Historisk Tidskrift för Finland 4/2013

By: Ansvarig Red

Price: $40.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Sofia Aittomaa, Alexander I:s kolossalbyst. Från lojalism via avrussificering till rehabilitering; Tomi Mertanen, Konstutställningsutbytet mellan Finland och Tyskland på 1930-talet. Printed Pages: 94.

Title: Historisk Tidskrift för Finland 4/2013

Author Name: Ansvarig Red

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Book Condition: New

Seller ID: 114256

Keywords: Historisk Tidskrift för Finland 4/2013 Ansvarig Red