Sukupuolentutkimus-Genusforskning 4/2014

By: Päätoim. Anna Elomäki

Price: $50.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. artikkelit: iHanna Ylöstalo/i, Työntekijäkansalaisia vai maailman muuttajia? Opiskelijat uusliberalistisessa yliopistossa; iElina Ikävalko/i, Valta ja nomadinen tutkijuus tasa-arvotyöryhmässä; iElina Papu al./i, Feministinen etnografia. Tietämistä ja tutkimista kasvatuksen kentillä; iJaanahannatarja Palmusaarinenojala/i, Kollektiiivinen biografia feministisen tutkimuksen menetelmänä; iMaria Svanström/i, Oppimisen aika; iKirsti Lempiäinen/i, Emansipaatio ja pedagogiikka; iJukka Lehtonen/i, Sukupuolittuneita valintoja? Ei-heteroseksuaaliset ja transnuoret koulutuksessa; iMinna Maunula/i, Perheellisten naistohtoriopiskelijoiden arki, elämänkulku ja tulevaisuusajattelu. Printed Pages: 83.

Title: Sukupuolentutkimus-Genusforskning 4/2014

Author Name: Päätoim. Anna Elomäki

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Book Condition: New

Seller ID: 115301

Keywords: Sukupuolentutkimus-Genusforskning 4/2014 Päätoim. Anna Elomäki