Historiska och litteraturhistoriska studier 90

By: Red. Jennica Thylin-Klaus

Price: $105.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Årets Historiska och litteraturhistoriska studier inleds med Susanna Mälkkis föredrag från litteratursällskapets årsfest, i vilket hon reflekterar kring det nationella kulturarvet utifrån olika typer av språk. Claus K. Madsen studerar i sin artikel J. L. Runebergs Elgskyttare och Kung Fjalar som långdikter, medan Jyrki Nummi i sitt bidrag diskuterar förhållandet mellan litteraturhistoriska verk och litterär kanon. Maria Renman belyser groteskens roll hos författaren Joel Pettersson, och Katja Sandqvist studerar den endogama familjen som tema i Karin Smirnoffs dramatik. Jukka Nyyssönen skildrar geologen Väinö Tanners karriär från statlig expert till professor, medan Timo Salminen fokuserar på statsarkeologen C.A. Nordman och hans skandinaviska kontakter. Anna Möller-Sibelius undersöker vilken roll krop, språk och ideologi spelar i Claes Anderssons 1960- och 1970-talspoesi. Hanna Samola studerar å sin sida på vilket sätt Pirjo Lindbergs Berenikes hår förhåller sig till den feministiska dystopins genretradition. Förutom de ovannämda kollegialt granskade artiklarna innehåller HLS 90 också två essäer: Erik Andersson och Kaj Karlsson behandlar Peder Månssons skrift Glas-Konsth som en föregångare för glastillverkningen i det svenska riket, och Ülle Tarkiainen och Kari Tarkiainen beskriver kvinnans roll i den baltiska herrgådskulturen. Printed Pages: 312.

Title: Historiska och litteraturhistoriska studier 90

Author Name: Red. Jennica Thylin-Klaus

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

ISBN: 9515833353

ISBN 13: 9789515833358

Book Condition: New

Seller ID: 115426

Keywords: Historiska och litteraturhistoriska studier 90 Red. Jennica Thylin-Klaus