Finskt Museum 1992

By: Schauman-Lönnqvist

Price: $19.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Innehåll: Simo Vanhatalo, Ett märkligt boplatsfynd – en fibula från bronsåldern; Anna-Liisa Hirviluoto, Ett gravfynd från järnåldern på Hiisimäki i Halikko; Tuukka Talvio, Ett dirhemfynd från Sund, Åland; Juhan Maiste, Die Renaissance in Tallinn. Ein neuer "Stil" in der alten Hansestadt; Sirkku Pihlman, Begravningar i Åbo under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Tolkningsproblem kring Helgeandskyrkans gravar. Printed Pages: 99.

Title: Finskt Museum 1992

Author Name: Schauman-Lönnqvist

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1994

ISBN: 9519057145

ISBN 13: 9789519057149

Book Condition: New

Seller ID: 114175

Keywords: Finskt Museum 1992 Schauman-Lönnqvist