Kaksikielinen koulu-tulevaisuuden monikielinen Suomi

By: Toim. Liisa Tainio

Price: $120.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Teoksessa tutkijat avaavat näkökulmia Suomen muuttuvaan kielimaisemaan koulutuksen, opetuksen ja oppimisen näkökulmasta. Artikkeleissa tarkastellaan kielikoulutuspolitiikan nykytilaa mutta paneudutaan myös siihen, miten käytännössä opitaan, opetetaan ja toimitaan niissä koulutuksen vuorovaikutustilanteissa, joissa työskennellään muulla kuin omalla äidinkielellä. Teos jakautuu viiteen jaksoon. Ensimmäisessä avataan kieli- ja koulutuspolitiikkaa paitsi koko yhteiskunnan myös yksilön näkökulmasta. Toisessa jaksossa tutustutaan kielikylpyopetukseen. Teoksen kolmas jakso käsittelee vieraskielistä opetusta, neljännessä tarkastellaan konkreettisesti sitä, millä tavoin kaksi kansalliskieltämme kohtaavat koulutuksen kentillä. Viimeisessä jaksossa tutkitaan sitä, millaisia olemassa olevia kaksikielisiä käytäntöjä kentältä on löydettävissä. Printed Pages: 371.

Title: Kaksikielinen koulu-tulevaisuuden monikielinen Suomi

Author Name: Toim. Liisa Tainio

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

ISBN: 9525401642

ISBN 13: 9789525401646

Book Condition: New

Seller ID: 114833

Keywords: Kaksikielinen koulu-tulevaisuuden monikielinen Suomi Toim. Liisa Tainio