Föreställda Finlandssvenskheter

By: Red. Sven-Erik Klinkmann

Price: $100.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Vad är det svenska i Finland? Finns det en normativ finlandssvenskhet? I Föreställda finlandssvenskheter undersöker åtta författare med bakgrund i folkloristik, sociologi och geografi hur det finlandssvenska gestaltas i tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. Gemensamt för analyserna är synen på begreppet makt och det intersektionella perspektivet, där kategorier som kön, klass och etnicitet möts.Författarna visar hur debatter som till synes handlar om till exempel spinnfiske, förbud mot snus eller religiositet i Österbotten, utvecklas till argumentation kring språklig och regional identitet. Debatterna kan också ses som strategier för finlandssvenskarna att hantera sin minoritetsställning. Ett exempel är finlandssvenska organisationer som i politiska sammanhang profilerar sig som toleranta för att skapa en positiv bild av sig själva och finlandssvenskarna.

Title: Föreställda Finlandssvenskheter

Author Name: Red. Sven-Erik Klinkmann

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

ISBN: 9515833647

ISBN 13: 9789515833648

Book Condition: New

Seller ID: 114739

Keywords: Föreställda Finlandssvenskheter Red. Sven-Erik Klinkmann