Ashokkalin Dharmik Abhilekh (in Hindi)

By: Shri Gauri Shankar Ojha, Shyam Sunder Das & Vijay Kumar Mathur (Authors)

Price: $14.40

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Title: Ashokkalin Dharmik Abhilekh (in Hindi)

Author Name: Shri Gauri Shankar Ojha, Shyam Sunder Das & Vijay Kumar Mathur (Authors)

Categories: India, Art,

Publisher: Delhi, India, Bharatiya Kala Prakashan: 2002

ISBN: 8186050760

ISBN 13: 9788186050767

Binding: Hardcover

Book Condition: New

Jacket Condition: New

Seller ID: 110761

Keywords: Ashokkalin Dharmik Abhilekh (in Hindi) Shri Gauri Shankar Ojha, Shyam Sunder Das & Vijay Kumar Mathur (Authors)