Historiska sägner om 1808-09 års Krig

By: Camilla Asplund Ingemark

Price: $127.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


De historiska sägner som här återges och analyseras upptecknades cirka hundra år efter 1808–09 års krig, vid sekelskiftet 1900, och återspeglar därmed också sin tids värderingar och berättartradition. Sägnerna handlar om hur större historiska händelser påverkade människorna på den egna hemorten och historien knyts ofta till konkreta platser i det lokala landskapet. Berättelserna handlar t.ex. om flykten undan ryssarna, om hunger, köld och andra vedermödor som drabbade både lokalbefolkningen och soldaterna på båda sidor. Printed Pages: 236.

Title: Historiska sägner om 1808-09 års Krig

Author Name: Camilla Asplund Ingemark

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

ISBN: 9515831873

ISBN 13: 9789515831873

Book Condition: New

Seller ID: 115070

Keywords: Historiska sägner om 1808-09 års Krig Camilla Asplund Ingemark