Anders Chydenius samlade skrifter. Band 4

By: Pertti Hyttinen

Price: $165.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Anders Chydenius (1729–1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Band 4 innehåller Chydenius vinnande bidrag till en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskapet i Uppsala i början av 1780-talet. För tävlingen skrev Chydenius sammanlagt elva predikningar över tio Guds bud och bifogade därtill en skiagrafi och ett kortare utkast till några inträdespredikningar. Budordspredikningarna, som utgör den största tematiska helheten i Chydenius författarskap, erbjuder en intressant klangbotten för hans ekonomiska och politiska texter. Printed Pages: 494.

Title: Anders Chydenius samlade skrifter. Band 4

Author Name: Pertti Hyttinen

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

ISBN: 9515832403

ISBN 13: 9789515832405

Book Condition: New

Seller ID: 115400

Keywords: Anders Chydenius samlade skrifter. Band 4 Pertti Hyttinen