Historiska och litteraturhistoriska studier 86

By: Julia Tidigs

Price: $105.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Artiklar: Marja Jalava, Konsten att göra sin stämma hörd i den europeiska lärda republiken. J. V. Snellman i triangeln mellan Finland, Tyskland och Sverige i början av 1840-talet; Narve Fulsås, Ibsen, Europa og det moderne gjennombrotet i nordisk litteratur; Stefan Nygård, Kulturradikal internationalism som nationell strategi; Maria Vainio-Kurtakko, "Vi äro af samma karonka". Albert Edelfelt, K. A. Tavaststjerna och åttitalismen; Clas Zilliacus, Poesi som polemik. Elmer Diktonius tolkningsantologi Ungt hav (1923); Johan Strang, Den perifera eklekticismens gränser och potential. Den logiska empirismen i Norden 1930–1970; Trygve Söderling, En annan värld – här hemma. Det internationella som alternativ i tidskrifterna Arena och FBT; Pirkko Nuolijärvi, Svenskan och finskan i Finland ur ett globalt och lokalt perspektiv. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2011. Printed Pages: 187.

Title: Historiska och litteraturhistoriska studier 86

Author Name: Julia Tidigs

Categories: India, General,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

ISBN: 9515832292

ISBN 13: 9789515832290

Book Condition: New

Seller ID: 115560

Keywords: Historiska och litteraturhistoriska studier 86 Julia Tidigs