Historisk Tidskrift för Finland 2/2017

By: Red. Jennica Thylin-Klaus

Price: $60.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Historisk Tidskrift för Finland 2017:2 innehåller bland annat artiklar: Sofia Aittomaa, Monumenten över Alexander II i Helsingfors och Peter den store i Viborg. Två olika öden – likheter och olikheter; Tomas Bro, Någonting för Finland. Svenska sjukvårdsinsatser i vinterkriget; Mats Wickström & Jonas Ahlskog, Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945-1949.

Title: Historisk Tidskrift för Finland 2/2017

Author Name: Red. Jennica Thylin-Klaus

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Book Condition: New

Seller ID: 115323

Keywords: Historisk Tidskrift för Finland 2/2017 Red. Jennica Thylin-Klaus