Vieroksutut Kohtalotoverit: Suomalaisten näkemyksiä itäisen Keski-Euroopan ja Balkanin kansoista maailmansotien välillä

By: Vesa Vares

Price: $150.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Maailmansotien välillä Suomelle oli tarjolla viiteryhmä, johon oli samastumisen mahdollisuuksia. Keisarikuntien hajoamisen seurauksena syntynyt Väli-Eurooppa, Puolasta Albaniaan, Itävallasta Romaniaan ulottuva alue muistutti Suomea monin tavoin: Sama kohtalo uhkaavan suurvallan naapurina, kokemus joutumisesta kansallisen sorron kohteeksi, samanlainen talonpoikainen yhteiskuntarakenne ja samantapaisia turvallisuusintressejä itsenäisyyden luomiseksi. Teos kertoo, millä tavalla kiinnostus Väli-Eurooppaan Suomessa heräsi, ketkä sitä tunsivat ja millaisia ideaalikuvia, kertomuksia ja stereotypioita ja lopulta kauhukuvia Keski-Euroopan eri kansallisuuksista maailmansotien välillä luotiin. Printed Pages: 360.

Title: Vieroksutut Kohtalotoverit: Suomalaisten näkemyksiä itäisen Keski-Euroopan ja Balkanin kansoista maailmansotien välillä

Author Name: Vesa Vares

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

ISBN: 9522226602

ISBN 13: 9789522226600

Book Condition: New

Seller ID: 114763

Keywords: Vieroksutut Kohtalotoverit: Suomalaisten näkemyksiä itäisen Keski-Euroopan ja Balkanin kansoista maailmansotien välillä Vesa Vares