Skrifter: Band 7. Professorsåren i Helsingfors 1850-1852

By: Georg August Wallin

Price: $165.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk form med kommentarer och fördjupande artiklar. Den sjunde och sista delen innehåller material från Wallins sista år i Helsingfors. Efter hemkomsten från den sju år långa forskningsresan till Mellanöstern utnämndes Wallin till professor i orientalisk litteratur i januari 1851. Tiden fram till sin död i oktober 1852 tillbringade Wallin med att undervisa vid universitetet och planera en ny forskningsresa till Arabiska halvön. Bandet inkluderar bland annat Wallins brev, avhandlingen som han skrev för att meritera sig för professorstjänsten och en skildring av hans första resa till Arabiska halvön 1845. Reseskildringen var avsedd för en bred publik, och Wallin skrev den i Helsingfors efter hemkomsten från Mellanöstern. Printed Pages: 462.

Title: Skrifter: Band 7. Professorsåren i Helsingfors 1850-1852

Author Name: Georg August Wallin

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

ISBN: 9515833582

ISBN 13: 9789515833587

Book Condition: New

Seller ID: 115361

Keywords: Skrifter: Band 7. Professorsåren i Helsingfors 1850-1852 Georg August Wallin