Nordenskiöld-Samfundets: Tidskrift 67

By: Nordenskiöld-Samfundet

Price: $75.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: iTuomo Wallenius/i, Att plocka mammutben – en finländsk expeditions erfarenheter från mellersta Sibirien; iUlla Ehrensvärd/i, Nyenskans, svenskarnas stad vid Neva. En kartläggning; iYrjö Vasari/i, Björkens historia i Östfennoskandien; iKjell Andersson/i, Landsbygdens nya näringar – grunden för en ny landsbygd?

Title: Nordenskiöld-Samfundets: Tidskrift 67

Author Name: Nordenskiöld-Samfundet

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Book Condition: New

Seller ID: 114420

Keywords: Nordenskiöld-Samfundets: Tidskrift 67 Nordenskiöld-Samfundet