Nordenskiöld-Samfundets: Tidskrift 66

By: Nordenskiöld-Samfundet

Price: $80.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: iIlpo Haahtela/i, Med R / V Aranda i Nordenskiölds kölvatten till Svalbard sommaren 1957; iFranciska Sundholm Leif Rantala/i, Kapten David Julius Sjöstrand, deltagare i Kolaexpeditionen 1887; iKjell Andersson/i, Nationalromantiken, den finlandssvenska samlingsrörelsen och skärgården; iRalf Carlsson/i, Några reflektioner kring en resa till Rumänien. Printed Pages: 101.

Title: Nordenskiöld-Samfundets: Tidskrift 66

Author Name: Nordenskiöld-Samfundet

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Book Condition: New

Seller ID: 114418

Keywords: Nordenskiöld-Samfundets: Tidskrift 66 Nordenskiöld-Samfundet