Skolhistoriskt arkiv 33

By: Redaktr Erik Geber

Price: $80.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Erik Geber, Inledning; Marja Jalava, Kunskapsskola eller arbetsskola? Kampen mellan Cygnaeus och J. V. Snellman om rollen som folkskolans fader p 1860-talet; Martin Gripenberg, Drm och verklighet ? en jmfrelse av Cygnaeus frslag och den folkskola som uppstod p basis av folkskolfrordningen 1866; Erik Geber, Vra gamla smskolor ? ett frsummat kapitel; Karl-Gustav Jossfolk, Uno Cygnaeus och specialundervisningen; Jarl Stormbom, Nils Oskar Jansson-Vretdal ? en folkbildare; Anna-Lena stern, Ett portrtt av smskollrarinnan Judith Knip; Hilding Klingenberg, Skolfrhllandena i Finland under brjan av 1700-talet; Jarl Stormbom, Erik Geber & Martin Gripenberg, Skolhistorisk versikt 2009?2010. Printed Pages: 238.

Title: Skolhistoriskt arkiv 33

Author Name: Redaktr Erik Geber

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Book Condition: New

Seller ID: 114831

Keywords: Skolhistoriskt arkiv 33 Redaktr Erik Geber