Särdrag, stavning, Självbild

By: Jennica Thylin-Klaus

Price: $140.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Särdrag, stavning, självbild är en idéhistorisk studie av hur det kom sig att svenskan i Finland började följa normerna för svenskan i Sverige. Hur såg diskussionen om språkvården ut under andra häften av 1800-talet, innan Hugo Bergroth 1917 gav ut sin normgivande bok Finlandssvenska? Och hur togs Bergroths principer emot? Printed Pages: 380.

Title: Särdrag, stavning, Självbild

Author Name: Jennica Thylin-Klaus

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

ISBN: 9515832861

ISBN 13: 9789515832863

Book Condition: New

Seller ID: 115410

Keywords: Särdrag, stavning, Självbild Jennica Thylin-Klaus