Historisk Tidskrift för Finland 4/2014

By: Red. Lars-Folke Landgrén

Price: $45.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Annette Forsén, Den tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe och krigsutbrottet i Finland 1914; Stefan Nygård, De intellektuella och 1914; Peter Stadius, Trekungamötet i Malmö 1914. Mot en ny nordisk retorik i skuggan av världskriget; Henrik Meinander, Tre drivkrafter. Om finlandssvenska samtidskänslor och framtidshorisonter 1914; Lars-Folke Landgrén, I skuggan av förryskning och världskrig ? en översikt av det svenskspråkiga pressfältet i Finland 1905?1914. Printed Pages: 141.

Title: Historisk Tidskrift för Finland 4/2014

Author Name: Red. Lars-Folke Landgrén

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Book Condition: New

Seller ID: 115453

Keywords: Historisk Tidskrift för Finland 4/2014 Red. Lars-Folke Landgrén