Quick Search

Author
Title
Description
Keyword
Seller Id
ISBN
Advanced Search
 
 
Gift Cards
Checkout a Gift Card


 
Our secure web pages are hosted by Chrislands Inc, who use a Thawte SSL Certificate to ensure secure transmission of your information.
Fully Trusted SSL Certificate
 
 
 

Click on Title to view full description

 - 37833 items found in your search
 
 
25701 Päätoim. Markku Kangaspuro
Idäntutkimus 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Sara Ratilainen & Olga Gurova, Itäturisti venäläisen kuluttamisen suunnannäyttäjänä; Holly Porteous, Kauneustyö venäläisissä naistenlehdissä; Mila Oiva, Puolalaisten näkemys kuluttajuudesta Neuvostoliitossa; Polina Jermolajeva, Urheilun suurtapahtumat ja ekologinen kuluttaminen; Jouko Nikula, Venäläinen yrittäjyys: varjoista ja keskuskomiteasta; Margarita Kuleva, Venäläisten työväenluokkaisten nuorten vaatetrendit; Taisto Tolvanen, Ukrainan ja Venäjän sotateollinen yhteistyö. Printed Pages: 88. 117334

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25702 Päätoim. Markku Kangaspuro
Idäntutkimus 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Suvi Salmenniemi & Saara Ratilainen, Kapitalismin "uusi nainen"; Marja Sorvari, Liminaalisuus, raja, communitas; Elena Trubina, Keskus ja periferia kasvun ja kehityksen välissä; Irina Savkina, Metro venäläisessä nykykirjallisuudessa; Jane Costlow, Ikonit, maisema ja hyvän ja pahan rajat; Miia Ijäs, Menneisyyden, nykyisyyden ja tutkimuksen merkityksestä; Dmitry Yagodin, Median sananvapaus ja Venäjän valtio. Printed Pages: 78. 117337

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25703 Päätoim. Markku Kangaspuro
Idäntutkimus 3/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: Graig Brandist, Työ, aika ja teollistuminen varhaisessa marxilaisuudessa; Tintti Klapuri, Päättymättömyys Tšehovin proosakerronnassa; Johanna Viimaranta, Aika kielitieteellisen tutkimuksen kohteena; Pertti Grönholm, Historia Viron valtiojohdon retoriikassa; Joanna Szczepanik, Zygmunt Rytkan aika-tila -projekteista; Karina Lukin, Myyttiset ja historialliset menneisyydet; Tuomas Hovi, Propagandaa ja anakronismia: Vlad Seivästäjä; Kaarina Aitamurto, Kaleidoskooppinen uusi venäläinen pakanuus. Printed Pages: 96. 117358

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25704 Päätoim. Marko Lamberg
Historiallinen Aikakauskirja 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Johanna Ilmakunnas, Naisten työt ja arkielämä Pehr Hilleströmin maalauksissa 1770-luvulta 1810-luvulle; Ville Erkkilä, Jalmari Jaakkola ? menneisyyden näkijä. Historiankirjoituksen poliittisuudesta ja estetiikasta; Heini Hakosalo, "Tehokkainta lastensuojelu- ja tuberkuloosityötä, mitä yleensä ajatella saattaa". Joulumerkkikodit osana tuberkuloosin vastaista kampanjaa Suomessa (1936?1973); Kimmo Elo & Olli Kleemola, Verkostoanalyysi historiallisten aineistojen eksploratiivisena analyysimenetelmänä: Esimerkkinä sotavalokuvat. Printed Pages: 483. 115411

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25705 Päätoim. Marko Lamberg
Historiallinen Aikakauskirja 3/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Anne Ollila, Kuohuntaa kaupungeissa ? Valokuvia 1900-luvun alun Helsingistä; Jyrki Ruohomäki, Pohjois-Irlanti ja Ahvenanmaa ? Kaksi tulkintaa kansansuvereniteetistä; Petri Paju, Monikansallinen yritys ja siteet länteen ? IBM Suomessa ja Länsi-Euroopassa 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla; Pasi Nevalainen, Telealan suuri murros ja Suomi; Heino Nyyssönen & Jussi Metsälä, Historian uusi rooli kansainvälisessä politiikassa ? onko sellaista? Printed Pages: 335. 115430

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25706 Päätoim. Marko Lamberg
Historiallinen Aikakauskirja 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Liisa Seppänen, Kadut ja kaupunkisuunnittelu keskiajan Turussa; Aadu Must, Siperian ensimmäisen luterilaisen siirtokunnan syntyhistoria; Janne Kosunen & Matti Mieskonen, Tulenkantajat ? Historiantutkimus ja maailmansotien välisen ajan kulttuuriliike; Lauri Viljanen, "On hauskempi tehdä kumousta kuin siitä kirjoittaa" ? Neuvostosuomalainen historiankirjoitus ja -tulkinnat Suomen sisällissodasta 1920- ja 1930-luvulla; Laura Saarenmaa, "Kunniavelkamme naisille" ? Aatami-miestenlehti seksuaalipoliittisena keskustelufoorumina. Printed Pages: 223. 115432

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25707 Päätoim. Marko Lamberg
Historiallinen Aikakauskirja 1/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sis. artikkelit: Yrjö Kaukiainen, Elikö Vanhan Suomen rahvas kurjuudessa ja sorron alla? Anssi Halmesvirta, Casementin Kongon raportti, ulkopolitiikka ja julkinen moralismi Englannin alahuoneessa (1903?1904); Olli Kleemola, Vihattu, pelätty, haluttu? Kuollut nainen suomalaisen ja saksalaisen sotavalokuvauksen kohteena toisessa maailmansodassa; Risto Degerman, Radiouutinen kertovana äänenä. Radion kuvaus Tšekkoslovakian miehityksestä 1968; Sirkka Ahonen, Historiaa ilman suuria kertomuksia. Historianopetuksen politiikan ongelma; Eljas Orrman, Arkistolainsäädännön historiaa; Otso Kortekangas, Globaalit ideat "Pohjan perillä". Kohti saamelaisen koulutushistorian kansainvälisempää kontekstia. Printed Pages: 119. 115447

Price: 60.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25708 Päätoim. Markus Vinnari
Futura 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Futura-lehden numeron 1/2017 teemana ovat utopiat ja dystopiat. Numero sisältää mm. seuraavat artikkelit: Mikko Lahtinen, Utopiat ja niiden vastakuvat; Keijo Lakkala, Utopiat yhteiskunnallisen mielikuvituksen metodologiana. Printed Pages: 71. 115146

Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25709 Päätoim. Matti Jutila
Kosmopolis 2-3/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. artikkelit: Mika Aaltola, Kuinka skenaariot kansallisesta vallasta rakennetaan? Yleiskatsaus yhdysvaltalaisen valtatiedon malleihin ja niiden ilmenemiseen maan geostrategiassa; Noora Kotilainen, Muammar Gaddafin, Saddam Husseinin ja Osama bin Ladenin vihollispektaakkelit humanitaarisen maailmanpolitiikan kuvastimina; Saara Jantunen, Huipulta häviöön, vallasta verilammikkoon: Saddam Hussseinin, Osama bin Ladenin ja Muammar Gaddafin kiinniottokuvat ja niiden toimijuusroolien rituaalinen evaluaatio; Mirva Salminen & Aki-Mauri Huhtinen, Länsimainen sota on nyt niin kuin se tulkitaan ? "Länsimaisen sodan taloudellisen yksityistymisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun integraatio"; Juha Käpylä, Imperiumin apologia? ? näkökulmia humanitarismiin Michael Barnettin teoksen Empire of Humanity: a History of Humanitarianism avulla; Valtteri Vuorisalo, Tulevaisuuden kriisinhallintaa kehittämässä. Etnografinen matka Multinational Experimentation -yhteisöön ja -käytäntöön. Printed Pages: 113. 116924

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25710 Päätoim. Matti Jutila
Kosmopolis 4/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Hanna Laako, Dekolonisaatio maailmanpolitiikan teoriassa: intiaaniuden nousu, Meksikon zapatistiliike ja kansalaisyhteiskunnat; Teppo Eskelinen, Ekologisen velan politiikka: vaatimukset ja osapuolet; Eeva Puumala, Politiikan tuntu, mieli ja merkitys: poliittisen elämän rajat ja mahdollisuudet turvapaikatta jääneiden kokemuksissa; Susanna Hast, Vaikutuspiirin käsite kansainvälisten suhteiden teoriassa; Tapio Nykänen, Kahden valtakunnan kansalaiset: vanhoillislestadiolaisuuden poliittinen teologia. Printed Pages: 65. 116925

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25711 Päätoim. Matti Jutila
Kosmopolis 1/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis.: Teoria ja käytäntö ? suojeluvastuu Alex Bellamyn ja Martti Antolan silmin. Haastattelu ja suom. Hannes Peltonen; Suvi Alt, Kehitysvastuu. Rauhanrakentaminen pysyvässä sopeutumistilassa; Leena Kotilainen, Suojeluvastuu realistisena utopiana; Jukka Viljanen, Onko Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännöllä käyttöä suojeluvastuukeskustelussa? Hannes Peltonen, Suojeluvastuusta harvojen kerho? Touko Piiparinen, Säilyykö suojeluvastuu? YK:n turvallisuusneuvoston rooli inhimillisen turvallisuuden puolustajana; Tarja Seppä, Suojeluvastuu, siviilien suojelu ja kansainvälisen yhteisön solidaarisuus; Tanja Vaari, Kiinan kanta suojeluvastuuseen. Printed Pages: 119. 116927

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25712 Päätoim. Matti Jutila
Kosmopolis 2/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. seuraavat artikkelit: Tiina Tarvainen, Terrorismi strategiana; Aini Linjakumpu, Al-Qaida ja globaalin jihadismin rahoitus; Zeki Kütük, Turkin uusi ulkopolitiikka ja Lähi-itä; Henri Vogt, Kansainvälisen politiikan käytöstä ja kutsumuksesta. Printed Pages: 66. 116935

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25713 Päätoim. Matti Jutila
Kosmopolis 4/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sis:. Sami Torssonen, Aineen armoilla? Arktinen mannerjalusta Yhdysvaltain merioikeussopimusta koskevassa keskustelussa; Anna-Liisa Heusala, Kokonaisturvallisuus-käsite Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksessa; Anitta Kynsilehto, Moniäänisyyden politiikka. Kohtaamisia pohjoisafrikkalaisten naisten kanssa Ranskassa; Matti Jutila, Rajoitettua nationalismia: vähemmistöoikeuksien poikkikansallinen hallinta kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa. Printed Pages: 53. 116936

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25714 Päätoim. Matti Jutila
Kosmopolis 1/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Printed Pages: 59. 116940

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25715 Päätoim. Matti Tolvanen
Liikenne 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Liikenne 1/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Eeva Aarrevaara & Päivi Kärnä, Kestävää liikkumista edistävää kaupunkisuunnittelua osana Kampuskehitystä Lahden ammattikorkeakoulussa; Ulla Tapaninen, Helsinki-Tallinna-tunneli – mitä me siitä oikein tiedämme?; Maija Aalto-Heinilä, Ajoneuvojen filosofiaa. 117310

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25716 Päätoim. Matti Tolvanen
Liikenne 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Liikenne 2/2016 sisältää mm. seuraavan artikkelin: Heikki Kallio & Mariia Ponomareva, Rattijuopumuksesta ja sen seuraamuksista Suomessa ja Venäjällä. 117320

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25717 Päätoim. Miira Tuominen
Tiede and edistys 1/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Sergei Prozorov, Stalinismin biopolitiikka ? ideat ja ruumiit neuvostohallinnassa; Marja-Liisa Honkasalo, Katveessa ? pieni toimijuus kriittisenä avauksena toiminnan teoriaan; Yrjö Haila, Politiikan medioituminen: poliittisen toiminnan ekologia ja sen muutokset. Printed Pages: 90. 116926

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25718 Päätoim. Miira Tuominen
Tiede and edistys 3/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: Ville-Pekka Sorsa, Suomalaisen kilpailuvaltion hallintastrategia: koordinaatiota ilman synergioita? Sakarias Sokka, Fakkiutunut hallinto ei ymmärrä kulttuuripoliittista valtaa; Hanna Kuusela, Kuka puolustaisi valtiota? Mika Ojakangas, Yliopistojen ohjausjärjestelmästä; Jussi Vähämäki, Melankoliasta. Printed Pages: 87. 116929

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25719 Päätoim. Mika Ojakangas
Tiede and edistys 2/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: Mika Elo, Onko näppituntumalla enää väliä? Asko Lehmuskallio, Katson sinua verkottuneen kameran välityksellä; Jaana Parviainen, Kinesteettiset kentät ja sosiaalinen koreografia. Husserlin kinestesia-käsitteen ja Batesonin kybernetiikan soveltuvuudesta liikkeen tutkimuksen menetelmiksi 2000-luvun ubiikkisessa ympäristössä; Tuija Pulkkinen, Traditionaalisuus, sukupuoli ja tuleva demokratia – Derridan veljeydestä; Jean-Luc Nancy, Ruumiin teatteri. Printed Pages: 85. 116946

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25720 Päätoim. Mika Pantzar
Futura 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Pekka Mäkelä, Kriitiinen praksis tienä eheyttävään kulutukseen; Oskar Korkman & Mika Pantzar, Älykkäämmän maailman tietotekniset utopiat: odotusten luomisen taito; Tomi Dahlberg, Kuinka kuluttajat maksavat tulevaisuudessa ? Näkökohtia rahasta ja maksamisen ekosysteemistä; Riikka Manninen, Tyhjät ja vajaakäyttöiset tilat: digitaalisuus avaa ovia kestävämpään tilankäyttöön. Printed Pages: 80. 115143

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25721 Päätoim. Nina Nygren
Alue ja Ympäristö 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Alue ja ympäristö 1/2017 sisältää mm. artikkelit: Niko Heikki Humalisto, Sianlihaa, koneita ja ihmisiä: kuinka Säilöttyjä unelmia –dokumentti tekee raviolisäilykkeestä topologisen? Eeva Rinne ja Kirsi Pauliina Kallio, Nuorten tilallisten mielikuvien lähteillä. Printed Pages: 74. 115192

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25722 Päätoim. Nina Tynkkynen
Alue ja ympäristö 2/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Minna Santaoja, Kiehtova toinen: hyönteisharrastuksen järki ja tunteet; Kristiina Korjonen-Kuusipuro & Sari Janhunen, Tyyntä ja myrskyä: tunteet osana tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä; Krista Willman, Yhteisöllisen kaupunkiviljelyn keholliset merkitykset; Toni Eerola & Ari Brozinski, Georytmiaa ja -estetiikkaa: Geologinen Walkapolis-kaupunkikävely New Performance Turku -festivaaleilla 2014; Jouko Myllyoja, Toni Eerola & Lasse Peltonen, Kaivannaisteollisuuden moniäänisyyttä tutkimassa teatterin keinoin; Heikki Sirviö, Valtiomuutos ja satiirin pohjoinen ulottuvuus. Alueellinen ero ja kirjallisuuden politiikka Haanpään, Huovisen ja Heikkisen tuotannossa; Joni Vainikka, Identiteetti tilan ja ajan funktiona. Alueellisten kertomusten ja perintöjen kerroksellisuus Englannissa ja Suomessa. 114757

Price: 37.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25723 Päätoim. Nina Tynkkynen
Alue ja Ympäristö 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; 9525889882; New; 
Alue ja ympäristö 1/2016 sisältää mm. artikkelit: Hanna Lempinen ja Lassi Heininen, Paikallisten elämäntyylit, alkuperäiskansojen kulttuurit? Kulttuuri ja sen kestävyydet arktisten valtioiden strategioissa; Jarkko Salminen, Poliittiset ja moraaliset ulottuvuudet kaupunkitilassa Oikeuttaminen yksityisautotonta Tampereen Hämeenkatua koskevassa kiistassa; Anni Rannikko, Vaihtoehtoliikuntalajit julkisen tilan valtageometrioissa; Antti Puupponen, Ari Paloviita, Teea Kortetmäki ja Tiina Silvasti, Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet. Sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa; Virve Repo, Institutionaalista tilaa tuottamassa. Logomo taiteilijoiden ja luovien alojen tilana; Anja Yli-Viikari ja Taina Lilja, Se metsä on täynnä kyyneleitäni. Luonnon hyvinvointimerkityksiä jäljittämässä; Teijo Rytteri ja Jani Lukkarinen, Suomen metsien hiilinielut ja skaalojen politiikka; Olli Ruokolainen, Timo Suutari, Jari Kolehmainen, Susanna Kujala ja Hannu Törmä, Pitävä ote kulttuuritoimintojen aluetaloudellisista vaikutuksista ja merkityksistä? Tapauksena Seinäjoen rytmimusiikkiklusteri. Printed Pages: 132. 114716

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25724 Päätoim. Nina Tynkkynen
Alue ja Ympäristö 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Alue ja ympäristö 1/2016 sisältää mm. artikkelit: Hanna Lempinen ja Lassi Heininen, Paikallisten elämäntyylit, alkuperäiskansojen kulttuurit? Kulttuuri ja sen kestävyydet arktisten valtioiden strategioissa; Jarkko Salminen, Poliittiset ja moraaliset ulottuvuudet kaupunkitilassa Oikeuttaminen yksityisautotonta Tampereen Hämeenkatua koskevassa kiistassa; Anni Rannikko, Vaihtoehtoliikuntalajit julkisen tilan valtageometrioissa; Antti Puupponen, Ari Paloviita, Teea Kortetmäki ja Tiina Silvasti, Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet. Sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa; Virve Repo, Institutionaalista tilaa tuottamassa. Logomo taiteilijoiden ja luovien alojen tilana; Anja Yli-Viikari ja Taina Lilja, Se metsä on täynnä kyyneleitäni. Luonnon hyvinvointimerkityksiä jäljittämässä; Teijo Rytteri ja Jani Lukkarinen, Suomen metsien hiilinielut ja skaalojen politiikka; Olli Ruokolainen, Timo Suutari, Jari Kolehmainen, Susanna Kujala ja Hannu Törmä, Pitävä ote kulttuuritoimintojen aluetaloudellisista vaikutuksista ja merkityksistä? Tapauksena Seinäjoen rytmimusiikkiklusteri. Printed Pages: 132. 115190

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25725 Päätoim. Olavi K. Fält
Faravid 41/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Faravid 41 esittelee Oulun yliopistolla 12.12.2014 pidetyn Talvisota ja taide -seminaarin puheenvuoroja sekä sisältää seuraavat artikkelit: Jyrki Outinen, Stories of Otherness? The War-Memoirs of the Finnish Soldiers of the Russo-Turkish War, 1877–1878; Tuija Hautala-Hirvioja, Evakkoreissu Ruotsiin – muistamisen arvoiset kokemukset ja tapahtumat; Tuula Okkonen, Walker Hancock, Monuments Men ja tulkinta kulttuuriperinnön suojelusta. Printed Pages: 188. 114097

Price: 140.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25726 Päätoim. Olli Hietanen
Futura 3/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. mm. seuraavat artikkelit: iPauli Rautiainen/i, Näkökulmia suomalaisen demokratian nykytilaan ja tulevaisuuteen; iKatju Holkeri/i, Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmasta; iTapio Rantala/i, Kuinka joukkoistaminen haastoi vanhan vallan kalastuksen säätelyssä; iLaura Ahonen/i, Osallistumisesta osallisuuteen ? joukkoistamisen mahdollisuuksista aluekehityksessä; iSami Dadu/i, Taloudellisen vallan uudet muodot ? kenellä on taloudellinen valta pilvipalveluissa? iOsmo Kuusi/i, Rikkaiden valta ja superrikkaiden elämäntavat; iKari Laitinen/i, Turvallisuuden kenttä muuttuu: kyberturvallisuus ja -rikollisuus muuttaa toimintaympäristöä; iVille Oksanen/i, Poliittinen päätöksenteko ja urkintayhteiskunta; iUlla Anttila/i, Paluu tulevaisuuteen: kriisinhallinnan osaamisen haasteet vuoden 2008 Delfoi-asiantuntijapaneelin tulosten ja alan viimeaikaisen kehityksen valossa; iJari Holopainen Samuli Helama/i, Ilmastonmuokkauksen tekijät. Printed Pages: 87. 115156

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25727 Päätoim. Olli Pyyhtinen
Sosiologia 3/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Sosiologia 3/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Pertti Alasuutari, Määräysvalta vakuuttelun retoriikassa: Koetun hyvinvoinnin käsitteen leviäminen ja kotoistuminen Suomeen; Eveliina Heino, Peruspalvelukokemukset ja arjen kansalaisuuden rakentuminen venäläistaustaisten perheiden kertomuksissa; Nora Schuurman, Eläimen kuolema lapsuuden kokemuskertomuksissa; Marjukka Colliander, Kulttuuri ja taide hoivalaitoksessa. Laitosarjen ja kulttuuritoiminnan ideaalien kohtaamisia. 117106

Price: 53.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25728 Päätoim. Olli Pyyhtinen
Sosiologia 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Sosiologia 2/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Merja Kinnunen, Kirsti Lempiäinen ja Virve Peteri, Konttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi; Tuomo Laihiala ja Maria Ohisalo, Leipäjonot sukupuolisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden mittareina; Aila-Leena Matthies, Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa; Satu Husso, Kohtuullinen utopia. Eettisen itsen luominen kasvukriittisen yhteiskunnallisen liikkeen teksteissä. Printed Pages: 246. 117113

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25729 Päätoim. Olli Pyyhtinen
Sosiologia 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Semi Purhonen & Arho Toikka, ”Big datan” haaste ja uudet laskennalliset tekstiaineistojen analyysimenetelmät. Esimerkkitapauksena aihemallianalyysi tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheista 1935–2015; Tuukka Kaidesoja, Sosiologiset keskitason teoriat ja teorianmuodostuksen dynamiikka; Pasi Pyöriä & Satu Ojala, Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta? Printed Pages: 98. 117115

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25730 Päätoim. Olli Pyyhtinen
Sosiologia 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sosiologia 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Johanna Hokka, Illuusiot suomalaisen sosiologian kentällä, Anssi Peräkylä, Liisa Voutilainen, Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Melisa Stevanovic, Mikko Sams & Niklas Ravaja, Tarinankerronnan psykofysiologiaa; Sampsa Hyysalo, Sosiologinen materia –toimijaverkostoteoreettisen tutkimustarinan ohennus; Marika Haataja, Miesten seksuaalisen nautinnon hallinta. 117117

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25731 Päätoim. Olli Pyyhtinen
Sosiologia 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sosiologia 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Juha Herkman, Populistiskandaalit uutena poliittisen skandaalin muotona - esimerkkeinä Halla-ahon ja Immosen tapaukset; Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen & Hanna Ylöstalo, Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa; Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. 117118

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25732 Päätoim. Olli Pyyhtinen
Sosiologia 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Sosiologia 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Mari Käyhkö, Keinumista kahden maailman välissä. Työläistaustaiset naiset, yliopisto-opiskelu ja muuttuva suhde kotimaailmaan; Jarno Valkonen, Veera Kinnunen, Heikki Huilaja, Johanna Saariniemi, Reetta Näsi, Riitta Uusisalmi & Janne Honkasilta, Jätehallinta ja ympäristönsuojelu; Jari Martikainen & Anneli Hujala, Johtajuuden visuaaliset kategoriat; Maija Jokela, Sosiaalikeskus Satama, nuorisopolitiikka ja romanit. Printed Pages: 101. 117119

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25733 Päätoim. Osmo Kuusi
Futura 2/2009
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2009; New; 
Sis. mm.: iOsmo Kuusi/i, Suomen avainteknologiat 2020-luvulla – vuonna 1996 tehdyn ennakoinnin arviointia; iAarne Halme/i, Robotiikka; iJussi Tammisola/i, Kasvigeenitekniikan Top Ten Futures; iSami Kalliokoski/i, RFID Top Ten Futures; iMarja-Liisa Viherä/i, Sosiaalisen median haasteita – mitä uutta, mitä vanhaa? iGöran Nordlund/i, Tulevaisuustutkimusten aikajänteistä; iJari Holopainen Samuli Helama/i, Sähköinen ilmastonmuutos; iKeijo Mäkelä/i, Työn tulevaisuus – näkökulmia ja kysymyksenasetteluja. Printed Pages: 104. 115159

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25734 Päätoim. Outi Hakola
Lähikuva 3/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Outi Hupaniittu & Lauri Piispa, Hella Wuolijoki ja neuvostoelokuva 1929?1930; Anneli Lehtisalo, "Ihmisten onneen pyrkivällä taiteella ei ole raja-aitoja". Kansainvälistyvä elokuvakulttuuri ja Suomalais-neuvostoliittolaiset filmiviikot 1956 kulttuuridiplomatiana. 114968

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25735 Päätoim. Outi Lehtipuu
Teologinen Aikakauskirja: Teologisk Tidskrift 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iEsko M. Laine/i, Lestadiolaisuuden juuret. Jatkuvuus Tornionlaakson herätysliikehistoriassa ja sen tutkimuksessa; iJouko Talonen/i, Lestadiolaisuuden synty, leviäminen ja hajaannukset; iHannu Mustakallio/i, Lestadiolaisuus Kuopion?Oulun hiippakunnissa 1851?1939; iAntti Marjanen/i, Suomen Eksegeettisen Seuran 75-vuotinen historia ja suomalaisen raamatuntutkimuksen kehityslinjat; iLeena Isotalo/i, Maailmansotien välisen ajan kansakoulunopettajat ja heihin kohdistetut odotukset iNiskavuoren naiset/i -näytelmän kuvastimessa; iKari Mäkinen/i, Uskonto, kirkko ja muuttuva valta. Printed Pages: 96. 114527

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25736 Päätoim. Outi Lehtipuu
Teologinen Aikakauskirja 1/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iEsko M. Laine/i, Lestadiolaisuuden juuret. Jatkuvuus Tornionlaakson herätysliikehistoriassa ja sen tutkimuksessa; iJouko Talonen/i, Lestadiolaisuuden synty, leviäminen ja hajaannukset; iHannu Mustakallio/i, Lestadiolaisuus Kuopion?Oulun hiippakunnissa 1851?1939; iAntti Marjanen/i, Suomen Eksegeettisen Seuran 75-vuotinen historia ja suomalaisen raamatuntutkimuksen kehityslinjat; iLeena Isotalo/i, Maailmansotien välisen ajan kansakoulunopettajat ja heihin kohdistetut odotukset iNiskavuoren naiset/i -näytelmän kuvastimessa; iKari Mäkinen/i, Uskonto, kirkko ja muuttuva valta. Printed Pages: 96. 115486

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25737 Päätoim. Outi Lehtipuu
Teologinen Aikakauskirja 3/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Artikkelit: Christian Seppänen & Hanne von Weissenberg, Raamattu ennen kaanonia. Kirjoitusten arvovaltaisuus Qumranin teksteissä; Jutta Jokiranta, Qumranin liike ilman Qumrania. Qumranin sääntötekstien uskonnolliset yhteisöt; Hanna Tervanottko & Jessi Orpana, Mooseksen kirjojen muokatut versiot. Qumranin tekstilöytöjen merkitys kirjallisten perinteiden kehityksen ymmärtämiselle; Elisa Uusimäki & Hanne von Weissenberg, Viisaus ja ilmoitus Qumranin viisauskirjallisuudessa; Mika S. Pajunen & Katri Antin, Laululla tuntoni tilitän, veisulla menneet selitän, Jumalani psalmeissa kohtaan. Psalmien monet käyttötavat ja Psalmien kirjan kanonisointiprosessi; Hanna Vanonen, Vastakkainasettelun aika. Valon ja Pimeyden lapset Qumranin Sotakääröissä; Raija Sollamo, Qumranin tekstien tutkimus Suomessa; Hanna Tervanotko, Kuuluiko Qumranin liikkeeseen naisia? Naiset Qumranin teksteissä. Printed Pages: 95. 117199

Price: 30.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25738 Päätoim. Outi Lehtipuu
Teologinen Aikakauskirja 5-6/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iArto Laitinen/i, Sekularisaation ulottuvuudet Charles Taylorilla; iOlli-Pekka Vainio Aku Visala/i, Mitä on ateismi? Katsaus nykyaikaisen ateismin muotoihin; iPeder Thalén/i, Vad innebär ateismens fall? En kommentar till den nya ateismkritiken; iMikko Sillfors Hanna Ronikonmäki/i, Pyhän muunnelmat. Ateistisen henkisyyden ulottuvuuksia uudella vuosituhannella; iTiina Mahlamäki/i, Onko uskonnottomuudella sukupuolta? iPeter Nynäs, Mika Lassander Janne Kontala/i, Sekularism och religiös HBT-aktivism inom ramen för religiös förändring. Exempel på värdet av perspektiv från studiet av samhällsrörelser; iLeo Näreaho/i, Tietoisuuden ongelma, materialismi ja Jumala; iArto Kallioniemi/i, Uskonnonopetuksen uudistus Kanadan Quobecissa; iMikko Sillfors/i, Jumalattomuuden muotoja eri aikakausina. Katsaus ateismin historiaan; iMarcus Moberg/i, Aktuell akademisk diskussion om det postsekulära. Printed Pages: 159. 117201

Price: 46.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25739 Päätoim. Paul-Erik Korvela
Politiikka 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Politiikka 3/2016 sisältää mm. artikkelit: Hannu-Pekka Ikäheimo, EU nautintovarkaana: tulkintakehykset ”EU-kieltää” –artikkeleissa; Siina Raskulla, Ympäristöperusoikeus politiikkainstrumenttina ja kansalaisoikeutena – dikotomian yhteensovittaminen; Eerik Lagerspetz, 1800-luvun suomalaista äänestysteoriaa: Lorenz Lindelöf ja J.W. Snellman. 116907

Price: 46.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25740 Päätoim. Paul-Erik Korvela
Politiikka 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Politiikka 2/2016 sisältää mm. artikkelit: Maija Mattila, Kansanedustajien edustamisväitteet eduskunnan Talvivaara-keskusteluissa; Tiinä Rättilä ja Jarmo Rinne, "Jos me ei tehdä, niin kuka tekee?" Asukasaktivismi prefiguratiivisena representaationa; Taina Meriluoto, Mitä kokemusasiantuntijat edustavat? Analyysi edustamisen politiikoista osallistamishankkeissa; Johanna Peltoniemi, Parlamentissa vai ulkona? Ulkosuomalaisten poliittinen representaatio. 116908

Price: 46.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25741 Päätoim. Pertti Virtaranta
Karjalan kielen sanakirja. II
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1974; 9519019111; New; 
Printed Pages: 591. 116333

Price: 197.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25742 Päätoim. Pertti Virtaranta
Karjalan kielen sanakirja. III
Bookstore Tiedekirja; Finland; 1983; 9519019707; New; 
Printed Pages: 584. 116416

Price: 197.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25743 Päätoim. Riitta Koikkalainen
Kulttuurintutkimus 1/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Erkki Vainakkala, Jako kahteen: populismi kansan tekijänä ja demokratian peilinä. Ernesto Laclaun populismiteorian tarkastelua; Johanna Tiainen & Tuuli Lähdesmäki, Afrikkalaisesta nykytaiteesta kirjoittamisen haasteet. Näyttelyluetteloiden risteävät diskurssit; Mikko Piispa, Taidemaailmassa vai taiteen kentällä? Beckerin ja Bourdieun empiirisestä soveltamisesta; Pekka Uotila, Projektin metaforiset konstituutiot; Hannu Eerikäinen, Post-teoria, surrationaalinen ja kyberharha. Printed Pages: 63. 114769

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25744 Päätoim. Riitta Koikkalainen
Kulttuurintutkimus 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Kulttuurintutkimus 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit:Taru Lindblom & Pekka Mustonen, Sushiin kohdistuva maku, kulinaarinen pääoma ja hyvä kulttuuritahto; Sami Kolamo & Jani Vuolteenaho, Fanius, brändäys ja perinnetuotanto. Autenttisen tunnelman rakentaminen englantilaisilla jalkapallostadioneilla. Printed Pages: 56. 114746

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25745 Päätoim. Risto K. Järvinen
Skeptikko 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Skeptikko 2/2017 sisältää mm. seuraavat kirjoitukset: Risto K. Järvinen, Pääkirjoitus: Skeptikko-lehti sukupuolentutkimuksen hampaissa; Linda Mustelin, Minä, skeptikko; Risto K. Järvinen, Kari Enqvist: ”On tullut aika hyökätä!”; Risto K. Järvinen, Rationaalisia yksilöitä; Risto K. Järvinen, Sokrates kirjastoille; Otto J. Mäkelä, Puheenjohtajan palsta; Jaakko Närvä, Bosnian pyramidit – pyramideja vai vuoria? Vesa Linja-aho, Keskenmenoja näyttöpäätteestä? Printed Pages: 44. 117023

Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25746 Päätoim. Risto K. Järvinen
Skeptikko 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Skeptikko 1/2017 sisältää mm. seuraavat kirjoitukset: Mika Karjalainen, Minä, skeptikko; Boxa, Gnoomit; Mikko Repka, ”Valheita levitetään toistuvasti”; Raevaara, Turruttaako yliannos tietoa ajattelun?; Osmo Tammisalo, Trump, Orwell, kansa ja eliitti. 117028

Price: 28.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25747 Päätoim. Risto K. Järvinen
Skeptikko 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Skeptikko 3/2016 sisältää mm. seuraavat kirjoitukset: Ville Aarnikko, Minä, skeptikko; Boxa, Gnoomit; Jouko Tuomisto, Kiistelty glyfosaatti; Raevaara, Toden ja epätoden haasteellinen tulevaisuus; Vesa Linja-aho, Ihmeauto Toroidion. Huijaus? Ei. Kovia myyntipuheita? Kyllä; Otto J. Mäkelä, Puheenjohtajan palsta; Juha Leinivaara, Pokémon Go ja pako todellisuudesta. 117036

Price: 23.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25748 Päätoim. Sami Holopainen
Futura 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Futura-lehden numeron 2/2016 teemana on big data. Numero sisältää mm. seuraavat artikkelit: Sami Holopainen, Big data tulee – mitä se tarkoittaa?; Jari Kaivo-oja, Big Data ja ennakointi: Toimintamallit ja haasteet tulevaisuudentutkimukselle; Osmo Kuusi, Kuinka lähellä ollaan kognitiivisen tietojenkäsittelyn vallankumousta?; Martti Lehto ja Pekka Neittaanmäki, Big datan ja data-analyysin tutkimus ja opetus vahvistavat kansallista digiloikkaa; Olli Hietanen, Jarno Limnell & Risto Linturi, Big Data, IoT ja kyberturvallisuus 4.0; Juho Kanniainen & Samuli Pekkola, Big Data rahoitusmarkkinoilla; Virpi Hotti, Sisällön tulkinta haastaa Big Datan louhijat; Caglar Aytekin, Serkan Kiranyaz, Alexandros Iosifidis & Moncef Gabbouj, Recent Advances in Salient Object Detection – Towards Object Recognition in Big Media Data. 117295

Price: 20.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25749 Päätoim. Samu Pehkonen
Alue ja Ympäristö 2/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. seuraavat artikkelit ja katsauksen: Sirpa Tani, Oikeus oleskella? Hengailua kauppakeskuksen näkyvillä ja näkymättömillä rajoilla; Sami Kolamo & Jani Vuolteenaho, Kuningaspelin sisä- ja ulkopuoliset. Brändättyjä jalkapallotiloja Etelä-Afrikan MM-kisoissa ja Englannin Valioliigassa; Ari Jokinen, Ville Viljanen & Krista Willman, Kaupunkiluonto käsin tehtynä. Pispalan ryytimaa ja tiheän paikan synty; Suvi Fried, Ostarista paikalliskeskukseksi. Lähiön kauppapaikan muodonmuutos eläkeikäisten kuvaamana ja kokemana; Jussi Semi, Kaikille avoin, kaikille vapaa? Tilallisen ulossulkemisen kolme säiettä. Printed Pages: 85. 117137

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25750 Päätoim. Samu Pehkonen
Alue ja Ympäristö 2/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. seuraavat artikkelit ja katsaukset: Teea Kortemäki & Matias Slavov, Olemuserosta aste-eroon. Filosofianhistoriallinen katsaus eläimen ja ihmisen välisestä suhteesta; Pilvi Ahonen, Eläinten asialla. Japanilaiset eläinsuojelu- ja eläinoikeusjärjestöt yhteiskunnallisina toimijoina; Leena Koski & Pia Backlund, Koiran virka. Susi kaupunkien kaduilla vai ystävä erämaassa? Jopi Nyman & Nora Schuurman, Kansallinen eläin. Suomenhevosen ekonationalistiset diskurssit; Taru Peltola & Maria Åkerman, Roskiskarhut ja politiikan aineellisuus; Juha Hiedanpää & Jani Pellikka, Virheen politiikka. Susiasioiden hallinta Varsinais-Suomessa; Pertti Rannikko, Susien suojelun tragedia. Autoetnografinen tutkimus salametsästyksen paikallisesta hyväksyttävyydestä; Taina Lilja, Karjankasvattajat uhanalaisten rotujen suojelijoina. Maatiaislehmien merkitys kasvattajille 2000-luvulla; Timo Mäkinen, Kalankasvatus ja kalojen suojelu. Printed Pages: 114. 117496

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25751 Päätoim. Sari Irni
Sukupuolentutkimus-Genusforskning 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Ilana Aalto, Miestutkimus sukupuolentutkimuksen muuttuvalla kentällä; Matleena Frisk, Meikkaavat pojat ja mieheyden murros. The Mods -yhtyeen julkisuuskuva nuorten musiikkilehdissä 1965; Merja Leppälahti, Kalevalan nainen kulttuurisena mielikuvana. Ainon ja Louhen representaatioita 2000-luvun kaunokirjallisuudessa; Jiri Nieminen, Inklusiivinen maskuliinisuus – kriittisen miestutkimuksen uusi paradigma?; Sade Kondelin, Feminiinisyys, transmaskuliinisuus ja mieheys; Mona Mannevuo, Työn affektiivinen rationalisointi; Anna-Kaisa Hoppania, Hoiva poliittisen kamppailun kenttänä. Printed Pages: 84. 115306

Price: 47.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25752 Päätoim. Sari Irni
Sukupuolentutkimus-Genusforskning 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Sukupuolentutkimus 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Jenny Säilävaara, Imettämässä kaapissa? Pitkään imettäneet äidit ja normatiiviset tilat; Karoliina Ojanen, Vanhojen miesten pieniä kertomuksia seksuaalisuudesta. Printed Pages: 63. 115307

Price: 47.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25753 Päätoim. Sari Irni
Sukupuolentutkimus-Genusforskning 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sukupuolentutkimus 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Tuija Huuki, Pinoa, pusuja ja punnerrusta. Vallan sukupuolistuneet virtaukset lasten leikeissä; Taru Leppänen & Milla Tiainen, Feministisiä uusmaterialismeja paikantamassa. Materian toimijuus etnografisessa taiteen- ja kulttuurintutkimuksessa. Printed Pages: 78. 115308

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25754 Päätoim. Sari Irni
Sukupuolentutkimus-Genusforskning 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sukupuolentutkimus 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Anu Isotalo, Rasismi Kaupunkitilassa. Tilallinen valkoisuusnormi ja somalialaistaustaisten naisten vastarinta; Henri Hyvönen, Syömisen ja sukupuolen merkitykset syömishäiriöön sairastuneiden miesten puheessa. Printed Pages: 63. 115309

Price: 47.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25755 Päätoim. Sari Irni
Sukupuolentutkimus-Genusforskning 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sukupuolentutkimus - Genusforskning 2/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Päivi Koponen, Naiseläimen toimijuus Marie Darrieussecqin romaanissa Sikatotta; Elli Lehikoinen, ”Olen nisäkäs. Tuotan maitoa.” Ihmisen lajius ja lisääntymisprosessi 2000-luvun kotimaisessa kirjallisuudessa; Pieta Hyvärinen, Ruoantuotannon ristiriitoja rikkaruohonjuuritasolla. Kitkeminen työnä, tiedontuotantona ja tulevaisuuksien tekemisenä; Taija Kaarenkaski, Lypsäjät, lehmät ja lypsykoneet. Lypsykarjanhoidon teknologisoituminen ja sukupuolittunut työnjako 1800-luvun lopulta 1950-luvulle; Kirsi Laurén & Nora Schuurman, Viimeinen katse ja kuonon hipaisu. Lemmikkieläimen toimijuus kuolemaa koskevissa kertomuksissa. Printed Pages: 90. 115311

Price: 45.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25756 Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää artikkelit: Nyman J, Jäppinen P, Terveysasemien avosairaanhoidon suurkäyttäjät; Knaapi-Junnila S, Jäppinen A-M, Välimaa R, Piirainen A, Kuntoutujat toimijoina ? Neljä tarinamallia kuntoutumisesta; Vellonen M, Konu A, Kivimäki H, Koivisto A-M, Joronen K, Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien liikunta- ja syömistottumusten yhteys ruutuaikaan; Ruokolainen O, Mäki N, Koulutuksellinen asema ja päihteiden käyttö nuorilla: erot ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevilla; Stolt M, Koskenniemi J, Katajisto J, Hupli M, Jartti L, Suhonen R, Leino-Kilpi H, Muistihäiriötä sairastavien iäkkäiden henkilöiden elämänlaatu kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa; Wargh M, Konu A, Kivimäki H, Koivisto A-M, Joronen K, 8- ja 9 -luokkalaisten itsearvioitu masentuneisuus ja perhetekijät. Printed Pages: 97. 116496

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25757 Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 3/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Anne Kaattari, Hanna Tiirinki, Leena Turkki, Tanja Nordström & Anja Taanila, Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa; Anni Vanhala & Susanna Palomäki, Muistutus institutionaalisena vuorovaikutuksena terveydenhuollossa; Maija Pohjola, Anna Liisa Aho, Timo Kinnunen, Marja Kaunonen, Terveyteen liittyvä elämänlaatu kylmätyöntekijöillä; Marjo Tossavainen, Kristina Kunttu, Tommi Pesonen, Tomi Lintonen & Susanna Raisamo, Rahapeliongelmat ja psyykkinen oireilu korkeakouluopiskelijoilla. Printed Pages: 254. 116499

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25758 Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 3/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 3/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Johanna Järvinen-Tassopoulos, Kirsimarja Raitasalo, Ulkomaalaistaustaisten 9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen – Eurooppalaisen koululaiskyselyn tuloksia vuodelta 2015; Maija Tervola, Työelämän näkökulma maahanmuuttajataustaisten lääkärien kielitaitoon; Reija Klemetti et al., Ulkomaalaistaustaisten nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveystietämys Kouluterveyskyselyssä 2015; Anneli Weiste-Paakkanen et al.; Ulkomaalaistaustaisen väestön terveys- ja hyvinvointitutkimukset – Ulkomaalaistaustaisen kenttähenkilöstön kokemuksia; Hannamaria Kuusio, Eeva Nykänen, Ilmo Keskimäki, Paperittomien oikeudet terveyspalveluihin Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. 116492

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25759 Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Anna Haataja, Anne Konu, Anna-Maija Koivisto ja Katja Joronen, Koulukisaaminen ja psykosomaattinen oireilu 4. – 6.-luokkalaisilla tytöillä ja pojilla; Elina Kangas, Jorma Tynjälä, Raili Välimaa ja Hanne Kivimäki, Lukiolaisten masentuneisuus ja vanhempien työllisyystilanne –Uudenmaan ja Pohjanmaan maakuntien suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden vertailua; Hanna Lagström, Sanna Luoto, Johanna Mäkelä, Jenni Iirola ja Kristina Kunttu, Terveyttä edistävään ruokavalioon yhteydessä olevat tekijät korkeakouluopiskelijoilla; Sirpa Manninen, Marja Kaunonen ja Anna Liisa Aho, Vanhempien parisuhteeseensa toivoma tuki lapsen kuoleman jälkeen; Mari Sundström, Heikki Silvennoinen, Pekka Kääpä ja Olli Vainio, Lääkäri-potilas -suhteen harjoittelua – lääkäriopiskelijoiden tulkinnat potilastapauksesta koulutuksen eri vaiheissa. 116491

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25760 Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Olavi Louheranta, Markku Lähteenvuo, Mari Kangasniemi, Henkinen ja hengellinen tuki terveydenhuollossa – kenen vastuulla?; Miisa Chydenius, Arttu Saarinen, Liina-Kaisa Tynkkynen, Terveydenhuollon valinnanvapaus eduskuntapuolueiden ohjelmissa; Jari Kylmä, Mervi Roos, Teppo Heikkinen et al., Miesten välinen seksi – tietoa miesten seksuaaliterveyden edistämiseen; Jari Kylmä, Mervi Roos, Teppo Heikkinen, Tarja Suominen, Miesten välisen seksin turvallisuus miesten kuvaamana ja arvioimana; Maarit Sinisaari-Eskelinen, Maija-Riitta Jouhki, Pirjo Tervo, Leenä Väisälä, Työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen: Plissitistä Betteriin. 116489

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25761 Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Minna Aittasalo, Erja Toropainen, Katriina Kukkonen-Harjula, Marjo Rinne, Kari Tokola & Tommi Vasankari, Liikuntaneuvonnan kehittäminen terveyskeskuksissa; Anu Järvensivu, Hiljaisuudesta kertomuksiksi: työelämän sosiaalisesta kärsimyksestä; Antti Maunu, Anu Katainen, Riikka Perälä, Anni Ojajärvi, Terveys ja sosiaaliset erot: mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia?; Riikka Lämsä, Laura Pekkarinen, Tarja Heponiemi, Marko Elovainio, Keskeytykset terveyskeskuslääkärin työssä. 116488

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25762 Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Maija Hupli, Jaana Koskenniemi, Jouko Katajisto, Minna Stolt, Riitta Suhonen & Helena Leino-Kilpi, Kotihoidon ja hiljattain ympärivuorokautiseen hoitoon siirtyneiden suomalaisten muistipotilaiden terveys- ja elämäntilanne; Tanja Moilanen, Anna-Maija Pietilä & Mari Kangasniemi, Yksilön terveysvalinnat ja vastuu osana itsemääräämisoikeutta. Asiakirja-analyysi sosiaali- ja terveysministeriön informaatio-ohjauksesta; Pia Pihlajasaari, Joona Muotka & Taru Feldt, Eettisten dilemmojen yhteys työuupumukseen kaupunkiorganisaation henkilöstöllä; Riitta Leikko, Tarja Suominen, Anja Rantanen, Tiina Eriksson, Dan Apter & Matti Lehtinen, Nuorten naisten seksuaalikäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä; Toni Laaksonen & Sasu Tyni, Kognitiivis-behavioraalisen STOP-kuntoutusohjelman vaikuttavuudesta suomalaisilla seksuaalirikosvangeilla; Ritva Prättälä, Tiina Laatikainen, Seppo Koskinen & Päivikki Koponen, Suomessa asuvien venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisten ruokatottumukset. Printed Pages: 354. 116486

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25763 Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Salla Kivelä, Tuija Leppäkoski, Joonas Kälvinmäki, Janne Ruohoniemi, Hannu Puolijoki & Eija Paavilainen, Miten parisuhdeväkivalta näyttäytyy terveydenhuollossa; Marja Hult, Terhi Saarinen & Anna-Maija Pietilä, Työttömien kokemuksia terveydestä ja hyvinvoinnista: haastattelututkimus; Anssi Haapala, Katja Bododulin, Karri Silventoinen & Tommi Mäki-opas, Fyysisen kokonaisaktiivisuuden koulutusryhmittäiset erot ja muutokset työikäisellä suomalaisilla 11 vuoden seurannassa; Tea Lallukka, Peppi Haario, Peija Haaramo, Eero Lahelma & Ossi Rahkonen, Lihavuus ja painonmuutokset ovat yhteydessä unettomuusoireisiin; Anja Terkamo-Moisio, Arja Halkoaho & Anna-Maija Pietilä, Sosiaalinen media tieteellisessä tutkimuksessa – Tutkimuseettisiä näkökulmia. 116487

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25764 Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Anna Haataja, Anne Konu, Anna-Maija Koivisto ja Katja Joronen, Koulukisaaminen ja psykosomaattinen oireilu 4. – 6.-luokkalaisilla tytöillä ja pojilla; Elina Kangas, Jorma Tynjälä, Raili Välimaa ja Hanne Kivimäki, Lukiolaisten masentuneisuus ja vanhempien työllisyystilanne –Uudenmaan ja Pohjanmaan maakuntien suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden vertailua; Hanna Lagström, Sanna Luoto, Johanna Mäkelä, Jenni Iirola ja Kristina Kunttu, Terveyttä edistävään ruokavalioon yhteydessä olevat tekijät korkeakouluopiskelijoilla; Sirpa Manninen, Marja Kaunonen ja Anna Liisa Aho, Vanhempien parisuhteeseensa toivoma tuki lapsen kuoleman jälkeen; Mari Sundström, Heikki Silvennoinen, Pekka Kääpä ja Olli Vainio, Lääkäri-potilas -suhteen harjoittelua – lääkäriopiskelijoiden tulkinnat potilastapauksesta koulutuksen eri vaiheissa. Printed Pages: 178. 116899

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25765 Päätoim. Sari Räisänen
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Shadia Rask, Anu E Castaneda, Tommi Härkänen, Päivikki Koponen, Barbara Bergbom, Minna Toivanen, Raija Gould & Seppo Koskinen, Työttömistä maahanmuuttajista suuri osa on työkykyisiä ja työhaluisia; Anne Riihilahti, Eija Paavilainen, Anna-Maija Koivisto & Jari Kylmä, Alakouluikäisen kuvaus omasta internetin käytöstään ja internetin käytön yhteys lapsen sosiaaliseen kompetenssiin; Kati Päätalo & Saana Kauppi, Työhyvinvointi lääkärin työssä – systemaattinen kirjallisuuskatsaus työkykyjohtamisen tueksi terveydenhuollon organisaatioihin; Pasi Syrjäläinen, Toni Ryynänen, Visa Heinonen, Mikko Jauho & Piia Jallinoja, Hyvän ja pahan taistelu – ravinnon rasvojen mediajulkisuus Helsingin Sanomissa 2010–2011; Elina Renko, Kuka kontrolloi alkoholinkäyttöä? – laadullinen tutkimus sosiaalityön asiakkaiden ja ammattilaisten asennoitumisesta alkoholinkäytön kontrolliin. Printed Pages: 94. 117076

Price: 50.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25766 Päätoim. Seppo Hentilä
Työväentutkimus 2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Työväentutkimus 2016 sisältää seuraavat artikkelit: Mervi Leppäkorpi, Verkostoitumisen merkitys yhteiskuntaan sijoittumisessa ilman oikeutta työhön; Merja Jutila Roon, Maahanmuuttajien vaaleihin osallistuminen Suomessa; Päivi Uljas, Klassikot ikävien ilmiöiden äärellä; Charlotte Junnila, Suomi Integroi suuremman osuuden maahanmuuttajia työmarkkinoilleen kuin Ruotsi parempien käytäntöjen ja valvonnan ansiosta; Olivia Maury, Opiskelijasiirtolaiset työssä; Riikka Nieminen, Vaikeasti työllistyvät maahanmuuttajat ja työllistymisen esteet; Jenni Hokka, Hyvinvointivaltion murenemisen tarina YLE TV2:n sarjoissa: kuulumiseen kutsuminen ja sen torjunta; Veijo Himanen ja Risto Reuna, Aika hyvä pankiksi. STS-pankkikilta perinneyhdistyksenä. Printed Pages: 128. 115374

Price: 40.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25767 Päätoim. Sirkku Wallin
Yhdyskuntasuunnittelu 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Yhdyskuntasuunnittelu 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Ari Hynynen & Jari Kolehmainen, Asemanseudut ja osaamisvetoisen kaupunkikehittämisen kolmas aalto; Satu Parjanen, Lea Hennala, Mirva Hyypiä & Suvi-Jonna Martikainen, Sosiaalisesti kestävä innovointi – Asuinympäristöjen kehittäjien näkemyksiä asukkaiden osallistamisesta. Printed Pages: 78. 117112

Price: 38.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25768 Päätoim. Suvi Ronkainen
Naistutkimus-Kvinnoforskning 4/2010
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; New; 
Sis. artikkelit: iAnu Pylkkänen/i, Syrjinnän ongelmalliset rajat. Perhe ja yksityiselämä syrjinnänvastaisen lainsäädännön risteymänä; iOuti Anttila/i, Hunnuttautuneet musliminaiset moniperusteisen syrjinnän symboleina; iTiina Qvist/i, Parisuhdeväkivallan sovittelu Suomessa. Näkökulmia sovitteluperiaatteiden ja -käytäntöjen välisiin kysymyksiin; iTiina Oikarinen/i, Kehitä, käännytä, kriminalisoi. Suomen toimenpiteet prostituutiossa tapahtuvaa ihmiskauppaa vastaan; iElina Ikävalko/i, Taistelu tiedosta. Tasa-arvolain uudistus vuosituhannen vaihteessa; iMiia Halme-Tuomisaari/i, Ihmisoikeusasiantuntijuus ja “toinen” sukupuoli; iSatu Lidman/i, Miten piirtyvät naisen rajat? iTeija Hautanen/i, Väkivallan arviointi huoltoriidoissa. Vaikenemisia ja vähättelyä; iHelena Jokila/i, Kuinka seksuaalirikosten oikeudellinen todellisuus rakentuu? Tahdonvastainen suostumus ja liiallisen luottamuksen hinta. Printed Pages: 88. 117068

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25769 Päätoim. Suvi Ronkainen
Naistutkimus-Kvinnoforskning 2/2010
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; New; 
Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot: Pälvi Rantala, Äiti ei hänestä pitänyt mitään huolta; Mari Mäkiranta, Toistotekoja ja radikaalia omakohtaisuutta. Valokuvataiteellisten omakuvien toisin toistamisen mahdollisuudet; Anne Määttä & Terhi Laine, Kun parisuhde köyhdyttää – sosiaaliturvan tarveharkinta naisten elämässä; Hannele Harjunen, Naiset ja lihavuus. Näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen lihavuustutkimukseen; Sanna Lehtonen, Näkymättömiä tyttöjä ja vanhoja nuoria naisia. Fantastiset ruumiilliset muodonmuutokset ja sukupuoli. Printed Pages: 88. 117396

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25770 Päätoim. Suvi Ronkainen
Naistutkimus-Kvinnoforskning 3/2010
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2010; New; 
Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot: iSari Roman-Lagerspetz/i, Judith Butlerin hegeliläinen tausta; iMaria Vihlman/i, Älä turhaan lausu heteroseksuaalisuuden nimeä. Seksuaalikansalaisuus rippikoulussa; iJiri Nieminen/i, Kriittinen miestutkimus ja nomadinen feminismi; iTiina Kuokkanen/i, Kurkistus sukupuoliarkeologiaan; iMervi Autti/i, Auttin neidit ikkunalla. Printed Pages: 80. 117397

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25771 Päätoim. Suvi Ronkainen
Naistutkimus-Kvinnoforskning 1/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot: iSanna Sarromaa/i, Natural(-ly) housewives. An oral history of growing up in Norway in the 1950s and 1960s; iUlla Tuovinen/i, Esimerkillistä naiseutta Kotilieden ja Me Naisten muotikirjoituksissa 1965–1968; iKatja Kuusisto, Tytti Artkoski Pekka Saarnio/i, Päihdehoidon naistyöntekijä ja asiakkaan sukupuoli; iIlana Aalto al./i, Ajatuksia historiasta sukupuolentutkimuksen kentällä; iKatariina Kyrölä/i, Painavia kohtaamisia lihavuuden mediakuvastojen kanssa; iPasi Saarimäki/i, Sallitun ja kielletyn seksuaalisuuden määrittyminen 1800-luvun lopun suomalaisella maaseudulla; iMaija Urponen/i, Ylirajaiset parisuhteet näkökulmana suomalaisuuden historiaan; iElina Valovirta/i, Seksuaaliset tunteet liikuttavat lukijaa; iVirpi Yliraudanjoki/i, Luokaton lukio sukupuolittuneessa kulttuurissa. Printed Pages: 88. 117398

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25772 Päätoim. Suvi Ronkainen
Naistutkimus-Kvinnoforskning 2/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot:i Anna-Maria Isola/i, Lisääntymisoikeudet Venäjällä. Kirkon ja naisjärjestöjen kiista; iEija Sevón/i, Oikea aika tulla äidiksi? Naisten tarinoita äidiksi tulon halusta ja valinnasta; iIlona Pallasvuo/i, Populaarikirjallisuutta Tšekinmaalta. Irena Obermannován ja Barbara Nesvadbován emansipoituneet naiset; iPäivi Rantala/i, Pienuudella on väliä. Koon kokemus ja sukupuoli; iNiina Vuolajärvi/i, Rodun todellisuus ja materiaalisuus; iUlla Anttila/i, Kriisinhallintahenkilöstö, sukupuolen merkitys ja muutoksen polut. Lektiot. iTuija Huuki/i, Koulupoikien statustyö kiusaamisen, väkivallan ja välittämisen rajapinnoilla; iSari Manninen/i, Iso, vahva, rohkee – kaikenlaista. Maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa; iVenla Oikkonen/i, Evoluutiokertomusten sukupuolittunut logiikka ja kerronnan muutoksen ehdot. Printed Pages: 96. 117399

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25773 Päätoim. Suvi Ronkainen
Naistutkimus-Kvinnoforskning 3/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot:Jyrki Kaarttinen, Pedagogiikan keskiössä, mutta kuitenkin marginaalissa. Naiskasvatus Saksan keisarikunnasta kansallissosialisteihin; Mila Engelberg, "Hän" – kuinka sukupuolineutraali? Sanna Karkulehto, A-luokan kansalaisille. Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli kotimaisessa ruokamainonnassa. Lektiot. Jaana Kuusipalo, Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa; Vesa-Matti Salomäki, Biologisen sukupuolen historiasta; Anne Tuppurainen, Musliminaisten haasteet ja ratkaisumallit. Tutkimusta naisnäkökulmasta. Printed Pages: 88. 117401

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25774 Päätoim. Suvi Ronkainen
Naistutkimus-Kvinnoforskning 4/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. seuraavat artikkelit ja lektion:Katve-Kaisa Kontturi & Ilona Hongisto, "Sappho wants to save you". Identiteettipolitiikasta mikroliikkeisiin; Taru Leppänen, Vauvoja ja aikuisia musiikkileikkikoulussa. Materiaaliset feminismit musiikin käsitettä muuttamassa; Erkka Railo, Nainen politiikan sankarina; Eeva Urrio, Deleuze ja feministinen ajattelu; Mona Mannevuo, Ja sit se työ tulis naiseksi? Prekaarit työmarkkinat ja sukupuoli. Lektio. Mervi Patosalmi, Reproduktiivinen toimijuus ja väestöpolitiikka. Printed Pages: 80. 117402

Price: 57.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25775 Päätoim. Suvi Ruuskanen
Ornis Fennica 1/2017, Volume 94
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Among others, Ornis Fennica 1/2017 contains the following articles: Pekka J. Lehtonen & Jyrki Lappalainen, Individual identification of Black-throated Divers (Gavia arctica); Juan Arizaga, Daniel Alonso & Alberto Castro, Are age and body condition associated with habitat quality around avian song posts? A test with male Bluethroats at a breeding site in Spain; Eva Serrano-Davies, Rafael Barrientos & Juan José Sanz, The role of nest-box density and placement on occupation rates and breeding performance: a case study with Eurasian Blue Tits; Gintare Grasyte, Saulius Rumbutis, Mindaugas Dagys, Daiva Vaitkuviene & Rimgaudas Treinys, Tawny Owl females of intermediate colour morph reproduce better and increase in a local polymorphic population; Grzegorz Olos, Is “banging” an antipredator behavior in Common Swift (Apus apus)? Printed Pages: 52. 114386

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25776 Päätoim. Tapio Tamminen
Futura 3/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2015; New; 
Sisältää mm. artikkelit:Tuomas Tepora, Sota, Tuntematon ja Mannerheim - kansallisten symbolien ja myyttien nykyisyys ja tulevaisuus; Jussi Lassila, Mistä tulee Venäjän nationalistinen politiikka ja minne se on matkalla?; Johannes Remy, Nationalismi ja uusnationalismi Ukrainassa; Hannu Juusola, Mikä on nationalismin tulevaisuus Lähi-idässä?; Andrei Sergejeff, Egyptin nationalismi; Marjaana Mäenpää, Unelma vahvasta Kiinasta kansojen joukossa: kiinalaisen nationalismin kehitys ja mahdollisia tulevaisuudennäkymiä; Tapio Tamminen, Hindustan Intian varjossa. Printed Pages: 85. 115142

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25777 Päätoim. Tapio Tamminen
Futura 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Futura-lehden numeron 4/2016 teemana on maahanmuuton tulevaisuus. Numero sisältää mm. seuraavat artikkelit: Markus Himanen & Jukka Könönen, Liikkumisen kontrolli vai liikkumisen vapaus? Euroopan siirtolaispolitiikan vaihtoehdot; Anitta Kynsilehto, Suomi maailman muuttoliikkeissä: pakolaisuuden tulevaisuuden näkymistä; Saara Koikkalainen, Tulevaisuuden muuttajat; Nafasa Yeasmin, Theoretical and empirical justification for anti-immigrant rhetoric: an analysis on diversity and development from a Finnish perspective; Samuli Aho & Jari Kaivo-oja, Trendianalyysi Suomen pörssissä toimivista yrityksistä. Printed Pages: 73. 115145

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25778 Päätoim. Tapio Tamminen
Futura 1/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. seuraavat artikkelit ja katsaukset: Matti Saarnisto, Jäämeri ympäristöineen jääkauden jälkeen; Jari Haapala & Timo Vihma, Jäätön Jäämeri? Lassi Heininen, Arktisen alueen uusi geopolitiikka; Timo Räikkönen, Kestävä työn tulevaisuus resilienssiajattelua hyödyntämällä? ? tehokkuusajattelusta selviytymiskyvyn vahvistamiseen; Teemu Palosaari, Pohjoisnapa sulaa kaikessa rauhassa; Kari Silfverberg, Kohti jäätöntä Jäämerta ja sulanutta ikiroutaa? Helena Tuorila, Ikääntyvien tee se itse -hoivapalvelut ? mahdollisuus vai uhka? Timo Koivurova, Arktiset tulevaisuudet: miksi miettiä niitä? 115154

Price: 42.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25779 Päätoim. Tapio Tamminen
Futura 3/2007
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2007; New; 
Sis. seuraavat artikkelit: Leo Näreaho, Ratkaiseeko neurotutkimus tietoisuuden ongelman? Kullervo Rainio, Aine ja tajunta – orastaako uusi paradigma? Matti Kamppinen, Tietoisuus – edellytykset ja rakenteet; Ahti Lampinen, Karteesiolaisesta kahtiajaosta kohti vuorovaikutusta; Viljo Martikainen, Tietoisuuden olemuksesta, rakenteista ja funktioista; Tarja Kallio-Tamminen, Aivot, mieli ja tietoisuus vedenalaisessa ajattelussa; Mika Aaltola, Kuumeisen maailman tautipolitiikka. Lintuinfluenssakieli New York Timesissa 1983–2005 ja Helsingin Sanomissa keväällä 2006. Printed Pages: 117. 115170

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25780 Päätoim. Tapio Tamminen
Futura 2/2014
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2014; New; 
Sis. artikkelit: iAnna Leppänen Sirpa Virta/i, Kohti systeemiälykästä kyberturvallisuuden hallintaa ? kyberrikollisuus ja sen torjunta; iVille Oksanen/i, Suomi ja verkkovalvonta; iJukka Manner Seppo Tiilikainen/i, Suomen automaatioverkkojen haavoittuvuus; iOlli Hietanen/i, Mikä kyberfyysinen toimintaympäristö? Näkökulmia kyberturvallisuuden ja -uhkien tulevaisuuteen; iJarno Limnéll/i, Kybermaailman vaikutus sodankäyntiin; iJari Rantapelkonen/i, Kansallinen turvallisuus kohtaa kybertrendit; iHannu Hernesniemi/i, NATO-maiden kyberturvallisuuskeskus Virossa. Printed Pages: 74. 117336

Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25781 Päätoim. Tiina Miettinen
Genos 2/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis artikkelit.: Maija Ojala, Tuntematon käsityöläinen. Keskiajan käsityöläiset lähteissä ja tutkimuksessa; Hilding Klingenberg, Uppgiftsfördelningen och utbildningen inom den äldre militärmedicinen i Sverige och Finland; Andrei Kalinitchev, Inkeriläinen perhe ja Inkerin väestön rakenne 1880-luvulla; Veli Pekka Toropainen, Tammelan ja Someron manttaaliverosta vapautetut 1727. Printed Pages: 35. 115270

Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25782 Päätoim. Tiina Miettinen
Genos 3-4/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis artikkelit.: Ulla Koskinen & Virpi Nissilä, Mustan Maijan ja hänen miehensä suku. Margareta Kettermanna ja Anders Äimä; Lauri Pihlajamaa, Herr Mårten Olaui, den andre prästen i Stockholms finska församling. Översättare av landslagen till finska; Tito Granow, Aleneff. Viipurilainen kauppiassuku; Jouko Niemelä, Alavuden Sytelän talon haltijat; Veli-Pekka Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Printed Pages: 59. 115271

Price: 22.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25783 Päätoim. Tiina Miettinen
Genos 3/2011
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis.: Tiina Miettinen, Entä jos Dordi olisi Bure? Tänk om Dordi var en Bure? Einar Värä, Suomen ensimmäinen Tallinnan kauppa-asiamies Gustaf Fredrik Böning; Terhi Nallinmaa-Luoto, Haapkylän rustholli ja Skuggen suku; Jyrki Paaskoski, Klaus Castrén in memoriam; Veli Pekka Toropainen, Loimaalaisten sukulaisuussuhteita 1600-luvun tuomiokirjoissa. Printed Pages: 35. 115298

Price: 33.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25784 Päätoim. Tiina Männistö-Funk
Tekniikan Waiheita 1/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Teknologian historian aikakauslehti Tekniikan Waiheita 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Jari Kettunen, Tutkimuksen hyödyntäminen näyttelykäsikirjoittamisessa; Mikko Pentti & Ville Mäkinen, Suomen moottoriajoneuvokanta ennen vuotta 1922. Printed Pages: 66. 115340

Price: 31.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25785 Päätoim. Tiina Männistö-Funk
Tekniikan Waiheita 3/2017
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2017; New; 
Teknologian historian aikakauslehti Tekniikan Waiheita 3/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Matti La Mela, Patenttiagenttien tuntematon ryhmä 1800-luvun lopun Suomessa; Pete Pesonen, Savustuslaatikot, kiukaat ja pontikkapannut - Firabelityöt 1950 – 1990; Ari J. Tervashonka, Eetterikokeista eetteriskeptisyyteen: Michelsonin ja Morleyn vuoden 1887 kokeesta Lodgen eetterikokeisiin. Printed Pages: 82. 117001

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25786 Päätoim. Tiina Männistö-Funk
Tekniikan Waiheita 1/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2016; New; 
Sisältää mm. artikkelit: Panu Nykänen, Itsenäisyyden takuut: Poliittinen metallurgia Suomessa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun; Ismo Björn, Ympäristötekniikan kehitys Suomen kaivoksilla: Outokumpu antaa esimerkin. Printed Pages: 55. 117151

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25787 Päätoim. Tiina Männistö-Funk
Tekniikan Waiheita 2/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Tekniikan Waiheita 2/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Petri Paju, Magneettisen erotuksen suomalainen innovaattori: Laurilan erotin osana tutkijoiden kaivosteollisuudelle tekemää ylirajaista kehitystyötä; Tiina Männistö-Funk, Kipinäinduktorien ja influenssikoneiden tenhosointu: Nuorten kokeilijain ja keksijäin kirja teknologiasuhteen rakentajana. Printed Pages: 58. 117152

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25788 Päätoim. Tiina Männistö-Funk
Tekniikan Waiheita 3/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Teknologian historian aikakauslehti Tekniikan Waiheita 3/2016 sisältää mm. seuraavan artikkelin: Teija Försti, Naurettava pirunkone: Automobiilihuumori 1900-luvun alun lehdissä. Printed Pages: 57. 117153

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25789 Päätoim. Tiina Männistö-Funk
Tekniikan Waiheita 4/2016
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Teknologian historian aikakauslehti Tekniikan Waiheita 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Olli Joukio, Valtion komennossa, mutta itsenäisesti - Porin Konepajan sotakorvaustuotanto ja sen vaikutus vuosina 1944–1952; Johannes Yrttiaho, Työelämän suhteet ja turkulaisen konepajateollisuuden rationalisointi 1920–1970. Printed Pages: 63. 117154

Price: 32.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25790 Päätoim. Tommi Inkinen
Terra 2/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iOuti Ratamäki/i, Ekosysteemipalvelu-käsite paikallisessa kontekstissa ? tapaustutkimus petoturismista Lieksassa; iTommi Inkinen Hannu Linkola/i, Tieteellinen julkaiseminen Suomessa ja kansainvälinen kustantaminen; iPhilip E. Steinberg/i, Kansainvälinen näkökulma tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan; iJarno Valkonen Pekka Rantanen/i, Kotimaisen tiedejulkaisemisen kiirastuli; iAnne Mäntynen/i, Miksi tiedettä kannattaa julkaista suomeksi? iSamu Pehkonen Nina Tynkkynen/i, Tieteelliset seurat ja kansainväliset kustantajat: iAlue ja Ympäristö/i; iPentti Yli-Kokipii al./i, Olavi Granö In memoriam. 116516

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25791 Päätoim. Tommi Inkinen
Terra 4/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iHanna Salo Elina Vaahtovuo/i, Ympäristömagneettiset menetelmät ja niiden käyttö ympäristön ilmaperäisen kuormituksen spatiaalisten ja ajallisten muutosten tutkimuksessa sammalpallotekniikan avulla; iEeva-Kaisa Prokkola/i, Euroopan unionin yhdennetty rajavalvonta ja Suomen rajojen hallinnan muuttuneet aika?tila -suhteet; iJuho Luukkonen/i, Aitoa akateemista ajattelua. 115173

Price: 35.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25792 Päätoim. Tommi Inkinen
Terra 4/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iHanna Salo Elina Vaahtovuo/i, Ympäristömagneettiset menetelmät ja niiden käyttö ympäristön ilmaperäisen kuormituksen spatiaalisten ja ajallisten muutosten tutkimuksessa sammalpallotekniikan avulla; iEeva-Kaisa Prokkola/i, Euroopan unionin yhdennetty rajavalvonta ja Suomen rajojen hallinnan muuttuneet aika?tila -suhteet; iJuho Luukkonen/i, Aitoa akateemista ajattelua. 115193

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25793 Päätoim. Tommi Inkinen
Terra 1/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: Venla Bernelius, Koulut ja kaupunkikehitys: Helsingin peruskoulujen kytkökset naapurustojen sosiaaliseen ja etniseen eritymiseen; Olli Lehtonen & Mika Sutela, Paikalliset erot rattijuopumuksen esiintyvyydessä ? maantieteellisesti painotetusta regressioanalyysistä apua ennaltaehkäisyyn; Maantieteen kansainvälinen unioni (IGU) kansainvälistymisen väylänä. Kansainvälistymään! Mutta miten ja minne? Printed Pages: 54. 115205

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25794 Päätoim. Tommi Inkinen
Terra 2/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iOuti Ratamäki/i, Ekosysteemipalvelu-käsite paikallisessa kontekstissa ? tapaustutkimus petoturismista Lieksassa; iTommi Inkinen Hannu Linkola/i, Tieteellinen julkaiseminen Suomessa ja kansainvälinen kustantaminen; iPhilip E. Steinberg/i, Kansainvälinen näkökulma tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan; iJarno Valkonen Pekka Rantanen/i, Kotimaisen tiedejulkaisemisen kiirastuli; iAnne Mäntynen/i, Miksi tiedettä kannattaa julkaista suomeksi? iSamu Pehkonen Nina Tynkkynen/i, Tieteelliset seurat ja kansainväliset kustantajat: iAlue ja Ympäristö/i; iPentti Yli-Kokipii al./i, Olavi Granö In memoriam. Printed Pages: 52. 115208

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25795 Päätoim. Tommi Inkinen
Terra 3/2013
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2013; New; 
Sis. artikkelit: iJohanna Hautala/i, Tiedon jalostamisen empiirinen tutkimus maantieteeessä; iJussi S. Jauhiainen/i, Tiedon geopolitiikka arktisilla alueilla: tapauksena Huippuvuoret; iLauri Hooli/i, Kansallinen innovaatiojärjestelmä ja paikallinen tieto Namibiassa; iTeemu Makkonen/i, Huomioita innovaatiotutkimuksesta suomenkielisissä yhteiskuntatieteellisissä sarjajulkaisuissa; iIrene Mehtälä/i, Suomalaisen kehityspolitiikan uusia tuulia: tapauksena Southern Africa Innovation Support Programme. Printed Pages: 79. 115209

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25796 Päätoim. Tommi Inkinen
Terra 3/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. seuraavat artikkelit:Hannele Cantell & Riikka Hakonen, Vaikeuksia ilmiöiden selittämisessä ja soveltamisessa ? maantiedon oppimistuloksia yhdeksäsluokkalaisten kansallisesta arvionnista; Reetta Hyvärinen, Paikkalähtöinen kasvatus ? mahdollisuus maantieteen opetukselle; Iida Välimaa, Mielipaikoista luokkahuoneeseen: nuorten elämismaailman yhdistäminen maantieteen opetukseen; Taru Ollikainen, Ilkka Ratinen & Olli Lehtonen, Heikkojen sidosten merkitys kouluhyvinvoinnin kannalta ? kolmen koululuokan sosiaalisten verkostojen tarkastelu; Helena Haanperä, Maantieteen maasto-opetus koulussa; Juha Riihelä & al., Paikkatiedon verkko-oppiminen ? PaikkaOpin oppimisympäristö; Antti Virrankoski & Anne Kakkonen, Tieteellisen tiedon lähteillä ? kirjaston ja ainelaitoksen opetusyhteistyö opiskelijoiden tutkimus- ja työelämävalmiuksien parantamiseksi; Ilkka Ratinen, Geopolku ja tutkiva oppiminen. Printed Pages: 103. 115218

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25797 Päätoim. Tommi Inkinen
Terra 4/2012
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2012; New; 
Sis. seuraavat artikkelit: Kirsi Pauliina Kallio & Pia Bäcklund, Oletettu alueellisuus, kuviteltu osallisuus ? tilalliset sidokset julkishallinnon lapsi- ja nuorisopoliittisessa retoriikassa; Riina Lundman, Turku-hankkeen käsityöteokset ? leikkiä taiteen ja tilan rajoilla; Arttu Paarlahti & al., Interaktiiviset älytaulut maantieteen opetuksessa. Printed Pages: 46. 115219

Price: 34.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25798 Päätoim. Touko Perko
Sotahistoriallinen Aikakauskirja 31
Bookstore Tiedekirja; Finland; 2011; New; 
Sis. artikkelit: iRonny Rönnqvist/i, Hakaristin pitkä historia; iOlli Kleemola/i, Säälittävä ryssä, raakalaismainen bolševikki vai sitkeä vastustaja; iNoora Wilms-Narvola/i, Vieraat miehet talossa – naisten ja sotavankien suhteet jatkosodan aikana; iCarl-Fredrik Geust/i, Valkoiset emigrantit ja Stalinin sotilaat Suomen armeijassa; iAndré Swanström/i, Alkoholinkäyttö ja sukupuolimoraali sotilaspapiston moraalikeskustelussa 1941–1944; iMatti Lackman/i, SS-miehet ja jääkärit – yhtymäkohtia ja vertailua; iJuhani Lievonen/i, Rotbuche – laivastotukikohta Aspössä; iHeimo Kukkonen/i, Viljo Vyyryläinen – punaorvosta Marskin ritariksi; iAntero Uitto/i, Suomi, Karjala ja Viro stalinismin kourissa 1937–1941; iPentti Airio/i, Normandia taistelutantereena. Printed Pages: 334. 115532

Price: 37.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25799 Päätoim. Tuomas Martikainen
Siirtolaisuus Migration 4/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää artikkelit / Articles: Saila Heinikoski, Economic asset or welfare tourists? Political reactions to Eastern European migrants in the UK; Minna Säävälä & Tuomas Martikainen, Indian wives and husbands on the move: Conjugal relations experienced by women living in Finland; Kathleen Mufti, Beginner’s luck: Lessons learned from a Novice Social Researcher’s Journey in her Fieldwork on Criminal Careers; Markku Mattila, Siirtolaisuuden kokemus ja suhtautuminen nykyisiin turvapaikanhakijoihin; Elli Heikkilä, Humanitarian migration crisis in Europe – main routes and migrant groups. Printed Pages: 52. 116545

Price: 19.00 USD
Add to Shopping Cart
 
 
25800 Päätoim. Tuomas Martikainen
Siirtolaisuus Migration 3/2015
Bookstore Tiedekirja; Finland; New; 
Sisältää artikkelit / Articles: Riitta Eriksson & Katarina von Greiff, Här i Sverige – ensamkommande unga vuxna navigerar i det svenska samhället; Krister Björklund, Unaccompanied Refugee Minors – Findings from a Research Project; Nicol Foulkes Savinetti, Encountering Difference – The experience of Nordic highly skilled citizens in India; Juha Tainio, ”Ragnarin raatio” Pohjoiskalotilla ja muuta suomenkielistä radiotoimintaa Suomen rajojen ulkopuolella; Elli Heikkilä, MIPEX 2015: Finland ranks 4th out of 38 countries. Printed Pages: 57. 114750

Price: 25.00 USD
Add to Shopping Cart
 
<< Skip 10  < PREV  251 252 253 254 255 256 257   258  259 260  NEXT >  


Questions, comments, or suggestions
Please write to info@mrmlonline.com
Copyright©2018. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie