Nordenskiöld-samfundets tidskrift 65

By: Redaktör Carl-Adam

Price: $80.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: iTapani Tuovinen/i, Kring skärgårdsarkeologi; iMirja Miettinen/i, Fasta fornlämningar och fornminnesvård i skärgården; iChrister Westerdahl/i, Rituellt och kognitivt landskap vid havet; iHenrik Jansson/i, Det nyländska maritima landskapet i fokus; iMarcus Lindholm/i, Skärgårdsarkeologi på Åland; iGeorg Haggrén/i, Arkeologiska undersökningar på en medeltida bytomt i Köklax, Esbo; iMartti Blåfield/i, Ätten Nordenskiölds familjegrav på Frugård, iMatti Alanko/i, Skedsnäppan och andra rariteter i Vega-expeditionens fågelsamlingar i Stockholm och Helsingfors. Printed Pages: 145.

Title: Nordenskiöld-samfundets tidskrift 65

Author Name: Redaktör Carl-Adam

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Book Condition: New

Seller ID: 114160

Keywords: Nordenskiöld-samfundets tidskrift 65 Redaktör Carl-Adam