Terra 3/2011

By: Toim. Tuija Mononen

Price: $34.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. seuraavat artikkelit: Tuomas Suutarinen, Arktinen "rajakaupunki" Koutero asuinympäristönä ja kaivostoimintariippuvaisena paikkakuntana; Rauno Sairinen, Kaivosteollisuuden yhteiskuntavastuu ja muuttuva suhde paikallisyhteisöön; Tuija Jartti & Tapio Litmanen, Uraanin hyväksyttävyys – suomalaisten asennoituminen uraaniin, uraanin etsintään ja uraanin louhintaan; Ismo Björn & Jarmo Kortelainen, Yhteisökudelman säilyminen ja purkautuminen Outokummun kaivoskaupungissa; Katja Tervo, Otanmäki – katsaus erään kaivoskylän elinkaaren vaiheisiin; Kauko Mikkonen, Aijalan kaivoskylä sosiaalisen murroksen ilmentymänä. Printed Pages: 85.

Title: Terra 3/2011

Author Name: Toim. Tuija Mononen

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Book Condition: New

Seller ID: 115212

Keywords: Terra 3/2011 Toim. Tuija Mononen