Then Swenska Psalmeboken 1582: Utgåva med Inledande Kommentarer

By: Otfried Czaika

Price: $135.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Psalmboken räknas till "folkböckerna". Reformationen gjorde församlingssången populär. Bara några få år efter att de första tyska psalmböckerna publicerats utkom omkring 1530 även i Sverige andliga sånger och visor. Sedan 1500-talets mitt går dessa verk under beteckningen Then Swenska Psalmeboken. Psalmboken brukades inte bara i kyrkan utan också för den privata andakten och i vardagslivet. Den gick ofta i arv, vilket resulterade i att de flesta böckerna med tiden blev helt sönderlästa. För några år sedan upptäcktes dock ett närmast fullständigt exemplar av Then Swenska Psalmeboken 1582. Denna utgåva gör hela detta verk – inklusive kalendarium, medicinska råd om åderlåtning m m – tillgängligt i transkriberad form, utförd av Anita Eldblad, Uppsala. Inledning och kommentar är skrivna av Otfried Czaika, sedan 2013 professor i kyrkohistoria vid Det teologiske meninghetsfakultet i Oslo. Den omfattande kommentaren belyser inte bara själva objektet – det unika exemplaret – utan också den svenska psalmhistorien på 1500-talet. Printed Pages: 472.

Title: Then Swenska Psalmeboken 1582: Utgåva med Inledande Kommentarer

Author Name: Otfried Czaika

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

ISBN: 9525031772

ISBN 13: 9789525031775

Book Condition: New

Seller ID: 114522

Keywords: Then Swenska Psalmeboken 1582: Utgåva med Inledande Kommentarer Otfried Czaika