kyrkolag i samklang med tidens verkliga behov

By: Gustav Björkstrand

Price: $78.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Professor Gustav Björkstrand gav år 1998 ut en källkritisk utgåva av ärkebiskop Jacob Tengströms kyrkolagsförslag åren 1825 och 1829. Tengströms målmedvetna arbete med att skapa en ny kyrkolag, kyrkohandbok, katekes och psalmbok syftade till att skapa en ny luthersk kyrkoprovins av storfurstendömet Finland. Avhandlingen är intressant inte bara för företrädare för kyrkohistoria och praktisk teologi utan också genom sin komparativa karaktär för alla som är intresserade av detta tidsskede inte bara i Finlands utan också i Östersjöregionens historia. Printed Pages: 258.

Title: kyrkolag i samklang med tidens verkliga behov

Author Name: Gustav Björkstrand

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

ISBN: 9525031403

ISBN 13: 9789525031409

Book Condition: New

Seller ID: 114578

Keywords: kyrkolag i samklang med tidens verkliga behov Gustav Björkstrand