Dagböcker. Register

By: Magnus Von. Wright

Price: $61.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker har utkommit i sex volymer, av vilka de fem första innehåller den äldste brodern Magnus och den sjätte de två yngre bröderna Wilhelms och Ferdinands dagböcker. Denna sjunde volym innehåller gemensamma register till samtliga sex dagboksvolymer: personregister, ortnamnsregister, register över världsliga samlingsplatser, byggnader, transport, föreningar, sällskap och publikationer samt artregister över fåglar, däggdjur, fiskar, grod- och kräldjur, insekter, övriga ryggradslösa djur och växter. Dessutom ingår här släkttavlor och en förteckning över de illustrationer – konstverk och skisser av bröderna von Wright – som publicerats i dagboksvolymerna. Printed Pages: 398.

Title: Dagböcker. Register

Author Name: Magnus Von. Wright

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

ISBN: 9515831385

ISBN 13: 9789515831385

Book Condition: New

Seller ID: 114276

Keywords: Dagböcker. Register Magnus Von. Wright