Anders Chydenius Samlade Skrifter 5

By: Maren Jonasson

Price: $172.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729?1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör.I Anders Chydenius samlade skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form. Band 5 innehåller Chydenius religiösa skrifter 1775–1793, bland annat hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskapet i Uppsala. För tävlingen skrev Chydenius sammanlagt tre långa predikningar över andra huvudstycket i katekesen, d.v.s. trosbekännelsen, och bifogade därtill sexton kortare utkast till predikningar över trosartiklarna. Bland Chydenius övriga religiösa skrifter från den här tiden märks speciellt talet som han höll vid en avrättning i Kronoby 1786 och hans skriftväxling med den herrnhutiskt inspirerade Anna Kristina Silahka. Introduktionen och några av textkommentarerna är skrivna av professor emeritus Gustav Björkstrand. De andra kommentatorerna i bandet är biskop emeritus Erik Vikström, professor emeritus Bo Lindberg och professor Kaisa Häkkinen. Band 5 avslutar serien. Printed Pages: 572.

Title: Anders Chydenius Samlade Skrifter 5

Author Name: Maren Jonasson

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

ISBN: 9515832411

ISBN 13: 9789515832412

Book Condition: New

Seller ID: 114513

Keywords: Anders Chydenius Samlade Skrifter 5 Maren Jonasson