Historiska Perspektiv På Kyrka Och Väckelse

By: Red. Kim Groop Birgitta Sarelin

Price: $60.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Ingvar Dahlbacka har i egenskap av assistent, forskare och professor i kyrkohistoria samt som långvarig dekanus för Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi tjänat det akademiska samfundet under största delen av sitt liv. Han har särskilt intresserat sig för väckelserörelserna, men också behandlat ämnen som är relaterade till det kyrkliga folklivet och missionen. Festskriften innehåller tjugotre artiklar i vilka Ingvar Dahlbackas nordiska kolleger och vänner på ett sakkunnigt, medryckande och tankeväckande sätt belyser en rad frågor av intresse inte bara för akademiker, utan för alla som vill veta mer om kyrka och väckelse i ett historiskt perspektiv. Printed Pages: 407.

Title: Historiska Perspektiv På Kyrka Och Väckelse

Author Name: Red. Kim Groop Birgitta Sarelin

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

ISBN: 952503173X

ISBN 13: 9789525031737

Book Condition: New

Seller ID: 114542

Keywords: Historiska Perspektiv På Kyrka Och Väckelse Red. Kim Groop Birgitta Sarelin