Muutosten pyörteissä: Suomalaista kuvataidetta 1960-1980-Luvuilta

By: Maaretta Jaukkuri

Price: $135.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Teos on ensimmäinen kokonaisesitys suomalaisen kuvataiteen kehityksestä 1960-luvulta 1990-luvun alkuun. Aikakautta leimasi toisaalta 1950-luvulta jatkunut vahva konkretistinen traditio, toisaalta uudet kansainväliset, nopeasti vaihtuvat taidesuuntaukset ja ismit, kuten informalismi, amerikkalainen pop-taide, kineettinen taide, abstrakti ekspressionismi, yhteiskunnallinen realismi, minimalismi, käsitetaide ja fotorealismi. Samaan aikaan happening, performanssi, valokuva, video ja installaatiot nousivat vahvasti esiin taiteen uusiksi ilmaisumuodoiksi. Printed Pages: 214.

Title: Muutosten pyörteissä: Suomalaista kuvataidetta 1960-1980-Luvuilta

Author Name: Maaretta Jaukkuri

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

ISBN: 952222300X

ISBN 13: 9789522223005

Book Condition: New

Seller ID: 115539

Keywords: Muutosten pyörteissä: Suomalaista kuvataidetta 1960-1980-Luvuilta Maaretta Jaukkuri