Furstendömet Idensalmi

By: Matti Klinge

Price: $73.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Idensalmi var en mycket stor socken i svenska rikets nordöstra periferi under 1700–talet. Den ligger i Savolax vid den vattendelare, som bildar en skiljelinje mellan kontakterna till Bottniska Viken och Finska Viken, öster om den och närmare gränsen till Ryssland. Befolkningen växte mycket snabbt och området övergick småningom från svedjebruk till åkerbruk. Furstendömet Idensalmi beskriver prästernas och ståndspersonernas närvaro och verksamhet samt deras kontakter utåt under perioden 1750–1930, utgående främst från en prästsläkt och dess nätverk. Familjens medlemmar spelade en synlig roll på riksdagarna under 1700–talet, i det akademiska livet i Finland under 1800–talet och i moderniseringsprocesserna ännu under 1900–talet. I en bok som utkom 1850 i Paris ägnas ett helt kapitel åt prästgården och prostfamiljen i Idensalmi. Furstendömet Idensalmi ansluter sig till en riktning i modern historieskrivning som vill beskriva olika epokers kulturfenomen genom en släktkrets, dess öden och mångsidiga verksamhet. Printed Pages: 515.

Title: Furstendömet Idensalmi

Author Name: Matti Klinge

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

ISBN: 9516534112

ISBN 13: 9789516534117

Book Condition: New

Seller ID: 115368

Keywords: Furstendömet Idensalmi Matti Klinge