Fem källor från den svenska reformationstiden i Finland

By: Viisi Ruotsin

Price: $138.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


I ett manuskript från 1500-talet, som upphittats i en prästgård i Norra Savolax, framkommer nya sidor av den svenska kyrko- och religionshistorien, och av 1500-talets folkkultur. Manuskriptet består av fem till stor del tidigare helt okända texter: en katekes, ett protokoll från ett biskopsmöte, själavårdsråd till biktfäder, en smädeskrift mot katolska präster och en trösteskrift för havande kvinnor. Manuskriptet som här ges ut på svenska och finska stödjer uppfattningen att reformationen i det svenska riket inte var en enkelt avgränsad företeelse utan en mångfasetterad och lång process. Printed Pages: 399.

Title: Fem källor från den svenska reformationstiden i Finland

Author Name: Viisi Ruotsin

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

ISBN: 9522221252

ISBN 13: 9789522221254

Book Condition: New

Seller ID: 114558

Keywords: Fem källor från den svenska reformationstiden i Finland Viisi Ruotsin