Aikuiskasvatus 2/2013

By: Päätoim. Heikki Silvennoinen

Price: $32.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. artikkelit: Reetta Muhonen, Myöhemmän iän opiskelun oikeutus; Tiina Saari, Työssä kehittyminen tietotyöntekijän oikeutena ja velvollisuutena; Heikki Kinnari, Miten elinikäisestä oppimisesta puhutaan? Hanna Ylöstalo, Feministisestä teoriasta käytäntöön ? feministinen pedagogiikka tasa-arvokoulutuksessa; Osaajat itseään kehittämässä ? puheenvuoroja elinikäisestä oppimisesta; Marion Fields, Järjestömuotoista vertaisoppimista vapaassa sivistystyössä ? tapaus opintokerhot; Heikki Silvennoinen, Tiedeviestintä tarvitsee tekijät ja voimavarat. Printed Pages: 78.

Title: Aikuiskasvatus 2/2013

Author Name: Päätoim. Heikki Silvennoinen

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Book Condition: New

Seller ID: 114836

Keywords: Aikuiskasvatus 2/2013 Päätoim. Heikki Silvennoinen