Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-Talet

By: Henrik Impola

Price: $40.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537–1602. Cirka 130 män och 12 kvinnor är okända i den historiska och genealogiska litteraturen, 75 män och 10 kvinnor även i andra otryckta källor. De korta biografierna belyser inte endast det finska 1500-talsfrälsets rusttjänst utan även dess sammansättning, familjeförhållanden och jordegendom. Man får en inblick i den spännande utgallringsprocess som ledde till frälsets förvandling till ett slutet riksstånd, adeln. Printed Pages: 450.

Title: Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-Talet

Author Name: Henrik Impola

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

ISBN: 9525130150

ISBN 13: 9789525130157

Book Condition: New

Seller ID: 115296

Keywords: Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-Talet Henrik Impola