Digitaalinen humanismi ja Historiatieteet

By: Toim. Kimmo Elo

Price: $90.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Yhteiskunnan digitalisoituminen muuttaa väistämättä myös historiantutkimusta. Monet tutkijat uskovat, että digitaaliset menetelmät mullistavat käsitystämme tiedosta ja muokkaavat maailmankuvaamme. Siinä missä digitaalisuus ilmiönä tuottaa pohdittavaa tulevillekin tutkijasukupolville, digitoidut ja syntyjään digitaaliset aineistot avaavat uusia mahdollisuuksia hyödyntää tietokoneavusteisia menetelmiä. Tutkijat käyttävät ihmistieteitä kiinnostavien kysymysten ja ilmiöiden tutkimuksessa yhä laajemmin tekstinlouhintaa, geospatiaalista mallinnusta, kuvantunnistusta ja verkostoanalyysiä. Digitaalinen humanismi ja historiatieteet on tarkoitettu kaikille digitalisaatiosta ja uusista tutkimusmenetelmistä kiinnostuneille ihmistieteilijöille. Teoksen artikkeleissa pohditaan laajasti digitaalisen humanismin mahdollisuuksia ja rajoja sekä aineistojen jakamiseen liittyviä kysymyksiä. Teoksessa esitellyt tapaustutkimukset havainnollistavat, miten aineistoa louhitaan historiallisen kuvatutkimuksen tueksi, millaisia mahdollisuuksia paikkatietojen käyttö tarjoaa historiantutkimukselle ja miten yhdistetyn todellisuuden tekniikoilla luodaan aivan uusia tapoja elävöittää historiaa. Printed Pages: 258.

Title: Digitaalinen humanismi ja Historiatieteet

Author Name: Toim. Kimmo Elo

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

ISBN: 9527045053

ISBN 13: 9789527045053

Book Condition: New

Seller ID: 115379

Keywords: Digitaalinen humanismi ja Historiatieteet Toim. Kimmo Elo