Nordenskiöld-samfundets tidskrift 68

By: Redaktör Carl-Adam

Price: $76.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: iCarl-Adam Hæggström/i, Signilskär – en botanisk pärla i Ålands hav; iPeter Holmberg/i, Ärkebiskop Carl Fredrik Mennander som ung naturvetare; iLena Huldén/i, Johan Haartman och kampen mot malaria i 1700-talets Finland; iPia Fyhrquist/i, En etnobotanisk expedition till Tanzania – studier av iCombretum/i- och iTerminalia/i-arter som medicinalväxter i byar i Mbeya-regionen. Printed Pages: 120.

Title: Nordenskiöld-samfundets tidskrift 68

Author Name: Redaktör Carl-Adam

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Book Condition: New

Seller ID: 114463

Keywords: Nordenskiöld-samfundets tidskrift 68 Redaktör Carl-Adam