Om sättet att anlägga en köksträdgård för Husbehov

By: Gabriel Bonsdorff

Price: $75.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Gabriel Bonsdorff, professor vid Kungliga Akademin i Åbo, hade en stor köksträdgård på sin gård Brinkhall utanför Åbo. För att väcka intresse för trädgårdsodling bland stadsbor och allmoge gav han 1804 ut ett litet häfte om hur man anlägger en köksträdgård. I häftet ger han praktiska råd och anvisningar om hur man väljer läge för köksträdgården och hur man ska placera odlingsbänkar och trädgårdsgångar. Dessutom beskriver han ett sextiotal olika köksväxter, hur de ska odlas, hur skörden ska tas tillvara, vad de olika grödorna kan användas till i köket och vilka läkande eller lindrande egenskaper de har. Printed Pages: 95.

Title: Om sättet att anlägga en köksträdgård för Husbehov

Author Name: Gabriel Bonsdorff

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

ISBN: 9515832470

ISBN 13: 9789515832474

Book Condition: New

Seller ID: 114451

Keywords: Om sättet att anlägga en köksträdgård för Husbehov Gabriel Bonsdorff