Skolhistoriskt arkiv 32

By: Redaktr Erik Geber

Price: $40.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artklar: Erik Geber, Inledning; Esbjrn Larsson, Frn lrd skola till lroverk lroverksutbildningens utveckling i Sverige frn rikets delning till 1878 rs skollag; Folke Nyberg, Kongliga Borg gymnasium ? fre och efter 1809; Lars Petterson, Folkskolans varfr och hur en historisk betraktelse ver motiv och metodik i svensk folkundervisning under 1800-talets frsta hlft; Martti T. Kuikka, Frarbete infr 1866 rs folkskoleordning i Finland; Hkan Andersson, Den fjttrade men ndvndiga Clio. Uppkomsten av en nationell historieundervisning i Finland; Erik Geber, Sverigebildens utveckling i de finlndska lrobckerna under sjlvstndighetstiden; Jarl Stormbom & Erik Geber, Strindberg och skolan. Lsningen av sknlitteratur i de finlandssvenska lroverken med en fallstudie om Strindberg; Jarl Stormbom & Erik Geber, Historisk versikt 2006-09. Hotade indraga, jubilerande och nya svenska smskolor. Printed Pages: 205.

Title: Skolhistoriskt arkiv 32

Author Name: Redaktr Erik Geber

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Book Condition: New

Seller ID: 114832

Keywords: Skolhistoriskt arkiv 32 Redaktr Erik Geber