Skolhistoriskt arkiv 32

By: Redaktör Erik Geber

Price: $40.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artklar: Erik Geber, Inledning; Esbjörn Larsson, Från lärd skola till läroverk – läroverksutbildningens utveckling i Sverige från rikets delning till 1878 års skollag; Folke Nyberg, Kongliga Borgå gymnasium ? före och efter 1809; Lars Petterson, Folkskolans varför och hur – en historisk betraktelse över motiv och metodik i svensk folkundervisning under 1800-talets första hälft; Martti T. Kuikka, Förarbete inför 1866 års folkskoleordning i Finland; Håkan Andersson, Den fjättrade men nödvändiga Clio. Uppkomsten av en nationell historieundervisning i Finland; Erik Geber, Sverigebildens utveckling i de finländska läroböckerna under självständighetstiden; Jarl Stormbom & Erik Geber, Strindberg och skolan. Läsningen av skönlitteratur i de finlandssvenska läroverken med en fallstudie om Strindberg; Jarl Stormbom & Erik Geber, Historisk översikt 2006-09. Hotade indraga, jubilerande och nya svenska småskolor. Printed Pages: 205.

Title: Skolhistoriskt arkiv 32

Author Name: Redaktör Erik Geber

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Book Condition: New

Seller ID: 114832

Keywords: Skolhistoriskt arkiv 32 Redaktör Erik Geber