Esityksen Politiikka: Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906-1908

By: Anna Rajavuori

Price: $100.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Esityksen politiikka käsittelee Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 1900-luvun alun suullista agitaatiotoimintaa uudesta ja tuoreesta näkökulmasta: esitystutkimuksen kautta. Taustalla on ajatus siitä, että aikaisempi sosialistisen agitaation tutkimus ei ole tavoittanut ilmiön kaikkia puolia. Tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia poliittiseen toimintaan ja poliittisen identiteetin muotoutumiseen maaseutuympäristössä. Lukija tuntee matkaavansa agitaattorien mukana maaseudulla ja osallistuvansa tiheätunnelmaisiin agitaatiotilaisuuksiin 1900-luvun alussa. Rajavuoren tutkimus on erittäin korkeatasoinen ja tärkeä kontribuutio suomalaisen työväenliikkeen historian tutkimukseen; sillä on vahvan esitysteoreettisen otteensa ansiosta myös huomattavaa kansainvälistä relevanssia. Tutkimuksen tieteelliset tulokset ovat merkittäviä ja sen metodiset ratkaisut innovatiivisia: esitysteoreettinen näkökulma osoittaa Rajavuoren käsittelyssä voimansa. Printed Pages: 341.

Title: Esityksen Politiikka: Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906-1908

Author Name: Anna Rajavuori

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

ISBN: 9525976572

ISBN 13: 9789525976571

Book Condition: New

Seller ID: 115331

Keywords: Esityksen Politiikka: Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 1906-1908 Anna Rajavuori