Koulutuksen yhteiskunnallinen Ymmärrys: Social Perspectives on Education

By: Toim. Joel Kivirauma

Price: $115.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Koulutusta ei voi ymmärtää ilman, että ymmärretään sitä ympäröivää yhteiskuntaa. Mikä on koulutussosiologian kansainvälinen asema nykyisessä globalisoituneessa maailmassa? Mitä muutoksia tasa-arvon käsitteessä ja käytännöissä on tapahtunut? Miten sosiaalinen tausta ja valta toimivat aikuiskoulutuksessa? Miten uusliberalistinen puhetapa ja käytännöt muokkaavat meitä, ja miten ne näkyvät nyky-yliopistossa? Näitä sekä muita koulutuksen merkittäviä yhteiskunnallisia kysymyksiä tarkastellaan sekä kansainvälisessä että suomalaisessa kontekstissa. Teoksen artikkeleissa ulkomaiset ja suomalaiset tutkijat analysoivat koulutusta kasvatussosiologian, koulutuspolitiikan, vertailevan koulutustutkimuksen samoin kuin kasvatushistorian ja aikuiskoulutuksen näkökulmista. Printed Pages: 393.

Title: Koulutuksen yhteiskunnallinen Ymmärrys: Social Perspectives on Education

Author Name: Toim. Joel Kivirauma

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

ISBN: 9525401618

ISBN 13: 9789525401615

Book Condition: New

Seller ID: 114841

Keywords: Koulutuksen yhteiskunnallinen Ymmärrys: Social Perspectives on Education Toim. Joel Kivirauma