäkelä-Alitalo/i, Arvokas terveyspoliittinen käsikirja; iBengt Mattila/i, Rohtola – Hyrynsalmen ja Yläkainuun apteekkiperinnettä, terveyskulttuuria ja unohtumattomia ihmisiä 1897–2007; iBengt Mattila/i, Virtuaalinen apteekkimuseo internetissä. Printed Pages: 209. 115687

Price: 80.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25169 Päätoim. Ilkka Alitalo
Hippokrates 17: Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 2000
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2000; New; 
Sisältö: Gunnar Soininen, Lääketieteen historian ystäväin yhdistyksen kymmenvuotistaipaleelta; Hindrik Strandberg, Suomen Lääketieteen Historian Seuran kokoukset, retket ja esitelmät 1991–2000; Heikki S. Vuorinen, Retki lepran historiaan Suomessa; Juha Koskinen, Myhrin niittyjen terveyslähde ja kaivohuone Helsingin Alppipuistossa 1700-luvun lopun taitteessa; Leena Saxén & Jukka H. Meurman, Simon Constantin Bensow – Suomen hammaslääketieteen "isoisä"; Ilkka Alitalo, Puutiaisesta savusiikaan. Vuosisata suomalaista eläinlääketiedettä; Helinä Kotilainen, Rakentaminen Suomen terveydenhuollossa 1900-luvulla; Marianne Tallberg, Rockefeller-säätiön tuki Suomen kansanterveystyölle 1929–1941 – katsaus terveyssisarlaitoksen näkökulmasta; Heikki S. Vuorinen, Terveys ja sairaus Vadstenan luostarissa 1300–1500 -luvuilla; Margareete Otter, Georg Dragendorff (1836–1898). Maineikas farmasian, farmakognosian ja oikeuskemian kehittäjä; Anto Leikola, Pauls Stradinš, Latvian lääketieteen historian isä. Printed Pages: 180. 115967

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25170 Päätoim. Ismo Söderling
Siirtolaisuus Migration 1/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää artikkelit / Articles: Ieva Kripiene, Forms of Attachment to a Home Country: Lithuanians in the USA; Ana María Aragonés & Uberto Salgado, Finland and Sweden: Matching Labor Market Needs with Talented Migrants; Ismo Söderling, Turun kaupungin maahanmuuton tulevaisuus vuoteen 2030 mennessä – omavarais- ja muuttoliikemalleihin perustuva tarkastelu; Ruth Bonetti, Finland Through Australian Eyes. Printed Pages: 65. 114711

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25171 Päätoim. Ismo Söderling
Siirtolaisuus Migration 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää artikkelit / Articles: Misuzu Toba, A Study of the Japanese Diaspora in Peru; Lauri Turpeinen, Finnish Migrants in Germany: Identities, Positions, Representations; Ismo Söderling & Mika Uppa, ”Työvoimaa kyllä – pakolaisia ei” – korkeakouluopiskelijoiden maahanmuuttoasenteet; Heli Sjöblom-Immala, Suomalaisten kanssa avioituneet maahanmuuttajat tyytyväisiä elämäänsä Suomessa – parannettavaakin löytyy; Jennifer Joffs & Annika Lehtomaa, Omatanssi – yhteisötanssia turvapaikanhakijoille; Elli Heikkilä, Global migration patterns – migration pressure increasing towards developing countries. Printed Pages: 61. 114712

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25172 Päätoim. Jenni Linturi
Futura 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Hannu Linturi, "Vastaanhangoitteleva yhteensopiva" peruskoulu 2030; Tiina Airaksinen, Lukiolla muutoksia suuremmat valmiudet; Katri Ojasalo, Johanna Hautamäki ja Outi Törmänen, Tulevaisuuden korkeakouluoppiminen: yhteisöllistä osaamisen kehittämistä työelämän kanssa; Marko Ahvenainen, Leena Jokinen, Kati Korento ja Johanna Ollila, Tulevaisuusoppiminen ? jatkoa ajatellen; Heikki Koponen, Mikko Tarmia ja Samuli Turunen, Pelipedagogiikalla tutkivaan oppimiseen; Kari A. Hintikka, Internet, sosiaalinen media ja yleissivistävä opetus Suomessa; Pekka Ihanainen and Michael Sean Callagher, Learning in the Open, Aesthetic Alignment, and the Pedagogy of Simultaneity; Tommi Issakainen, Scrum, skaalautuvaa prosessioppimista; Hannu Linturi ja Ville Venäläinen, I +: ihmisen ja koneen muuttuva suhde. 115140

Price: 43.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25173 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Jouni Aspi, Luonnonvaraisten eliölajien etäsuojelun perusteet; Ilpo Kojola, Suurten nisäkkäiden siirtoistutukset; Marko Hyvärinen, Suomen uhanalaisten luonnonkasvien ex situ -suojelu osaksi lajiensuojelun kokonaisuutta; Elina Kiviharju, Pelto- ja puutarhakasvien monimuotoisuuden suojelu Suomessa; Markus Dernjatin, Zákynthoksen merikansallispuisto ja valekarettikilpikonnien suojelun ongelmat. 114378

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25174 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Luonnon Tutkija 1/2016 sisältää mm. artikkelit: Japo Jussila, Harri Kokko, Jenny Makkonen, Arto Vesterbacka, Anssi Vainikka & Raine Kortet, Rapuruttoloinen – monimuotoinen ja muuntautumiskykyinen taudinaiheuttaja; Ville Vepsäläinen, Ex situ -suojelu Korkeasaaren eläintarhassa; Liisa Kaarina Simola, Gottlieb Haberlandt – fysiologisen kasvianatomian ja solukkoviljelyn uranuurtaja. Printed Pages: 47. 114379

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25175 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Luonnon Tutkija 2/2016 sisältää mm. artikkelit: Katariina E. M. Vuorinen, Arktinen kasvillisuus ja ilmastonmuutos - hyviä ja huonoja uutisia pohjoiselta metsänrajalta; Riitta Tegelberg, Luonnontieteellisten kokoelmien digitointi. 114381

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25176 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Luonnon Tutkija 3/2016 sisältää mm. artikkelit: Ari-Pekka Huhta, Talventörröttäjät — ruohovartisten kasviemme talviaikaisesta siementämisestä; Juha Jantunen, Tiina Vitikainen ja Kimmo Saarinen, Sinisiipisirkka valtasi Kaakkois-Suomen sorakuopat; Karin Kjernsmo ja Sami Merilaita, Silmälaikut suojana saalistajilta. Printed Pages: 139. 114384

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25177 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 1.2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iTom Hoogesteger, Joel Rahkonen Ari Karhilahti/i, Suomen vihersammakot; iAntero Järvinen, Hanna-Kaisa Lakka Maija Sujala/i, Arktinen kilpikidusjalkainen, tunturivesien elävä fossiili, löydetty jälleen Suomesta; iTimo Vuorisalo Pekka Niemelä/i, iMira/i-laivan miehet Einari Merikallio, Alppi Talvia ja Kaarlo Kivekäs Petsamossa kesällä 1921. Printed Pages: 47. 114388

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25178 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iKristiina Kalleinen/i, Nordenskiöldit luonnontieteilijöinä; iTimo Vuorisalo, Esa Lehikoinen Risto Lemmetyinen/i, Thorsten Renvall (1868?1927); iLeo Junikka/i, Arojen avaruutta ? kasvitieteellisiä muistiinpanoja Etelä-Venäjän stepeiltä 1. Keräämässä siemeniä Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan Hortus Europaeukseen. 114389

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25179 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iSanna Huttunen/i, Palmikkosammalet ? pohjoisen pallonpuoliskon valloittajat; iHeidi Björklund/i, Torsten Stjenberg ? monipuolinen eläintieteilijä; iLeo Junikka Vesa Järvinen/i, Arojen avaruutta ? kasvitieteellisiä muistiinpanoja Etelä-Venäjän stepeiltä 2. Vanamo-seuran matka Volgogradin seudun aroille kesällä 2013. 114391

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25180 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 4/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sis. artikkelit: Tomas Roslin & Helena Wirta, Arktiset ravintoverkot uusiksi; Janne-Markus Rintala, Antarktiksen merijäänäytteitä keräämässä keskitalvella 2013; Jouko Rikkinen, Taitan vuoristometsien selkärankaisia; Leo Junikka, Tutkimuksia Brasilian Amazoniassa; Ilari E. Sääksjärvi, Sademetsien tuntemattomat maailmat ? tutkimusmatka Amazoniaan. 114392

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25181 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Jouko Rikkinen, Taitan vuoristometsien siemenkasveja; Ilkka Markkula, Pienet punkit ja suuri merikäärme ? A. C. Oudemansin kaksikärkinen kuuluisuus. 114394

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25182 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Tähti Pohjanmies, María Triviño & Mikko Mönkkönen, Ekosysteemipalveluiden tutkimus – mitä seuraavaksi?; Anssi Karvonen, Loislajien vuorovaikutus muovaa loisten yhteisöjä ja haitallisuutta; Toni Laaksonen, Ilmastonmuutoksen viestintuojan muuttuvat värit. Printed Pages: 113. 114396

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25183 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3.2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Pauliina Harjula, Kuu kiurusta kesään? Muuttolinnut ilmastonmuutoksessa; Erkki Lähde, Uutta tietoa vaihtoehtoisesta metsänhoidosta; Seppo Turunen & Seppo Vuokko, Ilkka Koivisto in memoriam. 114398

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25184 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 4.2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Tapio Solonen, Nykyiset uhanalaisten lintulajien luettelot sopivat huonosti suojelun työvälineiksi; Anna Kuparinen & al., Biologiasta apua kalakantojen arviointiin ja kalastuksen säätelyyn. 114399

Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25185 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Hannu Lehtonen & Susanna Hietanen, Talvivaaran kaivosonnettomuuden pahin seuraus on järvien suolaantuminen; Jouko Rikkinen, Uuden-Kaledonian metallimaiden kasvit; Katri Himanen, Kuinka saada siemenet itämään ? haasteena kalliovuortenvillimalva; Helena Telkänranta, Jääkauden perintö Euroopan metsissä. Printed Pages: 44. 114404

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25186 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 5/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iAnto Leikola/i, 112 vuotta Vanamon historioita; iSakari Virtanen/i, Luonnontieteilijä Oswald Kairamo; iIlkka Teräs/i, Vanamon ja Suomen Hyönteistieteellisen Seuran yhteydet vuosien varrella; iJari Valkonen/i, J. I. Liro ? Vanamon pitkäaikainen puheenjohtaja ja Luonnon Ystävän avustaja; iPertti Uotila/i, iAtlas florae Europaeae/i ? 50 vuotta Euroopan kasvikartoitusta Suomessa. Printed Pages: 45. 114406

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25187 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 2/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: Aulikki Salmia, Vuoripioni ja munkinpioni - kaksi antiikin rohdoskasvia; Irma Saloniemi & Ilkka Hanski, Muuntogeenisen maatalouden ympäristövaikutukset - ratkaisuja vai uusia ongelmia? Teemu Teeri, Geeninmuuntojalostuksen riskit ovat samanlaisia kuin perinteisen jalostuksen; Antti Pekkarinen, Risto Tuomikoski - legendaarinen monitieteilijä; Pekka Vilkamaa, Risto Tuomikoski - tarkkasilmäinen hyönteistutkija. 114409

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25188 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: Anto Leikola, Aukusti Juhana Mela, savolainen darvinisti; Petteri Vihervaara, Mitä tiedetään biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden välisistä suhteista? 114410

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25189 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 5/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Kimmo Saarinen & Tari Haahtela, Allergiaa vai terveyttä luonnosta? Janne Sundell & Ilpo Kojola, Suurpetokannat kasvussa ? pitäisikö metsässä pelätä? Vienna Setälä, Tiede, media ja ihmisen taipumus taantua; Minna Pyykkö, Mikä luonnossa pelottaa suomalaisia? Ilpo Haahtela, Runsas sirokatkarapujen esiintymä Länsi-Turunmaalla. Printed Pages: 45. 114411

Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25190 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 1-2/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Helena Åström & al., Lauhat talvet ? edut ja haitat kasvien talvehtimiselle; Panu Kunttu & al.., Opiskelijat lajintuntemusta edistämässä ? tapausesimerkki Jyväskylän yliopistosta; Elina Kettunen., Jäkälien fossiilihistoriaa. Printed Pages: 59. 114416

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25191 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 4/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iHelena Korpelainen/i, Suomen kasvilajiston DNA-viivakoodikirjasto; iNeil Bell Jaakko Hyvönen/i, Lehtisammalten makromorfologia ? konvergenssia yksinkertaisissa alkiollisissa kasveissa; iSanna Laaka-Lindberg al./i, Uhanalaisten kasvilajien etäsuojelun edistäminen Suomessa; iMoona Rahikainen Saijaliisa Kangasjärvi/i, Kasvien puolustusmekanismit ? evoluution kilpavarustelu taudinaiheuttajia ja tuhohyönteisiä vastaan; iAnna Kärkönen al./i, Ligniinin vaikutus timotein sulavuuuteen; iLaura Jaakola/i, Antosyaanien biosynteesin säätely mustikassa; iKristiina Mäkinen/i, Potyvirusinfektion vaiheiden jäljillä isäntäsolussa; iFrançoise Martz al./i, Muuttuvan ilmaston vaikutus pohjoisten kasvien aineenvaihduntaan; iTiina Blomster Ari Pekka Mähönen/i, Lituruohon juuren jälsisolukon molekyylibiologinen tutkimus. Printed Pages: 41. 114454

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25192 Päätoim. Juhani Mänttäri
Luonnon Tutkija 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Luonnon Tutkija 3/2016 sisältää mm. artikkelit: Ari-Pekka Huhta, Talventörröttäjät — ruohovartisten kasviemme talviaikaisesta siementämisestä; Juha Jantunen, Tiina Vitikainen ja Kimmo Saarinen, Sinisiipisirkka valtasi Kaakkois-Suomen sorakuopat; Karin Kjernsmo ja Sami Merilaita, Silmälaikut suojana saalistajilta. Printed Pages: 139. 114459

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25193 Päätoim. Kai Ruohomäki
Entomologica Fennica 1.2017, Volume 28
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Entomologica Fennica 2017:1 includes articles: Patricia Gallardo & Ana M. Cárdenas, Foliar damage by adults of spring weevils (Coleoptera: Curculionoidea) on Quercus species from Mediterranean oak forests in the Iberian Peninsula; Zia-Lin Zheng et al., Cold hardiness of Phauda flammans (Lepidoptera: Zygaenidae) larvae; Xiang-Chu Yin, Zhang Yin & Cheng-Quan Cao, A new genus and a new species of the tribe Haplotropidini Sergeev (Orthoptera: Acridoidea, Pamphagidae, Pamphaginae) with a key to the three genera of the tribe from Chin; Urszula Walczak, Beata Borowiak-Sobkowiak & Barbara Wilkaniec, Tetraneura (Tetraneurella) nigriabdominalis (Hemiptera: Aphidoidea) – a species extending its range in Europe, and morphological comparison with Tetraneura (Tetraneura) ulmi; Zoltán Elek, Seasonal dynamics of common ground beetles (Coleoptera: Carabidae) along an urbanisation gradient near Sorø, Zealand, Denmark; Yuri M. Marusik & Seppo Koponen, On two sibling species of Dictyna (Araneae: Dictynidae) from Ukraine and Caucasus. 114385

Price: 49.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25194 Päätoim. Kari Kuoppala
Tiedepolitiikka 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Tiedepolitiikka 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Sari-Johanna Karhapää & Taina Savolainen, Trust Development in a Changing University – A Longitudinal Study of a Merger from the Rector's View; Henna Juusola, Lukukausimaksujen hegemoniaa ja myytti PISAsta. Diskurssiivinen analyysi kansallisesta koulutusvientikeskustelusta; Johanna Lätti, Equality for Excellence? Justification of sex equality promotion in transforming Finnish academia; Melina Aarnikoivu, "Not in my backyard but in my front room": A review of insider ethnography; Pentti Rauhala, Mauri Kantola, Mervi Friman & Tapio Huttula, Ammattikorkeakoulutus tutkimuksen kohteena; Pekka E. Hirvonen, Risto Leinonen & Mervi A. Asikainen, Tieteelliseen tutkimukseen perustuva opettajankoulutusohjelma – pitkäjänteistä tutkimusta kokeilukulttuurin sijaan. Printed Pages: 78. 114817

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25195 Päätoim. Kari Kuoppala
Tiedepolitiikka 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Tiedepolitiikka 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Eero Tarasti, Voittoisa humanismi … ja vastarinnan teoria; Kirsi Monni, Taide, tieto ja edistys – tanssi neoliberalistisen tuottamisen kehän ja maailman kompleksisuuden välissä; Risto Rinne, Yliopiston luhistuneet unelmat ja kadotettu autonomia; Inkeri Koskinen, Miten humanistinen tutkimus vaikuttaa yhteiskunnassa?; Risto Murto, Tutkimus, innovaatiot ja talouskasvu – miksi yhteys ei toimi?; Panu Raatikainen, Tiedepolitiikan myyttejä ja tosiasioita; Tarja Tuononen, Anna Parpala, Anne Haarala-Muhonen & Sari Lindlom-Ylänne, Yliopisto-opintojen aikainen työssäkäynti: ajanhallinta- ja itsesäätelytaitojen merkitys opintojen etenemiselle; Sakari Ahola, Rita Asplund & Pekka Vanhala, Valmennuskurssit – välttämätön paha vai jotain muuta? – ketkä osallistuvat valmennuskurssille ja miksi? Printed Pages: 67. 114802

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25196 Päätoim. Katariina Mauranen
Tekniikan Waiheita 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iPetri Saarikoski Markku Reunanen/i, Mun kone on parempi kuin sun romu. Suomen konesotien vaiheita yleisönosastosta internetiin; iAntti Silvast/i, Elintärkeää tekniikkaa. Otteita infrastruktuurien suojaamisen historiasta; iTeppo Moilanen/i, Uusi junankuljetusmetoodi. Valtionrautateiden ensimmäiseen sähköveturihankintaan johtaneista teknillisistä ja poliittisista tekijöistä; iColin Divall/i, Mobilizing the history of technology. How can we best engage with wider audiences? 115478

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25197 Päätoim. Katja Lehtisaari
Idäntutkimus 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Idäntutkimus 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Lauri Piispa, Neuvostoelokuva 1930-luvun Suomessa; Tiina Saari, Markku Sippola, Harri Melin, Evgeniya Balabanova ja Azer Efendiev, Vertailussa suomalainen ja venäläinen työelämä. Printed Pages: 91. 114738

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25198 Päätoim. Katja Lehtisaari
Idäntutkimus 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Idäntutkimus 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Tiina Suhonen, Ensimmäinen Joutsenlampi ja venäläinen traditio; Riikka Korppi-Tommola, Joutsenlampien kansainvälinen verkosto; Mikko-Olavi Seppälä, Venäläissotilas suomalaisissa kupleteissa; Maija Penttilä, Pietarin uusien kirkkojen funktio ja performanssi. Printed Pages: 102. 115370

Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25199 Päätoim. Koikkalainen Riitta
Kulttuurintutkimus 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Jaana Parviainen, Teknologisoituva koulu oppimisen elämyspuistona. Valtion opetusteknologiastrategian jalkauttaminen kouluihin 2010-luvulla; Sanna Nyqvist, Väärin arvioitu? Käännöstieteen kritiikkikäsitys ja kirjallisuuskritiikin käytännöt; Kalle Lampela, Kuvakiellon mahdollisuudesta nykytaiteessa. Printed Pages: 64. 114762

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25200 Päätoim. Laura Saarenmaa
Lähikuva 4/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iMaria Mäkelä/i, Äänellä on asiaa ? Hannu Karpon tv-reportaasit ja kutsu kertomukseen; iSirpa Reinikainen/i, Thatcherismin vastustusta ja homososiaalista maskuliinisuutta iNäkemiin vaan, muru/i -televisiosarjassa; iToni Latvamäki/i, Suuria asioita fiktiivisessä pikkukaupungissa ? politiikka iSouth Parkissa/i; iMarkku Nykänen/i, Naiset miesten maailmassa: iVallan linnakken/i ja iRikoksen/i päähenkilöt sukupuolirooleja haastamassa? 114963

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  251   252  253 254 255 256 257 258 259 260  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2017. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie