Skolhistoriskt arkiv 33

By: Redaktör Erik Geber

Price: $80.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Erik Geber, Inledning; Marja Jalava, Kunskapsskola eller arbetsskola? Kampen mellan Cygnaeus och J. V. Snellman om rollen som folkskolans fader på 1860-talet; Martin Gripenberg, Dröm och verklighet ? en jämförelse av Cygnaeus förslag och den folkskola som uppstod på basis av folkskolförordningen 1866; Erik Geber, Våra gamla småskolor ? ett försummat kapitel; Karl-Gustav Jossfolk, Uno Cygnaeus och specialundervisningen; Jarl Stormbom, Nils Oskar Jansson-Vretdal ? en folkbildare; Anna-Lena Østern, Ett porträtt av småskollärarinnan Judith Knip; Hilding Klingenberg, Skolförhållandena i Finland under början av 1700-talet; Jarl Stormbom, Erik Geber & Martin Gripenberg, Skolhistorisk översikt 2009?2010. Printed Pages: 238.

Title: Skolhistoriskt arkiv 33

Author Name: Redaktör Erik Geber

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Book Condition: New

Seller ID: 114831

Keywords: Skolhistoriskt arkiv 33 Redaktör Erik Geber