Historisk Tidskrift för Finland 2/2014

By: Lars-Folke Landgén

Price: $43.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Mikko Huhtamies, Emanuel Swedenborgs Machine att flyga i wädret 1714. Hur föddes och spreds innovationer på 1700-talet? Eva Ahl-Waris & Christer Nordlund, Om tillkomsten och användningen av en fornlämningsplats. Arkeologibruk kring Kökars franciskankonvent. Printed Pages: 93.

Title: Historisk Tidskrift för Finland 2/2014

Author Name: Lars-Folke Landgén

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Book Condition: New

Seller ID: 114110

Keywords: Historisk Tidskrift för Finland 2/2014 Lars-Folke Landgén