Historisk Tidskrift för Finland 4/2012

By: Redaktör Lars-Folke

Price: $45.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Mikko Heikkilä, Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige; Antti Kujala, Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Ingermanland och Kexholms län under ryska kriget 1656?1658 och provinsens kolonisation efter kriget; Kristiina Kalleinen, "infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktningar från varandra". Släkten Nordensiölds val mellan Sverige och Ryssland; Eljas Orrman, Iakttagelser om Statsarkivets verksamhet som forskningsfrämjande institution från början av självständighetstiden till vinterkriget. Printed Pages: 150.

Title: Historisk Tidskrift för Finland 4/2012

Author Name: Redaktör Lars-Folke

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Book Condition: New

Seller ID: 115509

Keywords: Historisk Tidskrift för Finland 4/2012 Redaktör Lars-Folke