Remote sensing as a tool in aquatic macrophyte mapping

By: Kirsi Valta-Hulkkonen

Price: $70.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmien käyttökelpoisuutta vesikasvillisuuden tutkimuksessa. Tutkimuskohteena oli 18 Vuoksen vesistön järveä, jotka ilmakuvattiin väärävärifilmille vuosina 2000-2002. Ilmakuva-aineiston käsittelylle ja tulkinnalle oleellisia maastomittauksia kerättiin ilmakuvauskesinä differentiaalisella satelliittipaikantimella. Tutkimus osoitti, että ilmaversoinen ja kelluslehtinen vesikasvillisuus erottuu hyvin väärävärikuvilta ja ryhmittyy edelleen ilmiasun ja tiheyden mukaan eri luokkiin. Vesikasvillisuuden runsautta ja biomassan alueellista ja ajallista vaihtelua mallinnettiin ilmakuvien heijastusarvojen ja maastossa tehtyjen mittausten avulla. Ilmaversoisen ja kelluslehtisen kasvillisuuden runsauden ja kasvusyvyyden avulla luotiin vesikasvillisuudelle runsausmittari, kasvittumisaste.

Title: Remote sensing as a tool in aquatic macrophyte mapping

Author Name: Kirsi Valta-Hulkkonen

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

ISBN: 951427606X

ISBN 13: 9789514276064

Book Condition: New

Seller ID: 114429

Keywords: Remote sensing as a tool in aquatic macrophyte mapping Kirsi Valta-Hulkkonen