Anders Chydenius samlade skrifter. Band 2

By: Utgivna av Maren Jonasson

Price: $165.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör, som bl.a. deltog i riksdagarna i Stockholm på 1760-talet. I Anders Chydenius samlade skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form. De flesta skrifterna i band 2 kom till i slutskedet av riksdagen 1765–1766, då kampen om bland annat tryckfrihetsförordningen var som mest intensiv. Till de mest kända tryckta alstren i det här bandet hör Rikets hjelp, genom en naturlig finance-system, vars publicering ledde till att Chydenius blev utesluten ur prästeståndet och tvingades lämna riksdagen. 1770-talet förde med sig en ny utmaning för Chydenius: Hur skulle han förhålla sig till Gustav III:s återställda kungamakt? Printed Pages: 571.

Title: Anders Chydenius samlade skrifter. Band 2

Author Name: Utgivna av Maren Jonasson

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

ISBN: 9515832381

ISBN 13: 9789515832382

Book Condition: New

Seller ID: 115500

Keywords: Anders Chydenius samlade skrifter. Band 2 Utgivna av Maren Jonasson